Užstalės kultūra

Vasilijus Čiapajevas pirmą kartą atėjo į teatrą. Pavėlavo…

Kaukšt, kaukšt, kaukšt! – savo sunkiais kerziniais batais kaukši į salę.

– Tsss!… Uvertiūra! – perspėja teatro darbuotoja.

– O tu – sena karvė! – atkerta Čiapajevas, pamanęs, kad jį pravardžiuoja.

***

Seminarą pradedu grodamas (iš kompiuterio, žinoma…) A. Vėberio uvertiūrą „Operos fantomui“. Salėje – mokytojai. Keli kalbasi, keli pildo klasių dienynus… Pamanyk – uvertiūra! Ji mums netrukdo…

*

Jūs, gimnazistai, save atpažinote, tiesa? Toks dabar amžius – muzikos, dainavimo klausome kaip užstalėje. Užstalėje visi žino: jie sau groja, dainuoja, o mes valgome, geriame, kalbamės. Juk tam ir susirinkome! Mums ta muzika – fonas.

*

Kaip tiems jauniesiems mano draugams suprasti, kad nedidelėje salėje ansambliui dainuojant, beveik giedant, jautrią dainą, net fotografuoti negalima! O jau kalbėtis, juokauti – kokia gėda! Negalima nieko kramtyti, jei skamba „Tyli naktis“, „Ave, Marija“, „Laisvė“ – et, ką čia kalbėti! – niekada negalima kramtyti, jei kas nors tau groja, dainuoja. Jei tau groja! Jei sau groja, jei tiesiog groja, tada kas kita…

*

Vaikai ateina iš namų. Vaikai buvo muzikos, dainų paklausyti (paklausyti? pasibūti!) arenoje, stadione, paplūdimyje, vaikai muzikai skambant ėjo gatve, važiavo troleibusu, automobiliu, vaikai matė užstalės žmones. Kaip jiems išmokti klausyti?

Atsakymai

Burgis, 2012-12-26 19:27:50

Įverčiams…

Matas, 2012-12-26 20:06:05

Galbūt tik pats pabuvęs neišgirstas gali išmokti klausyti, ar sutiktumėte?

Burgis, 2012-12-26 20:31:07

Matui: tikrai taip! To ir tikiuosi – kai kiekvienas pasijus neišgirstas, turėtų pradėti mokytis klausyti…

Filo, 2012-12-26 22:37:52

“Padorioj kompanijoj” daug ko daryt negalima. Bet jei kalbam apie meną, tai visais laikais žiūrovą pakerėti, apžavėti buvo atlikėjo didžiausias rūpestis. Tam buvo pasitelkiamos fanfaros, dekoracijos, kostiumai, šviesos, fakelai, veidrodžiai, dūmai… Atlikėjai visais laikais turėjo būt įspūdingo stoto, dailaus sudėjimo, išskirtinio balso, gracijos, ekspresijos… O dabar kas? Kaimo bernelis iškeliamas iki vos ne iki tautos didžiavyrio vien už tai, kad atsilapojęs traukia “Mes vyrai!..”

Negali nieko apžavėti būdamas tame pačiame lygyje su visais. Kad menas ir jo atlikimas būtų paveikus, nešėjas turi būti arba gerokai aukščiau (žmonės žavisi siekiamybe), arba gerokai žemiau (tada dažnas pasidžiaugia, kad pats dar ne visiškam dugne).

Žavėtis galima, verta ir dera tiems, kas visą gyvenimą aukojasi ir dirba, kad pakiltų viršum to, kas kasdieniška, mėgėjiška, paprasta.

Filo, 2012-12-27 16:41:54