Vadovėlių leidybos mafija?

Vienas šios svatainės lankytojas (ačiū jam!) atsiuntė vieno žmogaus laišką. Jį ir pateikiu visai nežymiai pakoregavęs. Skaitykite ir vertinkite. Neslėpsiu – man, buvusiam leidėjui, kraujas iškart užverda, kai matau tai, ką turėtų matyti švietimo vadovai…

***

Vasario mėnesį sūnui išsiblaškėliui pirkau vadovėlio „Fizika 7“” antrąją dalį. Štai tokią:

*

Vadovėlis „Fizika 7“, antroji knyga

Autoriai — Vladas Valentinavičius, Zita Šliavaitė

Apimtis — 68 psl.+ viršelis

Siūta klijuota brošiūra

Popierius ofsetinis, ne tankesnis kaip 60 g/kv.m

Spalvingumas 4+4

Tiražas 15 000

Leido UAB „Šviesa“, E. Ožeškienės g. 10, LT-44252 Kaunas

Spausdino AB „Spauda“, Laisvės pr. 60

*

Pirkau „Baltų lankų“ knygyne, nors tai ir nėra svarbu. Iš savo leidėjiškos praeities žinau, kad tokio leidinuko gamybos kaina vargiai galėtų viršyti 5 Lt/egz. Siūlau atspėti, kiek tėveliai turi pakloti už šį mokslo bei metodologijos pasiekimą. 16 Lt? Ne! Nejaugi 30? Vėl pro šalį. Vadovėlio mažmeninė kaina – 44 Lt 23 ct. Keturiasdešimt keturi litai!

Dabar pasiskaičiuokime. Tarkime, visas tiražas platinamas per knygynus. 15 000 knygų. Vadovėlis – ne žurnalas ir ne J.Erlicko veikalas. Jo likučių nebūna. Kiek atspausdina, tiek parduoda, dar pritrūksta. Tad padauginkim 44 Lt iš 15 000. Gauname 630 000. Nežinau, kiek pasiima knygynas. Spėju, apie 50 proc. Lieka 315 000. Atsiskaitome su spaustuve. Atsiskaitome su autoriais. Karališkai atsiskaitome. Sumokam jiems net po 15 000. Jurga Ivanauskaitė apie tokius honorarus nė nesvajojo. Bent 100 000 lieka, tiesa?

Bet juk tai – tik vieno vadovėlio vienai klasei viena dalis. Padauginkime iš dalių skaičiaus. Padauginkime iš dalykų skaičiaus. Padauginkime iš klasių skaičiaus. Ir gausime sumą, prieš kurią nublanksta šilumininkų pelnai.

Belieka pridurti, kad nurodymus dėl vadovėlių pirkimo mokyklos gauna iš Švietimo aprūpinimo centro, priklausančio Švietimo ministerijai. Tai pačiai ministerijai, kuri viena ranka dalina užsakymus vadovėliams rengti, o kita garantuoja realizaciją, nepriklausomai nuo kainos beprotiškumo. Ar tai ne korupcinė schema?

Atsakymai

Burgis, 2011-05-24 11:47:11

Noriu temos reitingų!

Darth Vader, 2011-05-24 12:51:16

Mafijos nėra, tiesiog yra pasipelnymas. Vaikiškas drabužėlis visada kainuos gerokai brangiau nei suaugusių drabužis. Knyga vaikams kainuos brangiau nei geras romanas suaugusiems. Jeigu leidykla gali nuplėšti už 10 lt. vertės knygą – 45 litus, ji ir plėš. Ir 65 paprašys, ir 105, jei tik pirks.

Knygynas pasiima apie 40-50%. Tarkime, lieka 315.000 litų. Pusę galima nurašyti viskam: autorių honorarui, dailininkui, spaustuvei…lieka 100.000. Iš jų atskaitome kokius 50% – mokesčiai “mylimai” kubiloidinei valstybei. Lieka 50.000 pelno. Suprantu, kad tai daug.

