Vadybos klausimu

Lankytojai ėmė diskutuoti apie vadybą, tai aš ir prisiminiau, kad kažkada, prieš dvidešimt metų, pirmosios mano užsienio stažuotės metu Danijoje (mokėmės visą mėnesį!) tris dienas mus mokė garsus vadybininkas Ken Blanchard. Po trijų dienų jis mums išdalijo po mažą spalvotą popierėlį, kurioje buvo visų trijų dienų „konspektas“. Tada ir pagalvojau: ar nebuvo galima nuo to pradėti? Ne, vadybos mokslas numato sukti galvą tris dienas, kad suprastum štai ką:

Nepatikėsite, šį „konspektą“ ką tik radau internete! O kiek K. Blanchardo nuotraukų! O koks jis garsenybė! Pradėjau didžiuotis, kad ir aš esu jo mokinys. Dabar supratau, kodėl taip sėkmingai vadovauju gimnazijai. Dabar supratau, kad gimnazija jau pasiekė ketvirtąją stadiją (žr. pav.), todėl aš galiu tiek mažai dirbti!

*

Matote, koks svarbus vadybos mokslas!