Trisdešimt (tūkstančių) grašių

Vienas pries visus

*

Kuo dabar labiausiai mėgaujasi žiniasklaida ir komentatoriai, kurie labai nori, kad būčiau apkaltintas ir sutriuškintas? Tuo, kad per savo advokatą kaltintojams užmokėjau daug pinigų. Teisme paaiškėjo, kad tai buvo 30000 litų. Kodėl tik teisme paaiškėjo? Todėl, kad aš ir sūnui, ir advokatui buvau pasakęs: žinoma, derėkitės, bet užmokėkite tiek, kiek reikalaus…

*

Patarimas smerkiantiems už tai, kad užmokėjau: kai jus užpuls banditai (o vieną kitą iš jūsų tikrai užpuls!), tai jūs nesiderėkite: pinigus atiduosiu, bet laikrodžio tai jau ne! Atiduokite viską! Pinigus, daiktus, drabužius…

*

Jau ne kartą rašiau, bet žmonės nebuvo atlikę „varlės testo“ (žr. ankstesnę temą), todėl plačiai paaiškinsiu dar kartą.

Nusižengimą Paulina padarė rugsėjo pabaigoje. Taikos sutartį pasirašiau spalio 22 dieną. Spalio 29 dieną klinikose man atliko galvos kraujagyslės stentavimo operaciją. Kas tai yra? Na, įstato vamzdelį ten, kur kraujagyslė tiek užsikimšusi, kad kraujas neprateka. Kai ji užsikimšusi 99 proc., iki insulto yra vienas mažas mažas žingsnelis…

*

Iškart po mano pokalbių su gimnaziste ir jos tėvais, po pokalbių, kurių metu norėjau atvesti juos į protą ir nesužlugdyti tos merginos gyvenimo, nepaversti jos nepakaltinama (ne aš dabar ją tokia paverčiau, ne aš! rektorius pavertė, naujasis direktorius pavertė, teisėsauga ir žiniasklaida pavertė; aš buvau pranašiškai įspėjęs…), iškart po tų pokalbių per dvi dienas mane klastingai, brutaliai, be perspėjimo, bet jokio aiškinimosi su manimi užpuolė keturios valstybės institucijos: KTU, ministerija, Editos Žiobienės tarnyba ir prokuratūra. Apie tą užpuolimą aš dar rašysiu ir rašysiu, bet dabar ne tai svarbiausia. Svarbiausia tai, kad aš tuo metu supratau – neišgyvensiu, jei kas nors bet kokiomis priemonėmis nesustabdys to banditiško antpuolio. Ir advokatas sudarė „taikos sutartį“. Po visų teismų aš ją visą paskelbsiu žiniatinklyje, bet dabar svarbu tik du dalykai: 1) aš neprisipažinau, kad padariau nusikaltimą! Aš tik prisipažinau, kad naudojau psichinę prievartą ir už tai atsiprašiau.

*

Mane stulbina ir glumina, kai teisininkai teigia, jog psichinės prievartos naudoti negalima! Tai kokią galima, gelbstint žmogų, – fizinę? Taip, skenduolio gelbėtojas gali taikyti ir fizinę prievartą, bet mokytojai, direktoriai, gydytojai kasdien, kasdien taiko psichinę (žodžiais veikia psichiką) prievartą – verčia moksleivius, studentus, pacientus daryti tai, kas jiems gali padėti. „Prievarta“ reiškia versti ką nors daryti. Ką aš verčiau daryti Pauliną ir jos tėvus? Verčiau laikytis sutarties, taisyklių, duoto žodžio. Neverčiau daryti nieko amoralaus, skausmingo, neįmanomo. Verčiau daryti tai, kas per ketvirtį amžiaus buvo išbandyta kaip vienintelė priemonė nusižengimą padariusiems moksleiviams ištaisyti klaidą, neprarasti orumo, savigarbos, kitų žmonių pagarbos.

