Visi kiti…

Dabar abi anūkėlės miega, parašysiu mokslinį traktatą…

Vakar manoji paliko mane valandai „Akropolyje“ ant suoliuko – atlikau sociologinius tyrimus. Stebėjau pro šalį plaukiančią žmonių minią ir gavau štai tokius rezultatus:

 1. Turtingų – tik vienas kitas. Visi kiti – tik pasiturintys, gyvenantys kukliai ar visai bėdžiai.

 2. Gražių, simpatiškų, patrauklių – tik vienas kitas. Visi kiti – tik susitvarkę, pilki ar net karikatūros.

 3. Sveikų – tik vienas kitas. Visi kiti – ligoti, luoši ar slepiantys negalias.

 4. Protingų, išsilavinusių – tik vienas kitas. Visi kiti – be intelekto, išmanymo, gebėjimų, polėkio.

 5. Gerų, dorų, sąžiningų – tik vienas kitas. Visi kiti – pasirengę ką nors nugvelbti, apsukti, nusižengti.

 6. Darbščių – tik vienas kitas. Visi kiti – tinginiai, apsileidėliai, lengvos duonos mėgėjai.

 7. Šeimai tinkančių žmonių – tik vienas kitas. Visi kiti – „į kairę“ suka, tėvų neklauso, drugeliai vienadieniai.

***

Taupydamas jūsų laiką, traktatą pateikiu sutrumpintą. Dabar jums palieku apdoroti rezultatus ir sužinoti svarbių dalykų:

 1. Kokia yra didžiausia kiekvieno iš septynių straipsnių pirmųjų teiginių sankirta? Akivaizdu, kad aibė turtingų, gražių, sveikų, protingų, gerų ir šeimai tinkančių yra tuščia, nes net tyrimą atlikęs mokslininkas į šią aibę nepatenka. Bet gal netuščia aibė, pavyzdžiui, turtingų, gražių ir protingų?

 2. Kiek maždaug visos šalies žmonių sudaro kiekvieną pirmųjų teiginių aibę? Pavyzdžiui, ar daugiau yra protingų, ar daugiau sveikų?

 3. Kurios aibių sankirtos (pirmųjų teiginių) pilietis jums atrodo tinkamiausias šaliai ir pasauliui? Pavyzdžiui, geriau sveikas, darbštus ir tinkamas šeimai negu turtingas ir protingas?

*

Sugalvokite dar bent dvi rezultatų apdorojimo kryptis…

***

Išvada. Kažką panašaus jau esu daręs keliose užsienio šalyse, kai nebūdavo ką veikti. Tada buvau gavęs rezultatą, kuris manęs nedžiugino. „Akropolio“ tyrimų rezultatas geresnis, bet ne tiek, kad pajusčiau didelį pranašumą prieš kitų šalių gyventojus. 🙂

Atsakymai

sonata, 2010-09-05 16:10:33

oje… na ir užduotis prieš pirmadienį – nueit nežinia kur, atnešt nežinia ką:D Pirmiausia – reiktų apibrėžti į kiekvieną imtį įtraukimo/atmetimo kriterijus. Pvz.: ką laikysim sveikais? Ar nesveikas jau tas, kuris turi sugedusį protinį dantį, ar sveikas tas, kuris neišsimiega, nes kaimynai “rengia koncertus?” Ir IQ kokia metodika nustatinėjot? Negi didžiosios daugumos iš tiesų žemiau 70? :)) Kuo toliau į mišką, tuo daugiau dinozaurų:) Ir iš viso – kas čia per persimizmas? Žiūrint į bendrą visumą, nesam nei geresni, nei blogesni už kitus. Bjauriausia turbūt vienadieniškumas ir atsakomybės stoka – “po manęs nors ir tvanas”. Visa kita koreguojama nesunkiai, tik noro reikia. Nebūkit pesimistas, labai prašau, nes kas kitas, jei ne inteleginetai turi kelt tautos dvasią? Jei žmogui dešimt kartų bus sakoma, kad jo galva kubo formos, vienuoliktą gali imti ir patikėti.

same, 2010-09-05 16:11:19

Geriau į turgų vaikščiokit, ten daržovių aibė pigesnė.

