Valia pasipriešinti

Šiandien, Gedulo ir vilties dieną, niekam nepasakysiu jokios viešos kalbos. Ją pasakys V.Landsbergis. Jis žino, kas yra valia pasipriešinti, kaip remia visa šalis ir kai matai, kuo tapsi po pasipriešinimo. Aš nežinojau. Bet turiu alibi – man trėmimo metu nebuvo nė dvejų metukų. Vyresniajam broliui nebuvo nė trejų – negalėjo man padėti. Gal man, vargonininko anūkui, galėjo padėti katalikų bažnyčia? Negalėjo. Kas dabar būtų kalbėjęs apie tremtį? Gal man, Lietuvos karininko sūnėnui, galėjo padėti Lietuvos armija? Negalėjo. Karininkas pakeitė pavardę ir liko Lietuvoje.

*

Už ką mus ištrėmė? Nežinau. Yra dvi versijos. Dėl to, kad mano senelė, 11 vaikų mama, turėjo 60 hektarų žemės. Buožė. Dabar V.Landsbergis gauna diiiiidelę algą, bet neturi valios pasipriešinti – ima. Nieko neišnaudoja? Ne buožė. Gali kalbėti apie tremtį.

*

Antroji versija – ryšiai su „miško broliais“. Tai kodėl tie „broliai“ negalėjo padėti? Ne tokia buvo valia pasipriešinti…

*

Aš pasipriešinau sulaukęs trisdešimties. Vienas. Pasipriešinau sistemai. Bet tai – išimtis.

*

Kryžiuočiai kardu, ugnimi ir kryžiumi (atleisk, Martynai…) galutinai palaužė lietuvių valią priešintis. Išskyrus išimtis. Bet išmokė lietuvius prisitaikyti! Be jokių išimčių! Dabar lietuviai moka balsuoti ir kojomis… Dabar lietuviai pasipriešina tik tada, kai tai naudinga. Naudinga asmeniškai, o ne kitiems, visuomenei.

*

Bet likimas yra teisingas! Aš jums sakau – likimas yra teisingas, prisiminkite šiuos pranašiškus žodžius.

Atsakymai

Marius A., 2011-06-14 09:11:59

Šiandien išgirdau mintį, kad “Gedulo ir vilties diena – tai ne tik apie 1941-uosius. Dabartinė emigracija / evakuacija yra turbūt nemažesnis gedulas Lietuvai” (citata labai laisva).

Negaliu nesutikti…

petras, 2011-06-14 09:14:47

Na jau kas kas, bet lietuvius tai tikrai ne kryžiuočiai palaužė 🙂 nes jie buvo šiaip nugalėti ir nebekėlė jokio pavojaus. sakyčiau tai tikriausiai nulėmė vidaus problemos. jau daug vėliau, po karų su kryžiuočiais 😛

o dėl algos, tai aš ją irgi imu – nesipriešinu, nes norisi duonos ir alaus ir nesijaučiu buože, nors žinau, kad nieko labai reikalingo ar prasmingo nesukuriu 🙂

petras, 2011-06-14 09:21:09

dabar žmonės laisvu pasirinkimu išvažiuoja. o tada buvo tremiami gyvulių vagonuose, žudomi, įkalinami ir t.t. atimamas turtas. o ir likusiems Lietuvoj, gyvenimas tuo metu ne pyragais klotas buvo tai jau tikrai. todėl gedulas gal ir nemažesnis, bet jo priežastys labai skirtingos, kaip ir laikai kuriais gyvenam. todėl nemanau ar išvis galima būtų šiuos atvejus lyginti.

giedrius_m, 2011-06-14 10:20:20

Visi linkę sureikšminti emigraciją. Ne pirmoji ji – lietuviai išvažiuodavo ir tarpukario laikais laimės ieškoti. Tik pasaulis tapo mažesnis, žmonės multikultūriški… lengviau dabar. Nebūtų išvažiavimų jei TSRS sienos būtų atviros? Taigi kas galėjo, tai ir išvažiavo, į Izraelį pvz.

O viešas kalbas apie tremtį reikia pasakyti. Tokiems kaip aš, kuris to nepatyrė. Ir kas kalbės nėra svarbu. Beveik kiekviena giminė yra vienaip ar kitaip susiejusi. Tie, kurie slėpėsi nukentėjo ne ką ne mažiau. Gyvenimas baimėje – nieko gero.