*

Kodėl aš taip aistringai, vaizdingai naudojau tą psichinę prievartą? Todėl, kad pamačiau – nei gimnazistė, nei tėvai nesupranta, kokios baisios gali būti pasekmės, jei gimnazistė nepakeis mokyklos. Aš žinojau, kad mano veiksmų, mano sprendimo laukia 300 šeimų, kurios atidavė savo vaikus į gimnaziją, kurioje galioja taisyklė. Galioja visiems vienodai! Aš juk žinojau, kad Paulina ilgai neištvers išskirtinumo! Dabar jau ir jie žino… Ta gimnazistė verkia mokykloje…

*

Grįžkime prie „taikos sutarties“. Dabar jau laikas pacituoti:

***

3.1.    Antroji šalis patvirtina, kad priima Bronislovo Burgio atsiprašymą ir Šalys susitaiko.

3.2.    Antroji Šalis pareiškia, kad Bronislovas Burgis atlygino visą Paulinos Adžgauskaitės patirtą žalą.

3.3.    Antroji Šalis įsipareigoja pasirašyti Kauno apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos SNTS prašymą nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 20-9-00842-14 ir Bronislovui Burgiui netaikyti jokių baudžiamojo poveikio priemonių…

***

Ar čia jūs matote atlyginimo už „žalą“ dydį?

Ar čia jūs matote, kokia ta „žala“ už 30000 litų?

Ar prokuratūra, teismas pasidomėjo, kaip buvo įvertinta žala, kas ją įvertino? Ne!

Ar prokuratūra, teismas, VMI pasidomėjo, kaip užpajamuoti ir kam išleisti tie pinigai?

***

Bet svarbiausia, svarbiausia! Ar „Antroji šalis“ pateikė prašymą nutraukti ikiteisminį tyrimą? Aš nežinau ir žinoti nenoriu, bet tikrai žinau, kad to prašymo, jei toks ir buvo, niekas nevykdė. Ir vėl  – ne tai svarbiausia. Prokuroras turi teisę ginti valstybės interesus net jei skundai atsiimami. Bet! Iš kur prokuroras ima tokius kaltinimus (ir rašo juos į kaltinamąjį aktą), kokius galėjo pateikti tik Adžgauskai? Juk Adžgauskai atsiėmė visus kaltinimus!

Išvada – Adžgauskai iškart po to, kai gavo pinigus, sulaužė sutartį. Na, nieko naujo, tiesa? Tai ar dabar, kai mane nuteisė ir „taikos sutartis nesuveikė“, Adžgauskai grąžins pinigus? Normalūs žmonės gražintų ir gal net atsiprašytų…

***

O aš skaičiuoju kitaip. Per savo netrumpą gyvenimą sukaupiau turto maždaug už milijoną litų. prievartautojams atidaviau 3 proc. to turto. Jei už tai gavau atokvėpio bent pirmai operacijai, bent nuo KTU, ministerijos ir Editos Žiobienės antpuolio, jei dėl to mano gyvenimas prasitęs dar bent 3 proc. – investicija pasiteisino!

***

O Pavieniškėse, panašu, niekias nežino, kad Judas, išdavęs Kristų, gavo trisdešimt grašių, bet paskui pasikorė. Labai simboliškas tas skaičius trisdešimt…

*

Patarimas prievartautojams: dosniai nešvaistykite tų pinigų prokurorams ir teisėjams, nes jei galų gale mane vis tik išteisintų, tai aš ar mano palikuonys pareikalaus tokio žalos atlyginimo, kad jums maža nepasirodys… Tik kitaip nei jūsų atveju žala bus medicininiais dokumentais įvardinta griežtai ir aiškiai. Ir tai nebus paūmėjęs pažastų prakaitavimas…

Atsakymai

Random, 2015-08-22 13:36:10

Skaitydamas paskutinį sakinį net susijuokiau. Labai tikėtina, kad jus išteisins. Praėjusioje temoje kažkuris komentatorius jau minėjo, kad ši teisėja pagarsėjusi “savais” sprendimais, kuriuos po to apeliacinis teismas pakeičia. Šeimynėlė pasišakojo savo kieme, dabar į platesnius vandenius išplauks, o ten jau taip lengvai prastumt kyšį nesigaus 🙂

Burgis, 2015-08-22 13:44:50

Random: Jūs – protingas žmogus, gal Jūs galite man patarti… Štai aš ką tik vėl pakalbėjau su savo žmona (irgi protingu) žmogumi apie tai, kad netelpa man į galvą ir mano advokatai kažkaip stengiasi išvengti tos temos: jei prokuroras Osvaldas Stadalius nebūtų į kaltinamąjį aktą surašęs melo ir šmeižto (tai galiu įrodyti lengviau nei Pitagoro teoremą!), tai nebūtų jokio teismo, jokių bylų ir nuosprendžių. Nejaugi nėra institucijos, kuri išklausytų mane, mano įrodymus, ir pradėtų viską iš naujo: nubaustų Stadalių, nubaustų tyrėją Balžekaitę, panaikintų šią bylą ir, jei matytų, kad reikia tai daryti, viską pradėtų iš naujo. Aš pasirengęs!

