Tremtinio vėliava

Nemeilė – kaip ir meilė –

Dažniausiai amžina…

***

Radijas, tai vis radijas…

Dainuoja „… vėjas pučia pučia pučia…“, o man į galvą lenda eilutės „… nemeilė…“

Lapteviečių draugijos pirmininkas kalba apie tremtį, o man į galvą lenda prieštaringos mintys…

***

Taip, aš Sibiro tremtinys. Bet tai pabrėžiu tik tada, kai noriu pasakyti – manęs jūs neįveiksite! Tik tada, kai noriu pridurti – penkeri metai Sibiro ir 15 komjaunime yra beveik lygiaverčiai grūdinimo žaizdrai. Galite paskaityti „Kaip grūdinosi plienas“. Jei rasite…

Tačiau labiausiai šiomis dienomis galvosiu apie du dalykus: 1) negalima jokio savo biografijos fakto sureikšminti, bandyti iš to gauti „politinių dividendų“ (o, kokia nuvalkiota frazė!), guostis tuo, kad būtent dėl tremties netapau tuo ir tuo, džiaugtis – tapau tuo ir tuo, pykti – negavau to ir to, o kiti gavo… Už tai aš buvau Sibire! Penkerius metus, ot! Tai juk vertybė, vertybė!

  1. Negalvok apie niekšus, kurie ištrėmė tavo nėščią mamą su dviem mažamečiais vaikais, galvok apie dabar šalia esančius. Ar jie pasielgtų niekšiškai? Ar yra išdavikų? Ar jie gali iš tavęs pasityčioti? Ar yra dabar tavo kraują siurbiančių? Deja, deja… Ar tai tik mes, lietuviai, tokie? (jau rašiau: nepainiokite, mane trėmė ne rusai! Plungės rajono Paminiejų kaime rusų nebuvo. Mane trėmė lietuviai…). Deja, ne mes vieni tokie. Vėl skaitau E. Hemingvėjaus „Kam skambina varpai“ ir … bijau ispanų. Jie galėjo užmušti žmones lazdomis ir akmenimis vardan Respublikos, tai kodėl dabar negalėtų?

***

O gyventi reikia dabar, dirbti reikia dabar! Su tais ir su tokiais, kokie yra šalia. Kitų nebus…

Atsakymai

tikras lietuvis, 2010-06-12 10:29:39

Tremtiniai turi vieną blogą savybę – jiems amžinai kažkas yra būtinai kaltas.

Kad to nebūtų, tai , visų pirma prieš pasiskelbiant tremtiniu (= nukentėjusiuoju), derėtų nuodugniai išdėstyti visas to įvykio aplinkybes, kad būtų galima objektyviai išanalizuoti situaciją. O tai, ko gero, dauguma važiavo ne už dyką, tačiau dabar nori būti ant didvyrių postamento. Kaip ir miškiniai, kurių absoliuti dauguma ne Tėvynę gynė, o banditavo, bet dabar visi jau “didvyriai”.

Lina L., 2010-06-12 10:46:50

Pagarba B.B.

Nors “varpai skambina tau”, turim žiūrėti plačiau: kas vyko tada Europoj, juk visur represijos, koclageriai, vežimai, priešai, rėksminga propaganda ir brolis prieš brolį. Pasakytum dabar rusui, kad jie mus okupavo ir vežė, įdomu, kokia būtų reakcija. Jie patys jaučiasi nukentėsę daug daugiau. Beje, reiks susitikus paklausti, ką eiliniai rusai apie tai galvoja.

Ir dabar baisu, kai vėl girdžiu šūkiuose pyktį, grasinimus, smerkimą, priešų ieškojimą. Nejau tai gali pasikartoti? Ne konkrečiai trėmimai, bet neapykanta ir susidorojimas.

Lina, 2010-06-12 12:17:11

Tikram lietuviui: jūs tikrai tikite, kad dauguma (daugiau nei pusė) į Sibirą važiavo ne už dyką (savo noru)? Taip, mano nuomone, dėl trėmimų tikrai kažkas kaltas. Ne kiekvienas paprastas rusas (niekas jų ir nekaltina), bet Stalinas, kiti tuo metu buvę valdžioje… Ir tremtiniai tikrai yra aukos. Nors tų aukų buvo milijonai visoj Europoj, dėl to trėmimai netampa mažesniais nusikaltimais.