Išeitis tik viena: reguliuoti kainas ir įkainius. Socializmas? galbūt. Bet jei to reikia bendrąjam gėriui – tebūna kas patinka.

petras, 2011-05-24 12:53:23

Turiu pasiūlymą. kadangi knyga leista švietėjiškais tikslais ir kaip supratau užsakovas yra valstybė, tai tikriausiai nesupyks, jei knyga bus nukopijuota mokslo (ne pelno) tikslais. taigi 68 psl. x 6 (7) ct. už puslapį ir sumum sumarum: 408 (476) ct. už egzempliorių. aiškų kainuoja nuvykimas iki švietimo įstaigos + įrišimas kokie 2lt + atimtas laikas. bet gal yra galimybė kopijuot mokykloj ? tik nžn kokios ten kainos, nes pvz. universitetuose ar kolegijose kopijavimas kainuoja normaliai. be to ant tokios “knygos” negaila užsirašinėt ar kažką pasižymėt tiek pieštuku, tiek tušinuku. galima paskui tuos lapus ir kur kitur pritaikyt, pvz. piešimui, ant kitos pusės, ar braižymui ar pakuroms 🙂 vienas nepatogumas tik tas, kad “nauja knyga” užims vos ne dvigubai daugiau vietos ir svers daugiau, taip pat bus nespalvota. o kad valstybėj burdakėlis vyksta ir pasipelnymai tai ne tik švietimo skyriuj, ir tai yra labai labai blogai.

petras, 2011-05-24 12:55:16

atsiprašau už klaidas. ir beto, jei ten puslapiai nedideli, o du telpa į a4 formatą, tai dar per pus pigiau kopijuot gaunasi 😉

Evaldas, 2011-05-24 13:31:46

IŠANKSTINĖ NUOMONĖ – laiškas yra klaidinantis, gerai tiktų „Delfiui“, ar panašiems portalams.

Iš eilės:

  1. „Pirkau „Baltų lankų“ knygyne, nors tai ir nėra svarbu.“

Tai yra netgi labai SVARBU. Kodėl? Todėl, kad knygynuose parduodama argu ar bent dešimtadalis pagrindinės mokyklos vadovėlių tiražo. Mokyklos užsisako vadovėlius tiesiai iš leidyklos. Pasitikrinam… Vadovėlio kaina yra 24 Lt 90 ct. Todėl skaičiavimas su sąlyga „Tarkime, visas tiražas platinamas per knygynus“ yra iš principo NETEISINGAS.

  1. „15 000 knygų. Vadovėlis – ne žurnalas ir ne J.Erlicko veikalas. Jo likučių nebūna“.

Deja, būna, ir dar kokių!!! Užtenka tik pastebėti, kad vadovėlis išleistas 2008 metais. O įrašo apie antrą leidimą nėra. Taigi, jau trečią sezoną parduodamas tas pats tiražas. Įkalkuliuokim sandėliavimo išlaidas – tikrai ne porą centų per metus. Atkreipkim dėmesį, kad fizikos alternatyvių vadovėlių nėra tiek daug. Gali už panašią kainą įsigyti iš kitos leidyklos. Tuo tarpu kokios istorijos, geografijos, muzikos ar panašių dalykų vadovėlius leidžia daugiau nei dvi leidyklos. Ir 3000 egzempliorių realizavimas per metus tokiu atveju – jau didis pasiekimas.

  1. „tokio leidinuko gamybos kaina vargiai galėtų viršyti 5 Lt/egz.“ Deja, nereikėtų pamiršti, kad per keletą metų išaugo spaudos darbų ir popieriaus kainos, o dailininkai ir maketuotojai kartais gauna didesnį atlygį už autorių. Neužmirškim, kad kiekviena iliustracija turi būti legaliai įgyta, t.y. už ją turi būti sumokėta (nuo 2008 metų jokių nuolaidų vadovėliams). Nebent šis vadovėlis be iliustracijų.

