Trisdešimt mokinukų klasėje

Populiariausia mano seminarų, kuriuos užsisako mokyklos, tema yra „Skirtingų vaikų – skirtingas mokymas“. Ir aš manau, kad tai šiuo metu tikrai aktuali tema. Tik man kartais nesmagu, kai mokyklose sužinau ką nors tokio, ką lyg ir turėčiau žinoti…

*

Kauno pagrindinio ugdymo mokykloje, seminaro pabaigoje komentuodama mano teiginius, viena mokytoja atsidusdama pasakė: „Taip tai taip, bet kai klasėje yra 30 mokinių, ne viską gali pritaikyti…“

Aš tiek sutrikau, kad net nespėjau išsiaiškinti – tai jų mokykloje klasėse yra po 30 mokinukų (iki aštuntos klasės)?! Gal kas atsilieps į šį įrašą ir man paaiškins, kaip iš tiesų yra, o kol kas panagrinėsiu teoriškai…

*

Moksleivių skaičiui šalyje mažėjant, jokioje mokykloje jokiu būdu klasėse neturi būti po 30 mokinių! Bent jau iki aštuntos klasės – jokiu būdu! Jei taip yra – kalčiausi moksleivių tėvai. Tik visai savo vaikų nemylintys tėvai gali leisti mokinukus į perpildytas klases, kai tikrai netoliese, kitoje mokykloje, turi būti klasių, kuriose yra ne daugiau kaip po 26 moksleivius (tai mūsų klasių „viršutinė riba“; bet mes juk gimnazija!).

*

Neleidžia perkelti vaikų? Kas neleidžia? Kas jiems leidžia neleisti? Tėvai! Jei tai savivaldybės sprendimas – keisti savivaldybę! Jei tai dar kokio nors bukagalvio sprendimas – keisti bukagalvį!

Jei taip atsitiktų bent laikiniai, kol bukagalviai nepakeisti, reikia susiburti ir įsteigti privačią mokyklėlę. Bent laikinai. Tai jau šimtą kartų geriau, nei dabar visame pasaulyje plintanti liga mokyti vaikus namuose.

*

Normalioje klasėje, kurioje yra 22-24 moksleiviai, mokinukas gali ir mokytis, ir „socializuotis“. Abiejų dalykų vaikui labai reikia! Klasėje, kurioje yra 30 ar daugiau moksleivių, vaikas gali tik mokytis gyvenimo: įtikti ir patikti, prisitaikyti ir apsiginti, pabūti ir pasirodyti, pasikalbėti ir pažaisti… Tai, žinoma, svarbu, labai svarbu! Bet nepakanka… Reikia dar išmokti, išgirsti, suprasti, patirti, pabandyti, sukurti, ištaisyti… Kitaip sakant, reikia bent šiek tiek mokytis pagal mokyklinę programą. Kodėl sakau „šiek tiek“? Tai – mano seminarų turinys. Negalima ir nereikia visų mokyti visko ir po lygiai. Negalima pamiršti kinų patarlės: „Galima atvesti kupranugarį prie šaltinio, bet negalima priversti jo gerti.“ Tai turi žinoti ir mokytojai, ir moksleivių tėvai.

Atsakymai

Burgis, 2013-10-27 16:41:42

Aktualu?!…

sonata, 2013-10-27 17:27:05

Mūsų klasėj po 8 klasės iki pat baigimo buvo 31 klasiokas. Ir dar kaimo vidurinėj. Bet motyvuotiems tai nebuvo kliūtis studijuoti toliau VU, KMI, ŠPI, VISI, VPI. Užsieny tais laikais dar nelabai kas mokėsi. Pykit nepykit, bet labai daug kas ir nuo mokytojų, jų požiūrio priklauso. Didelis besimokančiųjų skaičius maža bėda- Petkevičaitė-Bitė vienu metu mokydavo virš 40. Bėda yra nesimokantieji…

Pentium100, 2013-10-27 18:19:32

Sonata,

Bet ar tikrai verti galimybės išmokti yra tik tie, kurie sugeba mokytis esant dideliam triukšmui ir t.t.? Gal vertėtų sudaryti geresnes sąlygas tam, kad ir mažiau motyvuoti galėtų išmokti? Beje, kalba eina apie jaunesnius mokinius nei 9 klasės.

