Valstybės istorija yra didikų istorija

Perlaidoti didikai. Dalyvauja premjeras. Jei po trijų-penkių šimtų metų bus perlaidojamas šis premjeras, dalyvaus tų laikų premjeras. O gal nedalyvaus?

Jūs jau žinote, kad aš – senas bambeklis… Bet, garbės žodis, šiandien jau nupjoviau žolę, mokiau tęstinių studijų studentus, nusimaudžiau – turiu teisę pailsėti ir pabambėti?

Kodėl garbinami praeities didikai? Todėl, kad būtų garbinami analogiški dabarties didikai. Tu, mažas žmogeli, turi suprasti: jei nepasistatei pilies (geriau kelių…) – esi nieko vertas istorijoje. Bet juk tie Radvilos buvo išnaudotojai! Tylėk, leninieti! Duosi tau šnekėti, tai dar VP aštuntuką išnaudotojais pavadinsi, LEO dividendus (iš kur jie atsirado – nesuprantu…) panorėsi atimti…

Vis tiek – negarbinsiu didikų! Ne iš Radvilų semiuosi stiprybės, Premjere! Ne pilys, ne rūmai mano Lietuva, o paprasti, teisingi, dori, protingi, darbštūs žmonės.

Atsakymai

Audrius, 2009-09-05 21:15:39

Garbinami?! Gal galite paaiškinti, kodėl palaikų perlaidojimas yra garbinimas? Ar vienos žymiausių LDK didikų giminių kaulai turėtų būti tiesiog sumesti į griovį, nubaudžiant juos už tai, kad jie buvo “išnaudotojai”? Pagal šia analogiją amerikiečiai turėtų išsižadėti savo “founding fathers” (visi jie buvo vergvaldžiai), prancūzai turėtų sugriauti Versalį (nes tai save laikiusiu dievybe Liudviko XIV-ojo rūmai)… gerai, kad bent bolševikai žinojo, kaip su savo išnaudotojais Romanovais susitvarkyti!

O iš paskutinio sakinio tiesiog liejasi patosas. Neskanus šitas pareiškimas, Direktoriau, neskanus.

mama R, 2009-09-05 21:32:38

O vakar apie Daktara pranese per TV. Krastutinumai? Gyvenimas zaidimas.

Burgis, 2009-09-05 21:37:17

Audriau, mama R pasakė labai tiksliai – nereikia kraštutinumų. Nesiūlau tyčiotis iš palaikų (kaip ir iš gyvų žmonių), bet ir valstybės lygiu jų pagerbti nereikėtų. Daktaro nesiruošiama gerbti, tikrai… :-)))

Liutauras, 2009-09-05 22:54:24

nebuvau, nemačiau, gerbiu

Radvilos – bene vienintelė LIETUVIŠKA nuo šaknų iki LDK pabaigos giminė.

šiandien mes NETURIM jokių apčiuopiamų LDK valstybingumo tęstinumo pavyzdžių. 3 Radvilų kaulų perlaidojimas – puiki galimybė MASĖMS vaizdžiai perteikti LDK tęstinumą.

to nepanaudoti valstybės vertybių propagandai – būtų didelė klaida.

hau!

Dainora, 2009-09-05 23:16:39

Praeities didikai gerbtini todėl, kad jie – Lietuvos valstybingumo liudijimas.

“Paprasti žmonės” kiekvienas savo metu dalyvauja istorijoje, bet nuo atskiro žmogelio ne kažkas tepriklauso.O nuo valstybės vadovų – taip.

Tai kodėl neturėtume Lietuvos istorijos kūrėjų palaikų pagerbti valstybės lygiu? Tai gal turėjo pakasti tuos palaikus eiliniai duobkasiai, bet kur?

Jūsų pareiškimas, direktoriau, nuskambėjo labai jau proletariškai. Leniniečiu jūs pats pasivadinote.

O Radvilų vis dėlto nederėtų prilyginti VP aštuntukui, LEO ir t.t.

Kažkaip jūs čia susipainiojote.

