Vasara. Viražai…

*

Pasivažinėjome po Europą, trumpam užsukome į Vilnių…

Reikia susidėlioti.

*

  1. Atsiprašau visų komentatorių, kurių komentarus patvirtinau tik dabar. Kai lepiniesi – pamiršti, kad kiti veikia.

  2. Atsiprašau, kad iš telefono nevykusiai įkėliau kelias nuotraukas. Kiek galima mokytis?

  3. Atsiprašau, kad ir dabar dar tingiu aktualizuoti svetainę – vasara gi! O dar feisbuke parašinėju…

*

Tai ta proga pratęsiu ir pabaigsiu (tikrai, tikrai jau paskutinis įrašas šia tema šį sezoną!) temą apie VBE.

Kur einu, kur važiuoju, keliu ir gulu galvodamas apie tuos tūkstančius abiturientų, kurie neišlaikė VBE. Kokia žiauri ta mūsų valstybė!

Jei aš būčiau valdžioje, tai bematant nurodyčiau pradėti išsamų tyrimą. Priversčiau nepriklausomus ekspertus apklausti kiekvieną neišlaikiusįjį, jį taip (ne)išmokiusį mokytoją. Pareikalaučiau patikrinti tų mokytojų kvalifikaciją. Pareikalaučiau objektyviai ekspertiškai įvertinti kiekvieno neišlaikiusiojo išprusimą, gebėjimus, psichologinę būseną. Išsamiai patikrinčiau būsimųjų abiturientų parengimą ir pasirengimą tose mokyklose, kuriose yra bent po penkis neišlaikiusius VBE. Nubausčiau visus, kurie apgaulingai rašė aukštesnius pažymius, nei moksleiviai verti.

*

Bet niekas nieko nedaro ir nedarys… Čia juk ne urėdijų lygio problema, tiesa? Jus, valdžiažmogiai, tie nuskriaustieji prakeiks, bet ne dabar. Po daugelio metų. Dabar jie, vargšiukai, nesuvokia, kas juos apgavo: mokytojai, švietimo vadai ar jie patys save…

Atsakymai

Sokolovas, 2017-07-12 13:02:20

DĖL ŠIŲ METŲ MATEMATIKOS VBE

“Visi” ir

neturi išlaikyti…

O aš manau, jog per mažai neišlaikiusiųjų. Kartelė turėjo būt ne 10, o bent jau 15 taškų iš 60.

Kaip bebūtų nyku, tačiau….Kuo mažiau bus neišlaikiusiųjų šiemet, tuo mažiau stengsis kitos laidos abiturientai. Tai-dėsnis…

Kam turi priklausyt iniciatyva-mokytojui, ar mokiniui? Mokiniui! Jis turi norėt, stengtis, domėtis….Taip, mokytojui tenka milžiniška atsakomybė, jis turi dirbt, stengtis…Tačiau nėra normalu, kai mokytojas nori “to egzamino” daugiau, negu mokinys.

Jei išpažinsim priešingą požiūrį, tai pasėsime dilgėlių pievą, kurioje užaugs neatsakingų, beiniciatyvių, nieko patys negalinčių “impotentų” karta. Karta, kuriai visada bus kalti kokie nors “mokytojai”, karta, kurią nuolat reikės vedžiot už rankos…

Abiturientas-jau nebe vaikutis.

Problemiška būtų lyginti skirtingas mokyklas. Vienos iš jų “atrenka” mokinius. Ten VBE išlaikys visi, net jei dalis mokytojų bus visiški vidutinybės.

O yra mokyklų, kuriose vyrauja visai kitoks mokinių kontingentas. Ten ir labai geras mokytojas gali nenulemt visuotinio VBE išlaikymo.

Ir dar. Jau ne kartą rašiau- NA NETURI VISI IŠLAIKYTI VBE. Neturi ! Rūpinkimės darbščiais, mokytis besistengiančiais mokiniais. Nepritarkim kvailai “reformatorių” tezei, esą “išsilavinimas turi būti suteiktas VISIEMS”. Nes šios tezės įgyvendinimas kaipmat virsta vaidyba bei fariziejiškumu….

Mokinys, nenorintis mokytis, neišmoks. Kad ir kas jį (per prievartą) mokytų…

Sokolovas, 2017-07-12 13:04:14

DAR:

Jei visi laikiusieji išlaikys VBE, tai nereikš, jog jiems dėstė geri mokytojai. Tai tereikš, jog labai blogas, vaidyba pavirtęs, egzaminas…

Sulauksime…Bet nesidžiaugsime.

