Užmiršk tu tą valdžią!

Vėl artėja rinkimai…

Jie visada artėja!

Ir visada valdžia vėl ir vėl verčia mus galvoti apie ją, gerbti ją, tikėtis iš jos…

Stabtelkime. Pažiūrėkime iš aukštai aukštai. Pažiūrėkime toli toli į praeitį.

Visais laikais visose šalyse valdžia buvo sau. Žmonės visais laikais gerai gyveno tiek, kiek sugebėjo gerai gyventi nepaisydami valdžios.

Dabar pažvelkime arčiau. Kiek Lietuva per 25-erius metus pasikeitė dėl valdžios pastangų? Nė kiek! Ji pasikeitė, labai pasikeitė, gerai pasikeitė, bet tik žmonės, o ne valdžia ją pakeitė.

Dabar pažvelkime plačiau. Kiek ir kaip Europą pakeitė sukurtoji ES? Tik tam ES ir buvo sukurta, kad susidarytų pabėgėlių krizė, kad padidėtų terorizmas? ES yra gerai! Bet tik tiek gerai, kiek žmonės, o ne ES valdžia, sukuria to gerumo.

O Islamo valstybė? Tai valstybė, tai valdžia? Tai ji veikia pagal žmonijos tautų bendro gyvenimo principus?

Dabar pažvelkite į savo kiemą. Ne, geriau pažvelkite į mano kiemą! Kaip mano bylos fone atrodo mano valdžia? Apgailėtinai! O žmonės atrodo didingai!

***

Tai va, šios dienos išvada: mažiau tu rūpinkis ta valdžia. Ji tavimi nesirūpino ir nesirūpins, ji rūpinasi savimi. Bet tai nieko tokio! Ir tu, ir aš sėkmingai išgyvensime prie bet kokios valdžios. Vergovės laikais, inkvizicijos, J. Stalino laikais žmonės išgyveno, L.Brežnevą garbino ir šaipėsi iš jo – išgyveno, „perestroiką“ išgyveno ir jau kelis šimtus atkurtos Lietuvos respublikos prezidentų, premjerų, ministrų bei Seimo narių išgyveno. Neturėk iliuzijų susikurti, išsirinkti tinkamą valdžią! Ji gali būti tik geriausia iš blogiausių. Visame pasaulyje bent 3000 metų taip yra ir kitaip nebus.

***

Aš sau sakau ir tau sakau: neturi teisės būti nelaimingas! Valdžia tau negali nei padėti, nei pakenkti.

Atsakymai

Jonas, 2015-11-30 11:10:47

Svarstymai panaikinti brandos egzaminus, bei sujungti juos į vieną bendrą, taip susinervino?

Burgis, 2015-11-30 11:18:34

Jonui: ne, dar negirdėjau apie tai…

Gal galite nurodyti šaltinį?

*

Niekas manęs jau nesunervina šioje srityje, tiesiog retkarčiais žiniasklaidoje pamatau ar paskaitau, kaip ta valdžia susireikšmina, todėl stengiuosi padėti žmonėms, kurie dar neturi imuniteto prieš valdžią…

skaitytojas, 2015-11-30 11:23:53

Galima užmiršti valdžią,bet kai reikia mokytis,ji save taip pat primena-

http://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/ekonomikos-studentas-isdejo-vu-i-suns-dienas-ir-trenke-durimis.htm

http://www.delfi.lt/pramogos/zmones/b-tiskevic-atvirai-apie-studijas-lmta-niekada-gyvenime-nebuvau-taip-stipriai-zeminama-gniuzdoma.d?id=69706946

Juk šias aukštąsias mokyklas irgi kontroliuoja valdžia (tvirtina programas,finansuoja,tikrina etc.)-ką reikia keisti-dėstytojus, mokymo sistemą? Kas tai turi daryti-valdžia,ar pačios aukštosios mokyklos?

Burgis, 2015-11-30 11:31:40

skaitytojui: tai juk aš dėl to ir rašau, kad žmonės pastumtų kvailą, korumpuotą, ištižusią valdžią į šoną ir pasakytų: bus taip, kaip mes, garbingi žmonės, norime!

*

Taip, aš matau – bunda jau Baltija! Studentai, net moksleiviai atvirai pradeda rašyti, kas ir ko juos moko. Universitetų absolventai pradeda atsipeikėti, kad diplomai yra beviltiškai nuvertėję. Verslo vadai (R. Dargis ir kt.) tiesiai šviesiai sako, kad reikia keisti mokyklas. Kol kas tik sako…

Aš keičiau! Kol kas valdžia prieš mane laimėjo, bet tai Pyro pergalė! Ji laimėjo mūšį, mes laimėsime karą!