Audrius, 2009-09-05 23:26:22

Direktoriau, tai nėra joks kraštutinumas. Ir Radvilos, ir Oginskiai, ir Pacai yra LDK istorija. Kaip Liutauras labai teisingai sako, Radvilos yra viena žymiausių lietuviškų LDK didikų giminių (kartu su Pacais ir Goštautais). Jei laikome, kad Lietuvos valstybė yra ne 1918ųjų naujadaras, o turi gerokai senesnes šaknis, tuomet Radvilų istorija yra didelė Lietuvos istorijos dalis (imkime kad ir Radvilų atneštą reformaciją – esminių 16o amžiaus pokyčių LDK katalizatorių).

Mamai R: atleiskite, bet tikrai nesuprantu, kuo čia dėti Vilijampolės žulikai?

mama R, 2009-09-06 00:38:33

Tvarkydama grybus reflektavau apie didikus. Ir štai kaip pasisuko mano mintys: kodėl p. Burgis “išmeta” mintį ir atsiranda nemažai diskutuojančių. Aš jau net įpratau kiekvieną dieną užeiti į Burgis.lt. Kas tai? p.Burgio charizma? Esu buvusi Naugarduke, Nesvyžiuje, Miro pilyje. Tokias pilis LDK tikrai ne kiekvienam statė. Kodėl? Charizmatiška ištisa giminė?

Audriui: Norėjau pasakyti, kad tam, kad apie tave skleistų žinią turi būti arba labai geras arba labai blogas.

Darth Vader, 2009-09-06 08:21:25

Garbintinas tik Dievas, visa kita – tik Jo valios atspindžiai, nuo kuosos iki paties B.Obamos.

Radvilas – pagerbia. Už jų nuopelnus Lietuvai, už tą energiją, kurią jie skyrė Lietuvos valstybingumui stiprinti.

Mūsiškis VP oligarchas – toli jam iki menkiausio iš Radvilų. Mūsiškis – tai maždaug kaimelio šlėkta. Be kelnių, užtat su herbu ir kardu. Toks Seime tik ūžt ir “veto” bliaut moka.

Radvilos ir kitos giminės (Sapiehos, Giedraičiai…) rūpinosi valstybe, liejo už jką kraują. Rūpinosi menais, globojo menininkus ir kultūrininkus. Skleidė tikėjimą: anava Anglų pasiuntinys (ar ne pas Radvilas?) rašė, kad baliuje šeimininkai taip doėmjosi Anglų karaliene, kad jis palaikę tai oficialiu priėmimu.

Ar turi tai VP marketai, hipernorfos ir LeoLT? Nė kiek neturi. Tai viena.

Antra: apie “išnaudotojus”. Deja, istorija yra labai negailestinga – egzistuoja didžiosios asmenybės, kurioms ta pati panelė Istorija leidžia viską. Ir egzistuoja masės, kurios vykdo didžiųjų asmenybių valią. Anava, Jeanne d’Arc – didi asmenybė. Ar daug žinome apie eilinį pėstininką ar lankininką, kurie kovėsi ir gal žuvo prie Orleano ar Paryžiaus? Nežinome, nes svarbi tik Jeanne. Taip, klasikiniu marksistiniu požiūriu – išnaudojo tamsią, beraštę ir nykią kaimo liaudį. Tačiau iš to iškilo mūsų miestai, mūsų dabartiniai paveldo objektai, galų gale – iš to išsdilaikė mūsų valstybė. Būtent iš to, kad kaimietis nuo Bobruisko ar Bevandeniškių mokėjo Radvilai, o Radvila, maišus pinigų sukaupęs, galėjo mokėti nuosavam pulkui ir ginti valstybę.

Va todėl, už tą energiją, už ištikimybę, už narsą ir patriotizmą ir pagerbiame Radvilas.

Dainora, 2009-09-06 09:46:08

:)))

“Vis tiek – negarbinsiu didikų! Ne iš Radvilų semiuosi stiprybės, Premjere! Ne pilys, ne rūmai mano Lietuva, o paprasti, teisingi, dori, protingi, darbštūs žmonės”.

Burgis, 2009-09-06 10:48:43

Mildutę, mūsų viešnią, nuprausiau, pamaitinome – galiu jums visiems atsakyti.

