Va, ir išlindo…

Seimo narės konservatorės Rasos Juknevičienės nuomone, nepaisant talento, „saulę Lietuvai“ vežusi S. Nėris nenusipelno, kad nepriklausomoje Lietuvoje jos vardu būtų vadinama mokykla. Kad S. Nėris lietuviams neturėtų būti siekiamybė, sutinka politologas Šarūnas Liekis ir pedagogas Vytautas Toleikis.

(www.delfi.lt)

***

Anksčiau sakydavo: kas blaiviam galvoje, tas girtam ant liežuvio. Dabar reikia sakyti taip: ką galvoja paribio žmonės, būtinai pasakys kas nors iš politikų.

***

Pamatysite, kas nors tame kontekste iškart prisimins AMB mokyklą Kaišiadoryse, kiti vėl „kibs“ į Petrą Cvirką, Julių Janonį ir kt. Siūlyčiau nepamiršti ir Justino Marcinkevičiaus:

Aš kaltinu visus,

visus, visus, visus,

išmokiusius lietuvį nuolankumo!

Visų pirma aš kaltinu bažnyčią,

nes ji išmokė žmogų atsiklaupti,

o atsiklaupus galima tik mirti,

bet ne kovoti…

*

Ir toje negirtų puotoje visai visai nebus kalbama apie literatūrą!

O štai vienas ne mūsų gimnazijos moksleivis vakar man parašė:

„… tad noriu Jūsų (galbūt per plačiai, tačiau visai rimtai) paklausti – kas yra geras, gerai vertintinas, menas?“

Šaunuolis moksleivis! Jis klausia taip, kaip normalūs žmonės klausia visame pasaulyje: ar tie žmonės, nepaisant jų politinių pažiūrų, moralės, elgesio visuomenėje, šeimoje, sukūrė ką nors vertingo? O mūsų vargšai politikai, kitaip neišsilaikydami paviršiuje, klausia tik apie ideologiją… Todėl menas, literatūra verkia pakampėse.

Atsakymai

Burgis, 2014-08-06 09:08:05

Galvojantiems ir jaučiantiems…

ms, 2014-08-06 11:23:01

O ar kas nors siūlo jos mokiniams nebeskaityti? Ir vienas visai protingas l i t e r a t ū r o s profesorius pasakė, kad ją skaityti reikia, o štai mokyklų jos vardu vadinti nederėtų.

Marcinkevičius taip pat visai neblogai prisitiakęs gyveno ir nematė problemų atiduoti duoklę tam, kam privalu dėl geresnio gyvenimo.

Burgis, 2014-08-06 11:30:38

ms: tai būtų protingas pasiūlymas tik vienu atveju – jokių žmonių vardais nevadinti jokių mokyklų, gatvių, oro uostų ir kt. Bet ką pasakys Jono Paulius II, šv. Mato, šv. Pranciškaus ir t.t., ir pan. mokyklos?

ms, 2014-08-06 12:07:26

Kažkodėl man problemų daugiau kelia Škirpa, Ambrazevičius, Brazauskas nei jūsų minėtieji. Ir taip, pagalvojus, aš būčiau už tai, kad gatvės ir mokyklos nebūtų vadinamos žmonių vardais. Kita vertus, į situaciją ne taip rimtai padeda žvelgti Brunono ir Zebedeno gatvės Vilniuje 🙂

petras, 2014-08-06 13:49:54

galima būtų prisimint ankstesnę praktiką ir mokyklas tiesiog sunumeruoti. man pvz. teko mokytis 59 ir 62-oje vidurinėse 🙂

Ema, 2014-08-06 15:12:49

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, J. Naujalio muzikos gimnazija, J. Gruodžio konservatorija, J. Vienožinskio ar A. Martinaičio dailės mokyklos. Gražu. Matau prasmę.

S. Nėries, AMB mokyklos? Manau, nėra vien teigiamų ar neigiamų žmonių. Tad jei žmogaus teigiami darbai nusveria, kodėl gi ,,ne”?

skaitovas, 2014-08-06 16:07:07

Norėčiau patikslinti, kad ne “jokių žmonių vardais nevadinti jokių mokyklų, gatvių, oro uostų ir kt.”, BET “jokių politikon lindusių žmonių vardais nevadinti jokių mokyklų, gatvių, oro uostų ir kt.”. Tada nei AMB, nei A. Smetonos, nei J. Tūbelio, nei J. Žemaičio – Vytauto, nei P. Cvirkos, anei S. Neries vardai nekiršintų žmonių.

Burgis, 2014-08-06 16:41:40

skaitovui: ar Jūs norėtumėte, kad gatvė, mokykla būtų pavadinta Jūsų vardu? Norėtumėte? Pagalvokite dar kartą… Nenorėtumėte? Sveikinu!