Žilvinas, 2015-11-30 12:27:06

O man atrodo, kad blogai, kai pilietis atskiria teisėtą valdžią nuo savęs. Štai ten toli (aukštai) yra valdžia (karalius, caras), o aš su ja nieko bendro nenoriu turėti.

Manau, kad valdžia nėra niekas, kitas, o mes patys, mūsų dalis. Ji neatsiranda iš niekur, o iš visuomenės, kurios dalimi esame mes patys. Nebijokime imtis atsakomybės ir iniciatyvos, ir patys tapkime ta valdžia jeigu matome reikalą, o ne tūnokime užsispietę, kad tik tai “valdžiai” po kojomis nepasimaišyti.

Jokia didelė visuomenės struktūra (valstybė, tarptautinė organizacija) negali veikti be sprendikų, lyderių. Neteisinga teigti, kad visas gėris atsirado savaime, o štai bet koks blogis – tai jau nevykusios valdžios nuodėmė.

Islamo valstybė (išties, nei islamo, nei valstybė) yra nusikaltėlių šutvė realizuojanti sau naudingus kėslus ir nepaisanti nieko kito. Jokia jie ne valdžia. Gerai, kad devyniasdešimtaisiais Kauno, Panevėžio, Vilniaus nusikaltėlių gaujų valdžia vadinti nepradėjome…

Mokytoja, 2015-11-30 12:40:44

Gal kas gali padėti išspręst uždavinį?

Sekos n-sis narys yra sin( pi SQRT ( 4 (n^2) + n)) . Apskaičiuokite šios sekos ribą.

Andrius su skrybėle, 2015-11-30 12:59:44

Esu kultūringas vyras, bet pasakysiu grubią teisybę:

Kokiai reikia būti naglai ir bukai Mokytojai, kad svetimam tinklarašty visiems lyst į akis su savo neišspręstais uždaviniais, ir dar visai ne į temą..

Tai ką pinda tave mokė VPI?

Burgis, 2015-11-30 13:00:04

Žilvinui: kadangi Tu esi protingas mano gimnazistas, kadenciją baigęs senokai, pakomentuosiu plačiai…

***

  1. Jokia valdžia nėra teisėta! Bet kiekviena valdžia skelbiasi esanti teisėta! Tiesiog po kiekvieno valstybės perversmo kas nors užgrobia valdžią, susikuria tokias taisykles, kad ją, tą valdžią, būtų kuo sunkiau pakeisti, ir pasiskelbia teisėta valdžia.

  2. Aš pats „ėjau į valdžią“! Ir gal dar eisiu… Bet eisiu dirbti konkrečių darbų, o ne kautis už vietą valdžioje.

„Kaip rūdys suėda geležį, taip valdžia ir turtai suėda žmogaus širdį. “ (Kinų išmintis) Tai aš išmokau jau vaikystėje, todėl manau, kad turiu imunitetą. Bet aš tik manau…

  1. Valdžioje yra lyderiai?! L.Graužinienė yra lyderė? V.Uspa… yra lyderis? Tikimybių teorija prieštarauja, kad vienoje šeimoje gali būti du valstybės lygio lyderiai ir kad tokių šeimų Seime gali būti net kelios…

  2. Apie Islamo valstybę parašei griežtai, o jie, iš tos valstybės, lygiai taip pat griežtai parašytų apie mūsų valstybę. Tai kas teisus? Atsakymą seniai davė žymūs politikai ir filosofai: valstybė, valdžia negali teisingai įvertinti pati savęs; jai tai nenaudinga…

*****

Bet Tu, Žilvinai, manęs nesmerk… Aš viskuo domiuosi, viską stebiu ir viską darau, kad mano šalis, mano ES gyventų kuo geriau. Nes esu egoistas – mano anūkėliai turi gyventi kuo geresnėse valstybėse…

Sokolovas, 2015-11-30 13:39:42

Mokytojai:

Įdomus uždavinys…

Sekos narį rašome taip ( “dėkui” sinuso periodiškumui! ):)

sin ( pi х SQRT ( 4n n + n) – pi х2n).=

=sin( pi х ( SQRT (4n n + n) – 2n ) ).

Riba SQRT(4n n + n) – 2n lygi ribai

n / ( SQRT ( 4n n + n) + 2n). Pastarosios trupmenos riba skaičiuojama klasikiniu būdu, dalijant skaitiklį ir vardiklį iš aukščiausiojo n laipsnio, šiuo atveju- iš n. Gauname 1/4.

Taigi, duotosios sekos riba yra lygi

sin( pi/ 4) = (SQRT 2) / 2.

