Viršininkas

  1. Niekas nežino, kuo jis užsiima. Bet jis vis kažką rašo, kažkam skambina, kažkur išvažiuoja ir nelauktai netikėtai sugrįžta. Kartais jis pusdienį neateina į savo darbo kabinetą, kartais ten sėdi iki vėlumos. Su visais kalba miglotomis nuotrupomis. Atrodo, kad jo visas gyvenimas – dėlionė iš mažų fragmentėlių, o būsimo rezultato niekas negali atspėti.

*

  1. Jis griežtas ir orus. Jo klausimai – su užuomina apie galimą bausmę, jo nurodymai – kaip botago kirčiai. Niekas neturi pajausti, suprasti, kokio jis išsilavinimo, išprusimo, erudicijos, doros, sąžiningumo… Ne jūsų reikalas! Jo visi bijo, bet, keista, mėgsta! Nes jis už viską atsako, viskuo pasirūpina.

*

  1. Jis darbštuolis. Visi visą laiką mato – jis dirba. Visi supranta, ką jis dirba, bet ne visi supranta, kodėl jis tai daro. Turbūt ir jis pats nesupranta, nes be paliovos pyksta, kad viską turi padaryti pats. Kodėl nenurodo to ir ano padaryti kitiems? Nepasitiki? Bijo, kad jį gali pradėti vadinti tinginiu, veltėdžiu? Supranta, kad dirbti moka, o vadovauti – nemoka?

*

  1. Niekas neabejoja, kad jis – tikras viršininkas. Nes jis nieko neveikia ir to neslepia. Aš viršininkas, man nepriklauso dirbti! Paplepa, pavaikšto, išgeria kavos, paskaitinėja naujienas kompiuteryje… Dažnai atostogauja. Turi nesuskaičiuojamą aibę pramogų ir pomėgių. Gauna neįsivaizduojamo dydžio atlyginimą. Turi neįspėjamos galios globėjų. Toks įspūdis, kad jis tuoj tuoj pakeis darbovietę, bet nekeičia – metų metus…

*

  1. Kas maudosi idėjų jūroje, ką blaško inovacijų vėjai, kas kenčia dėl laiko viskam aptarti, viskam pabaigti stygiaus? Mūsų viršininkas. Čia pradėta, ten įpusėta, kitur bebaigiama… Kelinti jau metai taip? Kiekvieną dieną – susitikimai, vizitai, seminarai, posėdžiai, pristatymai, aprobacijos…

*

  1. O mūsų viršininkas – buhalteris. Jis viską stropiai perskaito, pasirašo susega. Jam neša ir neša ataskaitas, suvestines, lenteles, skaičiuotes. Jis tiria ir tiria pajamas, išlaidas, personalo ir užduočių paskirstymą, tiekimo ir užsakymų duomenis. Jis visiems rašinėja, skambinėja ir vis klausinėja, klausinėja… Kas matė jį vaikštant po teritoriją? Niekas.

***

Apie ką aš čia parašiau? Apie save? Apie tavo viršininką? Ne, aš nesu nė vienas iš šešių. Ir tavo viršininkas nėra. Bet mes esame sudėti tų šešių spektro dalių. Dabar parašykite apie proporcijas…

Atsakymai

Burgis, 2013-03-13 14:35:12

Reitingams…

Giedrius B., 2013-03-14 10:30:59

Dar trūksta viršininko-filosofo ir viršininko-Saliamono 🙂

o jų pas vieną viršininką daug atrasčiau 🙂

ak, 2013-03-14 10:35:13

Jau pats žodis “viršininkas” viską pasako. Žinome, kad tai nėra rikiuotės karininkas vedantis savo karius į mūšį ir pats rizikuojantis gyvybe. Žinome, kad tai nėra ekspedicijos vadovas toks kaip Roaldas Admundsenas būrį šaunių vyrų nuvedęs į Pietų, o vėliau ir į Šiaurės ašigalius. Kas yra viršininkas? Gimnazijos direktorius, beje, gali būti ir viršininku ir švietimo vadybininku. Tad tų direktorių yra dvejopų. Rajono švietimo skyriaus vedėju vargu ar gali būti kvalifikuotas specialistas ir geras vadybininkas. Juo gali būti tik viršininkas. Ministerijoje – nežinau ar ten iš viso normalus pedagogas galėtų patekti – ten gali dirbti tik viršininkai. Viršininkas dažniausiai būna valdininkas dirbantis valdiškoje įstaigoje. Na tiesa, “bosas” – tas kuris valdo kapitalistinę įmonę ir šokdina inžinierius bei vadybininkus irgi ganėtinai bjaurus bei niekingas – jį galima taipogi pavadinti viršininku… Na šia tema reikėtų parašyti kokį šimtelį disertacijų.