„Vargdieniai“. Verta. Pagalvoti…

Gimnazistai paprašė recenzijos. Parašysiu…

Seansas ilgas, pritaikytas ištvermingiems. Filmo herojai ne kalba, o dainuoja. Mano supratimu – gerai dainuoja. Įdomu tai, kad po filmo jau kitą vakarą per TV Vaidas Baumila dainavo vieną dainą iš to miuziklo… Tikrai, kelios dainos (arijos) man labai patiko!

*

Filmas holivudiškas – visko daug: jei kančia – tai baisi, jei aistra – tai liepsnojanti, jei neapykanta – tai iki širdies gelmių, jei niekšybė – tai labai akivaizdi… Man tokie „parodymai“ nepatinka, todėl ieškojau sudėtingesnių jausmo, minties, būsenos vingų. Radau. Pavyzdžiui, kas Žaverą skatino taip žvėriškai persekioti Žaną Valžaną? Pareiga? O kaip su morale? Panašu, kad viename epizode Žaveras atskleidė priežastį – jis, Žaveras, gimė kalėjime…

*

Kitas vingis – barikados, revoliucija, jos galia ir… pralaimėjimas. Čia, prisipažinsiu, susipainiojau datose… Lyg ir šmėstelėjo data 1834 ar 1836? O kas tada Prancūzijoje buvo – neprisimenu. O Gavrošas – tai lyg iš Bastilijos šturmo? Komentatoriai, padėkite man susigaudyti istorijoje, tingiu skaityti…

*

Aš keliskart paverkiau… Man ne gėda! Pirma, nereikėjo žiūrėti to filmo po man labai įtemptos ir sunkios dienos. Antra, kai skriaudžiami geri žmonės, ypač vaikai ar moterys, aš dažnai verkiu. Iš pykčio, kad negaliu padėti. Nors kartojau sau, kad tai buvo prieš du šimtus metų, bet pripažinkite – jausmai nesensta…

*

Verta pažiūrėti, kad galėtum pagalvoti…

Atsakymai

Burgis, 2013-02-21 08:38:46

Įvertinkite…

ak, 2013-02-21 09:08:54

padedu v. Hugo savo romane pasakodamas apie barikadą Paryžiuje neturėjo mintyje jokios konkrečios revoliucijos – tiesiog barikados tam tikru laiku Paryžiuje atsirasdavo nuolat – kas keleri metai – tai darbininkaI SUKILDAVO, TAI KOKIA REVOLIUCINĖ JAUNUOLIŲ ORGANIZACIJA MAIŠTAUDAVO PRIEŠ DIKTATŪRĄ AR MONARCHIJĄ. Tad barikada buvo tarsi būtina istorinė Paryžiaus dalis. Gavrošas – gamenas – benamis gatvės vaikėzas – irgi būtinas Paryžiaus atributas – jis nieko bendro su Bastilijos šturmu ar revoliucija neturi nors ir revoliucijos metu buvo nukauta daugybė Gavrošų. Politiniai įsitikinimai jų buvo įvairūs – vieni jų žuvau šaukdaMI “TEGYVUOJA RESPUBLIKA” KITI NEMAŽIAU NARSIAI ŠAUKĖ “TEGYVUOJA KARALIUS”.Jų yra Paryžiuje ir dabar. V. Hugo nuomone TIEK BARIKADA TIEK GAVROŠAS – YRA TIESIOG TO AMŽIAUS PARYŽIAUS SIMBOLIAI.

mėlyna, 2013-02-21 14:58:49

ak – romane aprašoma konkreti 1832 metų revoliucija 🙂

ak, 2013-02-21 20:07:27

Ir tik viena barikada tebuvo pastatyta? Kokia čia revoliucija? Aš kažkaip užuominos į tą revoliucija romane bei jos datos kaip ir neprisimenu, nors gal ir jūsų tiesa..