To negali būti! Bet yra…

Lygiai prieš savaitę, sausio 12 dieną, išsiunčiau štai tokį laiškelį:

*

Gerbiamieji!

Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondas pasirengęs suteikti paramą keletui moksleivių.

Prašyčiau perskaityti fondo Nuostatus (www.burgis.lt) ir paprašyti, kad mokytojai siūlytų kandidatus.

Pirmenybę teiksime anksčiau pasiūlytiems.

Ištieskime ranką vaikams!

Nuoširdžiai, Bronislovas Burgis

*

Kam išsiunčiau? Štai kam:

*

[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

*

Tai – švietimo skyrių arba jų vadovų el. pašto adresai, paimti iš oficialių svetainių žiniatinklyje. Tiesa, serveris iškart pranešė, kad [email protected] netinka. Bet kiti adresai tiko!

*

Ir kas po to? Ogi nieko! Per visą savaitę – jokios reakcijos. Ką apie tai manote?

*

Aš esu nekantrus. Ypač tada, kai nesuprantu, kaip galima nereaguoti, kai ne prašoma pinigų, o siūloma pinigų. Vaikams!

*

Nei pirmadienį, nei antradienį nesulaukęs jokio atsakymo nei iš Žemaitijos, nei iš Aukštaitijos, trečiadienį pabandžiau kreiptis kitu adresu (‘[email protected]‘), į Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėją:

*

Gerbiamoji p. Loreta Žadeikaite!

Vis dar prisimindamas savo ilgus metus švietime ir bendradarbiavimą su Jumis, kreipiuosi pagalbos.

Neseniai įsteigtas Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondas pasirengęs suteikti paramą keletui moksleivių.

Prašyčiau perskaityti fondo Nuostatus (www.burgis.lt) ir Jūsų turimais kanalais paskleisti informaciją, kad mokytojai siūlytų kandidatus.

Pirmenybę teiksime anksčiau pasiūlytiems.

Ištieskime ranką vaikams!

Ačiū!

Nuoširdžiai, Bronislovas Burgis

***

Ir jūs atspėjote – jokios reakcijos…

Aš dar nesakau, kad tie valdininkai neteisėtai gauna algas. Ne, aš manau, kad čia kažkoks nesusipratimas. Gal tie laiškai pasiklydo? O gal visi tie žmonės kažkodėl pagalvojo, jog aš prašau pinigų. Sau. Nes taip įprasta. O siūlyti – neįprasta. Tokie geri žmonės, kurie paaukojo mano fondui, neįprasti…

*

Gal kas nors valdininkams teisingai perskaitys mano laiškus?

Atsakymai

Burgis, 2015-01-19 14:50:56

Chmm…

Tigriukas, 2015-01-19 15:04:11

Būdamas valdininku, abejoju, ar reaguočiau būtent į šitaip suformuluotą laišką. Nes visiškai neaišku, nei kas siūloma nei kokiomis sąlygomis. Nuėjus nurodytu adresu randama ne informacija apie fondą, o standartinis blog’as. Kasdien apsilankantys čia žino, kad nuostatai buvo kažkuriame iš įrašų. O vat štai naujas lankytojas to nežino.

Bet kokiu atveju, jei norimas rezultatas – parodyti, kad valdininkai neveiklūs, tai tikslas pasiektas. Tačiau jei norimas rezultatas yra, kad vaikai gautų paramą, tai laiško forma pasirinkta netinkama.

Burgis, 2015-01-19 15:34:27

Kokių protingų tigriukų esama! Per juos biurokratai ir klesti…

*

Toks rašytojas Maksimas Gorkis yra pasakęs: rašysiu ilgai, nes rašysiu trumpą laišką. Jis tai pasakė maždaug prieš šimtą metų. Tada laikas slinko lėčiau. Dabar kiekvienas pirmasis laiškas, bet kuri pirminė informacija turi būti kuo trumpesnė. Perskaitei, nesudomino – išmesk. Sudomino – vienu sakiniu paprašyk paaiškinimų. Tik taip.

skaitovas, 2015-01-19 16:30:55

Įdomi situacija. Šiaip, Tigriukas savotiškai yra teisus. Pateiktu adresu nenueinama iki nuostatų. O jei blog’e ir randamas pavadinimas, tai tik nuostatų juodraščio. Valdininkams geriau būtų buvę prikabinti prie laiško tiesiog nuostatus (wordinius, pėdėefinius…). O jei dar su antspaudu ir parašu? Tada suprastų visą reikalo rimtumą. Liūdna, bet tik tokia kalba valdininkams suprantama.

