Tokia tai ugdymo plėtotė

Pedagogų savaitraštyje „Dialogas“netyla diskusijos dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokymo. Rugsėjo 8 d. numeryje – Zitos Alaunienės šedevras! Ačiū!

*

Ir dar vienas „šedevras“ – Ugdymo plėtotės centro atsakymai į lietuvių kalbos mokytojų klausimus dėl būsimo abitūros egzamino. Paskaitykime:

*

Klausimas. Ar tikrai taip ir liks nuostata, kad, parašęs tobulą samprotavimą su puikiais kultūriniais kontekstais, tik nesirėmęs nė vienu iš nurodytų autorių, mokinys gaus absoliutų nulį?

Atsakymas. Taip, nes egzaminu vertinama tai, ko mokoma ugdymo procese.

***

Gerbiamas Ministre! Ar taip atsakęs žmogus vis dar yra švietimo darbuotojas? O gal (o, siaube!) ir Jūs taip galvojate?

Daugiau negaliu komentuoti – perskaitęs atsakymą, aš netekau žado. Bet tikrai tikiuosi, kad žada atgausiu ir komentuosiu!

Atsakymai

Burgis, 2011-09-09 11:33:20

Prašyčiau įvertinti…

D., 2011-09-09 15:56:02

Kažkam juk reikia avinų bandos 🙂

Aitvaras, 2011-09-09 16:34:23

Privalu skatinti kūrybinį ugdymą. Fizikai, informatikai, matematikai, mano nuomone, rašo egzaminą remdamiesi Konfucijumi, Einšteinu, Maironiu, o ne ta purvina komuniste Bačinskaite. Galite neigti, bet faktai lieka – reikia skatinti kūrybinį ugdymą, o ne „literatūrinį cirką“. Jau šiandien mokiniai nebeatsakinėja absurdiškų klausimų, o iš protingiausių galima, tarkime, išgirsti pasiteisinimą, kodėl nepadarė namų darbų,- „Aš mankurtas“. Suvokia, kas yra mankurtas, bet nesupranta to jovalo, kuriame turi dar ir neva sugebėti mokytis. Šiandien dvyliktoje klasėje reikia deklamuoti Bačinskaitės eilėraščius… Absurdo viršūnė ne tai, kad reikia išmokti šešias – aštuonias eiles, bet tai, jog to reikalaujama abitūroje, kai moksleiviai – senjorai. Manau, kad pagarbos moksleiviui visiškai nėra. Nurodykite bent vieną gimnazistą, kuris žinotų savo teises ir pareigas. Bent vieną. Nereikia, kad gerai suprastų, tiesiog adekvačiai. Nėra. Jų nėra. Kai kam palankiau giedoti „žino tik savo teises, bet pareigų – ne“. O tai kas turi tas pareigas išaiškinti? Galbūt jeigu mokiniai gerai suprastų savo pareigas ir teises, tai galima būtų reikalauti atitinkamos pagarbos iš mokytojų, ŠMM pusės? Taigi ne visi mes galime būti „avinai“, kaip kolega internautas „D.“ sakė.

Jūsų, gerb. p. Burgi, minimas valstybės tarnautojas nebus atleistas. Na, bent iki tol, kol laisvoje šalyje gimę žmonės neperims „rato“ iš sovietinio mentaliteto valstybės šunų. Juk net prezidentas Brazauskas yra pasakęs, jog „teisybės nėra – tu jos nelauk“.

Nejaugi Jūsų tinklaraštį skaito Gintaras Steponavičius, ar čia tik retorinis sušukimas iš nevilties?

Burgis, 2011-09-09 19:01:02

Aitvarui: Jūsų komentaras skatina mane komentuoti nedelsiant…

Žinoma, joks ministras šioje svetainėje nesilanko, bet čia lankosi labai skirtingų pažiūrų žmonės, todėl žinau, kad ne visiems šis mano ilgas komentaras patiks…

***

Pirmiausia patikinu jus, kad esu skaniai pavalgęs, patenkintas, linksmas. Mūsų komanda prancūzams dar nepralaimėjo. Rašau ramiai ir apgalvotai.

***

Ugdymo plėtotės centro (UPC) atsakymas ir Aitvaro komentaras sukelia nerimo – fašizmas šliaužia į mokyklas! Nes vis daugiau atsiranda tų, kurie sako: „Mes jums pasakysime, ką turite mėgti, ką turite mylėti!“ Tai ir yra fašizmas.

