Visagalybės tarpininkai

medelis

*

Tie, kurie mano, jog bažnyčia atvira naujoms idėjoms, gyvena svajonių pasaulyje.

(Daniel Quinn. „B istorija“)

*

Aš labai retai skaitau portalų komentarus, bet labai dažnai permetu juos akimis, prieš tai surūšiavęs pagal kriterijų „geriausi“. „Perliukų“ pasitaiko retai, bet pasitaiko. Štai vienas iš jų (nieko netaisiau, nieko neištryniau):

*

Juokingiausia, kad tikro kataliko fundamentalisto požiūriu dirbtinis apvaisinimas iš viso yra ėjimas prieš Dievo valią. Bet kažkodėl Dievas kiekvienam šviežiai apvaisintam mėgintuvėlyje embrionui iš karto paslaugiai atsiunčia sielą – reiškia, tai atitinka Dievo valią ir Dievui patinka? O gal neatsiunčia? Nu tai tada embrionas ir nėra žmogus, tiktai biologinės medžiagos gumulėlis, ir jį išmest į kriauklę tai tas pats, kas nuleisti į kanalizaciją morkų lupenas. O jei embrionas žmogus, tai gal ir savaime žuvusius embrionus reikia laidoti su kunigu, grabe, ir su visais navarotais? Protingam išsilavinusiam žmogui iš viso operuot kažkokiom viduramžiškom juodaskvernių kategorijom XXI amžiuje iš viso atrodo kaip pasityčiojimas iš sveiko proto.

***

Žinoma, aš už tai, kad žmonija visomis įmanomomis priemonėmis padėtų šeimoms susilaukti vaikų! Gailėdami žūstančių embrionų „tikratikiai“ pamiršta, kiek žūsta greitų, vikrių, labai gyvų spermatozoidų. Jų negaila? Ar jie – ne Dievo kūriniai?

*

Neplėtosiu tos temos. Šaknys giliau. Stebiuosi ir negaliu atsistebėti, kaip šiais kosmoso, atomo, kompiuterijos laikais vis dar diegiamas viduramžiškas Dievo supratimas. Tik pagalvokite – visagaliui Dievui reikia tarpininkų! Kodėl?! Juk Visatos Valdovas, Aukščiausioji Valia valdo visus ir viską! Ar mūsų žmonės vis dar tokie neišprusę, tamsuoliai, varguoliai, kad negali suprasti elementarios tiesos, kurią vaizdingai parodė komentatorius: viena iš dviejų – arba Dievas visagalis ir jam nereikia jokių tarpininkų (kunigų, bažnyčių, ritualų, maldų…), arba jis nėra visagalis, todėl jis nėra Dievas (to, ką prastuomenė vadina Dievu, iš viso nėra), kunigai susikuria sau verslą, meluoja.

*

Kodėl reikia vaikus mokyti melstis?! Juk užtenka jiems paaiškinti Didžiąją Paslaptį, tai, ko mes nežinome ir nesužinosime (kodėl laikas vienakryptis, kodėl Visata begalinė, kodėl mes ateiname į Žemę ir t.t.). Tada, jei žmogus silpnas ir bailus, jis gali melstis savo žodžiais, savo mintimis – Visatos Valdovas priims tai. Jei žmogus doras ir drąsus, jam nereikia melstis – suprask, prašyti. Prašyti galima silpnesnio už save, niekšingesnio („nežudyk manęs…“), o Vyriausias Vadas, Visatos Teisingumas visada viską nusprendžia teisingai.

*

Tai kokios gali būti diskusijos dėl atominio ginklo, dėl dirbtinio apvaisinimo, dėl to ir ano? Tik tarp žmonių! Nepainiokime Dievo! Tai – ne mūsų valioje, ne mūsų galioje. Ir nereikia man jokių tarpininkų – mano tikėjimas grįstas jausmu ir protu, jis eina tiesiai į Didžiąją Paslaptį. Todėl gyvenu ramiai, oriai. Iš šio pasaulio pasitrauksiu tada ir taip, kaip bus pareikalauta.

Atsakymai

Elena, 2016-09-19 16:17:08

Elena,-

labai norečiau, kad šiuo klausimu pasisakytų Giedrius.

Giedriau,- jei galit. Jūsų nuomonė įdomi šiuo klausimu.

