Tokia didelė parama man!

Shining-Heart

Grįžau patenkintas iš mokesčių inspekcijos. Pavėluotai sutvarkiau mūsų labdaros ir paramos fondo deklaracijas (anksčiau nereikėjo, o priminimas atėjo kitu adresu…).

Ta proga peržiūrėjau fondo sąskaitas. Šventė!

Yra gerų žmonių, yra! Užtenka man pagalvoti apie lyderį, mano gvardijos pažibą, šeimos žmogų, kuris dosniai rėmė Gimnaziją, o dabar labai dosniai parėmė mūsų fondą. Gaila, gaila, kad negaliu nieko daugiau nei apie rėmėjus, nei apie pinigus pasakyti – tokia mūsų fondo etika…

*

Svarbu, kad jūs žinotumėte du dalykus:

  1. Jau galima, anksčiau nei pernai, siųsti man ([email protected]) preliminarius pasiūlymus, ką ir kodėl galėtume pradžiuginti stipendija kitų metų pradžioje.

  2. Jūs, rėmėjai, turite žinoti, kad didžiausią paramą suteikiate man, nors aš negaunu nė cento. Dabar toks laikas, kai man visai nebereikia daugiau pinigų nei gaunu, užsidirbu. Reikia švenčių sielai. Ir jūs jas sukuriate. Reikia padidinti tikėjimą žmonėmis. Ir jūs tai padarote. Reikia pamatyti, kaip atmetamos menkystų vertybės. Ir jūs tai padarote.

*

Širdis dainuoja! Tegu ir jūsų širdys dainuoja!