IS, 2010-09-05 16:33:49

Tinka pasauliui: protingi, išsilavinę + geri, dori sąžiningi. Abejoju, ar taip jau reikia darbštumo, jeigu žmogus atitinka 4 ir 5 punktus: būdamas protingas ir doras tinginys, jis/ji arba iš savo dorumo/atsakomybės jausmo prisivers būti darbštus/-i tam, kad įvykdytų tai, ką reikia, arba savo proto dėka sugalvos lengvesnį būdą, kaip ne ką prasčiau įvykdyti tai, ką reikia (bet kuriuo atveju įvykdys, nes yra geras, darbštus, sąžiningas, protingas ir išsilavinęs).

Manau, kad tarp šios rūšies žmonių yra daug tinkančių šeimai, bet nenoriu maišyti individualaus ir socialinio lygmenų.

Sveikas dera su gražiu, simpatišku, patraukliu. Tačiau gražus, simpatiškas, patrauklus ir netgi sveikas taip pat dera ir su turtingu (galbūt). Tam tikra turtingųjų rūšis juk turi laiko ir pinigų, paprastai kalbant, rūpintis savimi. Bėdžiai negali sau to leisti, o gal net ir minčių to daryti nekyla, nes yra daug kitų žemiškais vadinamų dalykų, dėl kurių galvą skauda. Pastebėjau, kad mąstau gana stereotipiškai, ar ne?

Labiausiai man rūpi turtingieji… Šis punktas ne tik retai dera su 4 ir 5 punktais, bet ir dažnai užkerta kelią tiems, kas pasižymi 4/5 savybėmis. Reikia ilgai ir labai skaudžiai daužytis galva į sieną, kol joje atsiras plyšys, tuomet kai kažkas mažiau protingas, mažiau išsilavinęs ir mažiau gabus turi galimybę eiti tiesiai per plačiai atvertas duris.

O Jums, p. Burgi, neatrodo, kad ne kartą minėtos gimnazijos žvaigždės didžia savo dalimi jau yra žvaigždės dėl to, kad ėjo per pinigų ir ryšių atvertas duris, o ne patys/pačios skynėsi sau kelią? Nežinau, kaip yra iš tirųjų, nes ne visus/-as pažįstu, taigi įdomi Jūsų nuomonė. Ties šia vieta noriu pabrėžti, kad pripažįstu šių žvaigždučių protą ir gabumus, bet kiek yra protingesnių ir gabesnių gimnazistų, kurie tebėra niekas, o gal visą gyvenimą tokie ir išliks?

IS, 2010-09-05 16:45:25

Sonatai dėl šio sakinio: “Jei žmogui dešimt kartų bus sakoma, kad jo galva kubo formos, vienuoliktą gali imti ir patikėti.”

Ką aš galiu pasakyti? Silpnas patikės ir nusileis, o stiprus arba nepatikės, arba, patikėjęs, padarys taip, kad niekas nebedrįstų sakyti, kad jo galva kubo formos.

Aišku, labai gaila, kad prarandame išties nemažai talentų ir šiaip gerų žmonių dėl to, kad jie nebuvo pakankamai tvirti, o pasaulis buvo per daug piktas.

Dmitrijus, 2010-09-05 16:48:18

Sveiki,

Įdomu, kaip Jūs nustatėte kas yra turtingas, kas ne, kas sveikas, kas ne ir t.t. Tikrai įdomu.

Burgis, 2010-09-05 16:48:39

IS: esu įsitikinęs, kad ir mūsų, ir visų pasaulio žvaigždžių rezultatas = gabumai + darbas. Anksčiau reklamuota formulė 10 proc. gabumų + 90 proc. darbo yra neteisinga! Proporcijos yra kitokios…

IS, 2010-09-05 17:15:31

P. Burgi, sutinku iš dalies. Taip, “žvaigždžių rezultatas = gabumai + darbas”. Neabejotinai gimnazijos žvaigžės ir yra gabūs, ir darbo įdėjo nemažai. Tikrai nemažai.

