Va, taip ir mokykitės!

sen_m

Šv. Kotrynos bažnyčia Vilniuje.

Stygininių instrumentų kvartetas ir akordeonas.

Keturi jauni muzikantai ir Martynas Levickis.

Nė vienos laisvos vietos.

*

Tada prasideda…

Kažkas ten priekyje žaidžia, švilpauja, išdykauja…

Ir visa tai per juos – mums.

Kažkas ten mieste susitinka, šnekučiuojasi, juokiasi, šoka…

Ir visa tai per juos – mums.

Kažkas ten pasaulyje myli, ilgisi, kenčia, džiūgauja…

Ir visa tai per juos – mums.

*

Banga po bangos. Tie muzikantai ne grojo, o gyveno muzikoje. Ak, kaip gražiai jie gyveno! Kaip laisvai, kaip aukštai, kaip didingai!

Aš tik spėjau gaudyti:

Vivaldis – ach! Paganinis – ach! „Beauštanti aušrelė“ – ach! Karmen – ach! Figaro – ach!

„Turkų maršas“ – ach! „Vengrų šokis“ – ach!

Tik pagalvokite – septyni mano kraują kaitinantys kūriniai viename koncerte!

*

Dabar aš dar geriau mokėčiau mokyti vaikus, jaunimą. Tiesiog gyvendamas bent šiek tiek panašiai kaip tie, kurie šiandien gyveno muzikoje. Gal jūs dar pamatysite mane taip mokant?

O kol kas mokykitės iš tų, kurie šiandien mus įtikino – jie moka gyventi!

Atsakymai

Sokolovas, 2016-09-01 07:27:51

IR VĖL Į KELIĄ

Su Rugsėjo Pirmąja, gerbiamieji moksleiviai, studentai, pedagogai !

Su Mokslo ir Žinių Diena visus, neabejingus švietimui bei mokslui!

Edita, 2016-09-01 08:33:10

Sveikinu Jus visus su Rugsėjo 1-ąja! Esu labai dėkinga gerb. Burgiui, kad įkūrė ir sukūrė puikią gimnaziją, kurioje mūsų dukra pradėjo naują savo gyvenimo etapą. Sėkmės Jums, sveikatos ir naujų didelių sumanymų!

Juozas P., 2016-09-01 11:34:04

Mokytis, mokytis ir dar kartą – mokyti!

Kiek perfrazuota visai nekvaila žinoma Uljanovo frazė.

Lina, 2016-09-01 19:51:41

Jūs Šaunuolis <3

Povilas, 2016-09-01 22:34:20

Ačiū, Direktoriau ! 🙂 Su Rugsėjo 1 !

Ačiū už Pamatus ir už Gimnazijoje atrastus Draugus.

Sėkmės Jums !