Karolis, 2017-07-12 13:48:01

Nedarys niekas taip, nors ir reikėtų. Aš dabar pamenu vieną iš savo prancūzų kalbos mokytojų. Ji mums pasakė, kad neigiamų pažymių negausime, o jeigu gausime 4, tai žinosim, kad toks ketvertas atitinka kuolą. O dešimtas pas ją irgi mažai vertas. Ši mokytoja buvo mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Regis, ji vis dar dirba tuometinėje Alytaus “Volungės” vidurinėje.

Žmonės primiršo, kad pažymys turi parodyti gebėjimus t.y. jeigu jau vis gauni 3, tai reiškia, kad tau reikia pasimokyti ir kai ką keisti. Pasistengęs, tu jau gausi 5 arba 6. O dar labiau pasistengęs po kurio laiko tu gali gauti ir 9. Kai kada net ir 10. Link ko aš vedu? – kai mokinys vertinamas adekvačiai, tai jis gauna galimybę save įvertinti bei orientuotis, kokiame lygyje jis dabar yra. Tada jis gali suvokti, kurioje vietoje jis silpnas, o kurioje – stiprus. Juk pažymys neturi būti suvokiamas kaip nuosprendis ar sankcija. Tai – rodiklis. O tie, kurie sako, kad vertinimas pažymiu yra traumuojantis, tik parodo, kokie nebrandūs jie yra ir kad kas jau kas, bet šitie tai tikrai nepagerins situacijos.

Niekas nieko nedarys, nes vargu, ar galima suvaldyti šį jovalą. Nebent totalitariškai galima pabandyti ir iš dalies sutvarkyti ką nors.

Dabar daug mokinių yra alkoholikai. Negana to, pavartoja narkotikų bei turi nuo jų priklausomybę, pradedant nuo žolytės. Jie žino, kur jų nusipirkti. Aš jau nekalbu apie tabaką. Ankstyvi lytiniai santykiai. Klausosi blogos muzikos. Ar jūs matote, kiek daug blogų filmų, serialų, knygų šiais laikais? Patyčios klasėje, nesibaigianti įtampa. Kai kurių pamokų turinys abejotinas. Vergauja iPod’ams, suktukams, tuščiam prestižui, pasimauna ant mados mokyklose su elektrinėmis lentomis, žodžiu, chaosas. Visa tai reikia pašalinti, kaip sakiau, totalitariškai.

Apskritai mokiniai jau nebėra geri. Jie turi sugadintus protus. Jie nemato gero ir tinkamo pavyzdžio. Kai kurie iš jų yra visiškoje neviltyje ir pasimetime, nes praranda suvokimą, kodėl jie daro tai, ką daro.

Juos vilioja universitetai savo skambiais ir daug žadančiais šūksniais-iliuzijomis. Įteikia supratimą, kad smagu būti studentu, smagus gyvenimas, kaip faina būti studentu. Bet aš nemačiau nei vieno laimingo studento, jei atvirai. Stoja žmonės į universitetus su viltimi, o baigia juos pasikrovę demotyvacijos. Naivu norėti ko nors kokybiško, kai tau siūlo bei ir pats vaikaisi tuščios šlovės…

O ar pamenate studentą, kuris, baigęs VU, sudegino diplomą? Daugumą ji laikė durneliu, o pasirodo, jis protingesnis už juos visus. Tiesa, jis drąsus, tačiau ne jis vienintelis norėjo padegti diplomą. Dabar niekas jų nebedegina, nes net jau ir tai būtų beprasmiška. Dekadansas nėra tai, kas sustoja pats savaime juk…

Burgi, ir mane apgavo. Tik dar kai mokinys buvau, buvo jaučiamas, tačiau ne iki galo suvoktas [tarsi] neteisybės jausmas. Tą savo kailiu jausti ir suvokti pradėjau, kai įstojau universitetan. Dabar dar geriau tai suprantu. Na o suvokęs, galiu priimti sprendimą, ar plaukti pasroviui, ar prieš srovę.

Burgis, 2017-07-12 15:15:21

Sokolovui: nesutinku, nesutinku, nesutinku!

VISI, kuriems LEIDŽIAMA laikyti VBE, turi išlaikyti! Na, žinoma, vienas kitas gali ir neišlaikyti, nes vienam kitam gali aptemti sąmonė, gali sutrikti dėmesys ir pan.

*

Visa problema kitokia: NEGALIMA leisti laikyti VALSTYBINIO egzamino tiems, kurie gali padaryti gėdą valstybei. Ir, žinoma, negalima duoti tokių gėdą valstybei darančių užduočių, pritaikytų nebent proto negalią turintiesiems.

