Tokia čia vieta – įvertinti ir įsivertinti

*

dėl mokslų daktarų (!) temų: „Tikėjimo bloga akimi raiška šiuolaikinėje Lietuvoje“, „Magija kaip universali patirtis: Lietuvos studentų tyrimai XXI a. pr.“, „Piemenavimo kultūra Lietuvoje XX amžiuje – XXI amžiaus pradžioje“.

*

*

*

***

Šioje svetainėje ir ne tik apie įvertinimus ir įsivertinimus esu daug rašęs, todėl šį kartą pakartosiu tik kelias išvadas:

*

1. Dauguma beveik visada neteisi.

2. Niekas negali būti teisėjas savo byloje.

3. Pirmiausia reikia įvertinti vertintojus.

4. Jei vertinimo kriterijai yra kokybiniai, o ne kiekybiniai, tai vertinimas visada yra subjektyvus, o ne objektyvus.

5. Išklausyk, perskaityk, bet savo gyvenimą grįsk savo patirtimi, žiniomis, jausmais.

***

Gaila, kad savo gimnazistams (ir Gimnazistui…) nebegaliu plačiau pakomentuoti šių išvadų… :-(.

Atsakymai

Burgis, 2015-01-18 07:49:38

Ramybės jums!…

Dainius, 2015-01-18 11:39:15

Bet galite plačiau pakomentuoti mums! 🙂

Burgis, 2015-01-18 12:56:19

Dainiui: kalbėti lengviau nei rašyti…

Gerai, bent trumpai apie kiekvieną išvadą:

  1. Aukso Orda, religijos, inkvizicija, nacizmas, bolševizmas („bolše“ – daugiau…), AMB rinkėjai, V.Putino gerbėjai – tai tik keli pavyzdžiai, kad dauguma neteisi. Kitaip ir būti negali. Kas perprato heliocentrinę sistemą – milijonai žmonių ar keli išminčiai? Išsilavinusių, išprususių mąstytojų visada yra mažiau nei visų kitų žmonių. Taigi klausyti reikia ne minios, o įžvalgiausių ateities šauklių.

*

  1. Fizikai žino – sistema negali įvertinti pati savęs. Nes jei sistema sugedusi, tai gal sugedęs ir jos įsivertinimo mechanizmas. Vadinasi, net tada, kai aš neabejoju savo teisumu, privalau palikti vietos galimybei – klystu!

*

  1. Prisimenate, rašiau, kaip pasišiaušė mano kolegos, kai pasakiau, kad aš nenoriu būti populiarus tarp stoties latrų ir prostitučių? Pasišiaušė dėl to, kad tuo metu kalbėjome, kaip reaguoti į studentų mums suteikiamus įverčius. Žinoma, studentai nėra nei stoties latrai, nei prostitutės, bet kiekvienam bukagalviui, tinginiui, keliskart paskaitą aplankiusiam žmogeliui leisti vertinti dėstytoją yra visiškas absurdas! Aš juk nesiimu vertinti baleto šokėjų ar Dakaro ralio meistrų technikos, gebėjimų… O susireikšminę valdininkėliai iš ministerijos leido sau vertinti mane, kasdien nuo ryto iki vakaro dirbantį savo Gimnazijoje…

*

  1. „Gerai parašė“, „gražiai nupiešė“, „sumaniai atskleidė“, „geba paaiškinti“ – kas čia per vertinimai!? Žinoma, subjektyvūs, todėl ir negalintys turėti vertės, lyginant su kitų vertintojų nuomone. „Eurovizijos“ atlikėjų vertinimai parodė, kad gruzinai mato vienaip, latviai kitaip, o Lietuvos profesionalė operos solistė – visai kitaip. Vargšai abiturientai, kurių literatūros darbus vertina subjektai…

*

  1. Kam tu pasiskųsi, jei paaiškės, kad vertintojai, aiškintojai (pvz., „švento rašto aiškintojai“) nuvedė tave gyvenimo klystkeliais? Tiedu, kurie anoje temoje reikalauja, kad aš ginčiau laisvę bet ką piešti, rašyti, kalbėti, pamindamas savo moralės normas, per tūkstantmečius žmonijos į gyvenimo pamatus sudėtas etikos, moralės normas, manęs niekada neįtikins! Aš einu savo keliu.

***

Ramybės jums!

Virginija, 2015-01-18 13:21:39

  1. Kad dauguma beveik visada neteisi, per savo netrumpą gyvenimą patikrinau daugelį kartų, bet ji – DAUGUMA, ir mažumai nuo jos kliūna…beveik visada.

3.Vertintojus įvertinti, o dar kritikuoti – labai sunku, beveik neįmanoma. Jie mano esą beveik visažiniai ir visagaliai; dar V.Kudirka sakė”reikia mokėti save pastatyti”…

5.Lieka “Išklausyk, perskaityk, bet gyvenimą grįsk savo patirtim, žinojimu, jausmais.” Besiruošdama grįžti į namus – pabūti dar su savim man skirtą laiką, noriu mąstyti apie patikrintus ir pripažintus dalykus:

Atplauk į tėviškę visai pasenęs,

Įgijęs išminties ir patyrimo,

Nes ji neduos tau jokio turto.

Itakė dovanojo tau kelionę,

Jei jos nebūtų, nevertėtų plaukti,

Bet šiaip Itakė – nežymi sala.

Nors ji skurdi, ji neapgaus.