Ir „…nurodymus dėl vadovėlių pirkimo mokyklos gauna iš Švietimo aprūpinimo centro, priklausančio Švietimo ministerijai“

Absurdas, iš ten gauna tik galimų, t.y. legalių, „nekriminalinių savo turiniu“ vadovėlių sąrašą. Nurodymus gauna iš savivaldybių. O dabar prisiminkime – kiek milijonų sutaupė tos pačios savivaldybės būtent ir vadovėlių pirkimo sąskaita.

  1. PAGALIAU, dėl žodžio „mafija“. Kada išmoksim tiksliai vartoti sąvokas?

Evaldas, 2011-05-24 13:36:00

Petrui: valstybė nėra užsakovas. Užsakovo nėra, nes beveik rinkos sąlygomis vadovėliai leidžiami komerciniais tikslais. Už tamstos pasiūlytą problemos sprendimo kelią galima labai skaudžiai nukentėti…

petras, 2011-05-24 14:21:59

tai tada geriau nereikia 🙂 na jei leidykla pati pelno tikslais leidžia vadovėlius, tai tada tikrai nei organizuoto nusikalstamumo nematau nei dar kažko. kaina pagal rinką 🙂

petras, 2011-05-24 14:28:44

ir dar. aš kaip anksčiau mokinausi tai galvoju, kad ir dabar dar knygas moksleiviam parūpina mokykla, t.y., nereik priktis pačiam. todėl galvojau, kad jie ir daro užsakymus vadovėliams tam tikram skaičiui. bet pasirodo prikt dabar patiem reik ? o jei leidyklos savanoriškai nebeleis vadovėlių ? tai skirtingos mokyklos mokysis iš meleono skirtingų vadovėlių, kas kokį susiorganizuos ? aš nebelabai suprantu, gal galėtumėt kas paaiškint situaciją su tais vadovėliais? (ką šiuo klausimu daro švietimo ministerija, mokykla, mokiniai ir leidykla ? kokie jų santykiai). jei nesunku aišku 😀

Evaldas, 2011-05-24 15:07:28

Leidyklos – savo rizika, be jokių išankstinių užsakymų ir realizavimo garantijų leidžia vadovėlius.

Mokyklos – pagal mokinių skaičių iš savivaldybių (arba iš kitų steigėjų) gauna pinigus pagal t.v. mokinio terbelę, kurioje dalis skirta vadovėliams įsigyti. Už šiuos pinigus ji tiesiai iš leidyklų užsisako vadovėlius. Gali užsisakyti bet kurį vadovėlį, kuris yra ŠMM pavaldžios institucijos ŠAC aprobuotame galimų įsigyti vadovėlių sąraše. Sąrašas sudarytas iš visų konkuruojančių leidyklų pateiktų ir ekspertų įvertintų vadovėlių.

Mokiniai – iki X klasės įskaitytinai gauna vadovėlius nemokamai – naujus arba naudotus, kuriuos mokykla yra tokiu būdu nupirkusi. XI-XII klasėje dalį reikia pirkti, bo net Švietimo įstatymas nenumato nemokamo aprūpinimo.

ŠMM – … net nežinau. Na, viena jos institucija – UPC – organizuoja norimų išleisti vadovėlių ekspertinį vertinimą. Kita jos institucija – ŠAC – sudarinėja jau minėtus sąrašus, renka visokias ataskaitas apie pinigų panaudojimą. Na, gal dar prižiūri, kad neatsirastų tokių direktorių, kurie sugalvotų pirkti vadovėlius iš knygynų.