dominykas, 2015-08-22 14:07:38

P. A., berods, pilnametė tik rudenį? Galbūt tada dar vertėtų susilaikyti nuo jos vardo ir pavardės rašymo, dėl teisinių motyvų? (Čia jokiu būdu ne priekaištas, tik neprofesionalo pastaba)

Burgis, 2015-08-22 14:25:05

dominykui: ne, Paulina Adžgauskaitė JAU pilnametė!

rrr, 2015-08-22 15:43:38

Na, o teisėja man primena, kaip Pontijus Pilotas nusiplovė rankas….

Absurdiška.

Sveikatos gerb.Direktoriui!

qwerty, 2015-08-22 18:30:19

“..advokatai kažkaip stengiasi išvengti tos temos…” Tinklaraštininke, tai toks advokatų elgesys į kurį verta atsižvelgti…ir neklausinėti praeivių to pačio. Pats juk ne kartą čia rašėt, kad reikia pasirinkti pas ką gydaisi- gydytojus ar būrėjus. Vismas bus gerai. Viskas yra gerai. N.B. beje, niekas (jūsų armija) jūsų neišteisina, todėl, kad net neteisia…

Aurelija, 2015-08-22 19:38:11

Direktoriau, viskas turi būti gerai! Jums net nereikia teisintis, pasitikėkit savimi ir visais, kurie jau jus tūkstančius kartų išteisino, perklausę tų įrašų. O bylų imkitės po vieną. Jei jus išteisins aukštesnė instancija, tai bus labai svarus faktas visose tolesnėse žalos atlyginimo (jums) bylose.

qwerty, 2015-08-22 20:00:23

Aurelija, nėra gerai viešai dėstyti tai, apie ką neturi žalio supratimo. Kokią dar žalą kas atlygins? Įstatymai tokie, kad jokios žalos tinklaraštininkui niekas niekada neatlygins.Ne faktas, kad ir išteisins.

Komentaras, 2015-08-22 20:41:40

Galėčiau duoti patarimą, nekovokite prieš tą, prieš ką negalite kovoti. Vienas dalykas yra principai, sąmonė, nuovoka, galbūt šiek tiek savigarbos įžeidimas, kitas – mūsų teismai.

Jūs jau vyresnio amžiaus žmogus, turite ir taip gyvenime ko džiaugtis, be gimnazijos ar gimnazistų, kasdien beveik apie tai rašote, kam jūs čia draskytis, ieškoti teisybės. Neverta – esu matęs, kaip panašiai teisybės ieškantys žmonės gavo dar keletą bylų, yra teisėjai, prokurorai juos į teismą padavę. Kam jums to reikia? Kam reikia, tas žino kas teisus, negali būti visi Jūsų draugai, o taip, juk į Prezidentus nekandidatuosite, į darbo biržą su įrašu teistumas (kurį galbūt panaikins) neisite.

Saugokite sveikatą, mėgaukitės pensija ir anūkėliais.

P.S Mano nuomonę šitą istoriją visi pamirš… po kelių mėnesių paprastas eilinis žmogus gal net paklaus kas tas Burgis. Žiniasklaidos efektas per daug išpučiamas… Kaip sakoma : “svarbu žinoti kas tu esi, o ne kas apie tave ką galvoja” 🙂

qwerty, 2015-08-22 20:52:16

Kita vertus, emociškai visi normalūs žmonės galvoja, kaip Auelija, o ne kokie ten įstatymai.. Neieškok teisybės teismuose.

Skaitytojas, 2015-08-22 21:53:55

Galbūt įmanoma kažkaip užblokuoti Vyšnių pardavėją? Jau bloga darosi nuo jos sapalionių…

Burgis, 2015-08-22 22:00:04

Skaitytojui: kažkaip ne visus pagauna mano blokavimo sistema. Bet gal ir gerai, juk Pravieniškės irgi turi dirbti…

Edgaras, 2015-08-23 02:00:56

Kyla įvarių emocijų, kai friend requestuose randi Bronislovą Burgi. Aš juk buvau tuose 10 procentų. Tas, kuris vienu metu nesilaikė daugumos taisyklių. Ir galėjo skristi velniop iš kur atėjęs. Bet Mokytojas nusprendė kitaip. Mokytojas suvoke, kad Gimnazja yra mokykla. Mokykla tiems, kas nori išmokti. Išmokti gyventi, išmokti pažadeti ir tesėti. Būti ten ir tada, kur ir kada turi būti. Siekiamybė buvo pirmas prioritetas. Noras ir būti tarp žmonių, kurie siekia ir pasiekia.