Atsakymas. (šaknis iš 2) dalinta iš 2.

Sokolovas, 2015-11-30 14:14:50

Andriui su skrybėle:

Esate ne tik nekultūringas žmogus. Esate ABSOLIUTUS CHAMAS.

Dar galiu pridurti, jog esate KIRŠINTOJAS IR INTRIGANTAS. Su tokiais tikslais ir lankotės čia.

Galėčiau jūsų paklaust, -kas jus čia pasiuntė komentuot? Bet neklausiu, vis tiek tiesos neparašysite…

Andrius su skrybėle, 2015-11-30 14:44:20

Tikrai ATSIPRAŠAU! Kartais būnu ūmaus būdo ir nesusivaldau, kaip tas Skvernelis prieš Graužinienę.

Norėjau komentarą parašyt apie valdžią, bet įtūžau, užtikęs Mokytojos komentarą. Bet po teisybei, kokia ji mokytoja, jeigu nuolat čia kaulija,k ad kas nors jai išspręstų uždavinius. Ji net nesupranta, kad čia ne matematikų chatas. Tai tokios mokytojos mūsų vaikus moko?

Rūta, 2015-11-30 14:51:12

Andriui su skrybėle:

jeigu piktai – tai egoizmas tamstos beribis.

Jeigu švelniau – tai išduosiu paslaptį. Yra žmonių, kuriems uždavinius, vertus sprendimo, spręsti yra malonu. Taip, kaip kažkam malonu sportuoti, kažkam piešti. Jeigu tų uždavinių imasi profesionalai ir dar dėl jų ginčijasi, galiu daryti prielaidą, kad tie uždaviniai verti jų dėmesio. Pati esu iš tų, kurie paauglystėje neįsivaizdavo gyvenimo be Olimpiadinio matematikos uždavinyno. Ir man spręsti uždavinius, kurie reikalavo pagalvojimo, buvo begalinis malonumas. Neatimkit iš žmonių malonumo. Nemokamų ir nekenksmingų malonų tiek nedaug :).

Linas, 2015-11-30 15:02:05

Teisingai parašyta. Deja, dar ilgai taip bus. Rytai radikalėja, vakarai – kvailėja. Lietuva – šitų dviejų kūdikis….

Burgis, 2015-11-30 16:36:14

Andriui su skrybėle: paskutinė geltonoji kortelė.

Linas, 2015-11-30 16:49:00

Sėdžiu apsišikęs iš laimės, kad man žmonės naujų uždavinių čia paduoda spręst.

Ačiū. (FAKTORIALAS)

Linas, 2015-11-30 17:22:41

Broniau,

Neduokit daugiau įspėjimų, o tiesiog baninkit tą Andrių ir visus jo IP.

Andrius, 2015-11-30 18:21:07

Kokia dar geltona kortelė? Kur aš čia papuoliau, į futbolo varžybas, ar matematekų forumą. Kokią temą beįdėtų, viskas pasibaigia uždavinių sprendimu.

O valdžia tai yra gėris. Tik tie, kurie jos niekada neturėjo, arba prarado, keikia ir peikia ją.

Bet jeigu galvojat, kad patekę į Seimą naujokai, ką nors išsprendžia, tai labai apsirinkat. Tapsit tik eiliniu varžteliu didžiulėj biurokratinėj mašinoj. Pliusas tik, 4 metai sotaus ir nerūpestingo gyvenimo.

Sokolovas, 2015-11-30 20:00:23

Linui:

Uždaviniai už mus stipresni. Ir jų daugiau nei mūsų…Visų neišspręs niekas…

Bet Jūsų iniciatyva puiki! Jei spręsite, tyrinėsite, ieškosite, tai uždaviniai pas Jus skubės patys! Uždaviniai sveikina laukiančius jų…

qwerty, 2015-11-30 21:12:45

Negerai, kuomet visi puola vieną Andrių. Kad ir koks jis bebūtų. Logiškiau būtų, jei visi taip agresyviai pultų kokį šio blogo komentatorių vitalį. Už tai, kad jo komentai tokie nuobodūs, tokie nuspėjami ir nūdni, jog už tokių komentarų rašymą burgis.lt LR Administracinių teisės pažeidimų kodekse privalo būti numatyta administracinė nuobauda skiriant kokia 15 parų dirbti visuomenei naudingus darbus. Aha, teisingai pagalvojai – šluoti gatves.Apsispakainkit piktindamiesi Andriui. Taip, jo komentarai, nors ir protingi, su jumoru, tačiau vis tiek su durnumo cinkeliu. Tačiau nuoširdūs. Tiesiog yra tinklapis. Yra šio tinklapio gyventojai. Jie įvairūs. Todėl ir rašo skirtingai. Ne visi gi mes rasos ar burgiai.

