„Verkiau 10 valandų“… M.A.M.A!

Tai Jazzu verkė 10 valandų, nes žmogėnai ją neteisingai užsipuolė…

Marius Ivaškevičius parašė ilgiausią straipsnį „Delfyje“, nes žmogėnai jį neteisingai užsipuolė už „Žali“…

O mudu vakar šiek tiek pažiūrėjome M.A.M.A ir liūdnai atsidusome…

***

O dabar aš toliau skaitau meksikiečio Guillermo Arriagos knygą „Laukinis“ (labai stora knyga!) ir svarstau: kiek lietuvaičių perskaitys šią knygą? kiek pripažins, kad ji šlykšti, nepadori, nevykusi, o kiek žavėsis (kaip aš…) neįtikėtina to autoriaus erudicija, išprusimu, talentu?

Taip, aš galiu pateikti tokią citatą:

„Ir dauguma mokytojų elgėsi kaip jis, mokytojų didžiąja raide, kurie stengėsi savo mokinius išmokyti, o ne buvo užsimoję žūtbūtinai įvesti kontrolę ir discipliną.“

Bet galiu pateikti ir tokią citatą:

„Viena vertus, viskas pakluso dieviškai valiai: „Dievas taip norėjo“, bet, kita vertus, kiekviename žemės kampe tūno velnias ir lūkuriuoja tinkamos progos sugundyti žmones ir nusitempti juos į pragarą.“

Arba tokią:

„Kodėl jis taip pasielgė? – klausia ji žudiko motinos, tarsi toji žinotų kodėl, bet ji vis tiek atsako: „Jis taip elgiasi apsėstas dievo.“

O gal aš turėčiau išmokti tuziną žodžių inuktito kalba, pavyzdžiui: ariuttag – atstumtas mylimo žmogaus.

***

Taigi dabar ir sakau jums: nereikia imtis nieko, jei turite verkti 10 valandų, jei turite teisintis, jei nesuvokiate, kokį niekalą pateikiate žmonėms… Teisingi, didingi, talentingi dalykai prasimuša kaip žolė pro asfaltą. Taip, originalūs, neįprasti dalykai bus peikiami, kritikuojami, bet tu eik kaip ėjęs ir stebėk: lieki vienas? ar minia žmonių, kuriuos ne vien tu gerbi, bet ir visuotinai pripažinti žmonės gerbia, seka paskui tave? Ir nei vienu, nei kitu atveju nereikia verkti, teisintis. Gali tik daugiau pagalvoti. Jei esi išmokęs galvoti, stebėti, skaityti…

Atsakymai

skaitytojas, 2019-01-28 17:53:15

Kažin, koks vienos valandos “verkimo” įkainis? Spėju, kad didesnis už vienos akademinės valandos įkainį, mokamą universiteto docentui už paskaitas.

Random, 2019-01-28 18:00:50

Gali būti liūdna, apmaudu, bet verkti? Tik dar labiau parodo, kad nebuvo apgalvoti veiksmai, kad nenusipelno jokios užuojautos.

Autistas, 2019-01-28 18:19:29

Aš visad gaudau ant logikos, turiu kitokį požiūrį, bet šįkart dar ir su ironija. Nepykite, bet Jūsų teorija turi taikymo ribas kaip matematikoje ar fizikoje. Ir pliusų man nebus daug.

Tai gi pradžiai ironija: man visad rupėjo kodėl žolė neprasimušą bro betoną užsienyje, kodėl neprižėlę plytelių tarpai kaip Lietuvoje. Ir joks senukas ten nekapoja jos su senu kapliu siųstas iš soc. pašalpų skyriaus (tik tam, kad dalis iš gėdos neitų – Lietuvos valstybė taip skirsto paramą pastatydama į labai gėdingą vietą ir liepdama atlikti beprasmį darbą, kad ir kasti sniegą, kuris vakare nutirps pagal prognozę), kad ta žolė po dienos ir vėl išlįstų.

Lietuva nesusidoroja su piktžolėmis, užsienyje jos nematau.

O dabar rimtoji dalis. Nemanau, kad kvailai auditorijai pateikus gerą dalyką jis prasimuš.

Jūsų kova taip pat neprasimušė, gal kitur ir turėtumėte milijoną sekėjų, dabar turite kelis, pripažinkite gėris Lietuvoje dar nelaimi be kovos.

Ir palikti, kad jis augtų pats kaip žolė netinka 🙂

Tai girdėti ir iš mokslininkų grižusių į Lietuvą, ten jie įžymybės, čia jie niekas.