Ir svetimų pinigų skaičiuoti neverta. Ar tai Lansbergio, ar ko nors kito.

Darth Vader, 2011-06-14 10:45:59

pasinaudosiu valia pasipriešinti nusišnekėjimui.

Kryžiuočiai NEišmokė prisitaikyti “be jokių išimčių” – Žalgirio mūšis tam geriausias liudininkas. Kryžiaus tikėjimo jie irgi nenešė, nesugebėjo nė vienos Lietuvos dalies sukrikščioninti. Oponentams: parodykite šaltinį, kuriame būtų minima Ordino pastatyta bažnyčia LDK žemėse, Ordino įkurta parapija!

Bažnyčia priešinosi: pažiūrėkite, kiek yra nužudytų kunigų ir vyskupų, kaip buvo leidžiama Katalikų bažnyčios Kronika! Tik jos priešinimasis buvo ne toks garsus, bet vistiek veiksmingas.

Prisitaikyti išmokė Blogio Imperija – Rusija, virš 100 metų ujusi visus ir prigimdžiusi vakchanalijų vziatkovičių kruglodurovų. Kaip visada, blogis ateina tik iš rytų.

O štai 1940 gėda, kada kariuomenė kaip avinų banda – taip, tai gėda ir tai paliko antrą neišdildomą antspaudą. Sunaikintas tautos elitas, kuris kitomis aplinkybėmis būtų kažko (bent jau emigracijoje) pasiekęs.

Algos? Landsbergis kaip asmenybė daug nuveikė. Daug gero ir nemažai blogo padarė. DIktatoriaus, “Smetonos antrojo” užmačios – tačiau ir aštrus, baisesnis nei tankų divizija, žodis. Nuo ironiško “Jūsų Prakilnybe” Gorbiui iki pro dantis išspaustos, tarsi priesaikos prie kapo: “Omon, von!”.

Ogi įrašo pabaiga – grafomaniškas “perliukas”. Girdi, pamatysi, menkutėlis pasauli, ką AŠ tau pasakysiu pranašiškai it Mozė! Linksmiausia, kad pasauliui tas visiškai neįdomu, nes “jau seniai nebuvo pranašų”…

Persona Grata, 2011-06-14 10:48:06

Burgiui: gal galite papasakoti apie tą išimtinį atvejį, jums būnant trisdešimties?

Burgis, 2011-06-14 11:11:36

Personai: esu čia apie tai rašęs, nenoriu kartoti, tik priminsiu – 1980 metais iš KGB gavau pažymą: „Priznatj neobosnovanno vyselenymi“ (pripažinti iškeldintais nepagrįstai). Kitaip nebūčiau galėjęs dirbti dėstytoju.

*

Bet paskaitykite komentarus ir suprasite – aš niekada neturėjau ir neturėsiu daug šalininkų. Ir man tai patinka!

Smokas, 2011-06-14 12:03:30

“Didžiausioji Lietuvos silpnybė 1940 metais – tai, kad joje nebuvo pilietinės visuomenės. Antano Smetonos režimas užkirto kelią nuo valdžios nepriklausomos vidaus struktūros raidai. Ir nebuvo pasipriešinti galėjusios pilietinės visuomenės, kai, pasak Mykolo Romerio, sovietų valdžia pasinaudojo A. Smetonos konstitucija savo tikslais.”

A. E. Senas

http://www.ziniur.lt/archyvas/2011/18/prie-pietu-stalo/12808/pokalbis-su-lietuviu-sveicaru-kilmes-istoriku-profesoriumi-alfredu-erichu-senu.

Martynas, 2011-06-14 12:04:22

Tikrai nepykstu.

Praktiškai nėra jokių patikimų duomenų apie lietuvių būdo bruožus pagonybės laikotarpiu, taip kad kalbėti apie nebegrįžtamai palaužtą valią priešintis vargu ar įmanoma. Po 9 dienų bus 70 metų nuo Birželio sukilimo. Kas jį organizavo – ne pakrikštyti lietuviai? Tikrai nematau Bažnyčios kaip veiksnio, išmokiusio lietuvius nuolankumo. Greičiau atvirkščiai. Bažnyčios mokymas kaip tik šneka apie nesitaikstymą su šio pasaulio dvasia, apie sunkias, bet neišvengiamas Tiesos ir Laisvės paieškas, apie savo kryžiaus nešimą gyvenimo keliu. Šiuo metu man nemažai tenka suktis įvairiuose žmonių ratuose, ir daugiau tokių, kurie turi valios priešintis, matau būtent Bažnyčioje (broko visur yra. Kad ir tie patys kryžiuočiai?).