Visgi: yra dar gabesnių bei dar daugiau darbo įdėjusių ir jėgų atidavusių, bet kol kas dar neturinčių ir galbūt niekada taip ir neturėsiančių rezultato, arba bent jau tokio lygio rezultato. Ir tai irgi faktas. Kodėl?

Galimi atsakymai – “žvaigždės” (jų tėvai) turi ryšių, turi lėšų (bent jau pradinių, kad turėtų, pvz., kuo susimokėt už būstą užsienyje, jeigu įstojo į gerą užsienio mokyklą/universitetą ir nori ten mokytis/studijuoti).

O kas dar gali paaiškinti reiškinį, kai gabesni ir darbštesni lieka šešėlyje kiek mažiau gabių ir darbščių? O be to, galbūt nelaimėliai vieną dieną ir pasieks aukštumų, bet jiems tam prireiks daug laiko, tuo tarpu mažiau gabūs ir mažiau darbštūs, bet JAU turintys rezultatą, pakils dar aukščiau per tą laiką… Taigi atotrūkis bet kuriuo atveju išliks. Užburtas nesėkmės ratas, jeigu pati pradžia bloga.

Burgis, 2010-09-05 17:21:34

Dmitrijui:

 1. turtingą apibrėžiu taip: šeimos turtas vertas bent milijono litų, o garantuotos šeimos (dviejų žmonių) pajamos per mėnesį (grynais) – bent 3000 litų;

 2. sveikas yra tas, kuriam menkos negalios netrukdo gyventi lyg visiškai sveikam.

IS: mano pasiūlymas – mažiau gabus turi tą suvokti kuo anksčiau (padėti turi tėvai ir mokytojai), o paskui turi dirbti penkiskart daugiau, stropiau už gabiuosius – rezultatas bus tinkamas.

Burgis, 2010-09-05 17:23:53

Dmitrijui: atsiprašau, atsakiau ne į tą klausimą… Kaip nustačiau? Intuicija. Čia gi pokštas, bet su rimta potekste.

IS, 2010-09-05 17:44:38

P. Burgi, Jūs manote, kad jaunieji (jaunieji – pabrėžiu, apie 25 m.) gimnazistai su rezultatu:

— Dirbo penkiskart daugiau ir t.t., todėl ir “užaugo” arba

— Tiesiog kaip ženklų priedą prie savo galbūt max dvigubo, o ne penkiagubo indėlio turėjo patogų, užtikrintą atspirties tašką (subtiliai pasakius)?

sonata, 2010-09-05 18:05:29

IS: sutinku, tėvų ryšiai ar pinigai yra geras pradinis startas. Bet per savo gyvenimėlį turėjau gana daug skaudžių pavyzdžių, kai “įstatyti”, “įsodinti” vaikai nesugebėjo išsilaikyti pradinėse pozicijose, ką jau kalbėti apie kilimą. O mažai lepintas likimo panašių gabumų jaunimas su nepalyginamai blogesiu startu pavijo ir pralenkė “gimusius su marškinėliais”. Nes pastarieji turi nepakankamai įgūdžių kautis už “vietą po saule”, nesugeba atsisakyti įprastų malonumų ar “persijungti” nuo nelabai įtempto gyvenimo ritmo gyvenant pas tėvus į gerokai intensyvesnį.

IS, 2010-09-05 18:31:54

Sonata, yra ir tokių, kaip Jūs parašėtė, tais atvejais labai gaila tėvų, ypač jeigu tėveliai dirbo penkiskart daugiau nei kiti, kad jei ne sau, tai bent jau vaikams duotų tai, ko sau iškovoti neužteko laiko.

Bet aš esu žmogus-perfekcionistas, todėl net nepagalvojau apie Jūsų nurodytus atvejus. Lyginau “gerus su parama” su “dar geresniais be paramos”. Deja, dažniausiai laimi pirmieji, ir būtent jie vadinami žvaigždėmis.

