Tomo Sojerio metodas

Mano saulutė dar miega. Gal spėsiu parašyti svarbia tema, kurią užsakė šios svetainės lankytojas: kiek laiko reikia skirti pasirengimui pamokoms, paskaitoms? kaip už tai turi būti užmokama?

***

Jau esu čia rašęs, kad, pradėjęs dirbti matematikos dėstytoju, vienai paskaitai ruošdavausi vidutiniškai aštuonias valandas. Rašiau konspekyus. Vienai paskaitai – maždaug penki puslapiai A5 formato rankraščio. Daug tų konspektų buvo per 40 metų susikaupę!  Visi dabar pranyko liepsnose…

*

Čia būtina pabrėžti, kad aš nebuvau matematikas! Buvau elektroninės technikos inžinierius. Jei matematikui tiek laiko reikia pasiruošti paskaitai, tai kažin kaip jis mokėsi universitete? Tą patį, deja, turiu pasakyti apie mokytojus. „Pasiruošti pamokoms, pasiruošti pamokoms!“ – šaukia jie. O tai kam jie ruošėsi studijuodami universitete?! Per keturis ar daugiau metų turėjo sukaupti daug daug medžiagos, daug daug konspektų!

*

Ir vis tik… Viskas sensta. Net ir gerą konspektą, medžiagą kasmet reikia adaptuoti, pritaikyti klasei, papildyti, atnaujinti. Mokytojas ruošiasi visą gyvenimą! Mokytojas visą laiką turi pats tobulėti. Tai iš kur gauti tam laiko? Kas už tai tinkamai atlygins?

*

Niekas neatlygins! Tik tu pats, Mokytojau, gali sau atlyginti. Taip, kaip tai padarė Tomas Sojeris, kuriam teta paliepė nudažyti tvorą. Vos tik Tomas draugams tvoros dažymą pateikė kaip malonumą, kaip dažytoją išaukštinantį darbą, tvora buvo keliskart nudažyta. Bet dažė ne Tomas. Dažė jo draugai. Ir dar už teisę dažyti Tomui dovanojo brangiausias dovanas: stiklo rutuliukus, pastipusias žiurkes ir pan.

*

Taigi, Mokytojau, pasirengimą pamokoms paversk savo pramoga, išradingumą, erudiciją, sumanumą įrodančiu procesu, permanentine laisvalaikio forma. Tik taip pajusi kūrybos džiaugsmą, savo darbo vertę. O kiek užmokės – tiek ir gana…

*

Tas pats su darbų taisymu. Štai aš penktokams pateikdavau testus ir čia pat mokinukai, man vadovaujant, įvertindavo savo darbus. Tikslumas mažesnis, bet kam reikia to tikslumo? Mokytojau, jei darbų taisymas tau yra problema, tai ieškok būdų tai problemai išspręsti, o ne graudžiai skųskis, kad tau niekas nepadeda, niekas neužmoka. Vienas mano Gimnazijos mokytojas (tinginys) per semestrą pateikdavo tik du kontrolinius darbus ir iš tų dviejų pažymių sugebėdavo parašyti semetrinį įvertinimą… Kraštutinumai neleistini.

Atsakymai

Burgis, 2014-12-24 10:10:03

Įverčiams…

Marius A., 2014-12-24 11:05:27

Laukiau šios pažadėtos temos, kurioje bus atsakyta į klausimą:

Sakykit, prašau, Jūsų nuomone, kiek iš Jūsų

minėtų 40 valandų turi užimti pačios pamokos,

o kiek – pasiruošimas toms pamokoms?

Ir suprantu, kad atsakymas yra 40+0. Tai demotyvuoja netgi Mokytojus, nekalbant apie mokytojus.

Geras specialistas negali gyventi pagal minėtą principą “O kiek užmokės – tiek ir gana…”. Pamenu Jūsų vienoje kalboje pasakytus žodžius “Linkiu, kad Jums būtų nesvarbu, kiek kainuoja benzinas”. Tai yra labai geras palinkėjimas. Įdomu, ar daug yra Mokytojų, kuriems nesvarbu, kiek kainuoja benzinas?

Geras specialistas negali gyventi ir pagal Tomo Sojerio metodą – nei iš Tomo, nei iš Fino pozicijos. Tikėtinai kiekvienas esame sutikęs žmonių: “Oj, kaip idealiai parašyta ataskaita. Kaip nuostabiai padaryta prezentacija! Nepakartojama! Būk mielas, paruošk ir man tokią, liksiu amžinai tau dėkinga(-as)!”. Man bus malonu pagelbėti ir išmokyti tai daryti, tačiau aš nesiruošiu dažyti kaimyno tvoros visą savo laisvalaikį ateinančius kelioliką metų. Ir nenoriu, kad kaimynas dažytų mano tvorą tuos kelioliką metų.

Apie universitetą… Jis suteikia išsilavinimą, kritinį mąstymą, formuoja pasaulėžiūrą, išmoko studijuoti, apjungti žinias į vieną visumą, paruošia asmenybę, pasiruošusią “mokytis visą gyvenimą”. Ir dar visko daug. Tačiau universiteto studijos neparuošia konspekto X klasės Y dalyko dėstymui – suteikia tik pagrindus ir įgūdžius tokio konspekto parengimui. Tuo universitetas ir skiriasi nuo “profkės”, kuri moko amato.

Uff, nemoku rašyti trumpai, atsiprašau dėl to.