Burgis, 2011-05-24 15:13:11

O, tik kelias valandas nežiūrėjau į kompiuterį, o jau tiek turiu pa(si)aiškinti…

*

Temos pavadinimą parašiau aš, ne tas žmogus, kuris atsiuntė laišką. Pasitikrinau „Vikipedijoje“: „Dabar jau dažnai mafija vadinamas bet koks organizuotas nusikalstamumas.“ Tai ir norėjau pasakyti, neabejokite. Nebenoriu kartoti savo karčios leidėjo patirties, bet tikrai skaudu, kai aš mūsų knygoms rinką turėjau surasti pats, o kažkieno palaimintą šlamštą net mūsų gimnazija privalo pirkti „pagal sąrašą“. Taigi, Gerb. Evaldai, Jūs neteisus.

P.S. Po to, kai parašiau šį komentarą, Jūs, Gerb. Evaldai, vėl parašėte apie vadovėlių „laisvąją rinką“… Kokia rinka!? Pirma, mokytojai žino, kad vadovėliai yra būsimų egzaminų kelrodis. Antra, kas iš to, kad yra keli vadovėliai, jei nė vieno tinkamo? Kodėl visi visų leidinių autoriai negalėtų konkuruoti lygiomis teisėmis?

*

Laiško autorius mano, kad leidybos savikaina yra tik apie du litus. Aš padidinau iki penkių, bet sutinku su Gerb. Evaldu, kad savikaina yra didesnė, žymiai didesnė. Ir vis tik – ne tokiai kainai „sukurti“…

***

O dabar įdedu vakarykščius savo atsakymus vienai švietimo sistemos tarnybai:

*

Kokie dabartinės vadovėlių vertinimo tvarkos privalumai?

*

Privalumas – kad jie vertinami. Tai, kad vertina ekspertai. Tai, kad autoriai turi su kuo pasitarti.

*

Kokie dabartinės vadovėlių vertinimo tvarkos trūkumai?

*

Trūkumų daug! Vertintojai turi būti žinomi ne tik autoriams, bet ir visuomenei. Autoriai turi konkrečiai žinoti, kuris ekpertas kaip įvertino. Autoriai turi turėti viešo skundo dėl vertinimo galimybę. Vertintojai turi būti materialiai atsakingi už vadovėlių broką, absurdą (jo – labai daug!). Vertintojai turi viešai komentuoti, motyvuoti esamų vadovėlių privalumus ir trūkumus, o tuos komentarus turi išgirsti švietimo vadovai. Visuomenė turi daug žinoti apie autorių bei ekspertų kvalifikaciją. Autoriai ir ekspertai turi būti įpareigoti atsakyti į viešus visuomenės (pavyzdžiui, B. Burgio…) priekaištus. Dabar gi labai panašu, kad egzistuoja korupciniai švietimo vadovų, leidyklų, autorių ir ekspertų ryšiai. Ar bent yra perdėtas lobizmas…

*

Ar pakankama vadovėlių pasiūla bendrojo lavinimo mokykloms? (Prašytume atsakymą pagrįsti.)

*

Pasiūla yra ne pakankama, pasiūla yra perdėta! Kas paaiškins, kodėl, ką tik išleidus du komplektus po tris knygas lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių vyresnėms klasėms, vėl leidžiamas trečiasis komplektas? Taip staiga pasikeitė literatūra ar gramatika? Kodėl vos ne kasmet leidžiami nauji istorijos vadovėliai? Taip greitai keičiasi istorijos vertinimai? Atsakymas paprastas: kiekvienai klasei kiekvieno dalyko turi būti NE DAUGIAU kaip DU vadovėliai! Visa kita – laisvai mokyklų pasirenkamos mokymo priemonės. Ir dar: už vadovėlį autorius gali gauti normalų honorarą, bet jokių būdu ne AUTOMATIŠKAI licenciją aukštesnei kategorijai!

*

Ačiū, kad perskaitėte.