Manau, kad menui irgi tas taikoma.

P.s. Jazzu klipo ne nežiūrėjau, pateikiau bendrą nuomonę

Burgis, 2019-01-28 23:04:19

Autistui: kai inkvizicija degino raganas, ne visi kovojo, bet švietėjai, mokslininkai pagaliau savo darbą padarė. Šalyje, kurioje pastačius kelis kryžius, iškart iškyla tūkstančių kryžių kalnas, kovą su kvailystėmis, tamsybėmis reikia tinkamai pasirinkti. Aš stengiuosi… 🙂

Autistas, 2019-01-29 06:42:31

Kryžių kalnas, rūpintojėliai ir mekenančios religingos bobutės, pritariu atrodo neprotingai. Bet kokia jo istorija, lygtai pastatė sukilimo dalyviams atminti, tebūnie.

Dėl inkvizicijos, privertėt mane pagalvoti: Dievo įsakymas nežudyk, o inkvizitoriai žudė, tai kokie jie pavaldiniai jei savo viršininko neklausė. Ar įmonė kalta jei įsisiautėję žudikai darbuotojai inkvizitoriai nuvertė generalinį direktorių Dievą ? 🙂

Iš to išplaukia ar Burgis ir jo gimnazija bloga jei kažkas paėmė valdžią ir teršia jo vardą.

Aš už religingus mokslininkus. Davatkos blogai, šaltas mokslininkas geriau už davatką, bet religingas išradėjas dar geriau.

Kaip tai įmanoma ? Juk mokslas ne viską dar atrado, tai palikim viltį tam ko nežinom, visgi o jeigu..:)

Trumpai tariant aš prieš davatkas apsimetėles, prieš religijas kurios žudo, tai maniakų žudikų sektos su kvailais pasiteisinimais.

Bet ar jos tam buvo kurtos, ar tiesiog atėjo tokie panašūs kaip ~ 1990 nusavino TV3 televiziją, nusavino Burgio gimnaziją, ar nusavina religijas ir iš balto padaro juoda.

Giedrius, 2019-01-30 14:08:45

“Tiek knygų buvo parašyta, siekiant atskleisti žmonėms Dievo Įstatymą! Bet prieš jį užrašant knygose, šis Įstatymas pradžioje buvo įspaustas jų širdyje. Juk kiekviena religija yra tam tikrų dogmų ir doktrinų, kurias jos siekia įpiršti tikintiesiems, visuma: tikintieji ne tik turi jas priimti, bet taip pat būti įsitikinę, kad jų religija yra aukščiau visų kitų ir tik šioje religijoje jie gaus išsigelbėjimą. Bet visai tai – tik fanatizmas.

Žinoma, būtų neprotinga palikti žmones vienus, pasiteisinant, jog jie [patys] turi skaityti Dievo Įstatymą savo širdyse, nes dauguma jų tam dar nėra pasirengę. Kad jie sugebėtų teisingai skaityti šį Įstatymą, visų pirma reikia juos išmokyti įsivesti tvarką savo vidiniame pasaulyje, kontroliuoti savo mintis, jausmus ir norus; kitaip tai, ką jie savyje perskaitys, bus tik jų vaizduotės arba netgi pačių primityviausių impulsų vaisius. Tokiu būdu, pirmiausia religijos užduotis yra išmokyti žmones skaityti Dievo Įstatymą, kuris yra užrašytas juose” (Omraam Mikhael Aivanhov).

vilkas pilkas, 2019-01-30 15:34:54

…liūdniausia, kad originalūs dalykai yra įprasti. Štai kad ir gerb. autoriaus nuotrauka spontaniška ir “dieviška”: kiek pakrypęs turėklas proporcingai dalija kompoziciją į dvi dalis taip, kad didesniosios ir mažesniosios dalių santykis lygus visos kompozicijos ir didesniosios dalies santykiui: ~ 1,618. O saulės šviesos horizontas dalija kompoziciją į dvi lygias dalis – tebūnie gėrio ir blogio po lygiai 🙂

petras, 2019-01-30 17:14:48

o tai koks yra dieviškas gėrio blogio santykis ?

Random, 2019-01-30 17:28:17

Toks kaip nuotraukoje. Lygiai per pusę.