Burgis, 2010-06-12 12:33:00

Tikram lietuviui: tai juk aš kaip tik taip ir sakau! Tikras lietuvis niekada nėra kaltas! Pirmiausia todėl, kad jis visada žino tiesą. Antra, todėl, kad jis atmeta visokius teorinius, moralinius svaičiojimus (tuo pasižymi KTUG direktorius…), o elgiasi praktiškai, konkrečiai. 1951 m. tikras lietuvis jau buvo TSRS pilietis. Tai valstybei jis davė priesaiką, o ta valstybė jam davė šautuvą ir pasakė: atimk iš buožių (bjaurybės turtų prisikrovė iš pridėtinės vertės, apie kurią aiškiai parašė K.Marksas!) ir atiduok vargšams (kurie, tiesą sakant, niekada gerai nedirbo, nes nenorėjo dirbti; ar dabar tokių nėra?). Ir kad buožė Burgiukas nesumanytų priešintis, pavėžėk jį kuo toliau. Tikras lietuvis taip ir padarė. Jis neabejojo, kad elgiasi teisingai!

***

Pažiūrėkite, kaip dabar tikras lietuvis reikalauja teisingos pensijos. Aš mokykloje tinginiavau, darbe simuliavau, iš gamyklos nešiau, bet dabar mano pensija turi būti ne mažesnė už tavo, docentėli, kuris smegenis džiovinai, dirbai ir persidirbai, bet niekas nėra ir negali būti lygesnis!

***

Ir vakar iš manęs pasityčiojo, kai pasakiau, kad už tikrus dalykus reikia mokėti krauju. Aš mokėsiu, jūs kaip norite…

nv, 2010-06-12 20:08:41

netikram ,,lietuviui”,absoliučiam istorijos ,,žinovui”-sovietmečio ideologijos deformuotam homo sovietikus -jei tau užtektų elementarios kultūros ir pilietinės drąsos pabendrauti su kančių kelius įveikusiais tremtiniais,gal būt pavyktų suvokti savo egzistencijos prasmę -būti Lietuvos piliečių,o ne buvusių okupantų ruporu…..

tikras lietuvis, 2010-06-12 20:37:21

Be kaltės, dažniausiai, buvo išvežti, manau, prieš karą, nors ir tada daug buožių rengėsi ginkluotai kovai prieš naująją valdžią, šaudė besitraukiančiai kariuomenei į nugaras (nors tie konkretūs kareivėliai kažin ar buvo ką nors blogo padarę), todėl nukentėjo ne už dyką: kovojo prieš, todėl ir gavo atsaką (kas kita ar ta jų kova buvo teisėta, ar ne, bet kaip tik iš jų išėjo daug žydšaudčių) . Po karo dauguma išvežtųjų šeimų šėrė miškinius ir, tik juos išvežus, banditai neteko atramos ir buvo išgaudyti. Kartu su jais buvo išgaudyti ir tikrieji partizanai (kurių tikslas buvo – laisva Lietuva) ir kurie, skirtingai nei banditai, nebuvo savo rankų susitepę nekaltųjų krauju.

Kaip ir spėjau – Burgio tėvai buvo išvežti po karo, todėl tikėtina, kad už pagalbą miškiniams. O kas ten konkrečiai šeimai užnešė tą bėdą – jau detalės. Ir prie ko čia atimk iš buožės? Jei buvo kažkokios kitokios aplinkybės, tai taip ir reikėtų rašyti.

Todėl mano patarimas tremtiniams: nebūkite kaip žydai, kurie irgi visą laiką dėl savo nelaimių kažką kaltina Lietuvoje, todėl ir yra vieni nemėgstamiausių.

tikras lietuvis, 2010-06-12 20:55:26

Dėl išmokų.

Praeitoje kadencijoje liberalai su konservatoriais išpūtė jas (motinystės ir kitas; pvz., tarybiniame laike ypatingų pensijų buvo 1000, o šiais laikais – 100 0000), kas destabilizavo Sodrą, nors iki tol Sodra nuolat turėjo milijardo perviršį.

