Vis dar kovas. Vis dar kova…

Vaikystėje man buvo smalsu, kiek teisi mama sakydama, kad kovo mėnuo tokį vardą gavo dėl to, kad vyksta kova tarp žiemos ir vasaros. Kita versija buvo pasakyta mokykloje – dėl to kovas, kad kovai parskrenda. Bet gal kaip tik kovai dėl to kovai, kad parskrenda kovo mėnesį?

*

Aišku tik tiek, kad šiandien matėme gražią kovą tarp žiemos ir vasaros! Čia saulelėje šildėmės, balkone įsitaisę, čia vėl nuo vėjo ir sniego slėpėmės…

*

O žiniasklaidoje kovos – kiek tik nori! Save išsikėlusieji kovoja už teisę mus valdyti. Rusijos TV nuo ryto iki vakaro kovoja Kryme. Prisižiūrėjau, kaip džiūgauja Krymo žmonės! Pasirodo, jie kentė ukrainiečių priespaudą, o aš nežinojau…

*

Politikai kovoja, kas kiečiau, kas įtaigiau pagirs ir pasmerks. Kitus ir savus. Aš tai nei girsiu, nei smerksiu, tik vieną aspektą paryškinsiu.

*

Ką darys visi tie JAV ir Europos vadai, kurie kategoriškai pareiškė, kad Krymas turi likti Ukrainos, jei jis vis tik neliks Ukrainos? Pradės karą su Krymu? Pradės karą su Rusija? Paskelbs tiems ir kitiems visišką blokadą: nieko nebeparduos jiems, nieko nebepirks iš jų, niekas nevažiuos pas juos, nieko neįsileis iš tų kraštų?

*

Absurdas! Nieko to nebus! Tai kam reikėjo taip svaičioti?! Tai kam reikia Rusijai tiesiog padovanoti garbę pasakyti: šuo loja – karavanas žygiuoja?

*

Vargšė Lietuva… Po karo šios mažos šalies žmonės išėjo į miškus kautis prieš rusiškąją mešką ir tikėjosi paramos iš pasaulio galingųjų valstybių, karą kartu su Rusija laimėjusių valstybių. Nesulaukė… Istorija kartojasi.

Atsakymai

Burgis, 2014-03-16 19:28:22

Įvertinkite…

nuoba, 2014-03-16 23:01:23

Nesusilaukia ši Burgio nuomonė didelio palaikymo, bet kad jisai visiškai teisus.

Tas didysis karingumas (įskaitant lietuvaičių) labai pasitarnavo Putinui. Būtų elgiamasi kiek santūriau, tai būtų Janukovičius dar pakaraliavęs pusmetį (vogti vis viena jau nedaug ką belikę), bet Krymas ko gero būtų Ukrainai likęs ir visas pasaulis būtų laimėjęs

Povilas, 2014-03-17 10:24:37

Sankcijos Rusijai? Ar ne juokinga? Per daug didelė valstybė, per daug stipri kariniu požiūriu, o periferijoje žmonės įpratę vargti nuo seno (“vargti” – ne lietuvišku supratimu). Jų nuoširdumas – begalinis, tačiau valdžioje sėdi dažniausiai vilkai, apie tai pakalbėti jie imdavo prie butelaičio (kursuose, tuomečiame Leningrade). Iš Vakarų “triukšmo” bus didelis niekalas, ukrainiečiai liks vieni, gal tik “popieriukų” pametės pensijoms ir sisteminėms ūkio pertverkoms. Putinas šito nelauks… Atskiras lietuvių spirgėjimas ES keptuvėje jau svyla…

skaitovas, 2014-03-17 11:09:18

Pagal šią logiką, matyt, reikėjo ir Lietuvai 1990-1991 metais labai nespirgėt, palaukt, kol ją paleis? Gal tada ir Islandija bereikalingai spirgėjo? Ar Danija su Slovėnija?