*

Nuoširdžiai, B. Burgis

Evaldas, 2011-05-24 15:27:30

Tikriausiai sutiksit, kad pirmu komentaru sumažinau kažkieno iš lubų paskaičiuotą leidyklų pelną jei ne per pusę, tai bent daugiau nei trečdaliu…

Galim toliau skaičiuoti tą „pelną“. Kiekviena leidykla turi administraciją – direktorių, pavaduotojus (gamybai, redakciniams ir meniniams dalykams, rinkodarai). Egzistuoja ir leidyklos buhalterijos, ir net apskaitininkai. Be abejo, sunku būtų išsiversti be vairuotojų, valytojų, kiemsargių. Tiesa, anksčiau dar liko nepaminėta, jog leidyklose dirba tekstų redaktoriai, korektoriai, rinkėjai. Visi šie žmonės nori valgyti, t.y. gauti atlyginimus. Atlyginimai susidaro iš to paties pelno. Beje, gal kas norėtų atspėti, kiek leidyklai iš tikro kainuoja kiekvienas išleistas litas visiems čia paminėtiems atlyginimams ar autorių, maketuotojų, dailininkų, ekspertų honorarams? Pagaliau, net jei kokia turtinga leidykla turi savo nuosavas patalpas (t.y. nemoka nuomos mokesčių), tai išlaikymas taip pat kainuoja. O dabar paskaičiuokit PELNĄ 🙂

Evaldas, 2011-05-24 15:41:56

Burgiui:

Pirma, aš rašiau “beveik rinka”, jei ką…

Antra, o kas verčia jus pirkti tą šlamštą? Jei tai tikrai šlamštas, tai nepirkit ir dirbkit su kokia norit medžiaga – niekas Jums to neuždraus. Pavyzdžiui, bus blogi patvirtinti istorijos vadovėliai XI-XII klasei, imkit nemokamai iš mano blogo (tikiuosi užbaigti iki rugpjūčio) ir naudokitės (REKLAMA, jei ką). Taigi, Gerb. Burgi, Jūs irgi neteisus.

Trečia, nelabai supratau “kodėl visi visų leidinių autoriai negalėtų konkuruoti lygiomis teisėmis?” Neškit Jūs savo idealų produktą ekspertams ir jie įvertins lygiai kaip ir kitus. Kodėl Jūs turit būti išimtis? Čia jau kartojuosi iš ankstesnių diskusijų. O ta BEVEIK rinka teoriškai pateisinama tuo, jog šalia garbių autorių kaip Burgis gali atsirasti ir tokių Pilypukų iš kanapių, kurie mokyklas užvers pigiais niekalais (jei ne kriminalais).

Ketvirta, vertintojai JAU žinomi, jei ką… Jų komentarai jau pradedami viešai publikuoti, jei ką… (ŠAC svetainėje)

Penkta, “kiekvienai klasei kiekvieno dalyko turi būti NE DAUGIAU kaip DU vadovėliai!” – čia, tikriausiai, norėjot pajuokauti? Net Baltarusijoje taip, atrodo, jau nebėra. Ne socializme su “goszakazais” gyvenam, jei ką…

Evaldas, 2011-05-24 15:44:12

Ai, tiesa: Vikipedija yra geras dalykas, bet viešai jos nuomone remtis irgi dar nederėtų… 🙂

giedrius_m, 2011-05-24 16:07:19

Moksleivius moko mokytojai arba jie mokosi patys. Ne vadovėliai… Nors šie yra svarbi priemonė mokymuisi. Todėl jų kiekį riboti tikrai nereikia. Nes va tai ir ribotų konkurenciją.

Šiaip manau, kad greitai viskas labai labai pasikeis vadovėlių leidyboje. Pirmiausiai dėl elektroninių knygų atsiradimo. Jau dabar spaustuvėms sunkiau ieškotis darbų…

petras, 2011-05-24 16:13:42

Dėkui Evaldui ir Burgiui už atsakymus. tai kaip supratau, viskas tvarkoj su vadovėlių leidimu. tik jie nelabai kokybiški. tada kyla klausimas ar per daug sudėtinga ir brangu būtų užsakyt vadovėlį pas leidybininkus, kuris praeitų “ekspertus” ir būtų kokybiškas ?

petras, 2011-05-24 16:14:32

ir kas tai turėtų daryt ??? juk jei būtų išleistas tikrai geras vadovėlis, susigundytų pirkt ne viena mokykla ?