***

Įsivaizduokime, kad kontrolinio darbo, egzamino metu moksleivis Pitagoro teoremą įrodė kitaip nei aiškino mokytojas, nei parašyta vadovėlyje. Ar už tai darbo įvertį reikia padidinti ar sumažinti? Žinoma, padidinti! Moksleivis parodė išprusimą! O kiek bukagalvių fašistuojančių mokytojų, globojamų UPC, įvertį sumažins! Todėl, kad moksleiviai turi paklusti programai. Todėl, kad bukagalvis mokytojas taip įrodinėti teoremos nemoka. Todėl, kad mokytojas tingi nagrinėti skirtingus įrodymus. Tiesiog todėl, kad bukagalvis yra caras ir dievas.

***

Bet čia juk kalbama apie lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, pateiktas pavyzdys netinka…

*

Gerai, kaip bus įvertintas moksleivio rašinys, jei jis savo labai teisingas, labai logiškas mintis pagrindė, pavyzdžiui, Josifo Brodskio kūryba? Anot UPC – absoliučiu nuliu, J.Brodskio, kiek žinau, mokyklose nėra arba beveik nėra. Bet juk J.Brodskis – Nobelio premijos laureatas! UPC sako – mums nerūpi, atsakinėk pagal programą!

*

Tai gal čia siekiama, kad egzaminas būtų tik „iš“ lietuvių literatūros. Atsitraukiu. Chemijos egzamino metu atsakinėti fiziką nelabai tinka. Imkimės lietuvių literatūros. Moksleivis ignoravo nurodytus autorius Maironį ir Vandą Juknaitę, o argumentavo Lenino premijos laureatų Eduardo Mieželaičio ir Jono Avyžiaus kūryba. Kiek gavo? Absoliutų nulį! Todėl, kad taip nori neonaciai iš UPC? Todėl, kad ten yra neklystančiai žinančių, kurie autoriai geri, o kurie – ne! Įdomu tik dėl Justo Paleckio – ar jis rašytojas? Nes yra gyvų ir gana įtakingų liudininkų…

***

Ne, broliai ir sesės, aš jums nepasakysiu, kuris rašytojas ar poetas yra geras, o kuris – blogas. Mažiausiai milijonas žmonių mano, kad Aleksandras Solženycinas yra blogas rašytojas, bet ne mažiau kaip milijonas mano priešingai.

*

Aš jus prašau, patriotai, paleiskite moksleivius į laisvę! Nesukurkite pogrindinės literatūros. Neprimeskite savo drakoniškos valios. Kokia gi tai tiesa, jei ją reikia diegti prievarta!? Aš ateinu pas vaikus, skaitau S.Nėrį ir S.Jeseniną, J.Erlicką ir Ž.P.Beranže, W.Szymborską, D.Kajoką ir O.Chajamą – tegu jie viską girdi ir iš visko renkasi! Tegu jie rašo egzamino metu remdamiesi A.Mamontovu (yra vadovėliuose) ar M.Mikutavičiumi – aš suprasiu. Mes suprasime. UPC nesupras…

ET, 2011-09-10 09:10:37

Ačiū, Direktoriau, kad aktualizuojate šią naujovę. Tikrai reikia, kad ir mokiniai, ir tėvai sužinotų.

Burgis, 2011-09-10 09:14:13

ET: ačiū. Iš Jūsų gal sužinos…

Regina, 2011-09-10 10:02:07

AČIŪ. Ačiū už tai, kad būdamas ne lituanistas taip tiksliai suvokėte situaciją ir net dalykinius UPC kuriamus absurdus. Taip, per lituanistiką mokykloje šliaužia neonacizmas, jau kėsinamasi keisti ir pagrindinio ugdymo programas, keisti ta pačia linkme kaip vidurinio ugdymo. Keisti lygiai taip pat meluojant. Kodėl slepiama, kodėl IŠ TIKRŲJŲ lenkų moksleiviai piketuoja? Todėl, kad viešai sakoma, jog per egzaminą jie galės remtis savo literatūra, o pažiūrėkite bendro egzamino reikalavimus – jei nenori ABSOLIUTAUS nulio, turi remtis 1 NURODYTU lietuvių autoriumi. Visi europiniai dokumentai kalba tik apie KALBOS mokėjimą, bet ne priverstinį literatūros skaitymą, bendras egzaminas su kitakalbiais gali būti tik KALBOS EGZAMINAS, o ne LITERATŪROS. Negana to, pažiūrėkite, ką UPC atsakė apie to keistojo, hibridinio, niekur pasaulyje nepraktikuojamo (todėl nėra teorijos) rašinio pavyzdžius: “Dideliam ir atsakingam darbui reikalingas ir atitinkamas laikas. Kol kas nėra darbų pavyzdžių, juo labiau – skirtingų lygių pavyzdžių, nes pagal naujai patvirtintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas dar tik pradedama dirbti.”