Kada įgysi išminties ir patyrimo,

Tikrai suprasi, kas gi tos Itakės.

(Konstantinas Kavafis)

Dainius, 2015-01-18 13:50:07

Ačiū!

Marius, 2015-01-18 18:48:40

Jus stipriai atsilikote, nežinodami, kad ta proto rūšis kuria naudojatės yra ne vienintelė!

  1. Niekas negali bendrauti su žmonija arba dauguma. Tai tėra tik tam tikros proto rūšies dydžiai. Pavyzdžiui, milijoną žmonių su ta pačia proto rūšimi galime pavadinti dauguma tik pagal tokį mato vienetą kaip kiekybė, bet jei matuosime pagal kokybę, gaunasi, kad milijonas = 1.

Kiekviena proto rūšis yra pati savyje nepriekaištingai pagrįsta ir teisi!

  1. Proto rūšis negali pati matyti savo ribų, bet riba bus aiškiai matoma žvelgiant iš kitų proto rūšių. Arba, pavyzdžiui, šventasis negali , žinoti, kad jis šventas. Prievartautojas negali žinoti, kad jis vykdo prievartą. Išmintingas negali žinoti, kad jis išminčius. Kvailys negali žinoti, kad jis kvailas ir t.t.

3,4. Vertintojas pats savyje visados teisus, bet vertinimas visados yra subjektyvus, nes jis priklauso nuo vertintojo proto rūšies. Pavyzdžiui, bet koks gyvenimo įvykis yra joks, faktai yra jokie. Bet reakcijos į vieną ir tą patį gali būti skirtingos, vertinimai skirtingi ir tai priklauso nuo vertintojo proto rūšies, pasaulėžiūros.

  1. ,,Išklausyk, perskaityk, bet savo gyvenimą grįsk savo patirtimi, žiniomis, jausmais“.

Penktą punktą Bronius suplakė jau į visišką kokteilį, nes žinios ir jausmai yra visiškai skirtingi dalykai. Žinias nuo jausmų reikia labai aiškiai atskirti, jokiais būdais negalima plakti į vieną kokteilį. Žinios priklauso proto pasauliui, o jausmai betarpiškam. Proto pasaulis gali būti prieštaringas ir nesuderinamas vienu ir tuo pačiu metu su betarpiškų jausmų pasuliu. Protas gali sakyti vieną, o jausmai kitą. Bet niekas negali gyventi svetimo gyvenimo ar su svetima galva.

Burgis, 2015-01-18 19:11:40

Mariau, gal Jums reikėtų pailsėti?…

Marius, 2015-01-18 19:53:57

Bronislovai, na va, jus jau mane įvertinot! ( pasiuntėt ,,pailsėti”).

O dabar jus Bronislovai sugrįžkite prie savo 3 punkto ir pamastykit dar kartą?

Marius, 2015-01-18 20:23:03

Pavyzdžiui, jus Bronislovai rašote:,,Žinoma, studentai nėra nei stoties latrai, nei prostitutės, bet kiekvienam bukagalviui, tinginiui, keliskart paskaitą aplankiusiam žmogeliui leisti vertinti dėstytoją yra visiškas absurdas! Aš juk nesiimu vertinti baleto šokėjų ar Dakaro ralio meistrų technikos, gebėjimų… O susireikšminę valdininkėliai iš ministerijos leido sau vertinti mane, kasdien nuo ryto iki vakaro dirbantį savo Gimnazijoje…“

O dabar atkreipkite dėmesį į tai, kad aš parašiau apie kitų proto rūšių egzistavimą, bet jus automatiškai tai atmetėte ir išstatėte pats save į vertintojus kaip ir tie susireikšminę valdininkėliai iš ministerijos, leidote sau mane vertinti. O ką jus žinote apie kitas proto rūšis? Jeigu nieko nežinote tai aš gi nesakau, kad jus bukagalvis šioje srityje? O antrame savo punkte jus rašote:,, Vadinasi, net tada, kai aš neabejoju savo teisumu, privalau palikti vietos galimybei – klystu!“ Tai ar realiai paliekote vietos vertindamas mane? Štai ir visa jūsų teorija!..

Marius, 2015-01-18 20:42:55

Mokytojais aš patikrinu labai paprastai: pagal tai ar juose liko mokinio savybių! Jeigu nebeliko tai toks mokytojas automatiškai tampa vakarykščių žinių nešėju, o nuo naujo pas jį stiprios gynybinės reakcijos. Lygiai tas pats ir mokslininkų tarpe, daugybė susireikšminusių vakarykščių žinių nešėjų, o tai jau ne mokslininkai , bet inžinieriai. Mokslininkas ir mokytojas turi būti jautrus, atsivėręs naujovėms, nes kitu atveju taps geriausiu, pačiu pačiausiu, bet deja jau vakarykščių žinių…

Todėl ne ginčytis čia atėjau, bet pagal B. Burgio trečią punktą įvertinti pirmiausia reikia pačius mokytojus ( vertintojus)

Burgis, 2015-01-18 20:55:34

Mariau, pirmoji geltonoji kortelė!

Marius, 2015-01-18 21:36:22

Bronislovai, skirtą geltoną kortelę man aš priimu, nes jeigu jau ėmėtės teisėjo vaidmens tai man ir nieko kito nebelieka. Pasinaudosiu jūsų patarimu, einu šiandien pailsėti.