*

Taigi sakiau ir sakysiu: mokyklose neturi dirbti vergai, kurie aklai paklūsta valdžios prievartai ir įgeidžiams; valstybė turi pagaliau pripažinti, kad tiek, kurie nenori ir/arba negeba mokytis, turi būti nukreipiami kitu gyvenimo keliu (tuo Jūs teisus!); mokytojai, nuo jauniausių klasių klastojantys įverčius, turi būti griežtai baudžiami; metinis abituriento pažymys turi GRIEŽTAI koreliuoti su tuo įverčiu, kurį jis gauna egzamino metu; už tai atsakingi ir mokytojai, ir NEC. Pirmiausia, žinoma, NEC ir ŠMM!

ora, 2017-07-12 16:06:58

Šį kartą pritariu Sokolovui.

Amber, 2017-07-12 23:13:57

Keičiasi laikai. Dabar judame link to, kad inteligentai ir savo galvas turintys žmonės vėl taps valstybės priešais ir bus sunaikinti. Vėl bus uždraustos ir naikinamos knygos, o žmonės baudžiami už jų laikymą. Toks yra planas, ar mums tai patinka, ar ne. Ir tai vyksta pasauliniu mastu, o ne tik Lietuvoje. Dabar galime verkšlenti, diskutuoti, keikti, bet ateityje tai bus uždrausta. Ir nustokime išsivaizduoti, kad esame patys protingiausi pasaulyje, o politikai – patys kvailiausi. Taip nėra. Jie viską puikiai žino ir supranta. Tokia politika. Ar gali trys milijonai žmonių ką nors pakeisti politikoje, jei jie absoliučiai nieko apie ją neišmano?

Sokolovas, 2017-07-12 23:39:31

Amber:

TAIP, BŪTENT TAIP IR YRA IŠ TIKRŲJŲ

Visi matom, visi tylim,

Nes dar esą “ne laikas”,

Kai “bus laikas”-

-“visi” išsiversim ir prabilsim…

Ir….”…Sąžiningumas bei padorumas bus pajuokiami, ir taps nereikalingi.Mes juos paversime praeities atgyvenomis…Ir tik nedaugelis nujaus, ar net aiškiai supras, kas vyksta. Bet mes juos paversime pajuokos objektais bei visuomenės atmatomis”.

Pildosi su kaupu…Ir akmuo pripažintų…

Aleksandras, 2017-07-13 10:03:00

Pritariu B.B.:

– VBE turi prasmę tik kaip „priemonė“ patikrinti 1)mokytojų darbą (jei neišlaikai VBE, neturi bazinių dalyko žinių ir mokytojai neturėjo leisti tau laikyti VBE) ir 2)mokinio gebėjimą pritaikyti savi žinias tam tikra prasme „ekstremaliomis“ sąlygomis. Todėl jeigu vidur. mokyklos suteikia bazines žinias, VISI turi išlaikyti VBE.

Dėl gerb. Sokolovo „pesimizmo“:

– nesutinku, gyvenimo (t.t. socialinio) neįmanoma įsprausti į rėmus (prisiminkime žolę, kurią praauga asfaltą); buvo ir sunkesni laikai

petras, 2017-07-13 10:27:16

Aleksandrai, VBE prasmė ir tikslas yra sureitinguoti abiturientus, kadangi universitetai Lietuvoje nerengia stojamųjų egzaminų (yra išimčių). Todėl jei kažkas neišlaiko egzamino tai jokia bėda, nes tas žmogus vis tiek yra reitinguojamas ir stojant turi (arba neturi) kažkokį stojamąjį balą.

ir mokytojų darbo mokinių rezultatai ne visada gali atspindėt, nes yra tokių mokinių, kurie tiesiog nenori ar negali išmokt.

Sokolovas, 2017-07-13 10:52:31

Aleksandrui:

O jei mokinys nenori mokytis, atmeta “jam suteikiamas bazines žinias”? Būti mokyklos sąrašuose, sėdėt pamokose jis privalo pagal dabarties normas. Bet per prievartą išmokyti neįmanoma.

Aišku, galima parašyt neigiamą pažymį, ir neleist laikyt egzamino. Bet tada vėl bus kaltas mokytojas, o ne mokinys.

Taip pat kažkodėl pamirštama ir tėvų atsakomybė…

Karolis, 2017-07-13 11:25:05

Sokolovui:

Kol neapkarpysime vaikučiams jų teisių, tol kentėsit, iki numirsit.

Bet jau tėvai… tie mokinių tėvai, jie tikri bjaurybės, konkrečiai – mamos. Iš patirties kalbu. Joms visiškai nerūpi jų vaikų mokymosi tyrinys ir kokybė. Joms svarbu, kad vaikai praslystų. Tokių mamų vaikai irgi atitinkamai bjaurūs. O jeigu jų vaikas stringa su manimi t.y. įvardiju, kas jam nesiseka, tai baisiausios emocijos, dramos, žodžiu – moteris pamiršo, kur jos vieta.