Kita vertus, lygiai taip pat liūdna, jei nesiteikiama atsakinėti, bent paklausti, atmesti. 🙁

P.S. tiesa, trečiame nurodytame adrese yra klaida – tokiu adresu laiškas nebūtų nuėjęs…

Dominykas, 2015-01-19 16:52:44

Iš tiesų tai savaitė nėra labai didelis laiko tarpas, ypač jei (teoriškai) šie švietimo skyriaus atstovai dar turi sukomunikuoti su mokyklomis, mokyklos informuoti mokytojus, mokytojai pakalbėti su vaikais… Stebėčiausi nebent po kokio mėnesio. Antra, pritariu aukštesniems komentarams, fondo nuostatus reikėtų perkelti į svetainės šoną šalia “sandėliuko” ir “matematikos”. Taip pat nuostatuose nėra aiškiai įrašyta, kur kreiptis – el. pašto adresas būtų labai neprošal nurodyti. O šiaip idėja labai šauni 🙂

Tigriukas, 2015-01-19 18:02:04

Per tokius, kaip Tigriukas, biurokratai neklesti… Nes Tigriukas, kai reikia turėti reikalų su biurokratais, giliai atsidūsta ir ima veikti jų metaodais – kad anie neturėtų galimybės išsisukti nieko neveikdami. Taip, aš norėčiau, kad valdininkai būtų iniciatyvūs, motyvuoti, suinteresuoti paprastu žmogumi (o juk tikrai yra tokių!), tačiau toks noras prilygsta svajonei, kad visame pasaulyje būtų taika.

*

O laiškas matyt per trumpas buvo… Nes nebuvo pagrindinės info, kuri “užkabintų”. Net manęs, žinančio, kas tai per fondas, ką jis ruošiasi daryti, laiškas “neužkabino”… Tad ką jau bekabėti apie žmones, kuriem svarbiausia, kad netrukdytų nieko neveikti…

*

Na, bet ne man mokyti mokytą. Kievienas turim savo matymą, savo supratimą.

Stebėtoja, 2015-01-19 18:13:02

Man, tai keista p.Burgis klausia, o gal net prašo patarimo, o kai gauna kažkokį paaiškinimą, tai pasirodo , kad pats viską žino:”Perskaitei, nesudomino – išmesk. Sudomino – vienu sakiniu paprašyk paaiškinimų. Tik taip.”

Tai kam tada klausti ar prašyti kažkokios pagalbos?

Stebėtoja, 2015-01-19 18:31:00

Geriausia būtų, kad B. Burgis, prisimintų savo direktoriavimo metus mokykloje ir parašytų tokį laišką į kokį pats būtų atkreipęs dėmesį. Manau suveiktų jei ne šimtu procentų, tai penkiasdešimt tikrai.

Burgis, 2015-01-19 19:23:28

Jau gerai! Jau sureagavote… O aš jau turiu vieną kandidatą paramai iš Raseinių rajono.

*

Ne, manęs jums nepavyks apkaltinti, kad pats nemoku reaguoti į laiškus! Į stažuotes Danijoje, Britanijoje, JAV važiavau kaip tik laiku perskaitęs ir tinkamai reagavęs į gana miglotus skelbimus…

*

Padarėme ir nuorodą tituliniame puslapyje. Padės? Kaip numirėliui žvakė…

*

„… trečiame nurodytame adrese yra klaida…“ – toks yra adresu http://www.valstybe.com/lt/svietimo_skyrius/2116. Aš matau, kad ji turėtų būti Prižgintienė, bet juk čia valstybė skelbia!

Stebėtoja, 2015-01-19 19:37:38

Puiku, viskas gerai.:) Blogausia būtų, jei atsirastų tiek daug vertų, o fondas būtų nepajėgus tai paremti.

Bet kuo didžiausios sėkmės fondui ir paremtiems.