Aš renkuosi dešinę pusę, kur gėrio koncentracija didesnė nei blogio. Deja, yra žmonių, gyvenančių kairės pusės aplinkoje, kur šviesos labai mažai…

petras, 2019-01-30 17:50:37

Random, bet o ko nesirenki 50/50, kaip dievas ? juk logiškiausia turbūt būtų rinktis taip, kaip dievas renkas, kur gėrio ir blogio 50/50, visą paveikslėlį. nes dievas gi geriausiai žino ar kaip čia gaunasi ?

Random, 2019-01-30 18:27:20

Plotas – 50/50, bet tu esi tik dalis tos visumos ir mano pozicija ašies x atžvilgiu dešinėje. Galbūt optimaliausias taškas kur gėrio/blogio santykis Y ašimi 1.618, bet aš juk ne apie tai.

Burgis, 2019-01-30 19:53:23

Random: tik geros gero žmogaus akys įžiūri dieviškąją proporciją! Ačiū!

Autistas, 2019-01-31 06:58:12

Kaip įdomu, matematikai mėgsta matematinius juokelius. Mano draugai informatinius, (kažkada seniau apie ram’us: simm, dimm, ddr ram’us, ddr2). O fizikai gal apie kvarkus. Lituanistai apie Seneką :)) Ir ką gi jums parašyti 🙂 Na gi jums patinka 50/50, o man ne.

Pas mus 50 ir 50 yra seime, ir pagal šalies dnr genetiką taip pat (bet čia per sudėtingai dnr, neįdomu ar ne).

  1. Tarkim šalį valdys 10 anglų ir 10 lietuvių. Kas nugalės ir kieno sprendimai viršesni bus pagal tikimybių teoriją ?

  2. Tarkim stovi japoniškas greitasis traukinys Jonavoje ir seimas balsuoja kur važiuoti, į šiaurės ar pietų ašigalį.

Ar traukinys apvažiuos žemės rutulį ar įvyks muštynės ? 🙂 Geriausiu atveju nuvažiuos 50km į priekį anglų balsavimu, 50km atgal lietuvių nutarimu.

Ir po 100 metų vis dar kursuos trumpuoju vietiniu maršrutu.

  1. Ir dar įdomu būtų, kad paskaičiuotumėte, kokia tikimybė, kad antros pakopos pensijų fondai, kurie yra nedrausti nesubankrutuos ? Praktinis matematikos pritaikymas 🙂

Čia ta proga, kad nuo 2019 visus sąlyginai jaunus, bet nenorinčius įtrauks į tą nedraustą fondą 3 kartus (kaip pasakoje) ir jei bent vieną kartą praleisi terminą ištrūkti, tu jau nebegalėsi ištrūkti iki mirties, nebent išvyksi iš čia 🙂 Gerai kol esi jaunas, pastabus, kol žvalus protas gal nesuklysi tokiose schemose, bet matosi tikslo jie siekia atkakliai, kad pasensi, nebūsi toks apdairus, viena klaidelė ir žiūrėk tave sumovė 🙂

Tai gi

Vardan tos Lietuvos,

Vienybė težydi 🙂

skaitytojas, 2019-01-31 12:38:56

Nežinau, kaip Japonijoje, bet Kinijoje traukiniai 94 km atstumą tarp Šanchajaus ir Sučou miestų centrų nuvažiuoja per 23 min., o štai Lietuvoje atstumą tarp Vilniaus ir Kauno traukiniai greičiausiai įveikia per 1 val.5 min. Klausimas, ne per kiek laiko traukinys įveiktų 102 km atstumą Kinijoje, bet kodėl XXI amžiuje traukiniai Lietuvoje važinėja XX amžiaus vidurio greičiais? Turime greičiausią internetą ir ,ko gero, lėčiausius traukinius Europoje.

Autistas, 2019-01-31 14:59:37

Yra ir daugiau klausimų, kodėl Lietuva išardė geležinkelį iš Mažeikių į Latviją. O Europos Sąjunga liepė atstatyti. Gerai, kad bent prižiūri kažkas protingesnis iš europos ta Lietuvėlę neklaužadėlę kaip mažą vaiką darželinuką.

Arba kodėl Snoro obligacijas Lietuva gyventojams kompensuoti pradėjo tik po to kai tą įsakė Europos Sąjungos teisingumo teismas. Tada Lietuvos aukščiausias teismas puolė vykdyti kas liepta, iki tol atsikalbinėjęs kaip neklusnus pirmokas.

Autistas, 2019-01-31 15:17:23

Ar yra traukinys į Baltijos šalis ir artimiausias kaimynines Suomiją, Švediją ?