Rasa, 2016-09-19 22:55:54

Burgiui: keistai Jūs suprantate maldos esmę 🙂

ir, 2016-09-20 08:57:53

Jūs pats būdamas Mokytojas, neigiate dvasinius Mokytojus. Ne visi kunigai, vienuolės yra Mokytojai, kiti tik tarpininkai, arba verslininkai. Kaip ir mokykloje ne visi Mokytojai:) O kur dar mūsuose kalbama apie tai, kad reikia 77 kartus atleisti, kad atsukti kitą žandą, kad visi žmonės yra broliai ir sesės, kad mylėti savo priešus ir melstis už persekiotojus ir t.t? Nuėjus sekmadienį į bažnyčią, palieku savaitės purvą, įsiskaudinimus, įtampas, ir širdy šviesiau, ir žmonės aplink tampa geresni…

Burgis, 2016-09-20 09:01:50

Rasai: aha, ir Jūs esate ta Dievo tarpininkė, kuri teisingai supranta maldos esmę? O man Visagalis kažkodėl davė kitą paskyrą: padėk jiems išlįsti iš viduramžių; jie priešinsis, tokia mano valia.

*

Siūlau dar kartą pagalvoti apie visagalybę: arba jos nėra, arba mums neduota jos suprasti. Ir Jums neduota…

Burgis, 2016-09-20 09:03:29

ir: Jūs nustebsite, bet man širdyje šviesiau ir nenuėjus į bažnyčią… Matyt, esu Žmogaus, Gamtos ir Visatos Valdovo vaikas.

ir, 2016-09-20 09:32:24

Nenustebau visai, nes tikrai ne visiems reikia nueiti į bažnyčią, kad būtų šviesiau. Ir man ne visada:) Bet nebūtina smerkti tų, kurie eina:) Kristus sakė :’Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“. Džiaugiuosi, kad jūs sveikas:)

Burgis, 2016-09-20 09:58:36

ir: aš gi nesmerkiu! Atvirkščiai, aš užjaučiu. Šimtą kartų esu sakęs ir rašęs, kad religija yra gėris žmonėms, kuriems jos reikia. Bet lygiai taip pat sakau, rašau, siūlau pakeisti religines pasakas Žmogaus gebėjimu pažinti save, sutelkti save, nuraminti save, sukurti save.

Sokolovas, 2016-09-20 10:48:59

VIDURAMŽIAI NIEKUR NEDINGO

“Negalite tarnauti

dviems viešpačiams…

Negalite tarnauti

Dievui ir Mamonai…”

Tuo tarpu kunigai šventina …restoranus, bankus. Apie tai skaitome spaudoj.

“Atsuk kitą žandą…”. Ar tai nėra naudinga piktnaudžiaujantiems ŽEMIŠKĄJA valdžia, nes yra skatinamas NESIPRIEŠINIMAS JIEMS.

Visi Romos popiežiai (pradedant Šv.Petru )-Dievo vietininkai Žemėje. Taip skelbiama. Tačiau…

O viduramžių kryžiaus karai, o “raganų medžioklės”, o “šventoji inkvizicija” su savo laužais?

AR BAŽNYČIOS VADOVAI PASMERKĖ VISA TAI KAIP NUSIKALTIMUS? Ar tiesiog laikosi pozicijos “tai buvo seniai ir netiesa”?

Dabar mėgstama kalbėti apie “nusikaltimus žmoniškumui”. Dėl jų juodinamos ištisos epochos, uždraudžiamos ideologijos, paminama teisė skleisti tam tikras pažiūras.

O štai viduramžių inkvizicijos, kryžiaus karų niekas neįvardijo “nusikaltimu žmoniškumui”. Antraip ir šiuo klausimu negaliotų jokia “senatis”.

Taigi, viduramžiai tęsiasi. Per neatsakytų bei įvertinimo nesulaukusių istorinių klausimų prizmę.

skaitytojas, 2016-09-20 11:37:01

Yra toks posakis-tikėk Dievu,o ne kunigu.

ir, 2016-09-20 11:38:38

Sokolovui: Popiežius Jonas Paulius II iki šiol yra atsiprašęs už Bažnyčios narių klaidas, smurtą ir kaltes beveik 100 kalbų bei dokumentų (http://www.lcn.lt/bzinios/bz0005/005bp3.html)

Iš Viduramžių, 2016-09-20 12:04:52

Labai nenoriu veltis į tokias diskusijas,nes tėtis dar tarybiniais laikais ,kai aš ginčijausi panašiu klausimu su savo dėde(mokytu ir išsilavinusiu dar smetoninėj Lietuvoj žmogum)pasakė:

-Klausyk,jei tu jam įrodysi,kad Dievas yra,tai reikš,kad visą savo garbų 80metų amžių jis klydo.Tai ar jis gali tą pripažint?