Kuo kitoks Paulinos atvejis, žiūrint iš čia, iš toli?

Vat nenori ji būti tokios visuomenes dalimi. Nenori Brėmeno ar Harvardo. Nori blatų, diedovščinos, ir poniatkių. Ir ką tu padarysi, jei kitaip nenori?

Pentium100, 2015-08-23 04:11:31

Šitas atvejis tik parodo, kad vis dar gyvename Tarybų Lietuvoj. Kaip nuėmė skulptūras nuo tilto (kurios nieko nedarė), taip visus komunistus iš valdžios, teismų ir t.t. reikia nuimt ir atiduot Rusijai.

Burgis, 2015-08-23 07:48:25

Edgarui: ko jau išmokai, tai jau išmokai – parašyti taip vaizdingai, taip įtaigiai! Ačiū Tau!

qwerty, 2015-08-23 14:06:04

Noriu įdėti kiek ilgesnį komentarą, tačiau nepraeina. Rašo, kad įtrauktas į blacklist?

Jūratė, 2015-08-23 15:04:16

Sūnus, buvęs Jūsų gimnazistas, diskutuojant apie teismo procesą, pasakė: direktorius buvo teisus. O mūsų gimnazijos nebeliko, liko paprasta, eilinė gimnazija.

Burgis, 2015-08-23 15:48:00

qwerty: jokiu būdu! Niekada net nebandžiau qwerty įtraukti į kokį nors sąrašą. Laukiančių komentarų irgi nėra…

qwerty, 2015-08-23 22:59:05

Va ką matau, kuomet tą savo tokį gerą komentą bandau įkelti: “Your comment has been blocked based on the blog owner’s blacklist settings.If you feel this is in error, please contact the blog owner by some other method.”

Rasa, 2015-08-23 23:10:30

qwerčiui: tai gal romaną surašei? 🙂 Jau net mano “apsakymus” įkelia 🙂 Tai gal tu padalink į kelias dalis, gal per ilgas? 🙂 Ar gal neduoda nes įdėjai kokių nuorodų per daug, man irgi kažkada nedavė 🙂 Juk kitus komentarus duoda, juk rašai? Vadinasi kažkas ne taip komentare pačiam. Gal keikiesi? 😀

qwerty, 2015-08-24 00:03:19

Keikiausi gal. Tekstukas gavosi ilgas.Visko buvo.

qwerty, 2015-08-24 00:04:33

Nuorodų nebuvo jokių

ne humanitaras, 2015-08-24 14:25:12

Vakar pagaliau prisiruošiau išdėstyti, kaip žiūriu į visą šitą istoriją. Kam įdomu: https://plus.google.com/106488094097655749293/posts/6NT5WMopbX7

Tą patį paviešinau ir facebooke, bet facebooke mažai reiškiuosi tad beveik niekas ten mano komentaro neperskaitė, kol kas 🙂

tikras lietuvis, 2015-08-24 18:11:32

Dėl psichinės prievartos naudojimo.

Aš jūsų žodžių nevadinčiau psichine prievarta, nes jie tokie nėra. Tai yra ne psichinė prievarta, o psichologinio pobūdžio pokalbiai ( jokios prievartos nebuvo – buvo pateikti jos elgesio variantai) tikslu pasiekti TEISĖTĄ TIKSLĄ. Psichinė prievarta, kaip taisyklė, yra vartojama neteisėtam tikslui pasiekti arba ji gali būti naudojama tam įgaliotų asmenų prieš nusikaltėlius ir pan..

Iš šalies, 2015-08-24 19:55:58

Ar dabar, kai Paulina tapo pilnamete, tėveliai vis dar atstovaus ją teisme, ar dabar ji tai darys jau pati?

Burgis, 2015-08-24 20:36:36

Iš šalies: o ką ji ten gali pasakyti? Ji jau melavo teisme. Ir vėl meluotų…