Vieno žmogaus nuomonė

Grįžau iš Birštono. Ištryniau daug komentarų. Tokia yra vieno žmogaus nuomonė. Nepamirškite: jūs galite išeiti iš šios svetainės ir nebegrįžti, o aš negaliu…

*

Baigėsi pusantros paros trukusi gimnazijų asociacijos, kuriai priklauso 171 Lietuvos gimnazija, konferencija. Neabejoju, kad daugeliui labai nepatikau. Neabejokite, Gerb. Regina D., kad ir man daug kas ten labai nepatiko. Bet aš turėjau vieną kartą pabūti tokiame renginyje, nebuvau buvęs. Nemanau, kad aš ten š… maliau, anot Jūsų, bet gal Jūs ten buvote ir taip mano intarpus įvertinote? O jei nebuvote – tai kaip pavyko įvertinti?…

*

Konferencija priėmė rezoliuciją. Siūliau to nedaryti, bet tai buvo paskutinis mano pasiūlymas, nes už nugaros (tokiuose renginiuose stengiuosi atsisėsti pirmoje eilėje; jei jau dalyvauju, tai noriu viską matyti ir girdėti…) išgirdau repliką: „Tai vieno žmogaus nuomonė!

*

Nesupratau ir nesuprasiu, kam reikia rezoliucijos patiems sau? Šalininkai tikino: „Ją ištransliuosime…“. Kam? Moksleiviams, mokytojams, švietimo valdininkams? Jums? Pasirodo, be mūsų konferencijos niekas nežinojo, kas yra švietimo kokybė ir nuo ko ji priklauso. Tokia rezoliucijos tema. Gerai, dabar ją ištransliuosime (ir aš jums ištransliuosiu, būtinai ištransliuosiu, kai tik gausiu suredaguotą tekstą!) ir… visi sužinos, ką mes veikėme pusantros dienos? Sužinos, kas ta švietimo kokybė? Ims visomis išgalėmis jos siekti? Iki šiol, žinia, negalėjo siekti, nes nežinojo, kas tai yra…

*

O aš siūliau išsiaiškinti, kokios yra asociacijos galios. Kas jos įsipareigoja klausyti, o gal net jai paklusti. Siūliau ryžtingai pareikalauti, kad ŠMM, NEC, NMVA nedelsiant išspręstų bent 2-3 skaudžiausias švietimo problemas. Sužinojau, kad reikia išsiaiškinti, kokios tos problemos…

*

Prašau jūsų pagalbos! Noriu, jums padedant, suformuluoti ir asociacijai pateikti penkias problemas, iš kurių gal ji, asociacija, pasirinks 2-3 ir kitų metų pabaigoje galėsime konstatuoti – asociacijos valia problemos dingo ar bent ženkliai sumažėjo. Tai būtų švietimo stebuklas!

*

Štai mano pradinis problemų sąrašas. Kad galėtumėte cituoti, vienu žodžiu įvardinsiu kiekvieną problemą.

*

  1. Nuotrauka. Reikia pradinę, pagrindinę ir vidurinę mokyklą baigiantiems moksleiviams, jų tėvams, mokytojams, švietimo valdininkams ir visuomenei parodyti tikrąjį moksleivių išsilavinimą, išprusimą, gebėjimus. Parodyti atvirai, sąžiningai, o tai šiuo metu įmanoma tik taip: įvertinimas ar bent įsivertinimas rengiamas lygiagrečiai su šiuo metu įteisintomis patikromis. Nuo tikrojo įvertinimo niekas niekaip negali nukentėti! Svarbu tik sužinoti, pamatyti…

*

  1. Atestacija. Sukurti visai naują mokytojų ir mokyklų vadovų atestacijos sistemą. Vertinti pagrįstai, objektyviai, neverčiant kaupti „gerumo“ įrodymų, nežeminant žmonių vizitacijomis, neužverčiant kalnais lentelių, dokumentų. Šiuo metu tai įmanoma tik kaip eksperimentas, po kurio niekas negali būti atleistas, pakeistas… Gali tik pats išeiti, jei susipranta… Kaip tai padaryti? Aš žinau!