Jolita, 2015-01-19 19:40:59

Visą informaciją apie projektus, stažuotes ar fondus, jei ji būdavo bent kiek viešiau paskelbta, aš susirasdavau pati ir ja pasinaudodavau. Jokios informacijos ar paskatinimo nesu gavusi iš biurokratinių kabinetų. Atvirkščiai, jei būdavau tokia neapdairi ir garsiai prasitardavau apie parodytą iniciatyva, sulaukdavau įtaraus žvilgsnio ir labiau nei santūrios reakcijos. Rašyti švietimo biurokratams ir tikėtis, kad jiems rūpi vaikai… Švietimo skyriams dabar rūpi kovo rinkimai į savivaldybių tarybas.

Mokytoja, 2015-01-19 21:48:05

Mūsų mokykla gavo sausio 16 d. po pietų, mokytojams persiuntė šiandien (t.y. sausio 19 ryte.)…

M11, 2015-01-20 09:40:55

Na, mandagus žmogus mažų mažiausiai turėtų atsakyti į laišką. O jei kas neaišku, pasitikslinti. Kaikurie valdininkai taip ir elgiasi. Ne visi 🙂

Marius, 2015-01-20 09:45:11

B. Burgi, jus per daug sureikšminate!

Tas jūsų labdaros fondas su tikslu skatinti mokinius daiktais ir pinigais irgi tėra sena atgyvena!

Kodėl?

Todėl, kad šiuo metodu treniruojate mokiniuose savybę už mokymąsi gauti piniginį, daiktinį atlygį!

Mokytis ir dirbti už atlygį jus mokinate!

Todėl daugybė jaunų buvusių mokinių ir emigruoja iš Lietuvos , nes svetur didesnis atlygis.

Tame ir visa švietimo sistemos problema, nes mokyklose niekas nemokina mokytis ir dirbti su malonumu! Atvirkščiai, neretai mokiniai tėvų ir mokytojų yra gąsdinami, kad jeigu nesimokys tai eis griovių kąsti! O pagal juos tai reiškia, kad yra prestižiniai ir neprestižiniai darbai! Atkreipkite dėmesį į tai, kad tas pats hierarchinis protas, kuris vystomas mokykloje suskirsto darbus hierarchijos skalėje. Todėl turime tiek daug sulindusių į prestižines sociumo vietas, bet ne savo. Tai esminė sistemos problema, kad mokykloje jau ruošiami vaikai veržtis į prestižines vietas. Neturi talento, bet lenda nes vieta prestižinė! Pavyzdžiui, pastebėkite kiek verslininkų lenda į politiką? Talento, gabumų neturi, bet vieta prestižinė! Tai esminė problema, kad daugybė ne savo vietose ir jie ten nedirba su malonumu, bet algą didelę ima su malonumu.

Pavyzdžiui, kur jus matėte mokyklą, kurioje mokintu mokytis ir dirbti su malonumu?

Netgi griovį kąsti, tualetą valyti galima su malonumu! Bet mokykloje jau įkalta, kad tai ne prestižas ir kankinatis darbas, o svarbiausia prestižas ir pelningas atlygis.

Mokytojams nerūpi mokinių gyvybingumas, jiems svarbiausia uždirbti jų sąskaita sau ir savo gimnazijoms prestižo taškų!

Darius, 2015-01-20 09:51:27

Mariui: dėl tualeto valymo su malonumu tai aš “truputį” abejoju. Čia jau psichikos sutrikimas.

Marius, 2015-01-20 10:26:52

Dariui: o sėdinčio ne savo vietoje, bet prestižinėje negalima įvardyti kaip turinčio psichikos sutrikimų? Tai juk didžiulis kompleksas įkaltas jau nuo vaikystės, mokyklos.

Kas liečia fizinį darbą su malonumu tai čia yra naujo mokslo sritis, todėl jeigu mokykloje nemokino tai tau nėra su kuo suprasti kad galima dirbti bet kokį fizinį darbą su malonumu, koks tai darbas nebeturi esminės reikšmės, nes malonumą tu gauni nuo savo kūno pojūčių fizinio darbo metu. Dar kartą kartoju tai naujas mokslas, galbūt ateityje šis mokslas bus ir mokyklose.