Viena iš Sodros destabilizavimo priežasčių – mokėjimas išmokų, kurias turėtų, kaip kalti, mokėti, pvz., kitos šalys – t.y. tos, kurios padarė žalą. Pvz., tremtiniams. Jei jiems žalą padarė Rusija, tai ji tegul ir moka, o kodėl dabar tremtiniai turi gauti didesnes pensijas už tuos, kurie čia visą laiką savo indėlį į Lietuvą dėjo?

Lina L., 2010-06-12 22:02:32

Oi, tikras lietuvi, iš kur kaži tokios versijos? Na negražiai čia skamba, lyg tamsta žinotum visą tiesą ir turėtum teisę spręsti kas teisus, kas ne.

Aš tai nedrįsčiau apibendrinti kas, ką ir už ką, žinau iš senelių, kad vežė už hektarus, už turėtus samdinius, už vengiančius tarnybos armijoje gimines, už tai, kad kaimynas įskundė.

Mano senelius ūkininkus pokary jau vežė, laimė, stotyje vaikščiojęs didelis karininkas (čia jų pasakojimas) užklausė, maždaug – tai ką, tėvai, sūnūs miške? Senelis atsakė, kad turi tik dukteris, ir tada tas išgirdęs juos paleido namo! Žinau ir kas įskundė – sakydavo senelė.

Aišku tik, kad buvo daug neteisybės, aukų, laužomų gyvenimų. Abiejose pusėse.

Rasa, 2010-06-12 22:23:35

Vaderi!!! Aūūūūūūūū! Žiūrėk, tavęs vertas pašnekovas, tikras lietuvis atsirado! Tu jam ką nors pasakyk, ką 😉

tikras lietuvis, 2010-06-12 22:52:04

Linai.

Žinia, visada būna ir išimčių, bet mes kalbame apie bendrą taisyklę.

osvaldas, 2010-06-12 23:02:44

Malonu kad yra tikrų lietuvių, tik atrodo giminėje būta chunveibinų ir igarkos nieks nelankė,net krasnojarsko kedrų nekratė.Sėkmės istorijos moksle.

V.R., 2010-06-13 08:17:42

(ne)tikram lietuviui

Mane stulbina tamstos totalus, šiurpinantis istorijos nežinojimas. Esi ne tikras lietuvis, kaip drįsti apsišaukti, o tikras homo sovieticus. Gal jei pasikalbėtum su dar likusiais partizanais (tuoj visi bus išmirę), ką nors suvoktum? Niekad nekilo klausimas, kodėl pirmiausiai (1941) vežė mokytojus, medikus ir kt. inteligentiją?

P. Burgis irgi mėgėjas žibalą pilstyti- na, nebūkite demagogas! Sakot, lietuviai vežė? kokie jie bebūtų buvę- parsidavėliai, kolaborantai, bet be rusų okupacijos Sibire niekas nebūtų atsidūręs.

Smokas, 2010-06-13 09:34:10

ką čia ginčytis ? Juk dabar jau žodžiais vienas kitą “vežame”. Kartą užklausiau savo senolio brolį, kalėjusio 9 m. lageryje. (Jo žmona buvo ištremta Kazachstanan, miškuose sužeista. Mano prosenelis nukankintas Macikuose.) Na ko daugiau reikia, kad sugertum kaip kempinė tą “teisingą ir neginčyjamą istorijos žinojimą” į save ? Pagal šitokią šeimos istoriją juk galėčiau bet kuriam prabilusiam apie žydšaudžius ar savų kaimynų žudymą dėl politikos kibti į atlapus. Bet ne… Aš savo tų laikų liudytojo paklausiau: “O jei dabar atsitiktų tokia panaši situacija, ką patartum man, savo mylimam giminaičiui, daryti? Kovoti ar ne ?” Iš pradžių garbus žmogus lyg nujausdamas “suktą” ir provokuojantį klausimą pradėjo byloti apie meilę Tėvynei, apie jos buvimą ar nebuvimą pas žmogų širdyje, apie šlovingą Lietuvos senovę. Klausiausi jo ir nieko nesakiau, tiesiog žiūrėjau į akis. Po šitokios iškilios įžangos žmogus, nesutikęs matyt laukto prieštaravimo, patylėjo ir prabilo: “O žinai ką aš patarčiau dabar tau ? Geriausia buti neutraliam. Jei aš būčiau žinojęs su kokia galybe ir platybe teks susidurti… Jei mes būtume žinoję, kad tos kalbos apie Amerikos pagalbą tik kvalių viltis… Buk neutralus, kiek tai įmanoma.” Šitas pokalbis su tremtiniu man yra pats brangiausias ir naudingiausias už visas prirašytas knygas, prikurtus filmus, straipsnius laikraščiuose, prikalbėtas kalbas mitiguose.