*

  1. Mokytojų mokykla. Sukurti struktūrą, kurioje mokytojai galėtų mokytis realių dalykų, nenutraukdami savo tiesioginio darbo. Mokytojus reikia mokyti kompiuterinio raštingumo, lietuvių kalbos, užsienio kalbos ir dėstomųjų dalykų. Mokytojų mokytojai turi būti geriausi šalies pedagogai. Jiems turi būti dosniai mokama. Lėšos turi būti paimtos nutraukiant dabar klestinčią beprasmę leidybą, beprasmius mokymus kategorijai gauti.

*

  1. Knygos. Būtina ryžtingai inventorizuoti turimus vadovėlius, mokymo priemones, nedelsiant pašalinti netinkamus, panaikinti pratybų sąsiuvinius, greitai sukompiliuoti ir išleisti daug nedidelių, nebrangių (nesiekiant spausdinio techninės ir meninės prabangos) vadovėlių. Vadovėlių leidyba neturi būti komercinė, privati, bet turi būti rinkoje! Turime patirties: po nepriklausomybės atgavimo taip dirbo KTU matematikų kooperatyvas „Konspektas“. Gerai dirbo!

*

  1. Alternatyvos. Didžiuosiuose miestuose būtina sukurti alternatyvias mokyklas standartinėms mokykloms. reikia uždrausti imituoti mokymąsi! Reikia įvesti (grąžinti) šalinimo iš mokyklos praktiką. Moksleivį reikia perkelti į kitą, specializuotą mokyklą, kol jis pats „nepersikėlė“ į koloniją ar kalėjimą…

***

Žinoma, tyčia neparašau dar kelių temų. Juk jūs jas žinote!

Ar išgirsite mano prašymą?

Atsakymai

Burgis, 2013-05-03 20:33:14

Įverčiams…

Darius, 2013-05-03 23:49:52

pagal svarbumą:

3,4,5,2,1

Zaratrusta, 2013-05-04 09:04:05

Nuo kurios potemes pradedam diskusija?

Darius, 2013-05-04 11:05:19

Aš labai pritariu 5 problemai, tačiau mokyklų direktoriai, švietimo vadovai apie tai net bijo kalbėti.

Zaratrusta, 2013-05-04 11:46:11

Direktoriau, ka Jus galetumete i tai atsakyti? Ar bijo?

Burgis, 2013-05-04 13:00:26

Zaratrustai: taip, bijo! Bijo ne tik direktoriai, bijo visi Lietuvos valdininkai, bijo viso pasaulio valdininkai! Kodėl bijo? Yra dvi priežastys:

  1. Visi žino, kaip totalitariniai režimai susidoroja su priešininkais. Siaubingiausia – pripažinti sveiką žmogų pamišėliu. O nuo diferenciacijos pagal gebėjimą (negebėjimą) mokytis iki diagnozių priskyrimo – vienas žingsnis. Kas bus tie, kurie rūšiuos? Kiek jie bus dori, teisingi, išmanantys rūšiavimo dalykus?

  2. Pasaulis labai bijo žmonių rūšiavimo pagal rasę, tautybę, religiją, socialinę padėtį, seksualinę orientaciją ir kt. Rūšiavimas pagal gebėjimą (negebėjimą) mokytis gali būti pavojingas precendentas.

*

Tai ką daryti? Reikia, kad mokykla būtų pasirenkama laisvanoriškai, supratus, kad toje mokykloje, kurioje esi, niekas nenuolaidžiaus. Dar tiksliau: niekas netoleruos rūšiavimo pagal poreikius, norus ar nenorus! Supratus, kad tikrai gausi pažymėjimą, atestatą, diplomą su tikrais įverčiais, kurie tau gali nepatikti…

Arvydas, 2013-05-04 13:06:25

švietimo sistemos laukia panašiai tas pats ,kas ir vienuolynų sistemos-o juk iš ten ji ir kilo…

Zaratrusta, 2013-05-04 13:14:51

Aciu uz atsakyma.

