Vadybos pamokėlė

Net 29 proc. lietuvių yra nepatenkinti savo darbu.

(lrytas.lt)

***

Aš tai patenkintas!

Pala, ar tikrai?

Taip, dėstyti matematiką, mokyti – man tikras malonumas!

Bet kai galvoju apie direktoriavimą, iškart prisimenu viską, ką esu skaitęs, girdėjęs apie vadybos teoriją ir praktiką. Labai daug esu skaitęs! O, kokie tai niekai, koks tai „vandenėlis“! Geriau aš jums pasakysiu kelias tezes, kas sukelia nepasitenkinimą vadovaujantiems darbuotojams.

*

  1. Ko vadovas nori? Ar aš nemoku pasakyti, ar jie nemoka išgirsti, suprasti? O gal girdėjo, bet jiems paranku apsimesti, kad nesuprato, nežinojo?…

Vadovui labai svarbu, kad visi žinotų, kokių darbuotojų, kokio darbo, kokių rezultatų jis nori, todėl žinokite, kad vadovas nepatenkintas, jei to supratimo nėra.

*

  1. Sakoma, kad už kiekvieną iniciatyvą baudžiama. Netiesa, baudžiama tik už kvailas iniciatyvas! Vadovas yra nepatenkintas, jei visi jo pavaldiniai – tik vykdytojai. Turi būti iniciatorių! Tik nepamiršk vadovui papasakoti apie savo planuojamas iniciatyvas, nes gali būti, kad viena kita priskirtina kvailų iniciatyvų grupei.

*

  1. Nenustebinsiu pasakęs, kad vadovas nepatenkintas, kai jo nurodymai nevykdomi laiku ir kokybiškai. Jūs sakote: vykdome, bet savaip. Savaip realizuokite savo planus, o bendrus planus, su vadovu suderintus planus reikia realizuoti kaip armijoje – tiksliai ir stropiai.

*

  1. Vadovai nemėgsta nepatenkintų darbuotojų. Tik pagalvokite, vos ne trečdalis darbuotojų nepatenkinti savo darbu! Eikite lauk! Susiraskite kito darbo! Nepatenkintas darbuotojas negali gerai dirbti, negali! Tai kam jis reikalingas? Jokia darbovietė neturi būti vieta, kuri teikia labdarą atlyginimo pavidalu.

*

  1. Vadovai nemėgsta lepūnėlių, „šiltnaminių“, bestuburių… Menkiausia kliūtis, sunkesnė užduotis, nedidelis konfliktas – „darbuotojas“ dejuoja, skundžiasi, verkia… Darbas negali būti lengvas, jei tai tikras darbas! Mane džiugina tie, kurie mėgaujasi perkrovomis, kurie kasdien įrodinėja, kad yra tvirčiausi, linksmiausi, išradingiausi, ištvermingiausi.

***

Dabar tegu mano vadovai pasako, kuo aš esu netikęs darbuotojas… 🙂

Atsakymai

Burgis, 2014-04-28 14:02:19

Sutaupėte, knygos nereikės pirkti… 🙂

Indra, 2014-04-28 17:25:52

Jeigu esi linksmiausias, išradingiausias, ištvermingiausias, argi reikia tai įrodinėti? Tai turi būti akivaizdu! Bet neįtikėtina….

Burgis, 2014-04-28 19:39:59

Indrai: teisingai, aš praleidau žodį, turėjo būti „įrodinėja sau“. O sau įrodinėti būtina! Nes žmogus yra gyvūnas, o gyvūnui būdinga gyventi mažiausių energijos sąnaudų principu. Žmogui tai netinka, jis turi peržengti gyvūno instinktą.

Saula, 2014-04-30 21:40:08

Ir dar praleidote žodį „geras“ vadovas. Nes blogam (kvailam, gobšiam) vadovui nusišvilpt ant tų „lia-lia“ 🙂

1 punkte jam giliai „dzin“.

2 punkte – Kokios iniciatyvos?! Dar ko! Jam ramybę tik drumsčia čia visokie.

3 p. vadovas atsiribojęs nuo visko, net nežino, kas toje mokykloje vyksta – jam neįdomu. Pavaduotojos jei kažką organizuoja, tai „vadovas“ dar pagalius kaišioja. Kartais atrodo, kaip priešas mokyklai…

4 p. Toks vadovas nemėgsta nepatenkintų JUO darbuotojų (patenkintų darbu). Tikrai labai gerus Mokytojus nors kiek jam prieš plauką pabandančius prieštarauti, terorizuoja, o padlaižūnus, nieko neveikiančius, pamokų nevedančius – globoja.

5 p. Toks vadovas mėgsta bestuburius. Dirbančius protingus Mokytojus klausia, ko čia draskosi, gal į jo kėdę taikosi? 🙂

Tai va. Kaip programuotojas tos algoritmo šakos neįvertinote 🙂

Ema, 2014-04-30 22:39:18

Ką kalbėti apie vadovus: kai mano mokiniai laimi tarptautines varžytuves, turiu direkcinėje taryboje aiškintis, ką aš čia išdarinėju ir kodėl TAI darau. Bet aš ir toliau TAI darau, juk dirbu dėl mokinių, ne dėl vadovų. Labai myliu savo darbą ir vaikus

Justina, 2014-04-30 23:19:55

Labai aiškiai ir trumpai išdėstėte tai, kas vadovaujantiems turėtų nepatikti. Turbūt kitas įrašas galėtų būti apie tai, kaip geras vadovas gali/turi 1) padėti darbuotojams suprasti jo lūkesčius; 2)skatinti darbuotojų iniciatyvumą; 3) pasiekti, kad užduotys būtų vykdomos kokybiškai ir laiku; 4) sukurti darbuotojams sąlygas būti patenkintais darbu; 5) mokyti savo darbuotojus pamilti iššūkius.

Ema, 2014-05-01 20:05:19

Kitas įrašas: daryk, ką gali.

Beje, suaugusio žmogaus iniciatyvumo niekas neturi skatinti, nebent jis pats sau.

Antras beje, nerašiau, kad esu nepatenkinta darbu. Aš juo patenkinta ir myliu. Rašiau tik, kad dirbu dėl mokinių, ne dėl vadovų. Tai puikus išeities taškas. Taigi, viskas gerai.