O man Visagalis kažkodėl davė kitą paskyrą: padėk jiems išlįsti iš viduramžių; jie priešinsis, tokia mano valia.-Jei būtumėt tikintis ar bent skaitantis portalą”bernardinai”-tokio dalyko nerašytumėt,o suprastumėt,kad Dievas jums davė tik laisvą valią,leidžiančią klysti,daryti nesąmones,daryti gerą ir tt.Sokolovui noriu pasakyti,jog yra ne tik matematika ,o ir istorija,kuri sako,kad paskutinį kryžiaus žygį jau tuometis popiežius pavadino gėdingu ir jį pasmerkė.Žmogaus gebėjimu save nuraminti,sutelkti,sukurti save būtų galima tikėt tik tada jei tai būtų įmanoma-jau šitam portale tiek reikalaujat užuojautos dėl bylos,taip ja piktinatės,kad vien Jūsų pavyzdys rodo,kad tas neįmanoma.Tik ribinės situacijos leidžia žmogui pajusti tikėjimo esmę.Bažnyčia Dievo ar kaip Jūs jį vadinat Visatos Valdovu,jo neuzurpavo,o tik padeda žmogui kreipti savo gyvenimą gėrio link-bendro gėrio

Rasa, 2016-09-20 13:42:27

P. Burgi, aš Jūsų nepuolu ir nereikia įjungti “geriausia gynyba- puolimas” 🙂 Aš norėjau pasakyti tik tiek, kiek pasakiau, o Jūs tai jau čia iškart savų išvadų apie mane milijoną… 😀

Burgis, 2016-09-20 14:27:53

Rasai: tik nereikia nervintis… 🙂 Šiaip jau aš rašau trumpiau, tiesa?

Edita, 2016-09-20 14:54:30

Manau, kad žmogus tik iki tam tikros ribos gali būti stiprus. Nepastebėjau, kad religija (ne fanatizmas) būtų kam nors pakenkusi. Priešingai. Žinau žmonių, kuriems tik malda padėjo, kai nebepadėjo niekas. Esu ne kartą įvairiose situacijose pagalvojusi, kad mano tėvai ir seneliai (išsilavinę žmonės, “neviduramžiški”:)) kažką darė gerai, kad aš nesu toli nuo šių dalykų.

eretikas, 2016-09-20 19:19:12

Profesionalų nuomonė šia tema: https://www.youtube.com/watch?v=6RT6rL2UroE

(“cc” įjungia subtitrus)

Burgis, 2016-09-20 20:08:39

eretikui: būtum primuštas… 🙂

Ot, 2016-09-20 23:00:28

  1. Kada Jėzus gyveno?

  2. Kada pradėta užrašinėti tai, ką Jis veikė, ką kalbėjo?

  3. Ar teko kada po kelių, po keliolikos, po keliasdešimties metų atpasakot savo gyvenimo įvykius? O savo pažįstamo?

  4. Ar teko kada atpasakoti požįstamo pažįstamo istoriją po kelių šimtų metų?

Harvardo universiteto hebrajų kalbos ir archeologijos profesorė dokumentiniame filme ,,Neatskleistos Biblijos paslaptys”. Rekomenduoju.

Simona, 2016-09-21 22:42:21

Vis tik dėl dirbtino apvaisinimo. Gal aš būsiu pavadinta tamsuole, bet iš spermatozoido ar kiaušialąstės atskirai dar nėra išaugęs žmogus. O vat iš embriono tam tikroje terpėje jis išauga. Ir aš negaliu pritarti embriono šaldymams (nes mano supratimu tai yra gyvybė!), bet tikrai pritariu kiaušialąsčių šaldymui.

sonata, 2016-09-21 22:54:35

Aš kaip visad – eretikė, taip ir matau manęs deginimą ant viduramžių laužo 🙂 Dangus – tiek dangus, kiek turiu gėrio savyje ir juo dalinuos, pragaras – tai blogis manyje ir kiek juo užpilu aplinkinius. Atsiprašau, paprasta ir netgi primituvu. Bet man ta formulė veikia ir nepageidauju jokių tarpininkų su antspaudais, foliantais ar dar kokiais šaltininiais dokumentais, kad tai patvirtintų.

Burgis, 2016-09-22 06:49:46

Simonai: o avytė Doli?…

petras, 2016-09-22 08:19:35

Simona, o kokioj stadijoj (kelių savaičių ar dienų) tą embrioną dažniausiai šaldo ?

