Tokia Aukščiausiojo valia…

Nesuprantu, kas čia darosi…

*

Moksleivių stovykloje Vištytyje žmogus paklausė apie nemirtingą sielą. Aš išsisukau nuo atsakymo paaiškindamas, kad tai vienas iš penkių klausimų, kurių klausti negalima. (Kažkas paklausė, kokie kiti keturi. Pasakiau, kad nieko negalima klausti apie seksualinį gyvenimą. Dar galėjau pasakyti, kad negalima klausti: „Ar tu mane myli?“ O kitus atspėkite patys. Kažkada čia rašiau…)

*

Grįžau namo ir kažkodėl parašiau štai ką:

***

Būtinos sąlygos gyvybei pradėti

Matyti virpančią iš meilės,

mažiau matyti negu jausti

ir nebedrįsti pasiklausti,

ko ieško akys, rankos dailios…

*

Pakviesti angelą į šventę,

kad jis virš judviejų pleventų,

pareikalautų sakramentų,

o pats parinktų vardą šventą.

*

Dar būtina, kad žaibas kirstų,

kad geismas pragaru pavirstų,

anksčiau nei žodis pasigirsta,

lemtingas žodis – tebūnie!

*

Svarbiausia – būti danguje,

nes ten sutvėrė mus ir jus.

Tik ten mylėdami pajus –

tokia Aukščiausiojo valia.

***

Ką padarysi…

Atsakymai

Burgis, 2011-07-13 18:50:12

Gal norite reitinguoti?…

Bruknele, 2011-07-13 18:57:03

P. Burgi: tikite Dievu? 🙂

Burgis, 2011-07-13 19:09:09

Bruknelei: nesu religingas, esu laisvamanis… Netikiu nė vienos religijos Dievu, bet tikrai žinau, kad nesu paskutinė instancija Visatoje. Todėl tą instanciją vadinu Aukščiausiuoju… Kol kas.

*

Tai trumpai, o išsamiau aiškinant užtruktų…

Bruknele, 2011-07-13 22:33:53

Protingai čia Jūs

Burgis, 2011-07-14 08:49:28

Suprantu, kad netinka man komentuoti savo „kūrybos“, bet iš ryto viskas atrodo kitaip…

*

Pavyzdžiui, kas nors prisikabins, kodėl rimą suardo tas žodis „tebūnie!“ Tai iš vaikystės, iš M.K.Čiurlionio… Man atrodo (ko gero, ir M.K.Čiurlioniui atrodė – įdedu įrodymą…), kad tai svarbiausias žodis, išskirtinis ir viską lemiantis. Todėl ir kūrinėlyje jis „nesutiko“ būti su kitais…

*

Antra, Bruknelė jau įžvelgė tikėjimą… Ne, žodžiai „angelas“, „pragaras“, „sakramentas“, „šventas“, „sutvėrimas“ yra kai kurių religingų žmonių „nusavinti“. Ir aš nesutinku! Jie priklauso visiems! Jie yra bendriniai.

*

Trečia, pradėdami naują gyvybę mes tikrai pakartojame sutvėrimo stebuklą. O stebuklui reikia pasirengti. Stebuklui reikia išskirtinių sąlygų. Tai va, jos sukasi mano galvoje, kartais nusprūsta nuo liežuvio, o vakar net užrašiau… Proziškai pasakysiu visai rimtai: 1) jei nesugebi su ja patekti į dangų, tai nieko nepradėk! vaikai tau keršys…; 2) jei kokiu nori būdu apibrėži, kas yra šventa, tai gyvybės pradėjimas yra švenčiausia iš to, kas yra šventa; 3) į dangų ne mes pirmi patenkame per pragarą – būk tam pasirengęs…

alba, 2011-07-14 10:28:22

Eilėraštis puikus, įkvepiantis, tik pavadinimas man atrodo per daug proziškas…

Petras Ražanskas, 2011-07-14 19:26:04

O man griežtas matematinis pavadinimas virš eilėraščio kaip tik suteikė malonų kontrastą. Jei kas nors taip būtinąsias sąlygas begalinei eilutei konverguoti apibrėžtų….

Andrius, 2011-07-14 23:59:57

O kas yra pavaizduota nuotraukoje, ir ką reiškia Stan sie?

Burgis, 2011-07-15 08:27:57

Andriui: M.K.Čiurlionio paveikslas yra iš ciklo „Pasaulio sutvėrimas“, o tas užrašas lenkiškai ir reiškia maždaug „tebūnie!“

Arnas, 2011-07-15 14:10:25

P. Burgi: tikite Dievu? 🙂

Bruknelei: nesu religingas

Nuo kada tikėjimas Dievu yra tapatus religingumui? Niekad nesupratau, kodėl žmonės tikintys į Dievą, net ir tokį, kokį konceptualiai pateikia religijos, yra laikomi religingais…

Petras Ražanskas, 2011-07-15 15:26:11

Galbūt dėl to, kad tarptautinių žodžių žodynas taip apibrėžia žodį „religingas“? Ir ne vien jis – anglų kalbos tezaurai irgi sako: „religious – having or showing belief in and reverence for a deity“.

Dovilė, 2011-07-15 16:27:35

Vis galvoju ir nesugalvoju – kodėl priimat kaip bausmę?

Burgis, 2011-07-15 16:42:17

Dovilei: žinau, tuo sunku patikėti, bet tokių kūrinėlių gimimas yra skausmingas keliais aspektais: 1) aš nesuprantu, kaip jie gimsta, tai mane kažkaip keistai veikia…; 2) užrašymas to, kas plūsta į galvą ir širdį, pareikalauja daug emocinės energijos; 3) parodydamas tai, kas gimė, jaučiuosi taip, lyg jau būčiau pacientas, lyg nesirūpinčiau, kad artimiesiems dėl to gali būti nesmagu, nejauku…

*

Taip ir brendu lyg per dilgėles… 🙂