Evaldas, 2011-05-24 16:19:51

Geras ar blogas vadovėlis – labai subjektyvus reikalas. Pvz. tas pats vadovėlis Burgiui jo prestižinėje gimnazijoje gali būti absoliutus šlamštas, o kokiam Pilypukui iš Bezdonių (nieko asmeniška) pagrindinės mokyklos – tikras šedevras

Burgis, 2011-05-24 16:21:17

Atsiprašau, dabar išeinu iš šios diskusijos, nes dabar – priėmimo į KTUG dienos, žolės pjovimas, maudynės, pabaigtuvės, „Paskutinis skambutis“ ir t.t., ir pan. Gal kada nors kas nors pakvies į viešą diskusiją šia tema – norėčiau…

Regina, 2011-05-24 20:23:14

Gaila, kad p.Burgis dėl darbų gausos pasitraukė iš šios diskusijos (gal vėliau grįš?). Pritariu jam visu 100 procentų – vadovėlių leidyba turi mafijinės struktūros požymių. Daug požymių. Imkime kad ir “Baltų lankų” naująjį lietuvių literatūros vadovėlį 11 klasei. Tikiuosi, niekas jo neužsisakysite?! Pradėkime nuo to, kad jo kaina bus tik 75 Lt. Nors vadovėlis skelbiamas tik atnaujintu! Ar ne stebuklas – programa 90 proc. nauja, o vadovėlis – tik atnaujintas, be to, labai keistai atnaujintas – autoriai tai kiti!!! O paslaptis labai paprasta: autorių kolektyvo vadovas (jis ir leidyklos vadovas) S.Žukas savo grupei pasiūlė tiesiog užsidirbti, nepramesti progos! Sakysit, šmeižiu, bet kad mokyklai gavus vadovėlio reklaminį bukletą ėmiau ir paskambinau vienai iš autorių, ji ir paporino, kad Žukas siūlė užsidirbti iš naujos programos, dar paramino naujuosius autorius, kad darbo bus nedaug – sumes viską iš “Mažosios serijos” knygelių – tiems kvailiems mokytojams ir sueis, juk visi išgąsdinti naujosios programos ir naujojo egzamino. Tiesa, apie egzaminą – “Baltų lankų” kolektyvas net negali vadovėlyje įdėti kokios nors ruošimosi egzaminui medžiagos ar metodikos, nes dar dabar nepatvirtintos egzamino programos, o vadovėlis, anot S.Žuko, jau parašytas! O kad niekas, t.y. joks ekspertas nesikabintų, p.Žukas surado naują ekspertų komisijos apėjimo būdą – paskelbė vadovėlį ne nauju, o tik atnaujintu – tada galima rašyti ką nori ir joks ekspertas nė nosies neįkiš. O kad nupirkę vadovėlį už kosminę kainą paskui spjaudysitės, tai jau ne leidyklos reikalas, kaip sakė toji pati autorių grupės narė, – nenorit – nepirkit, niekas neverčia. Akivaizdu – pasitvirtino patys baisiausi lituanistų spėjimai, kad programa perrašoma leidyklų užsakymu… O dėl autorių honorarų, tai galiu pasigirti, kiek p.Žukas moka – už vadovėlio skyrių kažkada gavau keliasdešimt litų 🙂 (tikslios sumos rašyti neleidžia sutartis 🙂 ), o parašytą 9 kl. literatūros vadovėlio skyrių apie egzotiką literatūroje ir Pr.Merime “Lokį” jis išleido… kita pavarde ir be jokio honoraro, net knygos egzemplioriaus nepadovanojo – štai ką reiškia dirbti be sutarties…