Plinijus, 2010-06-13 09:36:13

Skaudus Lietuvos istorijos tarpsnis: prieškaris-pokaris. Sudaužytos žmonių viltys, tikėjimas ( gal tiksliau – pasitikėjimas ). Pagaliau, beprasmiškos mirtys, kankinimai, žudymai. Šios dienos man vėl yra proga pabūti viduje, pamąstyti, pabandyti pažvelgti į ateitį.

Vėl norėčiau padėkoti Jums, p.Burgi, už tai, kad kvietėte pažvelgti į ŠIANDIENĄ. Į šiandieną per to laikmečio prizmę.

Lengviausia istorija vertinti tada, kai nelieka nei nugalėjusių, nei nugalėtųjų. Istorijos dulkės nusėdusios, legendos sukurtos. Džiūgaujam arba verkiam, o ar mąstom?

tikras lietuvis, 2010-06-13 10:48:07

V.R. – netikram lietuviui.

Kaip tik į šitai atsakyta tuojau prieš tai esančiame mano komentare.

Užtenka perskaityti ir bjaurotis nebereikės.

tikras lietuvis, 2010-06-13 10:55:38

Smokui.

Tai, kad tų “mylinčiųjų” miške nebuvo tiek jau ir daug: per laiką 1944m. – 1953m. miške pabuvojo apie 200 000 lietuvių (istorikų duomenys), todėl buvo pakankamai jėgos, kad bent pabandyti išlaisvinti nors kiek teritorijos ar tremtin vežamus? Tačiau tai nebuvo daryta. Kodėl? Todėl, kad daugumai miškinių tai nerūpėjo – jie rūpinosi kaip išsaugoti savo kailį, o kovos už Lietuvą jiems buvo iš viso bereikšmis reikalas. Todėl jie ir banditavo, plėšikavo, žudė eilinius mužikėlius (nužudyta apie 30 000 civilių asmenų, kai miškinių buvo nukauta tik 20 000).

tikras lietuvis, 2010-06-13 11:08:35

Plinijui.

Pritariu – mąstom.

Pamąstymui iškilaus partizano , kunigo Justino Lelešiaus mintis: ” mes (tikrieji partizanai) pralaimėjome, nes varguomenė (visuomenės dauguma) prie sovietų gavo tai, ko neturėjo prie Smetonos, – normalų gyvenimą ir todėl mūsų nepalaikė”.

Taigi išvada:

  1. visuomenės daugumos tam tikrą orientavimąsi į Rusiją, tikintis geresnio gyvenimo, nulėmė nepaprastas skurdas nepriklausomybės laike, kada varguomenė (apie 95% visuomenės) dažnai net jokio turto neturėjo;

  2. tokia visuomenės padėtis daugumoje nulėmė ir žmonių tarpusavio santykius jau okupacijų laike, kada, pvz., miškiniai norėjo civiliams vadovauti (netgi taikė terorą nepaklūstančių atžvilgiu), tačiau nieko negalėjo pasiūlyti kaip išgyventi tame sudėtingame laike.

nv, 2010-06-13 11:15:16

netikram lietuviui-paties sapaliojimai primena partinės mokyklos auklėtinio kažkokių absurdiškų demagogijų kratinį.Užtektų prisiminti Rainių tragediją,Panevėžio ligoninės gydytojų sušaudymą ir panašius genocido faktus, bet partinukų smegenys ,,perrašytos” negrįžtamai, belieka tik užuojauta nepagydomam žmogėnui.

tikras lietuvis, 2010-06-13 11:15:33

Ir todėl tremtiniai su savo reikalavimais dažnai atsistoja į vieną gretą su tais, kurie traukia antklodę į savo pusę (žydomasonais, reikalaujančiais pagal įstatymą jiems nepriklausančio turto, pederastais, rusofilais, lenkomanais ir pan.).