Burgis, 2010-09-05 18:32:02

Pasakysiu tiesiai: pradinėje fazėje daugiausia lemia genai, įgimtos savybės, nesiginčykite! Bet toliau gyvenimas visus išrikiuoja anaiptol ne pagal genus ir ne pagal tėvų ryšius. Išimtys tik patvirtina taisyklę. Daug, labai daug lemia atsitiktinumai, pavyzdžiui, tinkama žmona… :-).

same, 2010-09-05 18:33:21

manau nei pinigai nei darbas nei gabumai nepadės, jei nebus noro. O daugumai lietuvių noras yra tiktai pinigams ir linksmybėms, todėl ir turime didžiausius pasiekimus kriminalų skilty 😀 o va rimtai kalbant, tj pvz. Lietuvoj save realizuot labai sunku, na bet kažkas jau į gera juda.

Rasa, 2010-09-05 22:45:50

Įdomus stebėjimas pono Burgio… 😀

Kadangi pati labai mėgstu žiūrėti į žmones, tai įdomu ir kaip kiti mato 🙂

Pritarčiau tik dėl 3 punkto, daug ligotų žmonių. O daugiau… Matyt kiekvienas stebintis kitus, kaip atskaitos tašką ima skirtingą dalyką, todėl visi mes matom skirtingai. Turiu pasakyt, kad kai mažai darbo, atsistoju prie lango ir stebiu debesis ir praeinančius žmones (daugiau nelabai kas matosi, mašinų stovėjimo aikštelė ten)- jie tokie gražūs! Jie atrodo puikūs, protingi, simpatiški, susikaupę, nešantys krepšius, vadinasi darbštūs ir šeimyniški, juokingi, pasipuošę (ne pagal mano skonį, bet pasipuošę 🙂 ir t.t.

Ir kodėl “aibė turtingų, gražių, sveikų, protingų, gerų ir šeimai tinkančių yra tuščia” na jau atsiprašau, o aš?! 😀 Na turto iki milijono man trūksta, tačiau nesutinku, kad tai tikras turtas, nes manau, kad už geriausiai mano pažįstamą milijonierių, kurio turtas siekia apie 8-9milijonus, aš turiu kai ko daugiau :))))))

petras, 2010-09-06 08:52:33

Užtat man paaiškino, kodėl žmonės aina į akropolius. Seniau, žmonės aidavo į bažnyčias. nes jie buvo purvini, gyeno tamsoj (čia valstiečiai), taigi aidavo paižiūrėt bažnyčion, nes tai ką pamatė pastate jiem buvo nepasiekiama 🙂 tokios šviesos, tvarkos ir grožio jie nebuvo matę. kadangi dabar bažnyčios pasttato interjeras nieko nestebina, tai aina į akripolius :)) pasižiūrėt į brangiausią buitinią techniką, į kitus puošnesnius žmones vnž į tai ko jie negali pasiekt 🙂

nors gal ir šiaip sau aina ten, negali žinot.

sonata, 2010-09-06 09:43:05

Petrai, per karščius daug mano pacientų eidavo pasėdėti “Akropolyje “vien tik dėl to, kad ten – kondicionieriai. Motyvai gali būti patys netikėčiausi.

giedrius m, 2010-09-06 10:28:58

Burgiui: Statistika: Lietuvoje vidutinė alga biudžetiniame/nebiudžetiniame sektoriuose yra apie 2000 LT . Pagal jūsų apibrėžimą, pakankamas pajamas gaunančių (3000 LT) yra ganėtinai daug.

Gabesni lieka šešėlyje vienu iš trijų atveju:

a) jie taip nori

b) jie tinginiai

c) jie nėra tiek gabūs (bent jau savo srityje) kaip mano jie patys arba jų tėvai.

Burgis, 2010-09-06 11:09:59

Petrui: aš į „Akropolį“ einu prekių. Bet kartais einu su žmona, o ji yra labai išranki. Tada aš sėdžiu ant suoliuko ir laukiu…

Giedriui M.: kadagi mudu pažįstami, paklausiu suktai: aš Tu gabus? Kai sulauksi mano metų, suprasi, kad tas klausimas yra gana skausmingas… Jei, pavyzdžiui, aš manyčiau, kad esu gabus, tai mane graužtų mintis, kodėl taip nedaug panaudojau savo gabumus. A.Valinskas tai panaudojo…

Jei manyčiau, kad nesu gabus, tai gal daug dirbau, sugadinau sveikatą kaip tik dėl to, kad nebuvau gabus? Tai gal nereikėjo taip stengtis?