Ar glima įsivaizduoti didesnį cinizmą – UPC ruošiasi atsakingai, todėl nieko nepateikia, o mokytojai NEATSAKINGAI priversti dirbti jau nuo rugsėjo 1-osios. Ir už tokį atsakymą niekas neatleidžia UPC vadovų ir atsakymo autorių iš pareigų, niekas net piršteliu nepagrūmoja. UPC lituanistams nepateikė net ilgalaikio plano pavyzdžio, nes NEĮMANOMA logiškai sudėlioti tiek medžiagos ir dar tikėtis išugdyti tam tikrus gebėjimus – tai tas pats, kas perskaičius vadovėlį “Jaunasis pianistas” vykti į tarptautinį konkursą groti… Su mokytojais pas mus GALIMA elgtis bet kaip – jiems meluoti, tyčiotis, neatsakyti, ko klausiama, galima imituoti atsakymus (pavyzdžiui, klausėme, kaip suprasti skirtingų sąvokų vartojimą pasiekimų lygių aprašyme, o mums atsakė, kad vertinimo NORMŲ jie nekūrė. Tokio atsakymo esmės neišgėręs nesuprasi, o girtas – juo labiau…). O gal norite susipažinti su temų formuluočių pavyzdžiais, jie nurodyti UPC atsakyme? Prašau – baisėkitės. Samprotavimai: Kas suteikia Renesanso žmogui jėgų įgyvendinti idealus? Kas Baroko žmogui padeda ištverti likimo smūgius? Kokios Baroko epochos autorių mintys, Jūsų manymu, išlieka aktualios mūsų dienomis? Ar artima Jums M.K.Sarbievijaus bei kitų Lietuvos Baroko poetų pasaulėjauta? Savo nuomonę pagrįskite. /// Sakykit, ką norit, bet čia NE SAMPROTAVIMAS, čia grynos žinios, čia nėra ko svarstyti, reikia žinoti ir atkartoti. Atleiskit, bet mano kvailas protas nesugalvoja, kaip į tokią temą įpinti polemiką, kitos nuomonės aptarimą – o tai PRIVALOMA bet kuriam aukštesniam už minimalų lygmeniui (!) – žr. egzamino programą. Rašinio apimtis – 600 žodžių, per egzaminą vaikai rašys 4 val.!!! Kurioje mokykloje yra iš eikės 4 val. lietuvių kalbos? O jei ne, tai vaikai eis į egzaminą niekada taip ir nepabandę parašyti tokio rašinio. Tai baisu, nes rašinys – tai ne atskirų užduočių sankaupa, tai vientisas kūrinys, kur reikia numatyti viską – ir struktūros apimtis, ir argumentų gradaciją, ir siejimą, ir logišką perėjimą nuo gyvenimo nagrinėjimo prie literatūros, kaip fikcijos, pavyzdžių… Kitas klausimas – ŠĮ užtikrina galimybę mokiniui mokytis savarankiškai. Tegul ŠMM ir UPC paaaiškina, kaip šią teisę įmanoma realizuoti lituanistikoje, jei net lituanistai profesionalai nežino, ką ir kaip dabar dirbti… Ačiū p.Burgiui už tai, kad jis supranta, jog visa šita velniava – ne vien lituanistų reikalas, kaip atkakliai teigia UPC. Tačiau kyla labai rimtas klausimas – KĄ DAROME TOLIAU? TYLIME?

Martynas, 2011-09-10 15:50:22

Verta atkreipti dėmesį, jog tokių etikečių kaip neonaciai, fašistai, patriotai lipdymas menkinančiame kontekste darosi vis populiaresnis visoje Lietuvoje, o taip pat ir Europoje. Raganų medžioklė įsibegėja. Tame nieko stebėtino, mat komunistinė-kosmopolitinė retorika visada šiltai jaučiasi ir randa atgarsį žmonių širdyse ekonominių neramumų metu (įrodymų istorija pateikia ne vieną).

Svajonę mokyklas paversti žinių fabrikais, kuriuose nebūtų absoliučiai jokio geras-blogas įvertinimo, deja, dažniausiai (ne visada!) puoselėja įvairiausio plauko nedorėliai. Tikiuosi, ji niekada neišsipildys.

Burgis, 2011-09-10 15:59:42

Martynai, Tu mane nemaloniai nustebinai… Aš juk pažadėjau nerašyti Tau jautria religijos tema, bet dabar Tu mane mokai taip, kaip mokydavo inkvizitoriai…

*

Martynai, „geras-blogas“ vertinimo moko ne tik mokykla. Moko tėvai, moko aplinkiniai žmonės, Tave turbūt moko religijos propaguotojai. Ir tegu moko! Bet egzaminas yra visai kas kita! Vienaip ar kitaip išmokęs „gero-blogo“ vertinimo, neturi būti verčiamas veidmainiauti, grasinant absoliučiu nuliu. Įsivaizduok, kas būtų, jei būtum parašęs šį komentarą dar būdamas mūsų gimnazijoje ir aš būčiau pasakęs – žmogus su tokia nuomone negali gauti atestato! Mes mokėme kitaip!