Kaltinti Bažnyčią, kad ji neišgelbėjo tremtinių, mano nuomone, nėra teisinga. Nelabai įsivaizduojama, kaip ji galėjo tai padaryti. Gal nebent galim kaltinti netiesiogiai – kad tarpukariu nesugebėjo užkurti tokio tikėjimo, kuris savu karščiu būtų apsaugojęs bendruomenę nuo tolesnės tragedijos (juk (nors ir su vyresnybės iš Rusijos įsakymais) vieni lietuviai kitus trėmė!).

E.B., 2011-06-14 12:10:07

O kas galėtų paaiškinti, kodėl ir kokiu konkrečiu tikslu buvo tremiami žmonės? Kodėl, pavyzdžiui, nesušaudė? Kokios naudos okupantas tikėjosi ir kokią gavo? Ką apie tai šneka jų dokumentai? Juk tai “operacija” ir strategija, kurios per naktį nesusapnuosi ir neįgyvendinsi?

Klausiu, nes pats esu tremtinių anūkas, nors per daug šia tema (gėda pelėda…) nesu domėjęsis, bet, užmušk, nesuprantu, kam buvo reikalingi trėmimai.

Ačiū, jei kas trumpai atsakys.

petras, 2011-06-14 13:54:26

mano asmenine nuomone tai būtų:

  1. skaldyk ir valdyk. (jei pradėtų šaudyt visus iš eilės, tai “miško brolių” pilni miškai būtų prisirinkę). labai smarkiai demoralizuoja žmones, o kiek problemų socialinių sukelia tokie dalykai, kad ir po 70 metų. kaip pakeičiamas žmonių masių mentalitetas į “blogąją” pusę.

  2. labai reikėjo darbo jėgos. vergų.

o vergo mentaliteto, susiskaldžiusius žmones valdyt lengva, gali varinėt kaip aveles.

bet geriau pagalvojus trėmimai, karai, žudynės – beprasmiai dalykai. tiesiog kartais egzistuoja žmogeliukai, kurie trokšta didžiausios valdžios bet kokia kaina, žmogelių be širdies, su paranojom ir kitais psichiniais sutrikimais, tokiem bet kas galvon gali šaut. todėl manyčiau realiai čia net nėra prasmės ieškot kažkokios prasmės. žmogus žmogui vilkas 🙂

RascalLT, 2011-06-14 14:22:50

Nukrypot į istorijos interpretacijas. Nu ir kam? Čia tas pats kas ginčytis kur buvo kablelis “bausti negalima pasigailėti”. Ogi priklauso nuo dik(ta)toriaus ir nuo mašininko! Žmogiškas faktorius, taip sakant.

Atėjau parašyti komentarą apie “pranašiškus žodžius”. Manau čia tiesiog mirtingųjų nuraminimui: man išėjo gerai, dėl to likimas yra teisingas, dėl to ir jums išeis gerai.

Nenoriu būti ramus, noriu tikėti, kad darau įtaką savo likimui!

Burgis, 2011-06-14 15:44:07

Vargšas tu, Vaderi… Štai didelis dienraštis rašo: „Bet juk visi žino – už viską gyvenime tenka mokėti.“ O tu, Vaderi, tyčiojiesi: „Ogi įrašo pabaiga – grafomaniškas „perliukas“. Girdi, pamatysi, menkutėlis pasauli, ką AŠ tau pasakysiu pranašiškai it Mozė! Linksmiausia, kad pasauliui tas visiškai neįdomu, nes „jau seniai nebuvo pranašų“…“. O nepastebi, kad vien šioje svetainėje esi grafomanų grafomanas, iššokantis iš krūmų, vos tik aš ką nors paskelbiu. Taigi aš pasauliui gal kai ką ir pasakysiu, bet tau, Vaderi, jau niekuo padėti negaliu… Bet yra tarnybos, kurios dar galėtų bandyti padėti.