Vilnius – Riga (Latvija ne)

Vilnius – Talinas nėra (Estija ne)

Vilnius – Helsinkis nėra (Suomija ne)

Vilnius – Varšuva (Užslaptintas, parduoda tik lenkai savo puslapyje, lietuviai sėdi š..nas suraukę ir litrail.lt nė žodžio)

Keltai ?

Klaipėda – Riga nėra (Latvija ne)

Klaipėda – Talinas nėra (Estija ne)

Klaipėda – Stokholmas nėra (Švedija ne)

Klaipėda – Helsinkis nėra (Suomija ne)

Traukinys

Vilnius – Maskva oo taip ! O Rusija TAIP !

Vilnius – Minkskas oo taip ! Baltarusija TAAIP !

Yra Maskva – Paryžius. O lietuvėliai net į Latviją vienus savo bėgelius nusiardė. Šaunuoliai

Lietuva tu didvyrių žeme !

skaitytojas, 2019-01-31 15:36:13

Autistui: gali kilti klausimas,kodėl lietuviški tv kanalai rodo daugybę rusiškų filmų, serialų, bet latviško ar estiško neteko matyti. Kabelinės tv taip pat siūlo angliškus,rusiškus,prancūziškus,vokiškus,lenkiškus etc. tv kanalus,bet nei vieno latviško. Būtų gerai,kad mūsų valdžios susitartų ir Lietuvos visuomeninė tv būtų retransliuojama Latvijos teritorijoje,o Latvijos tv-Lietuvos teritorijoje. Taip geriau išmoktume giminingas kaimynų kalbas ir kaimyninės šalies naujienas sužinotume tiesiogiai,o ne per tarpininkus.Galų gale ,geriau susikalbėtume ,nuvykę į svečius ( daugiau, negu “labdien”,”labvakar” ar “sveiki”). Gal baltų vienybė nebebūtų tik tuščia deklaracija? Kiek man žinoma, Lietuva ,berods, Vyriausybės iniciatyva, iš savo biudžeto finansuoja lenkiškų kanalų retransliaciją pietryčių Lietuvoje-gal taip skatina pilietiškumą?

Autistas, 2019-02-01 18:58:47

Nu va nubalsavo skaitytojai už latvišką televiziją.

Todėl nebus nei kelto į Švediją, nei traukinio į Suomiją.

Norintiems latviškos, siūlau žiūrėti internete, problema išspęsta ir diakusija baigta.

Beje gyvenau Latvijos pasienyje ir mačiau ją tiesiogiai 🙂

Autistas, 2019-02-01 19:23:24

Štai latviškoji tv 🙂

http://externals.streema.com/tv/play/4314/?language=en

skaitytojas, 2019-02-02 17:57:20

Autistui:yra esminis skirtumas-lenkiškus tv kanalus taip pat galima žiūrėti internetu, bet Lietuvos Vyriausybė nusprendė retransliuoti lenkiškus tv kanalus pietryčių Lietuvoje už Lietuvos biudžeto pinigus.

Autistas, 2019-02-02 19:36:33

Gal nori gerų santykių su lenkais, nes rusai tik ir laukia progos, kad mes neturėtume draugų. Nes aidėjo lenkiškų gatvių lentelių skandalai, tikslas, kad lenkai žiūrėtų tv ir baigtų apie lenteles galvoti.

O gal tiesiog pelnas, auditorija.

Taip pvz Italijoje, Ispanijoje, rodo kaimyninius kanalus, tikslai nepamenu, bet yra. Ir įlipęs į traukinį bet kuriame vakarų europos mieste gali važiuoti kur nori.

Iš Milano ta patį vakarą nuvažiuoju ir grįžtu iš Šveicarijos. (Išvažiuoju po piet). Iš Lietuvos aš negaliu pasiekti, Švedijos ar kitų kaimynių. Kiek iš čia skaitančių yra buvę Švedijoje, kur pragyvenimo lygis siekia ar lenkia Jav. Manau nebuvo 90% ir nebus.

O atstumas valanda kelio lyginant su traukiniu.

Autistas, 2019-02-02 19:38:22

Čia tas pats kas Amerika mums būtų kaimynė už 150km, bet 90% nebūtų jos aplankę nė karto.

Mažasis princas, 2019-02-03 03:40:29

Džiaugiuosi už Jus ! Kiek čia daug susirenka išmintingų asmenybių, p. Burgio dėka ! Ačiū Jums

Burgis, 2019-02-06 11:53:51

Mažajam princui: Ačiū Jums!