Tada tikrai būčiau „įvairiausio plauko nedorėlis“…

Burgis, 2011-09-10 16:25:09

Atleisk, Martynai, bet viena įkyri mintis liūdnai sukasi galvoje, negaliu neparašyti…

Jeigu Tavo dvasiniai vadovai įsakytų, juk Tu mane nušautum, tiesa? Be pykčio, be įniršio, gal net jausdamas gailestį – tiesiog todėl, kad kažkas turi apginti šventus dalykus. Kaip pokario metais…

Matilda, 2011-09-10 16:42:58

UPC , matyt, dirba visokie nevykėliai, arba iš mokyklų išvytos kompleksuotos moterėlės. Normalios mąstysenos ir psichologinės būsenos žmogus tokių nusišnekėjimų viešai nepateiktų. Įdomu, ar tas, kas pateikė rašinių ,,superines” temas bent jau įsivaizduoja, ką mokiniai veikia mokyklose, ar jie žino, kad be lietuvių kalbos pamokų dar privaloma mokytis bent 5- 6 dalykų? Ar jie įsivaizduoja, kad jaunuolio atmintis beribė ir jis gali savo galvoje sutalpinti tūkstančius perskaitytų knygų puslapių, iškalti kelis šimtus datų, teiginių, faktų? Keista, iš kur tokių nevispročių atsiranda švietimo sistemoje? Kodėl nenorima išgirsti sveiko proto? Juk jau seniai dūzgia lituanistai, bet atsakymo jokio, arba pateikiamas toks ,,topinis” atsakymas. Gal tikra, kaip siūlo Lina ,,Dialoge” burtis visiems- tėvams, mokytojams, mokiniams , ir eiti protestuoti prie tų bukagalvių UPC?

Martynas, 2011-09-10 16:44:02

Atsiprašau Jūsų. Praeito komentaro tonas nebuvo tinkamas.

Nenušaučiau.

Bet ir dvasiniai vadovai to neįsakytų. Jie ir negali man įsakinėt, save valdau aš (tiek, kiek sugebu). Nors kartais pagalvoju, jog gyvenimas tikrai būtų lengvesnis, jeigu tereiktų vykdyti kažkieno įsakymus…

Negaliu visko čia atvirai išdėstyti. Aš parašysiu Jums laišką.

Burgis, 2011-09-10 17:57:39

Aš žinau, Martynai, kad Tu geras! Ačiū Tau, kad sustiprinai tą žinojimą.

Ugnė, 2011-09-10 20:04:48

Direktoriau, mane tai gąsdina, bet ką daryt, kad tai pakeisti?

lituanistė, 2011-09-10 20:44:27

Šiai problemai reikia viešumos, negalima tenkintis vien “Dialogu”, nes jo neskaito tėvai, apskritai visuomenė, o mokytojų jau seniai niekas nei klauso, nei bijo, atsirašinėja ir juokiasi. Gerb. Direktoriau, Jus dažnai kviešia į radijo ar tevevizijos studijas, kalbina žurnalistai – gal galima prasimušti su šia tema į platesnius vandenis? Juk vaikams per tokį absurdišką egzaminą neduos tekstų, viską reikia mokėti atmintinai, nors vidurinio ugdymo programoje apskritai nėra mokymosi atmintinai. Beje, ten nėra ir reikalavimo remtis NURODYTA literatūra. Jeigu tokio gebėjimo neugdome, tai kaip jį galima tikrinti egzaminu? Kaip ten UPC atsakė – “tikriname tai, ko mokome”? Gal Jūs iš savo buvusių moksleivių turite gerų teisininkų, gal jie padėtų? Tas absoliutus nulis juk nubraukia visus kitus gebėjimus, pasidaro neaišku, ką rodo tokio egzamino įvertinimas – jei mokinys raštingas, išsilavinęs, apsiskaitęs, įvaldęs gerą rašymo stilių, o gauna absoliutų nulį – lieka be brandos atestato!

Burgis, 2011-09-10 21:39:29

Mielieji, mano galimybės ribotos – savo TV neturiu… Bet nepamirškime – kitais metais rinkimai. Tikiu, kad daug kas pasikeis. Žinoma, aš kalbėsiu apie tai viešai, jei tik turėsiu progų.