Pirmiausia, nė per epsilon neatsitrauksiu nuo savo pozicijos, ypač vakar per TV pamatęs perlaidojimo iškilmes ir išgirdęs komentarus. Istorija yra istorikams. Emocinė istorija yra dramaturgams, rašytojams, kino meistrams (“Barbora Radvilaitė”, “Herkus Mantas”, “Gladiatorius” ir pan.) Mano klasės draugas profesorius Domas Kaunas daug nuveikė atskleisdamas mažosios Lietuvos asmenybes, bet premjeras tuo nesidomi… Ir gerai, kad nesidomi. Blogai, kad K.Donelaičio gimtinė apleista.

Asmenybės istorijoje buvo neteisingas istorikų akcentas iki dvidešimtojo amžiaus. Ar galėtum suprasti, kad Napoleono, Hitlerio, Lenino, Stalino laikais būtų kitaip? Bet dabar laikas akcentus pakeisti. Ir ne tik Lietuvoje.

Emociniai akcentai mano temoje įdėti tam, kad atkreiptumėte dėmesį. Atkreipėte…

Jūsų nuomonės, nuostatos nepakeisiu, nė nesistengiu. Bet jūsų nuomonė, ypač Audriaus, Liutauro ir kt., kurie ateityje, neabejoju, lems valstybės politiką, gali pakeisti požiūrį ir į jus, ir į valstybę. Todėl vėl prašyčiau išvengti asmeniškumų – visų mūsų labui…

Burgis, 2009-09-06 11:35:00

Dar prisiminiau, kad naktį buvau užkliuvęs už tokios minties apie asmenybes istorijoje…

***

Seniai seniai, kai buvau jaunas, skaičiau pranešimą Hanoveryje ar Hamburge (rodos, Hamburge, bet gėda – nepamenu…). Laisvalaikiu vaikščiojau po didelį parką. Ir labai labai prireikė mažąjį reikaliuką atlikti… Einu čia, einu ten – niekur nerandu tualeto, esu parko viduryje. Ką darysi, teks bristi į nuodėmę, t.y. į kažkokį džiungles primenantį tankumyną. Laimė, parke žmonių beveik nėra, bet vis tiek brendu kuo giliau. Brendu, brendu ir staiga sustoju kaip tas, džiunglėse pamatęs actekų šventyklą: didžiulis postamentas, ant jo – didžiulė skulptūra. Ir visa tai – tankiai sužėlusių medžių ir krūmų džiunglėse. Žinoma, pirma padariau tai, ko ir buvau atėjęs, o paskui vis tik prasibroviau prie fasadinės lentos ir sužinojau, kad tai paminklas … Bismarkui!

Yra apie ką pagalvoti…

ewal, 2009-09-06 12:22:16

Aš tai per mažai išmanau, kad galėčiau čia užimti vienokią ar kitokią poziciją. Bet man labai keistai atrodytų istorija (kaip mokslas ar kaip suvokimo sritis), nebeakcentuojant asmenybių. Nenoriu pasakyti, kad būtų blogai, visai ne. Noriu pasakyti tą, ką sakau – ji būtų keista. Tokios nesimokėme. Tiesa, buvo klasių kovos istorija. Bet ir ten buvo Leninas. Va, yra kapų Nežinomam kareiviui…

Evaldas, 2009-09-06 12:54:19

Kodėl garbinami praeities didikai? Ogi todėl, kad nėra galimybių garbinti praeities NEdidikus! Visais laikais istorija buvo (ir tebėra) suprantama kaip valstybės valdžios, jos pergalių ir nusikaltimų istorija su nedidele kultūros, ūkio istorijos priemaiša. NEdidikams tokioje istorijoje vietos nebuvo. Net ir labai norėdami, šiandien negalime garbinti NEdidikų, nes jų kaip konkrečių asmenų nėra išlikusiuose istorijos šaltiniuose.

