TieSOS!

***

Galėčiau vardinti ir vardinti dalykus, kurių tikrosios tiesos, tikrosios esmės jūs nežinote. Tik pirma reikia žinoti, kad žmonės yra dviejų tipų:

  1. nežino ir nenori žinoti;

  2. nežino, bet nori žinoti.

O tų abiejų tipų žmonės dar skirstomi į dvi gupes:

  1. pyksta, nervinasi dėl nežinojimo;

  2. abejingi ar net laimingi dėl nežinojimo.

*

O paslėptoji tiesa irgi būna kelių rūšių:

  1. tyčia paslėpta, rūpestingai paslėpta;

  2. visai neslėpta, bet ir nepaaiškinta;

  3. visiems matoma, visiems suprantama, bet kalbos apie ją traktuojamos kaip netinkamos…

***

Tai čia SOS ar ne SOS? Man tai ne… Man patinka stebėti, analizuoti.

Atsakymai

Burgis, 2013-11-21 09:33:59

Pasikartojome…

Darius, 2013-11-21 09:59:09

O kokia Jūsų nuomonė apie universitetų skaičių Lietuvoje? Ar tikrai kiekviename kaime reikia turėti universitetą? Ar universitetinį išsilavinimą turi gauti tik geriausi ir gabiausi, o ne visi, turintys pinigų susimokėti už diplomą?

Burgis, 2013-11-21 10:16:01

Dariui: universitetų skaičius Lietuvoje, studentų skaičius juose yra tikras absurdas, šalies gėda! Bėda, kad visai neaišku, nuo kur pradėti viską taisyti.

*

Patys universitetai niekada nieko iš esmės nepakeis, o tik rėks „autonomija!“

*

Dėstytojai tikros studijų kokybės niekada nepareikalaus, nes nei stojantieji, nei „studijuojantieji“ nepajėgūs, o šalindami šimtais (tai dabar reikėtų…) dėstytojai kirstų šaką, ant kurios patys sėdi…

*

Visuomenė patenkinta, kad šioks toks gali įgyti aukštojo mokslo diplomą, tai ir neprotestuoja…

*

Valdžia bijo visuomenės…

*

Padidindami mokesčius už studijas, atstumiame gabius, darbščius, bet neturtingus…

***

Aš žinau kelius! Jau esu rašęs apie juos, bet gal dar vieną atskirą temą paskirsiu…

ir, 2013-11-21 12:44:04

Mahometas sakė: „Aš žinau kelią”, Buda sakė: „Aš parodysiu kelią”, o Jėzus – „„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas”.”

petras, 2013-11-21 13:18:35

Na, jėzus akivaizdžiai radikaliausias buvo 🙂

ainana, 2013-11-21 15:27:24

Gal Jėzas sirgo didybės manija ? Kaip galvojat Adefalija ?

ema, 2013-11-21 16:26:21

pradėti reikėtų nuo to, kad jei vaikutis neįsisavino klasės kurso -palikti jį to kurso pakartoti (ko jau seniai Lietuvoje nebėra).

ak, 2013-11-21 16:55:29

Na, a užsimanėte tiesos. O kas ta tiesa – internetas jau įrodė, kad ir 2×2 ne visada keturi. O šiaip – aišku niekam nereikia tų debilų su aukštuoju išsilavinimu – antra vertus – tai proga dar ketverius – penkerius metus vaikams pabūti su tėvais, subręsti šiek tiek. Darbininkiškos specialybės vystantis technikai vis mažiau reikalingos. Automatizuojama, dirba robotai. Tad kur tą jaunimą dėti? Sakykim šiemet buvo gydytojų bumas – bene pusė LR absolventų nusprendė tapti gydytojais. Manau išeitis LR būtų didinti kariuomenę – visi jauni ir sveiki vyrai į karines pajėgas. Alga nebloga, o Afganistane per 20 metų užmušė gal du lietuvius. Autoavarijose ir Kauno gatvėse kasmet žūva dešimtys. Tad saugiausia vieta – LR kariuomenė. Prezidentė galėtų ją patrigubinti.

tamsta, 2013-11-21 19:55:54

Kandidatuokite į valdžią! Kitaip tvarkos neįvesit. O Jūs galit..

Egidijus, 2013-11-23 14:04:27

Siūlyčiau pbandyt pasižiūrėt į Suomijos švietimo modelį, man visai patrauklus ir išsamus atrodo. Be to teko keletą mėnesių dirbt su keliais projektais ABB kompanijoje, taigi bendravau su “ka tik baigusiais” pabrėžiu ne universitetus, bet taip vadinamas “applied science” aukštąsias mokyklas, kurios ruošia inžinierius. Be to jų pasiruošimas tikrai stebėtinas, galiu palyginti su ka tik “iškeptų lietuviškų inžinierių” pasiruošimu darbui. Pas mus Lietuvoje kažkaip kryptis, išskiritnai į mokslininkus tai yra visi turi būti mokslinikai, mano manymu tiek Lietuvai, tiek pasauliui daugiau reikia inžinierių ir kt. specialistų, (žinoma nesumenkinu ir mokslininkų) kurie išmanytų technologijas ir mokėtų jomis naudotis. Nebandykim apgaut gamtoms – nedarykim iš vidutinybės genijų.

Burgis, 2013-11-23 14:22:50

Egidijui: taip, Jūs visiškai teisus!

ak, 2013-11-23 20:13:01

Suomijos švietimo modelis geras – net geriausias ES. Bet jis geras SUOMIJOJE, o ne vagių ir banditėlių bei girtuoklių respublikėlėje…