*

Bet yra ir kita išeitis – reikia išmokti atskirti mokslą nuo pasirengimo egzaminams. Visiems – ir moksleiviams, ir mokytojams! Reikia išmokyti atsakinėti taip, kaip nori UPC. Veidmainiauti? Ne, reikia išmokti kūrybos! Juk ne visi romanai yra autobiografiniai.

lituanistė, 2011-09-10 22:49:23

Gerb. Direktoriau, o ar Jūsų gimnaijos moksleiviai žino šias problemas? Ar Jūs kalbatės su jais tokiomis temomis? Ką pasiūlytumėte savo mokytojams ir savo moksleiviams, jeigu jie kreiptųsi pagalbos? Mes negalime išmokyti moksleivių taip, kaip nori UPC, nes jų norai prieštaringi ir nesuderinami – kaip, sakykite, polemizuoti rašant temą, reikalaujančią tik žinių, faktų atkartojimo, kaip reikšti savo nuomonę (ji yra viena iš vertinimo kriterijų), jei prašoma pasakyti Sarbievijaus ar kito autoriaus nuomonę? Kaip apskritai rašyti samprotavimą, jei samprotauti neleidžiama – turi pritarti teiginiui, kuriam iš tikrųjų nepritari, nes kitaip neįmanoma remtis duotu autoriumi?

Burgis, 2011-09-11 09:38:49

Lituanistei: aš pasitikiu savo lituanistėmis. Kiek kartų mane barė, kad lendu ne į savo sritį! Tuo visokie UPC ir apsigina. Mat jiems padeda armija edukologų, profesionalų. Aš, diletantas, mąstau kaip žmogus, o jie – kaip edukologai. Tai pakeisti gali tik politinės valios ir galios turintys švietimo vadovai.

Agnė, 2011-09-11 12:20:23

o jei moksleiviai kreiptųsi į tuos galios turinčius atstovus? Juk pabandyti mes galime!

Burgis, 2011-09-11 17:37:12

Agnei: žinoma, galite! Bet kas man paaiškins, kodėl mano du ankstesnius komentarus „nureitingavo“?… 🙂 Vienas, ilgas, patiko labiausiai iš kada nors reitinguotų (24/24), o kiti du – nepatiko. O juk aš nepasikeičiau… Mistika.

Regina, 2011-09-11 21:14:36

Pasikeitėte, direktoriau, pasikeitėte 🙂 – žavėjausi Jūsų įsiklausymu, supratimu, pilietine pozicija, o paskiau ėmėte ir nuo visko atsiribojote – tai Jūs TV neturite, tai savo lituanistėmis pasitikite (beje, kaip susijęs su tema pasitikėjimas lituanistėmis?)… Išvertus į paprastų žmonių kalbą, reikštų, kad ir Jūs nuo visko “plaunatės”.

Burgis, 2011-09-11 21:48:23

Na, Mokytoja Regina, prašyčiau saikingiau, nes gali tekti mums susitikti tiesioginiame eteryje… :-))). Nesunkiai suskaičiuočiau, kad vien per šiuos metus ta tema nuveikiau nemažai. Kaltinimus atmetu. O Jums patarčiau sukurti savo svetainę vien lituanistikai – aš ten užeičiau!

Jonas, 2011-09-11 23:33:01

Šis įrašas sužadino man norą kai ką parašyti.

Didžiausia problema slypi tame, kad mokinys verčiamas daryti tai, ko jis nenori. Kuo toliau matau mokyklas, pergrūstas tos “prievartos” ir pesimizmo, tuo labiau norisi ir išvykti (taip, į užsienį). Net ir mūsų nedidelio Žemaitijos miesto, “prestižinėje” gimnazijoje dar išlieka klasikinė “kalimo” technika (kaip spėju ir kitose mokyklose). Atseit iškalęs penkių eilučio ilgumo fizikinę sąvoką ar eilėraštį – tikrai niekad neužmirši ir įsidėsi į savo galvą visam gyvenimui. Yra žmonių, kurie sau tai įsikala į galvą. Kodėl? NES JIEMS FIZIKA AR POEZIJA PATINKA.

Mokytojai,

Mes galime iškalti, mokėti, suprasti matematiką, anglų kalbą, fiziką ar chemiją. Bet tai nereiškia, kad mes juodai dirbsime ir kalsime šiuos dalykus. Kodėl? Nes šie dalykai mums gali tiesiog baisiai nepatikti. Ir Jūs neturėtumėt pykti dėl to.

Kalba apie tai, kaip dauguma mokyklų žudo kūrybingumą.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

jurgis, 2011-09-11 23:37:35

Direktoriui:

žvilgtelkitę “Lituanistų miestelio” svetainę http://www.kalbam.lt/ – ten rašo, kad iniciatyvinei grupei priklauso ir Regina 🙂 Tik reik prisiregistruot, norint daugiau paskaitinėt.

Šis tas apie tai nesiregistruojant: http://www.dialogas.com/skaitytoju-irasai/lituanistu-miestelis/

petras, 2011-09-12 10:12:02

pamėginkit pažiūrėt iš kitos pusės. jei visiem moksleiviams, studentams bus ugdomas kūrybingumas, žmogiškumas ir galima bus apeidinėt nustatytas taisykles (kad ir absurdiškas) ir t.t., tai tada nebebus paruošiami darbuotojai tinkami biurokratiniam aparatui 😉 kas tada dirbs valstybei ?