Rasa, 2015-01-20 10:34:09

Mariui: sakai “šiuo metodu treniruojate mokiniuose savybę už mokymąsi gauti piniginį, daiktinį atlygį!”. Manau tu šiek tiek nesupratai šio fondo esmės. Paskaityk 2 nuostatų punktą. Tai ne skatinimas pinigais, tai didesnės galimybės suteikimas. Galimybės nusipirkti ar tai geresnių knygų, ar kompiuterį, jei jis reikalingas kažkokiems darbams, ar galimybė mokytis (ar pasimokyti) pas geresnį mokytoją. Juk tarkim vaikas gali būti gabus piešimui, bet jei jis turi galimybę lankyti dailės mokyklą, jo gabumai atsiskleidžia, tobulėja kur kas sparčiau. O dažai, popierius, pamokos- visa tai kainuoja nemažai.

Dariui: 🙂 viską ką darai, reikia daryti net ne su malonumu, o sakyčiau- su meile. Tai ne psichikos nukrypimas, tai normalaus žmogaus būsena.

Šypsausi, bet prisiminiau tokią puikią (man) knygą “City”, kur genijukas pabėgo nuo visų jį nuolat spaudusių mokslininkų ir pan. ir rado sau gyvenimo pilnatvę ramiai pardavinėdamas bilietus į tualetą 🙂 Ir juos valydamas, žinoma 🙂

Dainius, 2015-01-20 10:51:51

Dariui: Na, kodėl? Jei itin džiugina numatomas rezultatas, t.y. švarus tualetas, tai galima ir siekti to rezultato su malonumu.

*

Mariui: Gal ir galima su Jumis sutikti dėl hipotezės apie bendras švietimo sistemos problemas, tačiau paramos fondo nuvertinti negalima! Jūs pamirštate faktą, kad tie vaikai, kurie gaus paramą jau turi talentą ir be to skatinimo. Taip pat tai bus ir tie vaikai, kuriems tokia tarsi iš dangaus nukritusi parama gali būti itin reikalinga ir reikšminga. Galbūt ta parama suteiks galimybę tobulėti taip, kaip be jos būtų buvę neįmanoma?

Marius, 2015-01-20 11:31:20

Dainiui ir Rasai,

Tame ir švietimo sistemos problema, ji kaip ir jus negalite be teisingų prioritetų, todėl arba atmetate kažką kaip šlamštą arba sureikšminate iki privilegijuoto.

Argi aš nuvertinu fondą kaip nereikalingą? Ne! Aš sakau, kad jis yra sena atgyvena, kurios nereikia sureikšminti.

Rasa, tu gerai parašei, kad fondas tai didesnės galimybės suteikimas! Didesnės, bet ne naujos! Pavyzdžiui, Lietuvoje yra šeimų, kai tėvai dirba užsienyje, palikę savo vaikus pas močiutes ir bando tai kompensuoti pinigais, daiktai, perka vaikams naujus kompiuterius, telefonus, pieštukus, knygas, ir t.t. Tai pagal Rasą juos irgi galėtume įvardyti fondu, suteikiančiu didesnes galimybes!

Rasa, 2015-01-20 11:49:17

Ne, Mariau, pagal Rasą yra ne taip 🙂 Aš nemanau, kad meilės kompensacija pinigais, tai “fondas suteikiantis didesnes galimybes” 🙂

O plačiau rašyti negaliu, nes reikia važiuot į kaimą ir su malonumu (ir su trupučiu talkos) paruošti malkų mamai vėl kažkuriam laikui į priekį, nes teturiu vieną išeiginę… O kadangi dirbu ne užsieny, man nepakanka pinigų, kad galėčiau jai padėti nusipirkti prikapotų 🙂 Kol kas nepakanka 😉

Marius, 2015-01-20 11:58:04

Kokie bebūtų vertingi pinigai, deja jų galimybės ribotos.