Ka Platonas sakytu? Rafinuoti totalitarizma?

Siandien dauguma jau apsiginklave savo teisem..

ak, 2013-05-04 18:07:35

Vieno žmogaus nuomonė, kai ji prieštarauja gaujos nuomonei reiškia du dalykus: a) gauja jį sudraskys.

b) gauja apšauks jį maniaku, debilu, narkomanu, pedofilu ir įrodys, kad jis nevertas pagarbos šiukšlė…

Jūsų mintys apie švietimą – aiškios ir teisingos. Būtent dėl to jų niekam nereikės. Jūs rizikuojate – tiesa jūsų neveš į psichinę, nes ir taip netrukus išgrūs į pensiją ir tapsite bereikšmiu. Ką reiškia kovoti prieš stiprų korupcinį klaną aiškiai parodo tokios N. V. pavyzdys. Jūs esate vienas žmogus ir galite kalbėti bent savo tinklalapyje… Rekomenduoju savo mintis išsakyti “Dialoge” arba “Delfyje” ir neleisti jų redaguoti… Jeigu galite neleisti…

Burgis, 2013-05-04 20:31:21

ak: net nustebau, kaip šįkart mano nuomonė sutampa su Jūsų nuomone! Visą dieną dirbau: važinėjome po parduotuves, aplankėme du medelynus, nusipirkome ir pasodinome keletą krūmelių, keletą medelių…

*

O foninė mintis vis buvo apie tą konferenciją… Vis aiškiau matau, kad niekas nieko nė nesiruošia keisti, taisyti. Negerai taip sakyti apie kolegas direktorius, bet kaip galiu nepastebėti, kad visi buvo patenkinti: kalbėjo profesorius, kalbėjo švietimo valdininkas, o ne direktoriai jiems! Neatsirado nė vieno, kuris būtų padėjęs man pareikalauti to, ką turi daryti viceministrė ir departamento direktorius. O jie pasėdėjo, pakalbėjo mums ir išvažiavo… Neabejoju, kad labai patenkinti savimi. Neabejoju, kad su mintimi – viskas gerai, visi mus sutiko labai draugiškai; na, buvo vienas toks senukas, bet tas ilgai nebespurdės…

*

Išvada: pasikarkite! Rūpinsiuos tik savo gimnazija. Lietuvos švietimu tegu nesirūpina niekas. Veršių tauta, anot vieno politiko, nenusipelnė…

Raselė, 2013-05-04 22:34:24

Tamstele lyg ir esate neteisus, teigdamas, kad niekam nerūpi švietimas. Prieš keletą mėnesių klausiau NMVA Direktoriaus paskaitos. Pats užduoda probleminius klausimus, pats žino atsakymus, kaip geriau. Dabar gal kiek ta NMVA “apsidirbo” su vadovais, bet “Ugnies” jos darbe netrūksta. O kodėl viskas blogai ir viskas blogėja, jei tokių ugningų asmenybių turime?

Darius, 2013-05-04 22:50:57

Kaip matome iš temos komentarų, apie švietimo problemas niekas nenusiteikęs diskutuoti. Gal dar neturi vaikų, gal vaikai jau išaugo ir mano, jog ta problema yra ne jų. Gal dar anūkai nesiruošia į mokyklą (dar per anksti rūpintis).

Geriau postringauti ankstesnėje temoje apie samdomus žudikus ir kailiadirbius:-)). Gaila ;-(

Burgis, 2013-05-04 23:19:00

Dariui: silpna viltis – pirmadienis… Gal tik dirbantys gali diskutuoti?