Burgis, 2011-09-12 11:27:07

Visiems, bet ypač Mokytojai Reginai: vėl žinau, kad „nureitinguosite“, bet vis tik siūlau neskubėti…

*

Mokytoja Regina rašo ilgus straipsnius „Dialoge“, būna „Lituanistų miestelyje“, bara mane mano paties svetainėje – ir tai viskas? Už visa kita, kas negerai lituanistikos baruose, atsako Burgis ar… kas? Ko man eiti į „Lituanistų miestelį“, jei ir Mokytoja Regina, ir, panašu, jūs visi pripažįstate, kad iš ten šuns balsas į dangų neina? Plačiau nekomentuosiu man nepriimtinos pozicijos, kurią užėmė Mokytoja Regina. Panašu į mano žmoną: jei ji ką nors padaro ne taip, kaltas aš. Bet aš ir nesiginčiju, nes pasakyta: jei moteris neteisi – paskubėk atsiprašyti…

*

Mano pozicija aiški: kiekviena proga (ką tik daviau interviu žurnalui IQ) kalbėsiu apie problemas, kiekviena proga apie problemas kalbėsiu su švietimo vadovais, bet „lygiagrečiai“ mokysiu mokytojus ir moksleivius dirbti esamomis sąlygomis taip, kad moksleiviai nebūtų bukinami, „tamsinami“. O tai vis tik galima, Mokytoja Regina!

Mindaugas, 2011-09-13 23:11:32

štai ką parašė universito lietuvių kalbos Dėstytoja, velniškai ją gerbiu ir tikiu, kad ji nesupyks, jei pacituosiu jos laiško atkarpą apie tai, kas šioje temoje buvo išdėstyta:

“Geras jūsų pavyzdys – klausimas, dar geresnis yra UPC atsakymas. (Beje, kam tas UPC reikalingas?) Nėra čia ką ir pridurti: tiek specialistui, tiek nespecialistui. Aš, beje, turiu vertinti tik kaip nespecialistė, nes su mokykla jokio tiesioginio ryšio neturiu. Bet tai, kas ten vyksta, žinoma, man yra žinoma. O tai, kas apskritai vyksta, geriausiai nusakė mano viena draugė. Ji pasakė taip: jeigu visur Lietuvoje yra totalus bardakas (vykusiai mintį įvardijantis barbarizmas, ar ne?), kodėl mokyklose turėtų būti kitaip?

Žiauriausia ir yra, kad mūsų klerkai, kurių yra ištisos armijos ir kurie imituodami darbą turi ką nors matomo nuveikti, prikuria krūvas instrukcijų, kurių paskui paraidžiui tenka laikytis, jeigu nori kaip nors išgyventi. Neduok dieve parodyti sveiką protą, žmogiškumą, supratingumą… “

sonata, 2011-09-14 20:01:46

Va paskaičiau paskaičiau… na toj srity esu visiška porfanė, bet pasidžiaugiau, kad seniai seniai nebuvo UPC. Kai laikiau brandos egzaminus, rašiau tuomet taip vadinamą “laisvą” temą. Mano literatūros mokytoja ėmėsi už galvos. Bet Vilniuj matyt tiko – medalio nepraradau. Į mediciną stojamąjį lietuvių kalbos rašinį irgi – laisva tema. Man sakė – pasirašei nuosprendį. Komisija įvertino puikiai. Gal nieko nesuprato:) O aš paprasčiausiai tingėjau užsiimt analizėm – nuobodu buvo. Dabar sūnui visgi sakau – “negrybauk, rašyk kaip reikia, nes yra toks baubas- UPC”. Va taip mokau konformizmo. Ne mąstymo. Nes mąstyti tam tikruose rėmuose kažin ar įmanoma. Ribose galima tik prisitaikyti. Ir dar. Kažkaip labai sureagavau dėl Aitvaro komentaro apie Bačinskaitę. S. Nėrį mėgstu. Yra daug kūrėjų, kurių nemėgstu. Bet kam priešpastyt? Kažkuriuo istorijos tarpsniu meninio lygio vertintojai ir ekspertai gali būti neteisūs. Teisus yra tik kuriantis žmogus. Teisus net ir savo klaidomis.

