Valdovų rūmai. Valdovų!

Vėl diskusija dėl valdovų rūmų. Trečdalį milijardo litų jau išleidome, reikia dar… O kaipgi! Taigi atvažiuos valdovai iš Europos, kur juos priimsime? Pavyzdžiui, Silvio Kaligula ne valdovų rūmuose gali ir negalėti… Gal dar ir graikai atvažiuos. Jų šalyje – vieni rūmai! Ir griuvėsiai… Ir šiukšlynai…

*

Labiausiai rūmų reikia mūsų valdovams. Ko dar jie galėtų geisti? Kai jau turi postą (Lietuvos arba Europos), kai jau turi pinigų (mūsų…), tai reikia fono – reikia valdovų rūmų, kad visi žinotų, kas dabar valdovai.

*

Jų, valdovų, jau nepakeisime – tokie ir mirs. Bet kalbėti apie tai reikia, kad pasikeistų jaunosios kartos požiūris. Kad norėtų patys pastatyti, už savus pinigus, o ne kad jiems pastatytų. Kad norėtų būti fundatoriai, mecenatai, o ne dalybų dalyviai. Kad gėrėtųsi mūsų šalimi tarp šalių dabar. Kad Žmogus, o ne daiktai, statiniai būtų Visatos centre. Kad išmintimi, talentais, darbštumu ir kultūra įtvirtintų mūsų civilizaciją.

*

Spjauki, drauguži, į visa, kas žiba!

Švilpk iki plikas esi.

Plunksnos užaugs, juk padaigos jau kyba –

Būsi kaip mulkiai visi.

(Maironis)

Atsakymai

Burgis, 2011-11-03 08:30:34

Balsuokite už save…

Marius A., 2011-11-03 20:29:42

Vėlgi citata, bet man labai patiko:

People were created to be loved.

Things were created to be used.

The reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used.

Palaidas, 2011-11-05 12:31:44

Manau, kad tai jog atstatomi Valdovų rūmai, nėra blogai. Ar Trakų pilies griuvėsiais didžiuotumemes labiau nei dabar, ar Gedimino kalne matydami apgriuvusį bokštą būtume laimingi? Nemanau, kad smagiai gyventume tarp “autentiškų griuvėsių”. Tas pat Europoje – atstatyti rūmai, dvarai – ir visi džiaugiasi. Blogai yra kaip tai daroma su Valdovų rūmais. Prasta kokybė, lėšų švaistymas ir, gal būt, nugvelbimas. Dėl to gal ir kaina išaugusi, kas veda prie nepasitenkinimo.

Bet gi nustokim niurzgėti. Geriau siūlykim sprendimus, jei manom, kad kas negerai.

laisvamanis, 2011-11-05 17:17:20

bėda su tais rūmais ta, kad jie ne atstatomi, jie tiesiog statomi iš naujo.

Edgaras, 2011-11-14 22:18:35

Bėda ne rūmai, o besotės siurbėlės, aplipusios valdovų rūmų projektą. Bėda, kad sukčiai nebaudžiami, o tai reiškia, kad lėšų išplovimai nesibaigia. Aš net nebesugalvoju civilizuotų priemonių, kaip pakeisti šią beviltišką situaciją Lietuvoje. Atsiprašau…