Tolimas aidas…

Teisingumo registras

Atsakymai

Smailas, 2019-06-11 20:58:05

Vakar su draugais šventėme nuosprendžio paskelbimą ir svarstėme, kodėl nuosprendis šiam žymiam matematikui beveik nesulaukė žiniasklaidos dėmėsio? Ar bausmė, paskirta tokio masto nusikalteliui, yra adekvati?

Burgis, 2019-06-11 21:11:44

Smailui: liudininkai iš tos pačios grupės…

Smailas, 2019-06-11 23:05:11

Burgiui: Kokie liudininkai? Patikslinkite. Liudininkais juk buvo nuteistojo giminaitė ir jos klasiokai. Ar tai ir norite pasakyti?

Sokolovas, 2019-06-11 23:49:49

Dzindzalieta viską padarė “tvarkingai”, nepaliko pėdsakų (skirtingai nuo Grigučio 2014), tad ir neprisipažįsta. Todėl ir tikisi, kad nuosprendis bus peržiūrėtas. Vienintelis dalykas, kurio nesugebėjo padaryti Dzindzalieta, tai užčiaupti tą savo giminaitę, kad nepliurptų apie “dėdę-matematiką”. Ir jos parodymai daug ką nulėmė…

Sokolovas, 2019-06-11 23:56:02

Ir dar. Aš mačiau daug gerų, gabių abiturientų, kurie iš 2018 metų egzamino gavo vos 80-90 procentų. O čia vidutinio pažangumo moksleivė iš 2018 metų egzamino gauna šimtuką!

“Ar negalėjo tiesiog pasisekt?”. Pavyzdžiui, per itin lengvą 2017 metų egzaminą gal ir galėjo…Bet ne per 2018 metų egzaminą, kurį, kaip paaiškėjo, sudarinėjo Dzindzalieta.

Smailas, 2019-06-12 00:47:53

Sokolovai, kaip manot, koks bus Dzindzalieto likimas universitete? Grigutį atleido staigiai. O šitą? Niekas nieko nerašo. Jokių komentarų. Kai kuriuose straipsniuose jau net ir nemini kad jis.universiteto darbuotojas. Gal matėt, ar buvo bent vienas TV reportažas apie nuosprendį?

Burgis, 2019-06-12 01:25:29

Smailui: NEC nieko nežinojo? Viską visada stropiai tikrino?

Sokolovas, 2019-06-13 18:55:07

Sėkmės abiturientams matematikos egzamine!

Skriskite, mano paukščiai!

Smailas, 2019-06-14 00:18:54

Sėkmės abiurientams matematikos egzamine, kurio užduočių, tikėkimės, nesudarinėjo nuteistasis Dzindzaletas.

Sokolovas, 2019-06-14 18:01:20

IRMOS DALIES ATSAKYMAI

  1. B

  2. D

  3. A

4 C

5 B

6 C

7 C

8 D

9 B

10 D

Sokolovas, 2019-06-14 18:05:50

ANTROS DALIES ATSAKYMAI

  1. 1365

  2. 75

13 4,5

14.1 40 laips.

14.2 30

15.1 720

15.2 240

16 (3; 5)

17 lg7

18 (2; + begalybė) bei {0}

19.1 (-5)

19.2 (-36)

Sokolovas, 2019-06-14 18:23:27

TREČIOSIOS DALIES ATSAKYMAI

20.1 3

20.2 {-180, 0, 180} (laipsniais)

20.4 Nei lyginė, nei nelyginė

21.1 3

21.2 -2x+1

21.4 y=- x+7

21.5 11

22 4

23.1 h*sqrt(3)

23.2 15*sqrt(7)

24.1 (1/2)a – b (vektoriai)

24.2 (1/3)a – (2/3)b (vektoriai)

24.3.2 6

25 a=2, b=5

26 482749/970299.