Evaldas, 2011-05-24 20:42:06

Tai čia ir visas kampas, miela p. Regina, kad Jūs tik parodote vieną “nachališko žulikavimo” atvejį. Beveik tas pats yra ir su jų istorijos vadovėliu XI-XII klasei. Taip, p. semiotikas leidyklos vadovas yra labai apsukrus, greitai užuodžia pelną, moka pasinaudoti kai kuriomis idiotiškomis dokumento dėl vadovėlių tvirtinimo ir/ar aprūpinimo nuostatomis… Pasirodo, pagal tą dokumentą per tris kartus galima apskritai pakeisti visą turinį … ir be jokių ekspertų tvirtinimo. Visa tai tiesa.

Tačiau… kur Jūs čia įžvelgiate mafiją? Valdžios suaugimą su nusikalstamomis struktūromis? Gal “Baltų lankų” leidykla dar nėra nusikaltėlių lizdas? Be to, Juk ne “Baltos lankos” inicijavo programų keitimą (kad galėtų užsidirbti iš naujų vadovėlių). Atvirkščiai, jei atmintis nepaveda, tas pats p. S. Žukas labai stipriai protestavo prieš programos keitimą, net visą kolektyvą iš VU tam subūrė. Protestas nepavyko, pralaimėjo… Tai savaip pasinaudojo situacija.

Bet tai pavadinti MAFIJA? Drąsu, vienok… Ir TŽŽ aiškinimui tai prieštarauja.

Burgis, 2011-05-24 21:26:59

Probėgom: 1) o jūs žinote, kad vieno svarbaus buvusio ŠMM tarnautojo žmona – knygyno direktorė (akcininkė/ savininkė?); 2) o jūs žinote, kad aš apie 10 metų buvau leidybos versle, tiesiogiai prekiavau su maždaug 60 knygynų, gavau arti milijono litų pajamų (ne pelno!)? 3) o jūs žinote, kad aš buvau (esu?) vadovėlių grifo suteikimo ekspertas? 4) o jūs žinote, kad mes išleidome apie 15 mokymo priemonių, bet nė vienai nepavyko gauti jokio grifo?

*

Gal tai pakreips diskusiją…

Evaldas, 2011-05-24 22:31:06

Burgiui: nesupratau, ką tuo norite pasakyti…

Savo sąlyčiais su vadovėliais (kaip dešimties turinčių/turėjusių žymą vadovėlių autorius, kaip ex vadovėlių centro vadovas, kaip ex leidyklos projektų vadovas, kaip dabar rašantis vadovėlį nekomerciniais tikslais) galėčiau drįsti sakyti, kad “perspjaunu” Jūsų pasiekimus, bet … Ką tai duoda šiai diskusijai?

Ypač teiginys “o jūs žinote, kad vieno svarbaus buvusio ŠMM tarnautojo žmona – knygyno direktorė (akcininkė/ savininkė?)”. Čia jau kažkokia “bulvarščina”…

P.S.Minusą pats sau užsidedu 🙂

Burgis, 2011-05-24 22:36:46

Gerb. Evaldai, tai jau aš visai nesuprantu, ką Jūs vadintumėte mafija, jei „vienas užsako – kitas parduoda“ nėra mafija… Kokia čia „bulvarščina“, čia – ministerija!

*

O gal pataikiau į skaudžią vietą? Kas tai per chimera – vadovėlių centras!?

Evaldas, 2011-05-24 23:04:31

Vadovėlių centras – tai buvo tokia įstaiga, kuri dar prieš septynetą aštuonetą metų vadovavo visokiems žymų teikėjams.

Bulvarščina – tai lygis, iki kurio Jūs leidžiatės šioje diskusijoje savo prabėgomis.