Rasa, 2010-09-06 12:28:40

Skaitau jus visus ir galvoju sau ramiai 🙂 “Gabesni lieka šešėlyje”; “nelaimėliai vieną dieną ir pasieks aukštumų”; “jie vadinami žvaigždėmis.”… ir pan. Apie ką kalbat, žmonės? “Aukštumos”… Jei žmogus gabus ir protingas, jis bus “vertas” ir “aukštumoj” tik kai turės aukštą postą? Kas tos aukštumos? Postas, jo svoris? Koks šešėlis, jei puikus gabus protingas žmogus gyvena puikų gražų gyvenimą? Ar kvalifikuotas psichologas, susikrovęs didelį turtą iš žmonių skausmo (juk daugelis tiki- brangiau moki, kvalifikuotesnę paslaugą gauni) tikrai yra aukščiau už močiutę, kuri sėdi tyliai ramiai savo kaime ir taip pat tiksliai už dyką ir su meile numaldo kito nerimą? Ar aukščiau koks švietimo ministras už kokį eilinį tylų mokytoją, dirbantį su neįgaliais ar sunkiais vaikais, kurio niekas nežino, jis neturi milijono, bet jis gabesnis už tą ministrą kelis kartus, nes daro konkretų šviesų darbą. Kas už ką aukščiau? Kuo matuojamas žmogaus aukštis? Kas čia pas jus per proto, pareigų ir turto žvaigždės? Ar jie žvaigždės? Ką reiškia daug pasiekti? KO? KO pasiekti yra gerai?

Prisiminiau tą “pigų” daugelio supratimu 🙂 Baricco ir jo knygą “City”.

…Ir pabėgo berniukas genijus nuo visų akademikų profesorių, nuo tėvų ir pardavinėjo laimingas PC tualete talonėlius :)))))) Ir kalbėjosi su savo nematomu draugu:

“- Taip, sutinku, buvo pasaulio čempionatas, suprantu, kas yra pasaulio čempionatas, aš ne kvailys… Galvojau apie pasaulio čempionatą nuo pirmos dienos, kai įžengiau į sporto salę… Juokinga sakyti, bet boksas man visai nerūpėjo, man rūpėjo užkopti ten, į viršūnę, pasiekti pasaulio čempiono titulą. Paskui viskas pasikeitė, bet iš pradžių… Viešpatie, kokios ambicijos, kai esi paauglys, svajoji apie tokius dalykus… tikrai jais tiki, gal žmonės nekenčia tavęs, nes atrodai akiplėša ar didybės manija sergantis pamišėlis, tai tiesa, bet širdyje… Viešpatie, kiek vidinės jėgos, gražios jėgos, gyvenimo grynu pavidalu, ne taip, kaip tų, kurie nuolat skaičiuoja ir slepia čiužiniuose savo viltis, žinai, žmonės to nepastebi, tie, kurie apsimeta norėdami apgauti tave paskutiniame raunde, gal neleistinu smūgiu… Taip, buvau nepakenčiamas, bet… Kaip tik tais metais išmokau būti gyvas. Paskui tai tampa liga,kuri niekada nepraeina…”

Jauskimės tiesiog GYVI gyvenimo procese, o argi tikrai būtina pasiekti “aukštumas” ir būti labai abejotina “žvaigžde”? 🙂

Na, man šiandien laisva, tai plepu 😛

sonata, 2010-09-06 13:07:43

Rasa, sąžiningai pasakysiu, kad jei man būtų leista rinktis iš dviejų – ar sūnui lemta būti labai nuobodžiu ir nekūrybingu vadybininku ar uždegančiu tualeto bilietukų pardavinėtoju, be kalbų rinkčiausi pirmąjį variantą. O Jūs? Tik sąžiningai 🙂

Nepris, 2010-09-06 13:30:08

Išvaizda, protas, gabumai, pažintys, karjera yra priemonės auginti asmenybei (ego), kuri tėra laikinas konstruktas.