Rasa, 2015-11-30 23:20:11

☺ Apie politiką. Kainas. Valdžią.

Erlickas ☺

_” Jau kelintą kartą renkame geriausius, o išrenkame blogiausius. Tyčia to nepadarysi, specialiai to neišmoksi. Reiškia, kad lietuvis nekaltas. Jis – nepakaltinamas. Bet nesukime galvos, ką čia toliau daryti, už ką balsuoti, ką rinkti… Prisiminkime pirmos klasės aritmetiką: sukeitus dėmenis – Seimas nepasikeičia.”

” Kyla kainos. Mums tai nepatinka. Bet kainos juk nekyla, savaime jas kelia kažkokie žmonės. Mūsų pareiga patykoti tokių žmonių ir tol kulti lazdomis, kol jie tas kainas nukrės atgal. Jau iki ko yra prieita, – net maisto perdirbėjai kelia kainas, nors mes visi mokam maistą perdirbti. Skirtumas tas, kad padorus žmogus nesiūlo savo galutinio produkto aukšta kaina.”

” Aš taip pat būčiau ėjęs į Seimą, bet prisiminiau, kad baigiami statyti Valdovų rūmai. Turės kažkas ir ten sėdėti.”_

skaitytojas, 2015-12-01 09:46:55

B.Burgiui:dėl “verslo vadų (R.Dargio ir kt.)” nebūčiau toks užtikrintas:

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/v-valentinavicius-universitetai-pramonininkai-pries-filosofus.d?id=69611338

Sokolovas, 2015-12-01 09:58:56

“SĄVEIKA” SU VALDŽIA IR JOS PERSPEKTYVOS

Yra tik kelios partijos, nuolat “patenkančios” į Seimą. Tik besikeičiančiomis proporcijomis. Garsusis “švytuoklės principas” yra kildinamas ne kažkokių “visuomeninių procesų”, o per “priešybių vienybę” tų kelių partijų viduje bei tarpusavio sąveikoje.

Yra dar apie dvidešimt ( gal jau mažiau) partijėlių. Žmonės jas niekina. Kodėl? Nes jos kas ketverius metus įkyriai beldžiasi vis į tas pačias duris, kurių joms seniai nepraveria…Žmonės nemėgsta įkyruolių, save laikančių “kietuoliais-užsispyrėliais”.

ESMINIŲ PERMAINŲ dauguma žmonių ir nenori. Net jei būtų kas jas įgyvendintų, tai neįveiktų net penkių procentų slenksčio. Kodėl taip?

Visuomenei yra būdinga socialinė Stokholmo sindromo forma. Dauguma žmonių (rinkėjų) savotiškai pamilo tuos “dabartinius”, laikančius juos “įkaitais”. Nes dauguma bijo esminių permainų…Antai,- “prie dabartinių bėdų jau pripratom ir prisitaikėm, o kas mus lauks, jei tik…?

Prisitaikėliškumas yra viena didžiausių nūdienos (pseudo)vertybių…

“Kaip radom, taip palikim…”- štai daugumos pasąmonės lygiu puoselėjama perspektyva…

“Leopardas jau atsistojo ant kojų”.

P.S. O švietimo problemos rūpi gal tik vienam procentui žmonių. Nesakau, kad “taip turi būti”. Tik nenoriu gyvent iliuzijomis…

petras, 2015-12-01 10:31:28

Skaitytojau, straipsnis nors kiek būtų vertas dėmesio, jeigu jį būtų parašęs ne MRU darbuotojas. nes dabar atrodo kaip grynas savo verslo ginimas (MRU gi nerengia inžinierių ir programuotojų).

Be to, verlso atstovas sako ko jiems reikia konkrečiai, o MRU atstovas sako, kad jis atseit geriau žino ko jiems (verslininkams) reikia 😀 na juokingiau nebūna. čia kaip ateitum į parduotuvę ir sakytum: man du kepalus duonos. o pardavėjas tau sakys: ne, tau duonos nereikia, imk pieno 😀

Burgis, 2015-12-01 14:28:05

skaitytojui: kiekvienas gina savo teritoriją, juo labiau – dekanas. Gerbiu V.Valentinavičių, bet teisus R.Dargis.

*

Galima būtų diskutuoti plačiau. Kiek dabartiniai filosofai paaiškino pasaulį, pakeitė pasaulį? Kurios šalyse kurie filosofai valdžioje yra pastebimi? Ir t.t.

skaitytojas, 2015-12-01 20:25:35

petrui:žinoma, kepalų filosofija valdo.