Saulius, 2011-09-14 23:35:07

Todėl vis labiau kursis netradicinės pedagogikos mokyklos, kur pirmoje vietoje eis ne žinios, o žmogus. Poreikis yra, vaikams vis sunkiau tradicinėse mokyklose su iškreiptomis vertybėmis. Ir kol vaikai maži, kol galima rinktis mokyklas, pagalvokime, kas jam svarbiau – ar žinios, ar asmenybės vystymas. Yra jau Lietuvoj netradicinių mokyklų, kur vaikai su noru eina į mokyklą, kur jiems atostogos – liūdesys (nes ne mokykloj). Reikia tik patiems išsivaduoti iš tų stereotipų, kur žinios, o ne asmenybė, kūrybiškumas pastatomos pirmoje vietoje.

Agnė, 2011-09-15 16:42:53

O aš į KTU gimnaziją einu su malonumu. Ir visada eisiu, nes ten esu mokytojų akimis moksleiviai yra žmonės, o ne kažkas žemiau jų, ten mus gerbia:)

Regina, 2011-09-15 18:15:05

Gerb.Direktoriau, nežinau, kas ir už ką Jus barė, bet tikrai ne aš (neskaitau visko iš eilės, todėl nežinau, gal dar kas nors rašo tokiu kaip mano vardu, nes “Dialoge” dažnai taip būna, o į šį puslapį užsuku tik tada, kai kitur, pavyzdžiui, Austėjoj, randu nuorodą…), tiesiog atsakiau į Jūsų klausimą, už ką Jus skaitytojai nureitingavo. O dabar dar pridėsiu – Jūsų “interpretacijos” yra ne tik nemandagios, bet dar blogiau, cituoju Jus: “Už visa kita, kas negerai lituanistikos baruose, atsako Burgis ar… kas?” Galiu galvą guldyti, kad niekas kitas, be Jūsų, šitokių auksinių minčių neišsakė. O kad Jūs, kaip Direktorius, turėtumėte susidurti su kai kuriomis visuotinėmis ar tik lituanistinėmis problemomis, irgi aišku – pareigos tokios, ir kad spręsti tas problemas vis tiek kažkaip turėtumėte, irgi aišku – pareigos tokios. Kad noras yra problemas apeiti, nematyti, irgi suprantama, žmogiška, niekas dėl to nekaltina, tiesiog Jūs kūrėte kiek kitokį įvaizdį, bet turbūt čia mūsų problema, kad vaizdas ir įvaizdis nesutampa.

loreta, 2011-09-15 18:21:43

Reginai: Nekritikuokite Burgio – išmes kaip Neprisistatantįjį iš barščių:) Juk čia jo kiemas ir čia jis karalius:):)

Agnė, 2011-09-15 19:45:45

Na, šiuo atveju, žodžio laisvė ir mokytoja nieko blogo nepasakė, tik gal šiek tiek per aštriai, nes aš galiu pasakyti, kad Direktorius daro viską, kas jo galioje, kad jo mokiniams būtų geriau. :))

Burgis, 2011-09-15 20:54:15

loretai: kas ką išmetė?! Jūs kažką supainiojote…. Aš net Vaderio neišmečiau, jis pats kažkur dingo. Bet pamatysite, po kelių dienų paskelbsiu šiokios tokios poezijos – atsiras! 🙂

Reginai: šios dienos „Dialoge“ perspausdintas mano komentaras iš šios svetainės ir Jūsų samprotavimai. Daviau savo mokytojams. Gal galite atspėti, kas kaip vertinama? Pokalbis su Jumis telefonu, Jūsų mintys šioje svetainėje ir savaitraštyje, Jus pažįstančių lituanisčių komentarai leidžia man susidaryti gana tikslų Jūsų „psichologinį portretą“. Laukiu papildymų… 🙂

Regina, 2011-09-15 22:24:30

Gal nereikia asmeniškumų? Dar negimė pasaulyje toks vyras, kuris susidarytų moters “psichologinį portretą”. Tai, ką jūs, vyrai, įsivaizduojate pažįstantys, yra tik simuliakrai :). Beje, jūsų lituanisčių aš nepažįstu, jos manęs irgi (pažintys prieš 20 metų nesiskaito). Jūs, kaip patyręs vilkas, turėtumėte žinoti, kad nė cento neverta pavaldinio vadovui išsakyta “nuomonė” ir “vertinimas” – nuo Homero “Odisėjos” laikų žinoma, kad vyrą visada pavergia vos 2 sirenų giesmės, viena iš jų – apie garbę, šlovę, didybę… O jei rimtai,tai nesuprantu, ką darau ne taip ir kas Jus taip erzina – Austėjos bloge radau šios temos nuorodą, atėjau, pasidalinau mintimis, atsakiau į Jūsų klausimą, pasiskaičiau kitų žmonių minčių ir idėjų, bet nei kažką vertinti, nei barti ar mokyti net nemanau – tai būtų tas pats, kas auklėti knygos herojus – pamokslauti Mikei Pūkuotukui ar gėdinti Karlsoną, kuris gyvena ant stogo :). Galų gale man visada įdomios tik skirtingos nuomonės, nes dar niekas ir nieko neišmoko iš žmonių, sugebančių tik pritariamai linksėti galva…

Mindaugas, 2011-09-15 22:59:02

O man labai gaila, kad Nepris išėjo. Jo pasisakymai buvo labai laukiami ir skaitydavau su didžiausiu malonumu.