Aišku, Lietuvai pasisekė, kad Vilniaus (ir Klaipėdos) problemos išsisprendė geriau, nei Krymo.

O kaip laukėm ir džiaugėmės kiekvienu drąsesniu pirstelėjimu prieš tą mešką? O kaip malonu buvo, kad tie patys ukrainiečiai vyko kovoti į Lietuvą? Kad ir simboliškai.

nora, 2014-03-17 12:24:39

…Tai kam reikėjo taip svaičioti?…

Senokai lankausi Jūsų svetainėje, žaviuosi literatūriniu talentu, maniau kad daugeliu atvejų pritariu ir suprantu. Pasirodo, klydau, gaila

Burgis, 2014-03-17 12:42:31

norai ir kt.: žinoma, kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę, požiūrį, bet, skaitydamas jūsų komentarus, kažkodėl manau, kad jūs komentuojate nesupratę mano nuomonės, požiūrio…

Nora, gal Jūs patikslintumėte, kam būtent nepritariate?

*

Nenorėčiau, kad mes susirašinėtume taip, kaip, anot rusų, kalbasi B.Obama su V. Putinu. Šiandien rusų žiniasklaida taip apibūdino judviejų vakarykštį pokalbį: B.Obama pasveikino V.Putiną sėkmingai surengus parolimpines žaidynes, o V.Putinas pasidžiaugė sėkmingu referendumu Kryme…

AK, 2014-03-17 14:27:53

Na o kas toje Lietuvoje 1990 metais kovojo? Kas šaudė į rusų tankus, grūmėsi? Kiek žinau buvo nukautas vienas vienintelis rusų kareivis. Net rezistentai jų pokario metais nušovė kelis šimtus. Ar jūs rimtai galvojate, kad pulkas bobų ir naivių inteligentų susirinkusių prie AT pastato tada iškovojo Lietuvai nepriklausomybę? Ar Jūs rimtai galvojate, kad buvo kova? Kas tada kovojo Estijoje, kur aukų nebuvo? Kas kovojo Tadžikijoje, kuri tapo nepriklausoma nors labai norėjo ir tebenori būti su Rusija? Tai buvo žaidimas, bet tikrai ne mes jame ką nors lėmėme. Sakykim kodėl nepriklausomu tapo Kazachstanas, kuris tos nepriklausomubės visai nepageidavo? Beje, o dėl ko dabar turi kovoti Krymo rusai? Ukrainoje, pragyvenimo lygis net šiek tiek žemesnis negu Rusijoje… Gal jiems tapus Rusijos piliečiais gyvenimas ir nepagerės, bet ir nepablogės… Tad dėl ko jiems kautis?

Povilas, 2014-03-18 10:15:12

Ponai Generolai ir Grandinių damos! Ar kartais nesijaučiame nelyginant maži mažutėliai, kuriems duodama žinoti tai, kas “leidžiama mažiukams”? O kas vyksta ilguose valdžių koridoriuose, kabinetuose, kur teritorijos pasidalijamos? Kilo triukšmas dėl Čečėnijos, P.Osetijos, Abschazijos, Padnestrės, įžūliausiai okupuotos 4 Kurilų salos, o kaip su Sachalino dalimi??? Neleis, mat, keliolikai rusų į Europą “sraigių pavalgyti”. “Kartoška v mundire – i vsio bogatstvo” …D

Ar sučirškė nors vienas vakarietis, kai čečėnus ištisais kaimais pjovė? Tfu…

Indra, 2014-03-19 16:43:39

Nuo tokios politikos reikėtų pabėgti į „paralelinius pasaulius“, kaip mūsų klasikas Erlickas sako… Į kojinių pasaulį, į grąžtų pasaulį, į knygų pasaulį, į mokslo pasaulį – ten niekas nieko nesidalija…

GZ, 2014-03-24 06:03:52

Mane labiausiai suintrigavo “grąžtų pasaulis”. Kažką įdomaus praleidau…