Rasa, 2015-01-20 12:19:21

Mariui: pinigai patys savaime nei vertingi nei ne vertingi. Jie tėra priemonė kai kuriems tikslams pasiekti. Jų vertę nemažai apsprendžia tai, kieno rankose jie yra 🙂 Nemažai kam iki pinigų “reikia priaugti”. Puikaus žmogaus rankose pinigai daro stebuklus, o kai ką (nepriaugusį) paverčia visiška kiaule. Man taip atrodo 🙂

Marius, 2015-01-20 13:04:05

Rasa, beprasmiška įrodinėti, kad tas fondas yra kažkoks reikšmingas gėris, ( sena atgyvena), tėvai irgi vaikams perka knygas, kompiuterius , pieštukus, leidžia į būrelius, suteikia galimybes vystytis. Gaunasi, kad tėvai irgi yra vaikams fondas. Nuvažiuokit į vaikų namus ir ten jums irgi įrodinės, kad jiems yra suteikiamos galimybės vystytis. Juos irgi fondai remia.

Leonas, 2015-01-21 01:18:52

Būna, kad laiškas papuola į spamą. Dažnai. Aš dar ir paskambinčiau, apsidrausčiau.

Va, jei tada nereaguos, užmėtyti gėlėmis.

Kaktusais. Kartu su vazonais.

Kažkur Vilniuje renkasi mokyklų direktoriai, berods 1/m, o gal ir dažniau. Lygtai “bermudų trikampio rajone”, kžk švietimo m-jos įstaigoje. Jei tai siūlo galas, vyniokite. Galimai ištrimituosite apie fondą visiems direktoriams 1 metu, o jau JEIGU JIE susidomės, lokalinių mokytojų rekomendacijos – tik detalės.

Violeta, 2015-01-21 08:48:05

Visi, kurie užsiima filantropija (ar kokiomis nors jos atmainomis), patiria malonumą tą darydami. Pasakyčiau, kad malonumą patiria ir gaunantis.

Labai sveikintina ir sveika, kad yra žmonių tuo užsiimančių.

Galbūt niekinę reikšmę filantropijai, mecenatystei teikia – gal patys save apgaudunėdami? – tie, kurie niekada nieko negavo už savo veiklą ir jaučia, kad net nėra pretendentai gauti, todėl ir nesupranta tų, kurie gali suteikti progą gauti, bei tų, kurie sugeba tapti verti to gavimo?

Violeta, 2015-01-21 08:53:04

Papildysiu konkretizuodama:

man sunku rasti argumentus, kodėl fondą galima vadinti “sena atgyvena”.

Marius, 2015-01-21 10:48:17

Violetai:

Aš tave pilnai suprantu, kad sunku rasti argumentų! Bet galiu pasveikinti, kad bent jau bandai rasti, o ne automatiškai kaip mechaninis robotas užkrautas atitinkamos programos failu – atmeti kas neįsipaišo į programą. Suvokimo problema neišvengiama todėl, kad linijinis, hierarchinis protas viską skirsto tik į du polius ( gėris – blogis, teisinga – neteisinga, tiesa – melas ir t.t.) Prioritetą teikia jis tik vienam poliui ( teigiamam). Dabar grįžkime prie fondo, kurį aš įvardijau “sena atgyvena“? Matote, hierarchinis protas netgi žodžius ( simbolius) yra suskirstęs tik į du polius teigiami ir neigiami žodžiai. Kaip bus suvokiami tokiame prote žodžiai “sena atgyvena“? Kaip nereikalingas šlamštas! O kaip tie patys žodžiai bus suvokiame alternatyviame prote, kuriame nebėra tokios savybės kaip hierarchija, bet yra lygybės išmintis? Gaunasi kad (sena atgyvena yra ne blogiau už naują idėją), arba( nauja idėja yra negeresnė už seną atgyveną). Ar suvokiate tų pačių žodžių ( simbolio) suvokimo skirtumą? Matote ir jokio fondo pažeminimo, niekinimo čia nėra, o tik konstatuojamas faktas, kad toks fondas nėra kažkas naujo, bet sena ir įprasta, nieko naujo savyje nenešantis – sena atgyvena. Juk pilna tų labdaros fondų ir jie savyje neša vieną per tą patį, tipišką, nieko naujo. Ar supratote, kad fondas nei sureikšminamas, nei niekinamas, o tik konstatuojamas faktas, kad jis savyje nenešantis nieko naujo?

Ema, 2015-01-21 11:02:59

Mariui: gal paaiškintumėte, kaip alternatyvus protas teigiamai paaiškina žodį ,,atgyvena”. Mano ,,širdies protas” to nesugeba. Dėkui.