Tėčiai skambina rečiau, negu mamos, tačiau jie į šį reikalą žiūri rimčiau ir atsakingiau. Viskas daug paprasčiau.

Iš to, kaip jie man pasakoja apie savo vaikus, tai galiu pasakyti, kad tėčiai geriau pažįsta savo vaikus, negu mamos.

petras, 2017-07-13 11:30:39

Karoli, kokias teises norėtum vaikams apkarpyt ? (ir jei jau kalbam apie teises, tai iki kelių metų žmogus yra vaikas ar čia ne pagal metus apsprendžiama ?)

Karolis, 2017-07-13 11:49:31

petrui:

Vaikai turi nerašytą teisę į nebaudžiamumą. Ją apkarpytume, jeigu mokytojui grąžintume autoritetą ir galią prieš mokinius ir jų tėvus t.y. tėvų skundai dėl prasto mokinio pažymio būtų ignoruojami. Dar kitaip sakant, mokytojas mokykloje turi būti ginamas. Direktorius turi branginti savo mokytojus.

Iš esmės aš kalbu apie mokytojo galią drausminti vaikus mokykloje. Ji TURI būti suteikta.

Mokytojas ir mokinys nėra lygiaverčiai ir niekada lygiaverčiais netaps.

Mokinys yra tas, kuris nežino, o mokytojas ir tas, kuris žino. To ir susirenkame į mokyklą. Mokyklos negalima paversti smėliadėže. Mokykloje būtina disciplina. Ir netikėkit tomis pasakomis, kad tai vaikus sutraumuos,

Mokinys negali daryti šitaip ir būti nenubaustas.

https://www.youtube.com/watch?v=1IpzSQ6p0Qc

Štai geri mokytojų pavyzdžiai:

https://www.youtube.com/watch?v=_vCqq-10Igc

Kalbant apie amžių, tai mano nuomone, amžius galėtų būti įvairus, visi, kas moka, jiems ir galioja. Aš įtraukiu ir žmonės, kurie, būdami 43 metų, sugalvojo pradėti studijuoti…

Sokolovas, 2017-07-13 11:50:05

“BAZINIŲ ŽINIŲ SPINDESYS” IR SKURDAS

“Protų

kolektyvizacija…”

Yra, aišku, dar vienas būdas siekti “visuotinio” VBE išlaikymo. Deja, jis taikomas vis plačiau. Tai-vien minimalių, t.y. “bazinių”, žinių suteikimas klasės moksleiviams, lygiuojantis į vis iškreiptai-banalėjantį egzaminą. Pavyzdžiui, spręsk (šimtus kartų) lengviausius teminius uždavinius, neeikvok laiko įdomesniems dalykams, dėstyk TIK VARDAN EGZAMINO. Tada galima pasiekti, kad ir papūga, jei tik ją laikysi “klasės narve”, lemtingą akimirką vis dėlto apskaičiuos aritmetinį vidurkį, išspręs lygtį

4^x =8, ras funkcijos y=x^2 išvestinę…

Kitaip tariant, toks požiūris, esą “visi turi išlaikyti”, veda prie “lygiavos skurde”, prie “mokinių protų kolektyvizacijos” intensyvėjimo. Juk, kaip supratau, niekas nesiruošia kritikuot pedagogų dėl, pavyzdžiui, šimtukų (arba arti jų) nebuvimo. Svarbiausia-išlaikyt, ar ne? Visam “kolūkiui”…

Tai plečiasi, tai populiarėja. Laimė tik tai, jog yra nemažai tėvų, nukreipiančių savo gerai besimokančius (!) vaikus pas individualiai dirbančius pedagogus. Kad ne tik “išlaikytų egzaminą” (tokie mokiniai išlaikys ir be jokio mokytojo), bet ir sužinotų dar daugiau…. Tokie sąmoningi tėvai (jų nėra mažai) supranta, jog vaiko mokslai yra kur kas vertingesni, nei sekmadienio pietūs restorane, ar nauja geležinė gelda garaže…

O jei tėvai nesidomi vaikų mokslais, rūpinasi tik buitiniais dalykais (“neturime laiko…”), tai jiems tikra padėtis aiškėja tik…po egzamino. Tada ir prasideda dejonės dėl “blogų mokytojų”. Tada ir užmirštama, jog rūpintis reikia laiku.

Aleksandras, 2017-07-13 12:22:54

„bazines“ žinias galima dėstyti lygiuojantis ne į “iškreiptai-banalėjantį” egzaminą, o kitus dalykus.

Kokius? Štai tame ir yra esminis klausimas ir ginčai, bet vienas yra aišku- “žingeidiems” yra skirti fakultatyvai ir olimpiados, o bazinė programa yra kas kita