Tyroji šventės versmė

Mes švenčiame!

Ir jie švenčia! Bačkoje…

Dirbome sode… Pavargau kaip šunelis.

Kaimynas atvažiavo papuošęs savo automobilį Lietuvos vėliavėle. Ir daug dirbo! Medžius benzopjūklu pjovė, šakas tvarkė. Tai nebūdinga kaimynui… Bet šventė yra šventė.

*

Daugiausia vėliavų prie namų – Panerių gatvėje. Tai todėl, kad Vasario 16-ąją ten buvo reidas, daug gyventojų, kurie nebuvo iškėlę vėliavų nubaudė… Toks pilietinis ugdymas! Santa Barbara!

*

Galvojau apie tuos, kurie šiandien visomis išgalėmis mums rodo, kad jie buvo ir yra svarbiausi šalyje. Kad tai jie mums dovanojo laisvę. Dovanojo! O dabar pasiima rentas, postus, ordinus, priedus… Vargšai žmonės! Užjauskime juos. Sugadino sau visas šventes. Juk tai šventvagiška imti atlyginimą už laisvę! Reikia džiūgauti, kai matai laisvus žmones! Laisvus žmones laisvoje šalyje! Visko užsidirbančius savo rankomis ir protu, visur važinėjančius, skraidančius ir visam pasauliui parodančius – mes laisvi, mes stiprūs, mes dori, mes laimingi, mes lygūs!

*

Prieš ketvirtį amžiaus aš jau žinojau, kad būsiu laimingas. Todėl ir kūriau gimnaziją tiems, kurie irgi bus laimingi. Ir jie yra laimingi! Nes jie protingi, stiprūs, dori, lygūs… Ir nė vieno – valdžioje. Supratai?

*

O šiandien tvarkėme sodą. Šventėme!  Ir jus sveikinu!

Atsakymai

Burgis, 2014-03-11 17:41:37

Švenčiantiems…

SPB, 2014-03-11 19:15:07

Smagu 🙂

kaimietė, 2014-03-12 12:42:30

Ir aš tvarkiau sodą. Mėgavaus, bet sąžinė griaužė – gal reikėjo kitaip?

Burgis, 2014-03-12 12:50:24

kaimietei: ne, nereikėjo! Jūs teisingai darėte!

Dalia, 2014-03-12 21:10:08

palaimintas vaikų grožis. tikra šventė žiūrėti.