Jei žmogus į savo gyvenimą ir veiklą neįlieja aukštesnio supratimo, aukštesnio Savęs, tai jo veikla tėra egzistavimas.

_

Nesitikėk nieko iš žmogaus, kuris triūsia dėl savo gyvenimo, o ne savo amžinybei._

~

Egziuperi, “Citadelė”, VI

Ir valstybė, ir šeima tokį pakenčia tik kol jis kaip jautis tempia naudą namo ir moka mokesčius.

Trumpiau tariant, tie 7 punktai tėra išorybė, ir jei nežvelgsim giliau, tai taip ir liksim nieko nei pamatę, nei supratę.

Nepris, 2010-09-06 13:34:01

sonata, šita į susikalbėjimą nevedanti retorinė figūra vadinama netikra dilema.

Lio, 2010-09-06 14:24:03

Sonata. Jusu Sunaus sprendimus, nulemiat Jus? Kaip galit pasirinkti Jus, o ne Sunus? Kaip?

Lio, 2010-09-06 14:27:58

Siaip yra gera pasakeciu knyga. PANCA TANTRA. Nieko bendro su tikinciais, panasu, kad Indu. Krylovas, gal kopijavo, paskaitykit. Ir pasitikekit savo vaikais, leiskit Jiems pasirinkti.

Rasa, 2010-09-06 14:50:45

Sonatai: sąžiningai? Sąžiningai aš norėčiau,kad visų pirma jis pats suprasdamas pasirinktų, norėčiau, kad jis būtų tuo, kuo jam patinka būti.

Kai mano vienam iš vaikų buvo iškilęs labai labai svarbus klausimas, kuris turėjo nulemt kai ką, aš pasakiau, kad JIS turi nuspręst, ne aš, net jei mano sprendimas būtų protingesnis. Išėjau ir palikau jį su savim pagalvot, ko tikrai jis nori. Pasakiau tik, kad aš palaikysiu bet kurį jo sprendimą. Ir viskas. O ko norėčiau aš?… Oooo mergaitė gal turėtų būti balerina plevėsuojančiais plaukais ir mėlynom akim… O yra… į mamą, link techninių specialybių, gryna tiksliukė… iš mamos norų dar likę ilgi plevėsuojantys plaukai… 🙂 Berniukas turėtų būt koks inžinerius, su kokia “vyriška” specialybe :)))) Gal bus, dar nežinau, pagalvos iki kitų metų, o kol kas… jis mėgsta kept pyragus, viską supranta apie dietas ir mitybą, apie sporto krūvius ir nesimoko niekur, dirba 😉 Sąžiningai pati seniai galėjau gyventi daug geresnėmis sąlygomis negu gyvenu, kitam bute, bet gyvenu ten, kur sugebu PATI, kaip sugebu pati ir tai puiku. 🙂

Mindaugas, 2010-09-06 15:06:32

Kokie pilieciai tokia visuomene ir visa valstybe , stebuklu nebuna. Galutinis rezultatas sekmingos visuomenes = gabumai +darbas + infrastruktura + sekmes faktorius. Gali buti gabumai ir darbas bet jei nebus infrastrukturos kur juos pritaikyti “protai” nutekes ir atvirksciai , tinginiai busime bet daug ka kitka turesime “darbo” jega pas mus tekes …yra ir daugiau komponenciu ..sekmes esamiems ir busimiems profesoriams.

Egle, 2010-09-06 15:45:00

Aš irgi nesutikčiau, kad 3,000 lt mėnesinių pajamų gaunanti šeima yra turtinga, ir tai niekaip nesikorealiuoja su 1 mln.lt turtu. Sakyčiau, turtinga šeima yra turinti turto už 1 mln. lt ir 10,000 lt garantuotų mėnėsinių pajamų.