Giedrius, 2014-08-06 22:16:24

Kaip gerai Jūs matote savo lauką. Kaip sodininkas sėjate jausmus… Koks įdomus turėjo būti Jūsų gyvenimas, su vingiais…

_Nesidrovėkit paverkti,

Dūsauti, skųstis skausmu…_

Bet įveikiamas.

Ema, 2014-08-06 22:48:14

Betgi tikrai yra žmonių, kuriems toli gražu iki S. Nėries, o būtų nieko prieš turėti savo vardo mokyklą ar gatvę:). O būna, kad artimieji labai nori…

Vaizdelis:

Kudirkos Naumiestyje, miestelio centre, parke stovi paminklas V. Kudirkai. Už paminklo gražiai veši A. Smetonos pasodintas, dabar jau galingas, ąžuolas. Na, o štai prieš paminklą, vos vos dešiniau, – R. Pakso sodintas ąžuoliukas 🙂 x 100

skaitovas, 2014-08-07 08:16:05

Burgiui: truputį “nepagavau kampo” 🙂

Man beveik tiktų Emos pavyzdys: norėčiau, bet… Realiai įsivertinęs savo nuopelnų tokiam lygiui nematau.

Burgis, 2014-08-07 08:54:54

skaitovui: ne, Jūs nenorėtumėte! Mus nuo vaikystės veikia tas „apdovanojimas“ po mirties, todėl visiems (beveik visiems) pradeda atrodyti, kad tai gėris. Tačiau jei atsisėdi ir ilgai ilgai apie tai galvoji, tai supranti, koks tai absurdas: žmogui, kurio jau nebėra, visiškai tas pats, pavadinta kas nors jo vardu (pavyzdžiui, šuo) ar nepavadinta. Jei tuo pavadinimu džiaugiasi žmogaus artimieji, tai jie tuo pripažįsta, kad yra truputį nevykėliai, palyginus su mirusiuoju.

Dar blogiau, kai dėl politinių audrų tie pavadinimai pradedami valkioti kaip keiksmažodžiai. Kai žmonės pradeda įrodinėti, koks netikę, koks nenusipelnęs buvo tas pagerbtasis…

*

Išvada – paminėjimas turi būti savo vietoje… Ne gatvėje, ne kaip paminklas, ne kaip mokykla…

skaitovas, 2014-08-07 09:08:48

Burgiui: na, taip, supratau, kur “nepagavau kampo”. Įdomus ir logiškas pasvarstymas. Su tuo, ką parašėte, negalėčiau ginčytis.

Kita vertus, Jūs akcentuojate tik vieną – asmeninę ir artimųjų – perspektyvą. Tačiau vardo suteikimas kartu dar yra ir tam tikrų visuomenėje nusistovėjusių vertybių, sakyčiau – net siekių, įprasminimas. Manau, kad Simono Daukanto, “Aušros”, Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus ir panašūs vardai nebus nuvalkioti kaip keiksmažodžiai ir niekam neturėtų kelti abejonių. (Suprantu, kad net šiek tiek prieštarauju pats sau, teikdamas J. Basanavičiaus pavyzdį – jo nuo politikos atriboti nepavyktų).

Šiaip, man pats nesėkmingiausias vardo suteikimo pavyzdys – Prezidento Jono Žemaičio gimnazija 🙁

Rasa, 2014-08-07 12:52:46

Pats gražiausias mokyklos pavadinimas yra Rasos gimnazija 🙂 Dar Saulės graži. Ir Vyturio. Šioje aš mokiausi 🙂 Tik ji dar buvo “suskaičiuota”.

***

Kai žmonės sako, kad norėtų, jog jų vardu būtų pavadinta mokykla, gatvė ar dar kas, aš prisimenu vieną “įžymų” žmogų ir jo namus… Taigi, tiems ponams tereikėtų tiesiog “pasirepetuoti” ir pasidaryti kokį biustą romos imperatoriaus ar graikų dievą kokį nupieštą su savo galva… Mat aš Janukovyčių prisiminiau 😀 Paveikslus ir skulptūras jo rūmuose 🙂 O paskui, jei tas vaizdas juos labai šildys, jau galima siekti ir toliau, kad jų vardu pavadintų kokį skersgatvį…

Linutė, 2014-08-07 14:41:59

Čia sknt, škia, kai kurie žmonės perkepė ant saulės. Dirbu Salamoj, ir nors esu matematikė, kiekvienais metais džiaugiuosi Salomėjos Nėries paminėjimo renginiu mokykloje, kai vyksta poezijos skaitymai, statomi spektakliai, atvažiuoja kitų salomėjiškų mokyklų atstovai.