Simona, 2016-09-22 14:32:17

Avytė Doli. Jei tiesa, ką rašo internetas – iš atskiros kiaušialąstės avytės Doli klono neaužaugintumėte, o tik iš klonuoto gemalo, kuris lygiai taip pat mano supratimu yra gyvybė, tik sukurta iš to paties organizmo.

Petrui: manau, kad visai nesvarbu kokioj stadijoj jį šaldo.

petras, 2016-09-22 15:31:09

Simona, man irgi nesvarbu kokioj stadijoj šaldo, bet labai įdomu, galvojau gal žinot.

O šiaip, tai mes visi iš to paties “organizmo” :DD tik doli ne lytiniu dauginimosi būdu buvo pradėta.

virėjas, 2016-09-24 17:59:00

Kunigai tarpininkai(nors jie yra Dievo tarnai). malda silpniesiems, nors manau atvirksciai, kiek stiprių žmonių savo maldomis yra kitiems padėję, juk reikia melstis ir už savo priešus, ar silpnas žmogus galėtų tai daryti..? Per amžių, amžius, žmogus maištavo ir maištaus prieš Dievą, nieko čia naujo, jis nori būti visagalis..:]

Giedrius, 2016-09-25 17:26:39

Įdomią temą gvildenat 🙂

Turiu pritarti gerbiamam B. Burgiui, jog ryšiui su Dievu nereikia jokių tarpininkų. Dievas kalba su kiekvienu per jo širdį. Tai yra taip natūralu, kad mes to net nesuvokiame, laikome savaime suprantamu dalyku ir nesukame sau galvos kas tai yra ir iš kur atsirado.

Malda – tai kreipimasis į Dievą. Tik maldos būna skirtingos. Nesiplėtosiu. Yra ta tema geras filmukas:

https://www.youtube.com/watch?v=A_UFXz-hYZU

Dėl Visagalybės. Be abejonės jis yra Visagalis. Tik jeigu jis veiktų tik primesdamas savo Valią, mes būtume tik įrankis jo rankose, nuo kurio niekas nepriklauso. Tokiu atveju apie Laisvą Valią kalbėti nederėtų. Mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą būti Kūrėjais. Ir mes kuriame šį pasaulį. Tai, kad kūrinys netobulas parodo tik tai, kad ir kūrėjas, t.y. mes su jumis, esame netobuli.

Bet mes turime galimybę tobulėti, darydami klaidas, jas taisydami, vėl klysdami ir vėl taisydami bei taip artėdami prie Dieviškojo idealo, kurį visi mes turime ir jaučiame savo širdyse.

Tai tiek kol kas 🙂

Virėjas, 2016-09-25 18:46:39

Kiekvienas šneka apie Dievą, tik neįvardina kas yra jo Dievas, dėl to ir nuomonės išsiskiria apie tai, ar reikia melstis ar nereikia, ar reikia šventikų ar nereikia ir t.t.t… Tai pirmiausia reiktų įvardinti savo Dievą, pvz kaip P.Burgis įvardino savo “Didžioji paslaptis”

Giedrius, 2016-09-25 22:51:31

Dievas turi daug vardų. Galima jį vadinti ir Didžiąją paslaptimi. Labai taiklus įvardijimas to, ko mes savo ribota sąmone negalime pažinti ir kas visada mums liks paslaptimi.

Daugumos dievas šiais laikais yra aukso veršis, užkeltas ant pjedestalo. Yra dviejų rūšių piramidės. Dieviškojo pavyzdžio piramidė yra su užbaigta smailėjančia viršūne, nukreipiančia energijos spindulį aukštyn. Ir yra kitokio tipo piramidės – su nupjauta viršūne. Ant tokių piramidžių viršūnių anksčiau būdavo atliekami ritualiniai gyvūnų ir žmonių aukojimai, o apačioje stovinti minia nuolankiai melsdavosi. Dabar ant panašaus pjedestalo stovi aukso veršis ir didžioji dalis žmonijos jam meldžiasi.

Tikra malda turi turėti kryptingumą. Jeigu jo nėra, tuomet tai tik laiko gaišimas. Maldinės praktikos esmė – sąmonės pakylėjimas. Jeigu lūpos ir liežuvis taria maldos žodžius, o protas klaidžioja po apylinkes, stebėdamas kuo užsiima kiti žmonės, tai geriau nė nepradėti melstis. Tokia malda yra beprasmiška. Tikra Malda yra bendravimas su Dievu, o ne mankšta liežuviui.

Jeigu malda yra nuoširdi ji tikrai turi prasmę ir jos nauda neabejotina.