Burgis, 2011-06-14 15:45:36

E.B.: trėmimų reikėjo pirmiausia tam, kad būtų sumaišytos tautos. Beveik pavyko…

RascalLT, 2011-06-14 17:43:30

Burgiui dėl E.B.

O galima ne tokį trumpą atsakymą? 🙂

Burgis, 2011-06-14 18:20:11

RascalLT: galima. Tas metodas žinomas nuo Egipto, Romos, senosios Lietuvos, Aukso Ordos laikų. Pagrobdavo ateiviai iš svetimos šalies mažą princiuką, karaliuką. Nenužudydavo, o užaugindavo, išauklėdavo savo šalyje ir, atvežę į belaisvio gimtinę, sakydavo; „Štai jūsų princas (karalius), dabar jis bus jūsų valdovas!“ Ir okupacijos aktas įvykęs…

O kaip elgėsi mūsų Gediminas su savo dukterimis? O kaip Danijos princesė Dagmar tapo Rusijos cariene?

*

Tai, žinoma, supaprastinta schema, bet apie tautų maišymo esmę ir naudą yra rašęs ir Leninas, ir Stalinas… O prisimenate „Internacionalą“? Būtent inter…! Nes sunku tikėtis priešiškumo rusams šeimoje, kurioje mama lietuvė, o tėtis – rusas. Arba atvirkščiai. Tai gal ir gerai, kad nėra vienos tautos priešiškumo kitai? Žinoma, gerai! Bet tik tuo atveju, jei tautos lieka ir lieka lygiavertės. Deja, deja… Internacionalo šalininkai galvojo apie asimiliaciją viena kryptimi. Valdžioje atidžiai žiūrėjo į anketos laukelį „tautybė“…

D., 2011-06-14 22:14:17

Įsivaizduokit jog kokiam stambiam Ispanijos ar Vokietijos ūkininkui atima žemes ir su 2 lagaminais atsiunčia į Lietuvą. Štai ir tremtis. 🙂

Ne visai norėčiau sutikti su Burgio nuomone apie tautų maišymą, nes vis dėlto trėmimas vyko ne į kokius Maskvos priemiesčius, bet į nepalankių klimatinių sąlygų užkampius. Čia labiau tiktų Petro mintis apie darbo jėgą. Nepamirškit jog buvo statomas BAM’as. Kai numirė Stalinas, sustojo ir BAM’o statybos.

Lina L., 2011-06-14 23:04:56

BAMas buvo spartuoliška komjaunimo statyba prie Brežnevo. Kaip greit ir lengvai viskas maišosi ir pinasi žmonių galvose.

D., 2011-06-14 23:46:52

Lina L., aš nekalbėjau apie BAM’o prie Brežnevo, kuri prasidėjo nuo 1974 m. Pirmieji BAM’o statybų darbai prasidėjo 1937 metais, karo metais darbai buvo apstoję, po karo daugumą darbų dirbo karo belaisviai vokiečiai.

D., 2011-06-14 23:59:58

http://www.losapos.com/bam%20railway

Lina L., 2011-06-15 08:58:33

D., bet kokiu atveju mano abu teiginiai teisingi 😀

Burgis, 2011-06-15 09:13:40

D.: taip, trėmimas į Sibirą turėjo ne vieną potekstę. Juk ir Leninas, dekabristai buvo tremiami ne į Maskvos priemiesčius… Štai kelios potekstės:

  1. Rusai visais laikais norėjo ir nori apgyvendinti turtingą, bet atšiaurų savo regioną.

  2. Sibire esi kur kas labiau įzoliuotas nuo visuomenės, negu Maskvos priemiestyje. O juk turi būti įzoliuotas, jei esi buožė arba banditų bendrininkas!

  3. Tautų maišymasis sėkmingiau vyksta ten, kur mažiau galimybių jo išvengti.

giedrius_m, 2011-06-15 09:32:40

D: Manau, kad visi susikoncentravo į vieną trėmimų kryptį. Iš tikro žmonės važiavo 2 kryptimis: iš Lietuvos (trėmimai) ir į Lietuvą (rusakalbiai).

Į gamyklas atveždavo “specialistus” iš Rusijos, kuriuos apgyvendindavo, suteikdavo aukštus postus.

Lietuva nuo Latvijos ir Estijos skyrėsi tuo, kad visos gamyklos buvo išmėtytos maždaug po lygiai per visą Lietuvą.

