Veteranų fronte nieko naujo

Išsirink mane iš visų,

kad ryšėtum juodai,

kai manęs jau nebus.

Išsirink mane iš visų,

kad leidžiantis saulei

būtų tau liūdna vienai.

Išsirink mane iš visų,

kad manęs laukdama

tu girdėtum toli.

(Marcelijus Martinaitis)

***

Čia – frontas. Čia dažnai pro ausis prazvimbia kulkos lyg bičių spiečius, o kartais taip didingai tylu, kad nėra abejonių – tuoj ateis lemtis… Mes čia gyvename iš visų jėgų. Mes čia mylime taip, kad ant visų apkasų pražysta gėlės. Mes čia mylime visus ir viską: laiką ir miegą, vabzdį ir žolę, dangų ir draugą…

*

Taip, mes čia ilgimės dienų, kai nebuvo karo. Bet nelabai ilgimės, nes taikos metais mes taip aštriai nejautėme gyvenimo, kaip jaučiame dabar. Dabar kiekviena vis dar gyvo žmogaus diena verta dešimtmečių jau išėjusių žmonių.

*

Mes čia beveik visi jau sužeisti. Ir beveik visi jau pasveikę nuo baimės. Tiesa, yra tų, kurie keikiasi. Yra tų, kurie meldžiasi. Yra tų, kurie rodo drąsą gyventi taip, kaip gyveno anksčiau. Bet jų visų gaila… Neilgai gaila, nes jie pirmi ir išeina. Likusieji gerai gyvena tol, kol gerai kariauja: išradingai, teisingai, taupiai.

*****

Su kuo mes kariaujame? Su senatve.

Atsakymai

Burgis, 2013-04-06 15:45:34

Ir tai įvertinkite…

Arvydas R., 2013-04-06 15:59:03

Gražus tekstas. E. M. Remark’o stiliumi!

Burgis, 2013-04-06 18:14:56

Arvydui R.: ačiū! Jūs esate puikus žmogus!

sonata, 2013-04-06 23:38:30

Šiandien draugės jubiliejų pradėjom švęsti …S.Nėries muziejuj. Klausėm gidės, klausėm Staliliūnaitės įrašų. Ne literatų kompanija-dvi dešimtys techninių ir socialinių profesijų atstovų. Poetų dvasios gyvenimas tęsiasi. Ir Martinaičio žodis tebesirps vyšniom Suvalkijoj. Ir mūsų gal ne gigantiški, bet geri darbai kažką šildys, kai diemedžiais žydėsim…

laisvamanis, 2013-04-07 00:09:12

Ačiū už puikų tekstą.

Kariaukime su senatve, paimkime ją į nelaisvę.