Burgis, 2011-09-17 13:54:36

Reginai: moterys visada mano, kad vyrai apie jas neišmano, o vyrai mano atvirkščiai… Man visaip gerai, bet aš domiuosi, ar gerai Jums? Panašu, kad kažkas Jus erzina labiau nei mane. Tik tiek to asmeniškumo…

Burgis, 2011-09-17 13:56:31

Mindaugui: Ar tai užuomina, kad geriau aš būčiau išėjęs? Visi esame laisvi žmonės laisvoje šalyje – galime ateiti ir išeiti. Aš jau nepasikeisiu…

Mindaugas, 2011-09-18 12:07:16

Ne, ne, ne. Geriau likite. Žinau, kad anksčiau ar vėliau išeinam mes.

Aurius, 2011-09-20 10:24:40

Atsakymas Burgiui.

Žvelkime giliau. Kiek aš suprantu, klausimo esmė suformuluota taip: švietimo sistemos apšviestas asmuo turi atsakinėti taip, kaip jis yra apšviestas.

Tai čia yra viso pasaulio švietimo sistemos esmė. Ne vien Lietuvos. Ko norėjom tą turim. Jokių problemų.

Iš čia seka, kad dabartinė švietimo sistema prieina nuoseklų savo galą.

Nes švietimo sistemos esmė yra apšviesti tiktais tiek kiek to reikia, kad būtų specialistas. Vaizdžiai tariant švietimas tai siaura prožektoriaus šviesa.

Sakysim, jei ruošiam mediką tai tik tokį kuris prastuminėtų farmacinę pramonę. http://auriusd.blogspot.com/2011/09/vaistu-vergai-tampa-naujais-ligoniais.html

Kiek paprasčiau yra su techniniais mokslais. Ten kaip ir viskas aišku. Išmoki Omo, ar Niutono dėsnius ir gali būti tam tikras specialistas.

Juk tikras domėjimasis yra pagrįstas emocijomis. Vaikas kuris kažkuo rimtai domisi, tai daro dėl to, kad jam įdomu (emociškai veža). Visi tie, kurie pasiekė tikrai daug, kaip taisyklė, mažai mokėsi oficialiose mokyklose, bet daug mokėsi savarankiškai. Gerbiami pedagogai ar jūs su tuo sutinkate? Klausiu visų čia rašančiųjų, nes kiek suprantu pedagogų čia daug renkasi.

O švietimo sistema riboja, stengiasi užgniaužti natūralią žmogišką prigimtį. Duoda tai, ką skaito reikalinga. Švietimo sistema stengiasi užgniaužti mokinio klausimus. Kitaip sakant stengiasi žmogų įstatyti į rėmus.

Jaspersas savo Filosofijos įvade cituoja tokį vaiko klausimą: aš visą laiką galvoju, kad esu aš ir tuo pačiu, kad esu kažkas kitas. (cituoju iš atminties). Tai labai rimtas klausimas. Gilus klausimas. Kiek pedagogų sugebės atsakyti į tokį klausimą? Ką gali atsakyti pedagogas kuris yra taip pat šviestas tik siaura prožektoriaus šviesa?

Praeitą savaitę pavėžinau dvi studentes.

Aš jų paklausiau. Ar daug klausimų užduodate dėstytojams? Neužduodame.

Gerbiamieji pedagogai, direktoriai, va čia yra jūsų darbo rezultatas. Jūs savo veikla užmušėt žmogaus natūralų norą domėtis.

Aš, žinoma, atsiprašau. Nepriimkit asmeniškai. Bet jei įžvelgiat tame problemą, galime kalbėtis toliau.

Taigi, gerbiamas šio blogo autoriau. Trijų metų anūkė dabar uždavinės daug klausimų. Iš tikro tai Dievo klausimai tamstai. Nes kiekvienas sutiktas žmogus mums yra mokytojas. O geras pedagogas tai tas kuris sugeba mokytis.

p.s. Prisiminiau. Pisarevo žodžius. Kai žmogus nieko nesugeba, eina dirbti pedagogu.

Taip Pisarevas apibūdino Carinės Rusijos pedagogiką. Kitaip sakant, totalitarinės valstybės pedagogiką. Neužmirškit, kad jūs visi esate totalitarinės valstybės pedagogai.

Tai tikrai nieko asmeniško, bet neužmirškite šito.

O šiaip aš dėkingas šio blogo autoriui, kad yra keliamos tokios ir kitokios problemos.