Beje, jei aš gerai suprantu dabartinę padėtį, tai mokytojas ne visada gali ką nors padaryti. Sakykim yra kokie du protiškai atsilikę klasėje, jie triukšmauja ir neklauso mokytojo paliepimo nutilti. Išvyti iš klasės manrods nebegalima, į snukį duot irgi. O gali būti, kad tie kitos kalbos nesupranta ir nesupranta…

Bet variantas “susiburti ir įsteigti privačią mokyklėlę” yra, manau, neįmanomas, nes to negali pasiekti vieno mokinio tėvai. Tuo tarpu tikėtis, kad kiti prie ko nors prisidės – na jau ne.

sonata, 2013-10-28 08:55:38

Pentium: dėl šiltnamio sąlygų sudarymo mažiau motyvuotiems – cituoju B.B „Galima atvesti kupranugarį prie šaltinio, bet negalima priversti jo gerti”.

D., 2013-10-28 10:43:24

Gimnazijų klasėse dažnai būna 32 mokiniai. Pagooglinus nesunkiai radau ir žemesnių klasių grupes po 30. – http://jtotoraitis.lt/old/index.php?page=mokiniu-sarasai

Pentium100, 2013-10-28 22:12:17

sonata:

Bet ar būtina tą kupranugarį pririšti taip, kad jis to šaltinio nepasiektų, na nebent būtų labai motyvuotas ir nutrauktų virvę?

Vytautas, 2013-10-29 08:25:31

Laba diena,

Norėjau pasiteirauti Jūsų, ar pritariate A. Maldeikienės mintims apie mokymo procesą knygoje “Melo ekonomika”? Labai įdomios Jūsų mintys šiuo klausimu.

Burgis, 2013-10-29 19:33:47

Vytautui: atsiprašau, dar neperskaičiau tos knygos, bet ruošiuosi…

ak, 2013-10-31 11:23:41

Paskaitykite Amičio knygą “Širdis” (tai jau pedagogikos klasika)ir atkreipkite dėmesį, kad jo laikais italų mokyklų klasėse būdavo 50 – 55 mokiniai… Tiesa, kiekvieną klasę užbaigus vykdavo egzaminai, geriausiems mokiniams būdavo įteikiami medaliai, nenaudėlius vydavo iš mokyklos lauk…

Kestutis, 2013-11-01 18:39:23

ak:Kuo tapo išvyti? Greičiausiai Cosa Nostra… Jūsų lūpose kvaila sistemos nuostata: daugiau plebėjų, daugiau valdžios.

anonimas, 2013-11-01 20:09:08

Norėčiau paklausti, jūsų mokykloje yra labiau laukiamas vaikas, kurio vidurkis 9,7, bet jis visą laiką mokosi, yra nedrąsus ir neužsiima jokia veikla skatinančia asmenybe, ar vaikas, kurio vidurkis 9,3, bet jis yra labai kūribingas, užsiima įvairiom veiklom (savanoryste ir t.t), dalyvauja įvariuose renginiuose?

Burgis, 2013-11-01 20:17:10

anonimui: mūsų nedomina mokykliniai vidurkiai… Mes neatsižvelgiame į moksleivių visuomeninį aktyvumą ar asmenines savybes. Vienintelis kriterijus – moksleivio rezultatai MLT ir atrankinių testų metu. Jei reikia smulkiau – skambinkite, rašykite el. paštu.

ak, 2013-11-02 11:47:42

Kosa Nostra veikė JAV. Na o italijos mafija rodo, kad tiesiog buvo pakankamai žmonių nenorinčių būti vergais – nuo Spartako laikų.

Ju, 2013-11-02 12:36:33

Sicilijos mafija vadinama Cosa Nostra vardu, Neapolio – Camorra, Kalabrijos – ‘Ndrangheta, Apulijos – Sacra Corona Unita. Tiesiog mafija turistams yra nematoma. Ir gana ją romantizuot- tai tiesiog kriminalinė organizacija, vienijanti moralinius išsigimėlius, trokštančius pinigų ir valdžios, be jokių ten “Garbės kodeksų” ar “nenorinčių būti vergais”. Iš ‘gerų’ itališkų mokyklų tinginiai vejami ir dabar, ir ne tik tinginiai ar padaužos. Normalu, kad kasmet kartoti kurso paliekami keli ar net keliolika mokinių, o nepavykus gauti metiniam bent šešeto- paliekami vasaros mokymams, po to laikomas egzaminas. Mokinių skaičius klasėse – 18-24. Beje, italai švietimo srity 36-ti, lietuviai- 28-ti: http://www.prosperity.com/#!/ranking

Regina A., 2013-11-06 00:24:34

Kauno švietimo skyrius siunčia mokykloms Excel lenteles, kuriose langelis su mažesniu, negu nustatyta klasės mokinių skaičiumi „raudonuoja“. Mokykla gauna pastabą 🙂 Negaliu tiksliai dabar pasakyti kokiu konkrečiai, bet tikrai didesnis negu 24 (ir gal net didesnis negu 26).