O kodėl nepabandžius suprasti, kad dabar sunkiausia yra tiems, kurie šitą Lietuvą sukūrė, nuolat čia būdami ir nuolat į ją dėdami savo indėlį, ir kodėl nepasistengti bendram labui, o ne ieškoti asmeninių lengvatų, kuriom lėšas, aišku vėl, teks atimti iš tų, kurie visada čia viską kūrė?

tikras lietuvis, 2010-06-13 11:19:23

n.v. – netikram lietuviui.

Koliokis kiek tinkamas – jei tik tau čia šitai leidžia, bet nuo to teisesniu netapsi.

Niekas čia neteisina okupanttų, stalinistų ir pan. Kalba eina apie tai, kad nukentėjusių – visa Lietuva. Tik ne visi iš tų kančių stengiasi pasipelnyti. Dauguma tiesiog ramiai pakelia savo naštą, nedarydami nepatogumų kitiems savo poreikiais ar norais.

O kai kam vis norisi kažko daugiau iš bendro katilo.

tikras lietuvis, 2010-06-13 11:21:05

n.v.

Kaip suprantu, pats būsi pokario banditų – žydšaudčių palikuonis?

Po kam jūsiškių nužudytų žydelių auksas? 🙂

nv, 2010-06-13 11:25:22

Smokui -pagal tavo išmintį ,,Buk neutralus, kiek tai įmanoma”-Suomija būtų tapusi suomijos tarybine socialistine respublika,bet Suomijos piliečių valia ji liko nepriklausoma valstybe,nors ir žiauriai apiplėšta, netekusi Karelijos pusiasalio,kitų teritorijų.

tikras lietuvis, 2010-06-13 11:28:04

Suomija turėjo rimtus vadus, todėl ir kariavo, o Lietuvą valdė neteisėtu būdu atėjęs į valdžią Smetona, todėl jis nesitikėjo liaudies paramos ir spruko kaip basakojis kiškis, kada reikėjo parodyti ko yra vertas.

nv, 2010-06-13 11:38:02

ne tikram partinukui,,lietuviui” suprasti tremtinio,kurį 16 m. pirmajam tremtinių ešelone 1941m.birželio 15 d. išvežė prie Laptevų jūros,sūnų.Sovietiniai trintukai buvo per minkšti ištrinti mano atmintį ir prikišti į smegenis sovietinės sterilizuotos pagal staliną ar suslovą psiaudo istorijos.

V.R., 2010-06-13 11:48:27

netikram lietuviui

Galiu pritarti nv: “belieka tik užuojauta nepagydomam žmogėnui.”

Tamstos smegenėles raudoniukų trintukai ištrynė negrįžtamai. Gėda net skaityti tokius paistalus.

tikras lietuvis, 2010-06-13 15:32:40

Pabandykite kalbėti konkrečiai – gal ir pavyks?

O tai tik bjaurojatės, kaip tie banditai – žydšaudčiai. Gal dar per anksti jus paleido, kad iki šiol neišmokot normalaus elgesio?

tikras lietuvis, 2010-06-13 15:35:17

Jūsų elgesys tik patvirtina nuomonę: ne be reikalo buvote pavėžėti. Nes tik tada, kada banditai buvo išbubinti, prasidėjo Lietuvos atstatomasis darbas.

Kestutis S, 2010-06-13 16:37:18

netikram lietuviui:Na, Valstybės taip netvarkomos, tai griovimas. Tremtis kurių nepalaužė, tapo stipresni. Vežė protingesnius, gabesnius, išsiskyriusius iš minios. Keli iš jų buvo buožės?(Nors daugeliu atvėju jie buvo dvasiškai turtingesni, negu tremikai). Ir čia tikras lietuvis sako “visus nuskriaude, bet ne visi pelnosi iš to”, bet ar ne taip mąstė anuomet, dalis ir pabuvojo Sibire dėl to kad kaimynai buvo godūs ir pavydūs. Aš tikiuosi, kad tikram lietuviui neteks tokia galia spręsti kaimynų likimą.

nv, 2010-06-13 16:41:43

įsivardinti lietuviu ar juo būti -egzistencinė dilema, neišsprendžiama ištrintos atminties zombiui.

tikras lietuvis, 2010-06-13 16:58:31

n.v.