MK, 2014-12-24 12:03:32

Kaip pradedu dėstyt naują kursą, pasiruošimas pirmosioms paskaitoms trunka kiek ilgiau (bet tikrai ne po aštuonias valandas). Vėliau taip įgundu, kad užtenka tik važiuojant į paskaitą autobuse pasiskaityt vadovėlį.

Šiais laikais yra daug kompiuterinių priemonių, kurias galima naudoti testavimui. Taisyti tokių testų nereikia. Aišku, jie nedaug pagelbėja lietuvių kalbos ar pan. dalykuose.

Burgis, 2014-12-24 13:06:21

Mariui A.: oi ne, aš nerašiau, kad 40+0! Aš parašiau, kad į tą 40 reikia įdėti tiek, kiek reikia. Kiek tam konkrečiam mokytojui, tais konkrečiais darbo metais reikia.

*

O su kita mintimi, kad žmonės iš daug dirbančių nori vis daugiau, o atlyginti vis daugiau pamiršta, sutinku. Žmonės dažnai pamiršta, kad už lango – kapitalizmas, kad atlyginimas yra ne vien pragyvenimo šaltinis, o darbo įvertinimo matas. Kodėl Seimo narys turi gauti daugiau už Mokytoją?! Kodėl, kodėl, kodėl?!

*

Ir dar pridursiu, kad šių metų pabaigoje ypač pajutau, kuo skiriasi tiesiog užuojauta, tiesiog moralinė parama ir konkretūs veiksmai padedant, apginant…

Marius A., 2014-12-24 13:36:01

Burgiui: Atsiprašau, kad su išvadomis užbėgau į priekį.

Visiškai suprantama, kad jaunas mokytojas turės tam skirti kažkiek laisvalaikio, bet jis bus jaunas, užsidegęs ir jaus, kad tai yra jo investicija į save ir savo darbą. Vėliau, patirčiai didėjant – laisvalaikio skirti reikės mažiau, pakaks standartinių skiriamų tam valandų.

Vis tik norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę, išreikštą konkrečiu skaičiumi – kiek iš tų 40 valandų turėtų būti pačios pamokos. Dėkui iš anksto.

Burgis, 2014-12-24 15:41:00

Mariui A.: manau, kad pradedantysis mokytojas gali turėti iki 24 valandų per savaitę, patyręs mokytojas – iki 32 ar net 35 valandų per savaitę.

Marius A., 2014-12-24 15:50:52

Tarkim, turime du skaičius – 24 pamokos pradedančiajam mokytojui, 32 pamokos – patyrusiam. Suprantama, mes čia tik hipotetiškai diskutuojame, o ne švietimo programą rengiame, bet, Jūsų nuomone, ar jiems turi būti (ir jei taip – tai kiek) apmokama už pasiruošimą šioms pamokoms ir tarkim, darbų taisymus?

Ar tai būtų atitinkamai 40-24=16 ir 40-32=8?

Ar kokia kitokia formulė?

Burgis, 2014-12-24 16:03:22

Mariau, gal jau sėskime prie stalo?… 🙂

Apie visokius apmokėjimus parašysiu tada, kai man tai vėl bus aktualu. Jei bus.

aina na, 2014-12-24 16:34:08

Taip, vyrai,

Prie stalo, prie stalo, prie stalo,

aukštaičiai, žemaičiai ir kiti,

nesės tik suvalkiečiai, jie taupo stalą…..

MK, 2014-12-24 18:45:52

Reikia palaukt kol Šiaurinė žvaigždė patekės!

Iš šalies, 2014-12-24 18:56:37

MK, gal Vakarinė, ne Šiaurinė žvaigždė?

MK, 2014-12-24 19:20:38

Koks skirtumas kokia žvaigždė – vistiek nerandu

MK, 2014-12-24 21:43:48

Jau pavalgiau – žuvytės, silkutės, kisieliaus, aguonpienio su kūčiukais ir dar koka-kolos atsigėriau. O kaip jūs visi laikotės?

Dar kokį mandariną sukrimsiu ir miegot – ryt į bažnyčią

Antanas, 2014-12-29 17:11:46

O kam reikalingi konspektai? Ar nėra gėda profesoriui paskaitas skaityti iš konspektų? Manau, kad tai tiktai studentų ar moksleivių reikalas – konspektuoti ar nekonspektuoti gaunamą informaciją.

petras, 2014-12-30 09:29:53

Antanai, taigi ne visi žmonės gerą atmintį turi. Be to konspektas gali būt tik kaip gairė, gi niekas nesako, kad pasidaryt konspektą visos paskaitos ir skaityt žodis žodin. konspektas kaip planas, ne visi gi kalbėdami ekspromtu gali suplanuoti tiksliai laiką ir dėstomą medžiagą. juk ir nukrypimų būna, paskaita tai ne skaitymo konkursas, juk dalyvauja ir studentai viskas vyksta gyvai. vnž, užsukit kada nors į universitetą ir pamatysit 🙂

Antanas, 2014-12-30 22:47:39

Petrui: nevertėtų sutapatinti skirtingų dalykų – konspekto ir paskaitos plano. Jeigu turime paskaitos planą, kam tada reikalingas konspektas? Gal tam, kad studentai neskaitytų knygų, o tiktai konspektą perverstų vakare prieš egzaminą? Bet manau, kad dabar jau ir konspektų niekas nerengia, studentams geriau patinka žiūrėti paveiksliukus ekrane. Tuo metu juk galima ir pasnausti valandėlę arba su “išmaniuoju” pažaisti. Modernu ir šiuolaikiška.