Vardan tėvo ir sūnaus…

Trumpai. Neįsijausdamas. Tik todėl, kad šeštadienis darganotas…

*

Kaip tik šiandien pagalvojau: nuo ko mes laisvi? Nuo visko, išskyrus valdžią. Bet juk žodis „valdžia“ nuo „valdo“? O jei valdo, tai kokia čia laisvė?

*

Valdžia karikatūrinė… Viena karikatūra keičia kitą. Vienas įrodinėja, kad nėra vagis, paskui – kitas… Vienas su mergom apsijuokia, kitas su išgertuvėmis, trečias su prabanga už svetimus pinigus…

*

Ir štai skaitau: Bronius Bradauskas grįžta į Seimą… Sūnus – į kalėjimą (baik tu juokus!…), tėvas – į Seimą?

*

Ir kaip čia nepasakysi – ar aš nesakiau?! Juk sakiau prieš dvidešimt metų ir anksčiau – jie sau jau susikūrė tokią sistemą, kad be naujos revoliucijos jos nepakeisi. Ir vėl tą patį sakau – ne, nepakeisi! Tik naivuoliai vis tiki ir tiki…

*

O aš išmokau gyventi ir prie tokios valdžios, todėl gyvenu ir šaipausi – ne viduramžiai juk! Manęs, matei, nesudegino! Ir tu išmok gyventi taip, kad tavo gyvenimas būtų didingas tavyje, o ne šalyje. Tavo pasaulis ir geresnis, ir svarbesnis už tą pasaulį, kuris už slenksčio.

Atsakymai

Sokolovas, 2017-03-18 19:09:19

JŲ KARALYSTĖ- NE MANO PASAULIO…

Aš tai nesuprantu jų,- na ko jie ten veržiasi ? Nepaliaujamas (vis didesnės) valdžios troškimas (troškulys),- ne kitaip…Liga? Ko gero…Sena kaip pasaulis, bet dar neištirta…

Turi (turėjo) visko…Gerybių, darbų, veiklos ( dabar, ar praeityje), būdavo bent dalies žmonių gerbiami…Bet- mažai ! Reikia dar didesnės valdžios! Ir- ne motais jiems “suskilusios geldos perspektyva”, nors pasaka apie auksinę žuvelę šio bei to moko. Ir…

Vienas, taip ir neišrinktas, “neteisėtą praturtėjimą” įsigijo, kitas,- “išrinktasis”, -panų užsimanė. Ar jų jam trūkdavo jo “verslo imperijoj” Kaune? Bet ne- valdžios troškulys…Trečią jau išgraužė iš “ten” ( plėšrūnai nemėgsta panašių į save). Ir žiniasklaida, lyg (?) išprotėjusi, visą mėnesį kartojo jos pavardę, ir dar sustot negali.

Ko jie ten eina? Ko jiems negana?

Manęs ten niekas ne už ką nenuvarytų…Jų karalystė- ne mano pasaulio…

Juozas P., 2017-03-18 20:48:48

” kad be naujos revoliucijos jos nepakeisi.”

Koks ten BK straipsnis? Visai rimtai aš… precedentų yra. Deja.

Burgis, 2017-03-18 21:04:13

Juozui P.: žinoma, žinoma, geriau – kurmio politika: kad tik manęs neatkastų…

Giedrius, 2017-03-19 00:28:17

Štai skaitau apie Vedas. Ten rašoma, kad mes dabar gyvename Kali jugos epochoje, kuri prasidėjo 3102 m.pr.m.e. sausio 23d. pusiaunaktį. Senovės indų epe “Mahabharata” taip aprašyta Kali juga. Tai pati prasčiausia epocha. Dorovės liks tik ketvirtis, o Kali jugos pabaigoje ir tas ketvirtis sunyks. Žmonių gyvenimo trukmė sutrumpėja ir žmonės gyvena maksimum iki 100 metų. Vyksta bendra ekonominė ir dvasinė degradacija. Žmonės demonstruoja pačias baisiausias ir žemiausias savybes. Nusilpsta jų vyriškumas, protas ir jėga. Žmones užvaldo pyktis, pavydas ir puikybė. Visur tvyro melas.

Tačiau moralinių savybių praradimas galų galu atsisuka prieš pačius to skleidėjus. Valdovai, toje epochoje tapę tironais, nebegali žmonių nei apginti, nei jais pasirūpinti. Valdovai tampa neprognozuojami, nebemoko žmonių dvasiškumo. Žmonės pradeda masiškai migruoti, kur kviečiai ir miežiai dera geriau.

Godumas ir pyktis tampa įprasti. Žmonės vieni kitiems atvirai reiškia priešiškumą. Žudo vieni kitus be pateisinamos priežasties ir nemato tame nieko blogo. Geidulingumas tampa įprastas, lytinis santykiavimas tampa svarbiausia gyvenimo prasme. Žmonės pripranta prie nuodingų vaistų ir gėrimų. Darbas tampa toks įtemptas, kad visi svajoja iš jo ištrūkti.