Marius, 2015-01-21 11:24:26

Emai:

Ir jus puikia suprantu Ema, negali niekaip linijinis, hierarchinis protas apseiti be dviejų kraštutinumų ( teigiamo – neigiamo). Čia pasireiškia jo radikalumas, bet jam nėra su kuo savęs matyti, kad jis radikalus protas. Ema, nebėra alternatyviame prote teigiamo! Ar suvokiate? Tai kaip jums paaiškinti žodį atgyvena teigiamai? Pavyzdžiui, mažas vaikas skiria savo žaislus pagal funkcionalumą, pavyzdžiui, meškiuką papurtai jis sako miiiii, o į dėžutę galima įdėti saldainį ir t.t. O pavyzdžiui, suaugęs, pas kurį jau išsivystė hierarchinis protas savo žaislus skirsto hierarchijos skalėje, pavyzdžiui, automobilis Golf yra žemesnis hierarchijos skalėje nei Mersedesas arba KTU gimnazija yra presitižkesnė nei Viešintų kaimo mokykla ir t.t. Alternatyvus protas skiria viską pagal funkcionalumą, bet neskirsto hierarchijos skalėje, ar supratote? Taip jis atskiria ir seną, įprastą tipišką nuo ne tipiško. O hierarchinis protas negeba to padaryti, todėl jis yra mulkinamas tos pačios kokybės saldainių tik įpakuotu skirtinguose įpakavimuose. Hėgelis panašų reiškinį įvardija durniškos begalybės vaikymusi, tik čia gaunasi durniškos įvairenybės vaikymasis. Pavyzdžiui, telefono funkcija susisiekti, pagal funkcionalumą jie visi vienodi, bet pagal hierarchiją yra kainuojantys viena eurą ir iki tūkstančių. Šia hierarchinio proto savybę puikiai išnaudoja verslo industrija. Ar suvokiate?

Marius, 2015-01-21 11:53:33

Alternatyviame prote nebėra vietos sąvokoms neigiamas – teigiamas, gėris – blogis, tiesa – melas ir t.t. Jas keičia tokia sąvoka kaip gyvybingumas. Rodikliu čia tampa gyvybingumas. Todėl atsiranda ir tokia sąvoka kaip riba. Jeigu hierarchiniame prote technikos progresas suvokiamas kai teigiamas reiškinys tai alternatyviame prote viskam yra riba. Todėl kas vakar dar buvo progresu, šiandien jau gali tapti nebe gyvybingu šlamštu. Pavyzdžiui, visas mokslo ir technikos progresas tėra linijinio, hierarchinio proto progresas. Deja ši proto rūšis turi ribą, o krizės temą yra ribos simptomas. Pavyzdžiui ekologijos krizė at švietimo krizė ir t.t. Krizė bus automatiškai visose srityse politikoje, medicinoje, švietime, ekonomikoje ir t.t.

Burgis, 2015-01-21 12:08:14

Mariui: stop!

Marius, 2015-01-21 12:11:51

Gerai, gerai stop. Žmonės klausė tai pabandžiau atsakyti, tik tiek. Užsuksiu kitą mėnesį.

Geros dienos!

Vytautas, 2015-01-27 13:46:10

Autoriui – pritariu komentaruose išsakytai nuomonei, kad el.laiškas nepakankamai aiškus. Taip pat galėjo papulti į “spam’ą”, arba būti persiųstas kitam adresatui (ir keliauti toliau, kas užtruka). Bet taip pat pritariu ir autoriaus nuostabai, kad nebuvo reaguota bent trumpu atsakymu.

Įdomu, ar sulaukėt atsakymų praėjus dar savaitei?

Burgis, 2015-01-27 13:52:13

Vytautui: dabar jau turiu septynis kandidatus paramai gauti! Nebesidomiu, iš kur gavo informaciją tie Mokytojai, kurie rekomenduoja moksleivius. Svarbu, kad rekomenduoja. Džiugu (juokauju…), kad nėra nė vieno nei iš Kauno, nei iš Vilniaus: Raseiniai, Šilutė, Skuodas, Plungė, Raseiniai, Rokiškis, Alytus.