Eik ir paridenk jūsiškių nužudytų žydelių kaukoles – gal geriau pasijusi? Tau čia kol kas nesiseka – nieko rimto pasakyti nesugebi.

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:04:25

Kęstučiui – netikram lietuviui.

Vaikeliuk, nekartosiu komentaro, kad stalinistų veiksmų niekas neteisina.

Pakartosiu tik tai, kad dėl to , jog tremtinius stalinistai nuskriaudė, niekaip nėra kalti visąlaik Lietuvoje gyvenę ir visąlaik indėlį į ją dėję žmonės.Todėl tremtiniams reikia baigti tas paklodės tampymo akcijas, kuo užsiima ir kiti lietuvių tautos priešai – žydomasonai, pederastai, rusofilai, lenkomanai ir pan., ir būti tikrais lietuviais = lygiai vienodai nešti sunkią dabarties gyvenimo naštą su kitais, o neieškoti lengvatų.

Žydrūnas, 2010-06-13 17:07:52

tikras lietuvi, tu iš tiesų tikras lietuvis, piktas ir viskuo nepatenkintas, o kas baisiausia tu to nesupranti.

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:08:08

Burgiui.

Parašėte Sibiro tremtinys. Išeitų, kad Sibiras jus kur tai nutrėmė, o ne į Sibirą buvote ištremtas. 🙂

Manau, kad tokie kalbininkų sugalvoti fokusai yra nesąmonė. Kaip ir skalbiamieji milteliai (suprask, kad tuos miltelius kažkas skalbia, o ne su jais yra skalbiama).

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:09:26

Žydrūnui.

Kol kas tik pats parodei piktumą ir nesupratimą. Aš tai viską smulkiai argumentuoju. Sėkmės!

Žydrūnas, 2010-06-13 17:16:57

Nesinervink 🙂

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:18:41

Čia apie save pasirašei.

Žydrūnas, 2010-06-13 17:27:49

Toliau belieka tik nusileist žemiau ir pasiuntinėt viens kitą 🙂 aš tą ir darai dabar tamstos atžvilgiu. Jūs gi nenorit net girdėt kas jum sakoma, tuo labiau suprast…

Žydrūnas, 2010-06-13 17:31:09

darau, atsiprašau 🙂

Žydrūnas, 2010-06-13 17:46:52

Jei į temą tai mano tėvas irgi tremtinys, gimė jau ten…

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:50:16

Jei gimė ten, tai jis ne tremtinys. Logikos mokykis.

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:51:54

P.S. nieko kol kas nepasakei. Tik koliojiesi. Jums, “tremtiniams”, tai būdinga.

Žydrūnas, 2010-06-13 17:52:15

Gyvenimo mokykis.

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:53:53

Pamokysiu tave, piemenėli.

tikras lietuvis, 2010-06-13 17:55:12

Dėl tokio elgesio jūsų, “tremtinių”, visuomenės dauguma nemėgsta. Reikia pasakyti tiesiai: elgiatės kaip ir kiti lietuvių tautos priešai.

Burgis, 2010-06-13 17:55:35

Žmonės gerieji, skaitykite naują temą! Kažko visi turime išmokti…

tikras lietuvis, 2010-06-13 18:11:45

Va va – tegul pasimoko “tremtiniai” elgesio normų. Gal tada išmoks tikrovę vertinti objektyviai.

Atsakymas, 2010-06-13 19:38:16

Aš – tikrų tikriausias lietuvis patriotas Nr.1!!! O jūs visi – netikri. Ir Žydrūnas – netikras, ir tikras lietuvis – netikras, o Burgis – pats netikriausias!

Burgis, 2010-06-13 21:19:06

Aš – pasaulio žmogus!

Žydrūnas, 2010-06-13 21:28:36

Na aš tai dievas aplamai 🙂

Rasa, 2010-06-13 22:09:43

Aš- babulka…

Na va, pagaliau pamatėm vienas kito tikruosius veidus :))))

Malonu susipažinti… 😀

Žydrūnas, 2010-06-13 22:18:05

Dievo veido niekas negali pamatyt:) tai tik iliuzija 🙂

Rasa, jūs išdrįsot su dievais pakalbėt? :DDD

Plinijus, 2010-06-13 22:18:41

Pažvelgėme į ŠIANDIENĄ.