Toliau – du klausimai: 1. Ar mums labai patiktų bevardė istorija (be konkrečių asmenų nuotykių, nusikaltimų, meilių etc)? ir 2. Ar mums nereikia simbolių iš praeities, kurie nors kiek galėtų palaikyti tautos bendrybės dvasią? (Juk Radvilų lietuviškumas/antilenkiškumas, jų nuopelnai LDK kultūrai daugiau nei akivaizdūs)

Burgis, 2009-09-06 13:00:08

Evaldui: labai teisingos mintys! Istorijos mums reikia, bet valdžios sieti su istorija nereikia… Faraonai, karaliai visada stengdavosi pabrėžti: “Valstybė – tai aš!” (konkrečiai taip pasakė vienas prancūzas… ; atsitiktinai jis buvo karalius). Radvilų istorijoje mums reikia, bet šalia A. Kubiliaus – nereikia. Nes dar ir premjeras sugalvos postą padaryti paveldimą…

Evaldas, 2009-09-06 13:24:40

Na taip, Radvilos ir Kubilius dabar – nederantys dalykai. Manau, kad dauguma tautos puikiai tai atrenka, nors ir mato dabartinės valdžios (ne tik šios DABARtinės) bandymus prisišliet prie gerbtinų (garbintinų?) dalykų. Labai gerai tai LT krepšinio rinktinės palydėtuvės parodė 🙂

Dainora, 2009-09-06 14:10:54

O tai kas turėtų perlaidoti Radvilas? kaimo bobutės? Pionieriai? Visai logiška, kad dalyvauja dabartinis valdžios atstovas – juk laidoja svarbius buvusios mūsų valstybės veikėjus.

Tuo parodoma pagarba. Kažkaip čia imam savo šešėlio bijoti – vajėzau, kad tik per daug pagarbos neparodžius. Negi istorikai vieni turėjo pakasti ir nirkam garsiai nesakyti?

Naujokas Vytautas, 2009-09-06 14:50:19

Evaldui: istorijas rašiusieji sėdėjo prie didikų stalo, o ne prie baudžiauninkų ar valstiečių stalų.Taigi subjektyvizmo neišvengsi..

Dėl Radvilų antilenkiškumo abejoju, nes Barbora Radvilaitė ištekėjo už Lietuvos ir Lenkijos karaliaus. Įdomus ,,pasipriešinimas”……

Evaldas, 2009-09-06 16:46:04

Naujokui Vytautui> Dėl sėdėjimo prie didikų stalo: Jūs visiškai teisus! Todėl visada istorija buvo ir bus apie “didžiuosius”. Dėl antilenkiškumo: gal prisiminkim Liublino unijos peripetijas. Kas ten aršiausiai stojo prieš? O kas ir dėl ko labiausiai šoko prieš Barboros santuoką (po Bonos, aišku)? Gal tai ir padės jums atsakyt į klausimą – kas buvo Lietuvos (LDK) savarankiškumo gynėjai?

sonata, 2009-09-06 17:16:20

subjektyvizmas subjektyvizmu, bet tik Pacų fundatoriavimo dėka dabar grožimės Pažaislio ansambliu, tuo pačiu prismindami, kiek tūkstančių bevardžių paprastų žmonių turėjo uždirbti tą fundatoriavimą. Na taip, galima aiškinti Pacų noru išlikti ateities kartoms, bet aš težinau tik pavardę. Kiek tokių kaip aš… O statiniai didingi. Kita vertus, ar iš to laikmečio išplėštas paprastas baudžiauninkas, turėdamas tokias galimybes, būtų fundatorium… gal… nors žiūrint į dabartinius turto “baudžiauninkus”, nežinau tokio mąsto fundatoriavimo… gal tik Kėdainių “kunigaikštis” kiek pasireklamuoja.

Burgis, 2009-09-06 19:39:39

Gerb. Dainorai: tik Jūs nepykite, čia tik diskusija… Kas turėjo perlaidoti? Kam ir priklauso tuo rūpintis: kultūros paveldo darbuotojai, rajono, kuriame perlaidojama, tarnautojai, istorikai ir visi, kuriems tai teikia emocijų (žinoma, ir Jūs, Gerb. Dainora!). Kam iš to daryti politiką?