Sokolovas, 2019-06-14 19:21:49

PASKUTINIOJO UŽDAVINIO SPRENDIMAS

Dėžutėje yra 99 vienodo dydžio rutuliai, sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki 99. Iš dėžutės

atsitiktinai

traukiamas vienas rutulys, užrašomas jo numeris ir rutulys grąžinamas atgal į

dėžutę. Tarkime, a yra pirmo, b – antro, o c – trečio taip ištraukto rutulio numeris.

Apskaičiuokite tikimybę, kad skaičius

ab + c

yra lyginis.

Sprendimas: Taikysime žinomą p-q modelį.

Tegu p=49/99- tikimybė ištraukt lyginio numerio rutulį,

tuomet q=50/99- tikimybė ištraukt nelyginio numerio rutulį.

Tikimybė, kad sandauga ab bus nelyginė (abu dauginamieji nelyginiai) lygi q^2.

Tikimybė, kad sandauga ab bus lyginė, yra lygi

1 – q^2.

Dviejų narių ab ir c suma bus lyginė, kai abu nariai ab IR c yra lyginiai, ARBA kai ab IR c abu yra nelyginiai.

Todėl ieškomoji tikimybė, kad ab+c įgys lyginę reikšmę, yra lygi

(1 – q^2)*p + (q^2)q = p+(q^2)(q – p),

t.y. 482749/970299.

Burgis, 2019-06-14 20:51:17

Sokolovui: ačiū! Dar parašykite įspūdžius, komentarus… Be smulkmenų.

Smailas, 2019-06-14 20:54:34

Sokolovui:

Pasakykit tai mūsų dėstytojui. Visi uždaviniai panašūs, nes, pasak dėstytojo, tai skatina studentų susidomėjimą dalyku labiau nei uždaviniai apie urnas, kamuoliukus ir kauliukus… Per kolius dar ne tokių uždavinių gaunam… 😀

Tai ar padėsit išspręst?

Smailas, 2019-06-14 20:55:51

Kur dingo mano uždaviniai ir sprendimas???

Burgis, 2019-06-14 22:28:13

Smailui: matote, čia mano namai, o juose yra nustatytos tam tikros elgesio normos…

Smailas, 2019-06-14 22:35:06

Na -įdomu, kokios tos normos? Kaip suprantu skelbti valstybinio uždavinių atsakymus yra leidžiama, o prašyti pagalbos sprendžiant uždavinius – jau nebe. Tuomet man belieka atsiprašyti pažeidus taisykles.

Sokolovas, 2019-06-15 00:32:19

DALELĖ TIESOS

Tai-

Kelio pradžia!

Šįkart valstybinis matematikos egzaminas tikrai geras. Dauguma uždavinių išties turėtų būt pagal jėgas gerai besimokiusiems abiturientams.

Matematika negali gerai sektis tiems, kas ja nesidomi. Ir (ypač) tiems, kas nesidomi niekuo…

Matematikos uždaviniai-ne šio pasaulio, ir jie stipresni už mus. Ne mes juos…,jie mus…Todėl visiškos sėkmės (šimtuko) gali tikėtis tik šio mokslo “fanai”. Tokių yra, tik, gaila-nedaug.

Mes negalime pretenduot į matematikos mokėjimą. Mes galime tik džiaugtis tomis akimirkomis, kuriomis mums apsireiškia Dalelė tiesos! Taip, būtent DALELĖ! Ir kiekvienas, kas tik mėgins per šią dalelę pretenduot į “tiesos absoliutą”, patirs nesėkmę. Kaip tik tada, kai taip norėsis sėkmės…

Mes-tik pirmeiviai. Mes-tie, kas nuolat budi kelio pradžioj.

Ir kada nors…”Duokite man dar bent vieną akimirką, ir aš baigsiu tai, ko…nespėjau pradėt!”

Džiaugiuosi, kad mano viena mokinė išsprendė paskutinį uždavinį. Išties džiugi staigmena! Reiškia-po mūsų nedings ši Kelio pradžia! Tad…Tad duokite dar nors vieną akimirką…

Egzaminas geras ir tuo, jog vienaip ar kitaip paliestos visos mokyklinio kurso temos.