Rasa, 2013-05-05 08:12:42

Dariui: Gal žmonės nelabai nori diskutuot todėl, kad galimybė ką nors pakeisti jiems panaši į galimybę pamaitinti badaujančius Afrikos vaikus, t.y. tai atrodo neįmanoma?

Man švietime dar labai nenormalu atrodo tas pagrindinis išsilavinimas. Jis niekinis. Iš vienos pusės jo pakanka (atsieit), o iš kitos net darbo birža į beveik jokius kursus nesiunčia žmonių be vidurinio. Taigi, gal turėtų būti pas mus daug daugiau normalių profesinio mokymo įstaigų su viduriniu išsilavinimu. Nuo 9 klasės, ne po dešimtos. Nenoriai besimokantys galėtų įgyti profesiją + turėtų bent minimalią galimybę ateičiai. Jei tarkim kol baigs, “pabręstų”, persigalvotų ir sugalvotų tęsti mokslus kokioj kolegijoj. Išsispręstų problema su nenorinčiais mokytis vidurinėj, bet tempiančiais laiką ir maišantiems kitiems, vaikais 9-10 klasėse.

Bet profesijų turėtų būti gerų. Tiesą sakant dabar, gerdama kavą, eisiu pasidomėti kokių gi mes profesinių turim, be santechnikų ir stalių 🙂 Nes žinau, kad mūsų namo visi neklaužados tai būsimi santechnikai :)))))))) nes čia tokia mokykla arčiausiai 🙂

Zaratrusta, 2013-05-05 08:54:26

Koks yra pagrindinis KTUG tikslas siandien?

lol, 2013-05-05 09:27:19

o tarp kitko santechnikai neblogai “plėšia”.

už valandos “pasikrapštymą” vonioje, porą vamzdžių pakeitę, drąsiai užsiprašo 300 lt….ir atvažiuoja su nepigiu automobiliu.

Burgis, 2013-05-05 10:00:57

Zaratrustai: būti!

Zaratrusta, 2013-05-05 10:06:50

Ar galite placiau paaiskinti? Nemanau jog supratau Jus.

Burgis, 2013-05-05 10:27:24

Zaratrustai: darysime viską, kad tokia mokykla būtų ir būtų geriausia.!

Arvydas, 2013-05-05 11:29:19

Intelektualinis vidutinio-statistinio lietuvio statusas -žemas.Aišku ,čia kaltos ir baudžiavinės ir kolūkinės šaknys ,bei tautos nugalvinimas keturiasdešimtaisiais.Prolet-kulto pasekmes matome ir dabar- į santechniką tauta žiūri rimčiau nei į varganą profesoriūkštį, labai gerbiami tautoje -banditai- visų kategorijų- vadinamųjų berniukų lakstančių bambaliais iki ekonominių -politinių ,kaip agurkichas. Mylimas krepšinis -jis ypač dera su alumi, niekinami šachmatai-argi čia sportas?-nei parėksi ,nei pagersi ,nei pasimuši su kitais sirgaliais.Patarčiau pirmiausia ir pradėt nuo STATUSO.šioje vietoje, reikia pagalvot ir apie niekingus pinigėlius- be normalių atlyginimų pedagogas niekad nesulauks tautos pagarbos ar netgi elementaraus dėmesio. Geras specialistas ,bent jau pusę butkevičiaus per darbadienį turėtų gauti, o labai geras-kokius du….

Arvydas, 2013-05-05 12:10:10

p.s . butkevičiumi aš vadinu tą jo pagarsėjusį minimumą -1000 lt.

mokytoja, 2013-05-05 17:56:42

“be normalių atlyginimų pedagogas niekad nesulauks tautos pagarbos ar netgi elementaraus dėmesio”.

Normalus tas atlyginimas, jei tik turi “normaliai” pamokų ir dar stažo. Taip, jaunam, pradedančiam mokytojui sudėtinga.