Apie fundatorius: jei aš turėčiau tiek, kiek Pacas, pastatyčiau Mokyklų Mokyklą: su baseinu, stikline sporto sale ant stogo, žiemos sodais ir kt. Bet likimas, socializmas ir kapitalizmas neleido man iš visų surinkti ir savo vardu realizuoti. Pacas šaunuolis, kad neprauliojo, kitiems kraštams neišdalijo – bet ne daugiau. Statė žymūs architektai, statybininkai – apie juos gidai šiek tiek pasakoja, o štai apie vieną Sankt-Peterburgo architektą (italą Francesco Bartolomeo Rastrelli) dainuojama labai graži daina… Yra, žinoma, ir apie Petrą I, bet apie Rastreli – gražesnė. Kartais žmonės moka pasirinkti…

sonata, 2009-09-06 20:08:38

Gerb. Direktoriui – as tik tiek ir norėjau pasakyt – kad jie tebuvo sąlyga atsiskleisti talentams. Kad architektų brėžiniai nebūtų likę vien tik brėžiniais. Norim mes to ar ne, išliekamiesiems vertybiniams dalykams reikalingos lėšos. O tai einu vieną dieną Laisvės alėja – ogi nugriautras žymusis “Merkurijus”. Na be supračio ir talento pastatytas betoninis monstras, bet suspaudė širdį – dar ilgai prašysiu maršrutinių vairuotojų “Išleiskit prie “Merkurijaus”. Čia šiaip- lyrinis nukrypimas;)

Neįtema, 2009-09-07 13:10:42

Sveiki, aišku gal nelabai čia į temą, bet ką galvojate apie VU KHF informavimą (delfi.lt rašo) . Dėkui

Burgis, 2009-09-07 14:10:04

Neįtema: turbūt norėjote paklausti apie informatikos specialybę? Atsakysiu paprastai: informatiku turi tapti pats, o VU diplomas neblogas, neblogas…

pajon, 2009-09-07 14:37:20

sonatai

O man Merkurijus patiko. Visai neblogas tuolaikinės architektūros pavyzdys. Galėjo likti. Arch. A. Sprindys talentingas žmogus.

Neįtema, 2009-09-07 14:47:21

Pasitikslinu, norėjau paklausti ką manote apie šio fakulteto išformavimą… Siūlo jį naikint ir už ES paramą įrengt suaugusių mokymo centrą

Burgis, 2009-09-07 15:00:25

Neįtema: nebuvau girdėjęs… Žinoma, aš už! Kam Kaune Vilniaus universitetas?! Juk pats Kaunas turi universitetų bent dukart daugiau nei reikia…

Valdas, 2009-09-07 17:28:10

Nežinau, kaip dėl kitų didikų, bet būtent Radvilas ir dar kelias pavardes kažkodėl prisimenu iš istorijos pamokų ne dėl jų statytų rūmų, o dėl jų darbų, susijusių su valstybės reikalais. Tai gal kažką rodo?

Dainora, 2009-09-07 19:03:06

p. Burgiui. Aš su jumis vis dėlto negaliu sutikti. Valstybės valdovai ir yra neatsiejami nuo politikos. Juk ne paprasti baudžiauninkai tuo metu ją kūrė. Neatpasakosiu dabar, ką atsimenu iš istorijos, bet berods Radvila Rudasis buvo Vilniaus vaivada ir LDK didysis etmonas – ir Lietuva tada klestėjo. Su dabartiniu Seimu ir seimūnais net nelyginčiau…

Burgis, 2009-09-07 19:20:56

Gerb. Dainora, žinoma, Jums ir nereikia sutikti! Būtų keista, jei su manimi visi sutiktų… Vis tik dar pridursiu: ką mes žinome apie Radvilas? Tai, ką mums pasakė, parašė. Kas parašė? Gal čia ir Seimas su seimūnais rankas pridėjo? Be abejo! Nes kitaip nebūtų buvę istorikų, kurie man į galvą įkalė, kad Leninas buvo geriausias, protingiausias, …ausias, …ausias! O gal ir buvo? Gal dabar istorija neteisingai perrašyta? Matote, tai nėra paprasta… Ir matote, kodėl valdžiai taip svarbu tinkamai pateikti istoriją.

sonata, 2009-09-07 20:02:08

pajon: na čia tik mano profaniška nuomonė – vertinu ne kaip statinį patį savaime, bet jo dermę su Metropoliu, su pačia Laisvės alėja… na žinoma, tuomet buvo toks užsakymas, gal ir ne pats blogiausias, vertinant, kaip dabar “išpaškudinta” Laisvė.