Kali juga pasibaigia kai blogis užpildo visą pasaulį, kuris dėl to sugriūva. Prasideda pralaya (atokvėpio minutėlė:)

Parašyta prieš daugiau nei 5 tūkst. metų! Gal kažko nepaminėjau, kas būdinga mūsų laikmečiui?

Virginija, 2017-03-19 12:08:27

Prisiminkim Vydūną ir jo mintį”Žmogus – sau”, ir kam tas svarbu, – laikykimės…

Juozas P., 2017-03-19 13:18:41

Kurmiai akli. Kartais atrodo, kad ir visuomenė karikatūra.

Stovim visi po medžiu, stebim, pastebim ir … tylim.

Nors vyksta tiesiog gebelsinės nesąmonės.

Sokolovas, 2017-03-19 16:07:32

ŠIS TAS APIE REVOLIUCIJAS

Istorija vystosi spirale…

Tarkime, jog (tam tikroje) šalyje įvyksta revoliucija. Tada…Iš pradžių viskam vadovauja “revoliucijos hegemonas” (klasė, sluoksnis, ir t.t.).

Kiekvienas, kas tik įtariamas ankstesnio režimo palaikymu, represuojamas. Be žodžio “palauk”. Iš pradžių represijos, po to- aiškinimaisi…Ne faktas, kad patiktų.

Tampa neįmanoma susigaudyt jokioj gyvenimo srity. Ir pan.

Bet…Praeina dešimtmetis. Šalyje įsitvirtina “labiau civilizuota” valdžia, kuri represuoja ankstesnių represijų vykdytojus, deklaruodama ištikimybę vis tai pačiai revoliucijai. Šis etapas ir yra apibūdinamas teiginiu “revoliucija ryja savo vaikus”.

O dar po kelių dešimtmečių skelbiamas nuosprendis ir pačiai revoliucijai. Ir kiekvienas jos laikotarpiu vykęs nusikaltimas būna priskiriamas “revoliucijos nusikaltimams”, už kurių neigimą baudžiama rūsčiau nei už milžiniškas ekonomines aferas. Šis etapas yra apibūdinamas kaip “socialinis revanšas”.

Istorijos raida vystosi spirale…

Giedrius, 2017-03-19 21:38:42

Tik būtų gerai, kad ta spiralė būtų ne besileidžianti, o kylanti 🙂

Rasa, 2017-03-19 23:16:31

Žinot, mes vis pakeikiam valdžią, skundžiamės sunkiu gyvenimu ir t.t. Gal skamba paradoksaliai, tačiau galvoju- ponai mielieji, o jūs niekada nepagalvojat, kad iš tiesų mes pernelyg gerai gyvenam? Ir būtent tai veda į katastrofą. Nes moterys jau virsta “pelėmis- gražuolėmis”, nes mes (didelė dalis) persisotinę. Europa, amerika- gimstamumas mažėja, nes žmonės išpaiko iš gero gyvenimo. Kuo tai gresia? Giedrius papasakojo 🙂 Nežinau kaip dėl blogio užvaldymo, bet žmonės žemėje manau persiskirstys. Dabartinė “kultūringa” civilizacija ir greitas technologijų progresas ima iškreipti tikrą žmogaus prigimtį. Per lengva daugumai žmonių gyventi, nepaisant mūsų nuolatinio inkštimo 🙂

Įdomus eksperimentas buvo darytas “Kaip mokslininkas bandė sukurti rojų žemėje: visišku fiasko ir mirtimi pasibaigę bandymai”. Puslapyje technologijos.lt

Ką manot? 🙂

Giedrius, 2017-03-20 00:51:12

Būtent! Tokio lengvabūdiško, išoriškai linksmo, patogaus ir malonaus gyvenimo troškimas, nesiskaitant su niekuo, veda į pražūtį. Išeitis viena – apriboti savo norus! Tik vienas nedidelis sunkumas. Šiais laikais nebėra jokių draudimų, jokių išorinių suvaržymų. Daryk ką nori (beveik ką nori :). Vartok kiek nori ir ką nori. Laisvė. Va čia įdomiausia dalis. Galime tik patys apriboti savo begalinius norus patirti vis naujus ir vis malonesnius malonumus 🙂 Apriboti savo norus tam, kad išliktume žmonėmis ir galų gale tiesiog, kad išliktume…

petras, 2017-03-20 08:07:19

Gerai, kai yra žmonių, kurie žino kaip reikia gyventi, bo kitaip jau būtume senai prapuolę 😀

Auras, 2017-03-20 09:07:04

Blogai tiems, kuriems visada kažko vis negana…