Andrius, 2010-09-06 15:49:33

Jei mamos norų tiek pat daug, kiek ir kalbų, tai nieko kito nebelieka, kaip tik klausytis SAVO norų. 🙂

sonata, 2010-09-06 15:57:47

Rasa, bet aš ir rašiau “…jei man būtų leista rinktis…”. Teorinė prielaida, o va kokia reakcija 😀 Savo vaiko norų nereguliuoju nuo 6 metų, jei kam tai įdomu. Peraugo visas vaikiškas ligas nuo muzikos mokyklos, dailės pamokų iki jaunųjų technikų stoties. Ir apie pasirinktą specialybę gal sužinosiu pati paskutinė, bet neesmė. Aš tik klausiau, ar, būdami daugiau ar mažiau laisvi žmonės, nenorim savo vaikams žemiškesnių, bet patikimesnių dalykų. Atsiprašau, jei ką įžeidžiau, matydama tik iš savo varpinės.

Rasa, 2010-09-06 16:40:42

Sonatai: na manęs tai tikrai neįžeidėt 😉 Juk mes tiesiog kalbamės 🙂 O dėl žemiškesnių ir patikimesnių dalykų… Beveik nėra patikimų dalykų. 😉 Gal mūsų meilė vaikams patikima. Ir tai ne visų 🙂

Rasa, 2010-09-06 16:47:53

Andriui: mamos gali ir trumpai 🙂 Apie mamas šaipytis negalima, nes bus kaip toj dainoj tau:

“… Bumbt su šakalėliu, bumbt per galvą

Bumbt su šakalėliu, bum, bum, bum per galvą …”

Va taip 😉

Edgaras, 2010-09-06 18:09:13

Burgiui: jei kažką panašaus darėte čia ir svetur, ar galite palyginti, kiek ir kur matėte šį teiginį (aišku, Jūsų manymu) atitinkančių žmonių:

Laimingas, t.y. galbūt neturi visko, ko norėtų, bet moka ir džiaugiasi tuo, ką šiandien turi.

sonata, 2010-09-06 20:32:01

Nepri, nieko negaliu padaryt – aš visą gyvenimą ne tik kalboje esu nelogiška. Bet, kas keisčiausia, mano nelogiškos veiklos rezultatai tenkina ne tik mane. Tai ir pabūsiu iki galo nuosekli, su baisiom logikos klaidom:)

Nepris, 2010-09-06 20:45:51

sonata, logika šiais laikais gerokai pervertinama, ir randasi kas piktnaudžiauja nelogiškus dalykus pateikdami kaip logiškus. Bet jei taip, atvirom kortom, tai tikrai nieko baisaus. 😉 Šiaip gyvenime kiekvienam pasitaiko nelogiškumų. Ir gerai, kad pasitaiko, nes būdami 100% racionalūs, būtume nebe žmonės, o robotai.

sonata, 2010-09-06 21:02:17

aga, “apsišviečiau” apie argumentacijos klaidas. Pasirodo, mano mėgstamas “Kas ne su mumis, tas prieš mus”- argumentacijos klaida:))) Kol visai nesugriautos mano nuostatos, geriau sėsiu prie anglų laikų derinimo – mokys kiaušinis vištą angliškai kudakuot.

Burgis, 2010-09-06 21:42:17

Edgarui: galiu palyginti. Tiks toks anekdotas…

Žmogus nuėjo pas gydytoją ir skundžiasi: „Naktimis nevalingai šlapinuosi į lovą. Pabundu, neišsimiegu, nervai visai pašlijo…“.

Gydytojas paskiria vaistus. Po savaitės sutinka tą žmogų gatvėje – eina tas, švyti visas, šypsosi. Gydytojas klausia: „Tai padėjo vaistai? Nebesišlapinate į lovą naktimis?“ „Padėjo! – linksmai atsako pacientas. – Šlapinuosi, tik į galvą nebeimu!“

Tai va, esminis skirtumas tarp mūsų ir vakariečių: jie buki, tingūs, apdriskę, bet linksmi, patenkinti – į galvą neima! O mums tik truputėlį kas nors ne taip – tuoj graudūs verksmai…