Kiekvienas, kas prisės prie šio egzamino uždavinių, nuostabiai praturtins savo laisvalaikį…

Aš nemoku…Aš tik dėkoju Likimui už Nuostabią dalelę tiesos…

Smailas, 2019-06-15 00:55:41

Apie ką Jūs čia, Sokolovai? Burgis juk prašė “be smulkmenų”. Gal bandėte išspręsti antrąjį uždavinį (apie normalųjį pasiskirstymą)? Ačiū už pagalbą.

Burgis, 2019-06-15 12:17:57

Dėl penktojo uždavinio…

Gerb. S.Sokolovas išsprendė puikiai, bet aš sprendžiu taip, kaip mokiau moksleivius ir studentus: 10 minučių nieko nerašai, o tik galvoji apie sprendimo algoritmą; po to rašai formulėmis tai, ką mintyse kalbi: suma bus lyginė, jei sandauga bus nelyginė ir c bus nelyginis ARBA (100 balų S.S. – tą žodį ir aš raginu rašyti didžiosiomis raidėmis!) sandauga bus…:

P(A)=P(sn*cn)+P(sl+cl)=50/99*50/99*50/99+(1-…

Smailas, 2019-06-15 15:09:46

Koks atsakymas?

Burgis, 2019-06-15 20:41:54

482749/970299

Sokolovas, 2019-06-15 23:58:00

KAS JIS? NEJAUGI JIE JAU ATĖJO?

Manau, jog reikia išsiaiškint, koks asmuo dangstosi slapyvardžiu “Smailas”. Ką bendro jis turi su aukštuoju mokslu? Ir ką galvoja dekanas, katedros vedėjas…

Pamenu, prieš trejus metus buvo čia vienas neva matematikos dėstytojas. Rašydavo nesąmones visokias. Jo slapyvardis buvo “Temidė”. O gal ne “neva”, o iš tikrųjų dėstytojas? Juk vanagai-reformatoriai atleido visus vyresnio amžiaus dėstytojus, ir masiškai įdarbino dėstytojais neapsiplunksnavusį jaunimėlį, kuris nenori ir nemoka dėstyti.

Tad įdomu ir svarbu, kas gi toks Smailas. Diletantas apie normalųjį pasiskirstymą taip nerašytų, kaip rašė Smailas…Tad nejaugi tai jau minėtos pamainos perlas? Nejaugi?…

Burgis, 2019-06-16 00:35:30

Sokolovui: taip jau yra… Visokių žmogelių prisiveisė po karo.

Sokolovas, 2019-06-17 17:44:15

Man tai keista-KUR DINGO VISI PAGRINDINIAI KOMENTUOTOJAI?

Nejaugi taip paprasta palikti tą Giraitę, kurioje ilgai buvai, kurioje sėmeisi išminties, dalinaisi mintimis…Nejaugi dauguma žmonių taip lengvai ir greitai keičia pozicijas? Kur pastovumas? Aplinkui ir taip jo neliko . Tai nors ŽMOGAUS VIDUJE TURI LIKT PASTOVUMO !

Deja…

Random, 2019-06-17 22:32:30

Čia esu jau ilgiau nei dešimtmetį. Mano pastebėjimai atsakant Sokolovui:

Niekas čia nėra pririštas. Įrašų irgi nebėra tiek daug.

Kiti pastoviai mato šlamštą (pvz. Sokolovo nesusijusių su tema komentarų lavina), praranda norą tikrinti kas naujo.

Didžioji dalis pastovių lankytojų būna aktyvesni vienais periodais, pasyvesni kitais ir nieko čia blogo.

Mikas, 2019-06-21 15:48:13

Norint ką razumniai pasakyt, reikia tam sugebėt. Aš užeinu labai dažnai. Man malonu skaityt protingas mintis.