Ugnis yra gyvybė ir mirtis

Penkios raudonos rožės ant mano stalo – abiturientai vis dar atsiima atestatus.

*

Svečiai iš Vilniaus išvyko. Labai mieli, įdomūs svečiai – visą pokalbį įrašė į diktofoną, panaudos mokyklos radijo laidoje. Gal dar kam nors? 🙂

*

Pakambino buvęs universiteto prorektorius. Man malonu, kad prisimena!

*

Žurnalistai vis dar domisi egzaminų rezultatais. Panašu, kad Kaunui bus kumštelta – atsibuskite, Vilnius mus labai lenkia!

*

O dabar visi mirė… Nutilo telefonai, nėra laiškų, komentarų. Nėra darbo. Akys pavargo nuo H.Coben detektyvo. Laikas mąstyti…

**********

Kieme stovi metalo, plastmasės, stiklo, gumos įrenginys. Negyvas detalių raizginys. Bet tik pasuk raktelį – žybteli kibirkštis, kažkur gelmėse plyksteli liepsna ir atsiranda techninė gyvybė: juda, šviečia, groja. Gyvybę suteikė ugnis.

*

Rutulys liepsnoja už 150 000 000 kilometrų, o ta ugnis čia visiems suteikia galimybę šliaužioti, ropoti, plaukioti, vaikščioti, skraidyti, daugintis… Ugnis ir už milijonų kilometrų yra gyvybės šaltinis.

*

Liepsnoja skruostai iš gėdos, iš džiaugsmo. Liepsna širdyje vadinama meile. Liepsna kūnuose vadinama aistra. Tai vis tikros gyvybės formos, tiesa?

*

O ką darome, norėdami tikrai sunaikinti, numarinti, pasiųsti į nebūtį? Sudeginame. Nėra patikimesnės mirties pasiuntinės už liepsną. Augalams ir gyvūnams. Knygoms ir žmonėms. Pastatams ir paveikslams. Mirtis ugnyje yra galutinė, visuotinė. Bent kol kas. Gal kada nors iš pelenų pakils Feniksas, gal pakils… Kol kas iš liepsnos niekas negrįžo.

**********

Tos mintys apie ugnį atėjo į galvą, kai norėjau įvertinti gyvenimo polius. Įvairiausius. Skausmą ir džiaugsmą. Meilę ir nepykantą. Sveikatą ir ligą. Galėjimą ir negalėjimą. Ugnis labai aiškiai, šviesiai, karštai įrodinėja – artimi tie poliai, labai artimi!

Būkite sveiki.

Atsakymai

Burgis, 2011-07-14 14:23:16

Vertė?

Nepris, 2011-07-14 18:24:12

Yra manančių, kad ateities religija bus Saulės religija.

Petras Ražanskas, 2011-07-14 19:37:56

Yra manančių, kad ateityje žmonija galų gale išsivaduos iš mistikos pinklių ir religija, kaip reiškinys, apskritai išnyks. Taip, fiziniai procesai, vykstantys Saulėje, yra įspūdingi, ir mes esame jų tiesioginė pasėkmė, tačiau! Mes jai neįdomūs. Saulė, kaip ir visa likusi visata (kaip ir ugnis!), nėra nei gera, nei bloga, ji neturi jokios emocijos ir jokios nuomonės, jai nereikia garbinimo, dėkingumo, aukų, kulto ir kulto tarnų. Tirkime, nagrinėkime, stebėkime, grožėkimės – bet jokiu būdu negarbinkime.

Ieva, 2011-07-14 20:30:05

kibirkštis įskilo ugnis sudegė, nebešildo. Ir kiek reikia išgyventi , kad tuo metu brangiausia nuostrauka vvvirstu popierium ir pelenais

Nepris, 2011-07-14 21:11:31

Net jei tūkstantį metų degtų mokslinės inkvizicijos laužai, žmonija visada veršis į tai, kas nesiduoda protu suvokiama.

Andrius, 2011-07-14 23:58:09

Saulei, žinoma, iš mūsų nieko nereikia.

Bet mandagus žmogus padėkoti gali ir tada, kai padėka nebūtina, nereikalinga.

Burgis, 2011-07-15 08:26:31

Ačiū.

Persona Grata, 2011-07-15 09:40:38

Absoliučioje daugumoje religijų (buvusių ir esančių) vienaip ar kitaip saulė vaidina svarbų vaidmenį. Pavyzdžiui švenčių išdėstymas- saulės “kelio” dangumi reflekcija.