(Taip norisi, kad kas kur nors pavėžėtų…)

Rasa, 2010-06-13 22:27:39

Žydrūnui: man su Dievais kalbėtis galima, tai normalu. Kai jau Dievai ima kalbėtis su žmonėmis, tada jau sako, kad diagnozė…

loreta, 2010-06-13 22:32:07

Daug dalykų žmonės neprašo įrodyti, o kad Dievas yra, įrodykit ir gatava:) na, bet čia 22 uždavinys, ne visi supranta.

loreta, 2010-06-13 22:38:53

Ne į temą:):)

Žydrūnas, 2010-06-13 22:40:02

LHC gal padės surast kūrėjo paslaptį…

Rasa, 2010-06-13 23:16:07

Visų pirma rimtai pasakau, kad esu tikintis žmogus 🙂

Visų antra LHC greitintuvas ir Higso bozonai man sunkiai suvokiamas dalykas, jei tai Žydrūnas turi galvoje. Bet labai įdomus, kaip iš fantastinių filmų… Tik kad nebūtų vietoj kūrėjo paslapties atradimo ateity staigmena- pasaulio pabaiga… O ką Didysis Sprogimas ir… viskas atvirkščiai 🙂

Visų trečia, nors pliurpiam belenką čia, kaip asilai kokie, gera Erlicko teorija:

Evoliucijos teorija:

Seniai seniai Dievas sutvėrė žmogų.

Per milijonus metų

iš žmogaus

išsivystė žvėrys,

gyvuliai,

bestuburiai,

parazitai…

Dabar jau pastarieji viešpatauja.

Žydrūnas, 2010-06-13 23:25:11

Na jei tiek pinigų į tai sukišta tai gal neveltui..

Higso bozonai ar ne… tikslas paprastas šito reikalo..gaut iš energjos masę…Aš netikiu, kad tai pavyks, bet smulkesnių dalelių begalybės fraktale gal ir bus aptikta..

Labai teisingas pilietis, 2010-06-14 11:22:10

Žodžiu, tremtiniai susidėjo (o gal ir buvo tokie visada?) su lietuvių tautos priešais?:)

Negerai.

Labai teisingas pilietis, 2010-06-14 11:33:24

Sprendžiu iš jų elgesio ir visų pirma čia, internete.

petras, 2010-06-14 15:51:00

Aš tai išvis nesupratau tikslo šitos diskusijos ? čia tipo nori visi viešai paverkt kam buvo blogiau ir kas labiau nuskriaustas ??:DD nejuokinkit. man tai visiškai nerūpi, aš jūsų nei vieno nepažįstu 😀

Labai teisingas pilietis, 2010-06-14 17:29:36

Kalba eina apie tremtinių susireikšminimą.

V.R., 2010-06-18 02:25:25

Labai teisingam.

Patirkite jūs bent dalelę to, ką išgyventi teko tremtiniams – prarasti sveikatą, prarasti artimuosius, prarasti bet kokią viltį, va, o paskui jau kalbėkite apie “susireikšminimą”.

Burgis dar mažas buvo, grįžo berods mažametis tebūdamas, nieko savo negalėjo prarasti (sakė, lyg mažas broliukas ten numirė?), o grįžęs suspėjo susikurti gyvenimą ir net idėjiniu komjaunuoliu pabūti (tas labai keista…)… tai koks jis tremtinys?

Tremtiniams buvo visi keliai uždaryti.

tikras lietuvis, 2010-06-22 20:38:37

Neverki pas kapą brangiųjų draugų,

kas mirė kovoj – tie didvyriai,

kiekviena kova reikalauja aukų

– laimingi už laisvę numirę!

Burgis, 2010-06-22 22:26:11

Tikram lietuviui: patikslinkime –

*

Neverkit pas kapą narsiųjų draugų,

Kas krito kovoj – tie didvyriai,

Kiekviena kova reikalinga aukų,

Laimingi už laisvę numirę!

*

Ir kas? O tas, kad tūkstantį kartų vertesnis tas žmogus, kuris nuoširdžiai parašė šias eilutes, nei tas, kuris iš to pasišaipė.

tikras lietuvis, 2014-02-27 18:55:10

Kodėl jūs manote, kad kas tai šaiposi iš tiesos žodžių, kuriuos ir norėta jums perduoti?