Tai ir minusą sau užsidėjau, nes nusileidau iki jūsų argumentų lygio, o ir apskritai, kad nesilaikiau sau duoto žodžio nebediskutuoti čia su žmogumi, kuris girdi tik save ir savaip kraipo visus argumentus (savus ir svetimus) …

Rita, 2011-05-24 23:10:18

Perskaičiau šią diskusiją visai atsitiktinai….Tik nežinau, ar “juoktis ar verkti”. Toks jausmas, kad gerb. Burgis tiek nusivylęs gyvenimu, kad visur mato tik “mafijas”…prie ko čia knygyno direktorė ir suteikiami vadovėlių grifai?

Ir dar vieno dalyko nesupratau, kodėl gerb. Evaldas užsidėjo sau minusą?

Rita, 2011-05-24 23:23:59

Sutinku su Evaldu…tikrai ši diskusija neverta brangaus laiko gaišinimo…

D., 2011-05-25 03:12:00

Leidyba pelningas verslas, ypač jei atsiranda mokančių tokias sumas.

Burgis, 2011-05-25 08:14:15

Pasitraukiu, bet neatsitraukiu…

Evaldas, 2011-05-25 08:55:50

Pasitraukiu, pasitraukiu visai…

Idant jau antra iš eilės mano diskusija su šio blog’o šeimininku “be eilės”, nespėjusi net gerai įšilti, keliauja į sandėliuką, suprantu, kad …

Man reikia apskritai PASITRAUKTI iš bet kurių diskusijų šioje svetainėje. Sveikata – brangiausias turtas!

O gerb. Burgiui linkiu rašyti daugiau apie tai, ką jis iš tikro gerai išmano – savo gyvenimišką patirtį, poeziją, matematiką, gabių vaikų ugdymą … Sėkmės!

Šito “Evaldo” daugiau komentarų nebebus…

sh, 2011-05-25 11:42:18

Bet neteisinga kai knygas atnaujina kas 2-3 metai ir jau kelių metų senumo knyga netinka.. Arba geriausia pavyzdys – nusiperka sesė anglų knygą – nes liepė.. Praėjo mėnuo – sako ai naudosim kitas – nes šios brangios ir ne visi nusipirko.. Pirko tuo pačiu kitą.. Tos reformos mokslo prasidėjo kiek aš pamenu kai baiginėjau vidurinę prieš 12 metų – kai laikėm lietuvių bendrą visą egzaminą o po to išskaiė pažymis į dvi dalis. Ir iki dabar vis tiek reformos vyksta.. Tas pats liečia ir vadovėlius – čia fizika pasikeičia ar matematika?

Mykolas Okulič-Kazarinas, 2011-10-11 15:26:58

Štai mano laiškas ŠMM šia tema ir ŠMM atsakymas į jį:

http://parasykjiems.lt/thread/del-vadoveliu-neprieinamumo/

Cituoju: „mokyklos pačios sprendžia kokioms priemonėms ar vadovėliams įsigyti naudoti mokinio krepšelio lėšas, Švietimo ir mokslo ministerija jokių konkrečių rekomendacijų nėra nustačiusi“. Remiantis tokiu atsakymu – KTU gimnazija (bendruomenės sutarimu) galėtų pati pasirinkti geriausią ir pigiausią vadovėlį.

Ar gal SKVC savo apribojimus nustato prieš ŠMM valią?

Margarita, 2012-07-30 16:46:33

Netyčia aptikau šitą temą. Esu pirkusi “Greitkelis į gimnaziją”. Taip blogai išleistos knygos dar neteko matyti. Kadangi rašote, kad savikaina tokio leidinio turėtų būti 5 Lt, tai dabar supratau, kodėl kokybė tokia prasta. Užduotys suumaišytos, atsakymai užduočių neatitinka, viskas perslinkta, įterpti kažkokie gabalai iš kitų skyrių ir pan. Beje, kažin kiek kainavo ši knyga? Aš ją pirkau nebenaują iš rankų už 5 Lt.