Po nepriklausomybės atkurimo, Estija ir Latvija turėjo tautinių problemų. Lietuvoje mes negirdime apie tai, kad būtų pažeidžiamos rusakalbių teisės – nes dauguma jų yra išsibarstę po visą Lietuvą ir jų procentas kur kas mažesnis nei Latvijoje.

Žinoma, Lietuva turi ir savų panašių problemų – Vilniaus kraštas. Tačiau Lenkija kažkokių rimtų ambicijų ten nebeturi ir šio krašto problemos iškyla prieš rinkimus.

Ne vien Baltijos valstybės turėjo spręsti problemas su persikėlimais ir tautų maišymaisi. Kazachstanas irgi sprendė. Perkeldamas sostinę.

petras, 2011-06-15 11:13:38

kažin ar sovietai labai jau norėjo apgyvendint azijos platybes. jie norėjo paverst žmones vergais (proto vergais). juk trėmė daugumoj išsilavinusius, intelektualius žmones. o kas labiau tinka pamint žmogų, kaip visiškas nesiskaitymas su juo, atšiaurios sąlygos, maisto trūkumas, ir atimtos bet kokios žmogiškos teisės. kiek teko girdėt, nemažai pirmūjų tremtinių dar ir visai neblogai įsikurdavo. tai pradėjo vežt ten kur aplinka visai prasta, į sunkesnius darbus ir t.t. o politiniams tremtiniams tai suvis ne pyragai buvo, kai sėdi koncalgeryje ir rauni medžių kelmus visą dieną. juk nemaža dalis ir mirdavo. vnž čia bet kokiu atveju nebuvo vieno tikslo. ir tų poteksčių milijonai. o rezultatai tragiški. beje pastebėkit, kad ir po bet kurio didesnio karo, ar kokios krizės prasidėdavo geopolitiniai perbraižymai, atsirasdavo naujos ar išnykdavo valstybės, prasidėdavo tautų ar etninių grupių persikraustymai ir t.t. ar gyventojų skaičiaus ryškus sumažėjimas. tokios tos pasekmės

giedrius_m, 2011-06-15 12:38:22

Azijos platybės maitina visą Rusija nafta, iškasenomis, mediena. Ir caro laikais ten veždavo žmones dirbt…

Andrius, 2011-06-16 09:18:28

Teisingai giedrius_m sako. Emigruodavo ir seniau. Va tarpukariu į Braziliją vyko nemažai lietuvių. Dabartiniais duomenimis jų ten gyvena 900 000 (įspūdingas skaičius, ar ne?).

D., 2011-06-16 10:04:41

Kam reikalingi dideli negyvenamos žemės plotai, jei ja negalima pasinaudoti, o dar rizika jog gali užimti kiti. Čia tas pats kas turėti žemės mėnulyje 🙂 Savanorių apsigyventi ten tikriausiai nelabai rastum, tad tremtiniai tam labiausiai tinka, o be to tuo pačiu daromas socializmas okupuotose šalyse. Įsivaizduokit jog tarkim Vaderis paima valdžia ir ištremia Kubilių ir visus oligarchus į kokią negyvenamą salą, bei išdalina jų turtus varguoliams. Populiarumas garantuotas 🙂

Lina L., 2011-06-16 11:24:19

Sibire tiek turtų, kad tos žemės vertė tik augs ir augs. Kaip atsiranda, kad dirba norvegų naftos platformose, taip atsiras, ir kas ten dirbs už gerus pinigus. O klajūnų klaujo turintiems romantikams ten svajonių kraštas.

Priisiminiau, kaip ten (turistinis žygis buvo netoli Baikalo) sutikti to pačio BAMo statytojai pririspyrę klausinėjo, ir nuoširdžiai nesuprato, kodėl mes nemetam namų, ir nesikraustom ten :))) Juk VISKO yra, ko širdis geidžia.

Apie prievartinį vežimą nekalbu, čia viskas aišku. Bet ar buvo tuo metu atsižvelgiama į žmonių norus ir teises? Žiūrinti kiek plačiau.

Povilas, 2011-06-19 09:25:48

Petrui ir kitiems: kas blogiau Lietuvos išlikimui (plačiąja prasme) – emigracija ar priverstinis išvežimas?