Yra tokia maldos rūšis kaip malda darbais. Ir tai yra aukščiausia maldos forma. Jeigu žmogus sugeba sukurti organizaciją ir vadovauti joje, remiantis Dieviškais principais, jis atneš ne ką mažesnę naudą žmonijai, nei būtų meldęsis visą savo gyvenimą vienuolyne.

Dėl šventikų ir išorinės bažnyčios – vieniems reikia išeiti už tradicinės bažnyčios rėmų, o kitiems reikia būti tuose rėmuose. Ne todėl, kad ta bažnyčia labai jau gera, o todėl, kad nepatyrusiai to žmogaus sielai bus geriau likti įprastose laiko patikrintose tradicijose. O nuo šviežio oro tokia siela gali tiesiog susirgti ir neišlaikyti išbandymų.

Nėra ir negali būti bendrų rekomendacijų visiems. Kiekvienas yra ant skirtingo evoliucinio laiptelio. Ir tai kas yra gerai vienam, gali būti pražūtinga kitam.

Tačiau visada svarbiausia yra tik asmeninis santykis su Dievu.

Rasa, 2016-09-25 23:33:16

Giedriui: gražiai rašai ☺Noriu paklausti ☺Žinai, yra toks posakis: “atsargiai norėk, nes norai pildosi”. Kartais jie išsipildo anaiptol ne taip, kaip kažkam norėjosi. Bet išsipildo ☺ Todėl kartais sakau, kad Dievas turi labai gerą humoro jausmą ☺ Kartais žmonės iš visos širdies meldžiasi anaiptol nelabai gerų dalykų norėdami. Pav.:”Dieve, nubausk jį, nes jis mane įskaudino” ar t.t. Ir jie visą save sutelkia į tokias maldas. Ką manai apie tai? ☺

Giedrius, 2016-09-26 00:02:05

Dėl to, kad norai pildosi, tai teko įsitikinti jau tikrai ne kartą. Vienas pvz. Maždaug 2003 m. turėjau automobilį VW Jetta. Sykį patekau į nedidelį autoįvykį – stuktelėjau kairįjį priekinį sparną. Nuvežiau į remontą. Sutvarkė. Sparnas kaip naujas, nudažytas, blizga. Stovim su kolega, žiūrim. Aš jam ir sakau: “Gaila, kad įvažiavo tik į sparną, galėjo dar ir į vairuotojo dureles įvažiuoti, nes labai surūdijusios, būtų proga susitvarkyti”.

Ir ką gi?

Sekančią dieną su tuo automobiliu važiavo mano kolega ir Verkių gatvėje, Vilniuje jam tiesiai į vairuotojo dureles įvažiavo kitas automobilis. Nieko daugiau nepažeidė – tik dureles :)…

O šiaip jau su norais ir linkėjimais bendrai paėmus yra taip: ką kitam linki – tas sugrįžta ir pačiam. Teko skaityti, kad šiuo metu sugrįžta jau dešimteriopai.

Todėl ne veltui visose religijose įrašyta Auksinė dorovingumo taisyklė: “Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų”. Lygiai tas pats galioja ne tik veiksmams, bet ir mintims. Užtenka palinkėti kam nors blogo mintyse ir… pjausi tai ką pasėjai.

Ir nesvarbu, kad tave įskaudino. Gal tai grįžo derlius iš anksčiau pasėto grūdo.

Kada nors juk reikia nutraukti tą nesibaigiančią grandinę ir palinkėti tave įžeidusiam ko geriausios kloties ir būtinai palaiminti visus savo priešus. Tada jie savaime kažkur išnyks… Net su žiburiu neberasi 🙂

Rasa, 2016-09-26 08:52:07

Ačiū Giedriau ☺

Ot, 2016-09-26 19:32:35

Atsitiko gal prieš kokį mėnesį, važiuoju, o prieky du dviratininkai, vienas iš jų pervažiavo į kitą kelio pusę, jie išsiskyrė, man reikia pravažiuoti pro jų vidurį, galvoju, kad tik nesumąstytų dabar kažkuris po ratais palįsti, kažin (ot kvaila mintis, kvailesnės nė norint nesugalvosi), ar girdi jie mano mašiną (kvaila mintis – kaip galima negirdėti dyzelio). Dviratininkai buvo protingi, nelindo po ratais, bet kvaila mintis iškart virto materija. Vos spėjau pravažiuot pro dviratininkus, girdžiu, kad One Direction’us perrėkia kitas garsas – akmenukas rate. Žviegė kaip Pinčukas tabokinėj, kol grįžau iki namų, aidėjo visas mikrorajonas 🙂