Nemanau, kad į mokyklų reikalus reiktų painioti politiką. Yra žymiai daugiau opesnių problemų, kurias gerbiami politikai galėtų spręsti

Ema, 2014-08-07 15:38:55

Palaikau Linutę.

Svarbu, kad mokyklos gyvenimas kokiu nors aspektu sietųsi su prisiimtu vardu. Nes, kai:

  1. vyksta, tarkim, n kompozitoriaus vardo muzikos mokyklos jubiliejinis festivalis, o koncerte neatliekamas nė vienas to kompozitoriaus kūrinys

  2. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos principai priešiški M. K. Čiurlionio požiūriui (čia nekalbu apie profesionalumą), …

…tai tikrai nemanau, kad šie žmonės būtų norėję, jog būtent tos mokyklos būtų vadinamos jų vardu. O šiaip M. K. Čiurlionio, kaip svaraus simbolio, vardas – gera idėja.

Arba: kokį aspektą turėtų atspindėti Algirdo muzikos mokykla (Vilnius)?

O šiaip, net ir be jubiliejaus, dažnai, važiuodama mano akiai gan nepatrauklia Birštono gatve pro Maironio mokyklą, neretai pagalvoju būtent apie Maironį (atsiprašau, kad ne apie prezidentus, nors Prezidentūros ir pastatas, ir parkelis patrauklūs).

Aš už vardus. Bet tai neturi būti mada, įnoris, masinis reiškinys. Vardas/pavadinimas tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui labai svarbu. Vardo prisiėmimas – atsakomybė.

Beje, Paryžius turi Eifelio bokštą, o Londonas tik Tower`į. Bet man abu variantai geri. (Čia tik šiaip mintis).

paprastas, 2014-08-07 15:46:56

Ema, Kudirkos Naumiestyje yra Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija. Gal geriau skambėtų Kudirkos Naumiesčio Širvintos gimnazija?

Ema, 2014-08-07 16:06:01

Taip, Širvintiškiai (Vokietija) ir Naujamiesčio (Lietuva) gražiai draugavo. Turiu pavyzdžių iš savo giminės. Ir buvusi istorijos mokytoja Pranckaitienė (nesu tikra dėl pavardės) su vyru tai gražiai įprasmino. Šią vasarą vežiau giminės jaunimą į jos įkurtą Širvintos muziejų. Ir, žinote, jaunimui patiko. O dar labiau jie buvo nustebinti, kad ten jau antrą dieną iš eilės lankėsi prancūzai. Štai tau ir asmeninė iniciatyva. Šviesūs žmonės. Nedejuoja. Dirba. Ramiai. Be reklamos. Bet žmonės sužino ir suranda.

O štai R. Paksui reikėjo priešais Kudirkos paminklą ir A. Smetonos sodintą ąžuolą pasodinti savąjį ir dar lentelę užkabinti. Bet kas gi čia darosi, jis vis tiek dejuoja ir nepatenkintas…

paprastas, 2014-08-07 16:29:21

Ema, kaip ir tikėjausi, pakliuvote ant kabliuko. Mokykla stovi ant (beveik) Širvintos upelio kranto.

Ema, 2014-08-07 16:35:45

?

Ar aš rašiau, kur stovi mokykla?

Per Širvintos upelį – tiltas, jungiantis Lietuvą su buvusia Vokietija. Anapus, kiek toliau matosi brūzgynais tapusi buvusio Širvintos miesto vieta. Šiapus upelio – mokyklos stadionas, už jo – mokykla.

O Jūs savuose vandenyse žvejojate? Ką gi, sėkmingos žūklės, pasimėgaukite pagal visus nacionalinės žvejybos ypatumus:)

paprastas, 2014-08-07 17:08:48

Atsiprašau.

Ema, 2014-08-07 17:11:32

🙂 x n

Regina D., 2014-08-07 20:49:28

Politikai daro viską, kad būtų matomi, jie – kaip ta į Radžio žmonas pretendavusi idiotė – “Dėl Radži galiu padaryti viską!”, ir žiemą voliojosi sniege, šoko su parašiutu ir pan. O dabar kažko mūsų politikai “pratrydo”: viena siūlo dalinti klasę į dvi grupes per lietuvių kalbos pamokas (tai absoliučiai nerealu dabartinėje politinėje ir ekonominėje situacijoje), kita prisikabina prie S.Nėries vardo ir t.t. Dėl pastarosios tai apskritai nesuprantu – verčiamai parašyti eilėraštį ar poemą – nusikaltimas? Būti paimtai į kažkokią turistinę grupę – nusikaltimas? O gal R.Juknevičienė mano, kad tikrai užteko kam nors paprašyti, ir visa šalis buvo aneksuota? Tai gal ir dabar kas paprašytų, kad taptume dar viena JAV valstija? Gal kas vykstat į Ameriką, tai surašytume prašymą :)))