Vieni griauna, kiti kuria

Šiemet mūsų gimnazijos istorijos VBE rezultatas nekoks… Kodėl? Todėl, kad mūsų mokytojai moko istorijos, geografijos, o ne būdų permanyti egzaminatorių kvailystes.

***

Neseniai Domas Boguševičius išleido istorijos vadovėlį, o štai ant stalo nauja trijų mūsų gimnazijos mokytojų knyga. Švietimo vadai kalba apie integruotą mokymą, tik kalba… O mokytojai ėmė ir padarė.

*

Ir aš seminaruose pavyzdžiais rodau, kaip integruotas mokymas gali išgelbėti mus nuo perkrovų mokyklose, kaip mokykla gali tapti panašesnė į gyvenimą, kuris nėra suskirstytas į dalykų pamokas.

*

Istorija ir geografija tikrai labai artimi mokslai, bet „suintegruoti“ galima ir  matematiką su daile (Ešero paveikslai, Miobiuso juosta…) ir muziką su istorija, geografija (Vangelis…) ir fiziką su chemija (elektrolizė…), ir kūno kultūrą su biologija (skausmai šone bėgant…). Pasakykite man mokyklinių dalykų porą ir aš juos „suintegruosiu“!

Atsakymai

Burgis, 2014-08-29 09:10:13

Pagirkite juos!…

skaitovas, 2014-08-29 10:05:47

Kad jau prašote pasakyti dalykų porą, tai – dorinis ugdymas (tikyba) ir kūno kultūra.

Įdomu, kaip išsisuksite 🙂

Burgis, 2014-08-29 11:59:01

skaitovui: o, tai labai paprasta! Ir labai svarbu! Kūno kultas. Kūno ir dvasios harmonija. Kiek tobulinti kūną, kiek jį drausminti, kad netrukdytų sielos tobulėjimui. Asketizmas. Kilnus elgesys sporte. Seksualiniai elementai kontaktiniame sporte (pvz., imtynėse).

skaitovas, 2014-08-29 12:22:57

OK, užskaitom 🙂

chemikas Rimas, 2014-08-29 14:26:41

gal ne tik pozityvius žinias reik integruoti…. juk gyvenimas daugiaspalvis ir daugiabriaunis.

Kūno kultūra, chemija, biologija – suintegruojame ir turime medžiagą apie dopingą.

Mile, 2014-09-01 14:08:00

O kaip suderinti etika ir kokia geometrija? Arba lietuviu kalba ir matematika?

Burgis, 2014-09-01 14:20:04

Mile: labai paprastos užduotys!

  1. Etika (su tikybos priemaiša) ir geometrija: kodėl dangaus kūnai yra rutulio formos; kodėl mums nepažinus skaičius pi; kodėl „dieviškoji proporcija“ yra gražu; ką pasirinkti, gaminant indą – gražiau ar talpiau; tiesos sakymas: pripažink, kad negali įrodyti trečiojo Euklido postulato; pripažink begalybės mistiką…

*

  1. Lietuvių kalba ir matematika: kalbos precizika: vienas ar bent vienas, tada ir tik tada (būtinosios ir pakankamosios sąlygos); eilėraštukai skaičiams e ir pi prisiminti; matematinės klaidos grožinėje literatūroje; kalbiniai silogizmai (aš – melagis!)…

***

O čia daug galima prirašyti!…