Visi lygūs! Nejaugi?

Jūsų sūnus yra lygiai toks pat, kaip tas, kuris nušovė žmogų Biržuose…

Jūsų vaikai yra lygiai tokie pat, kaip tie, kurie mušė ir pjaustė pensininką, kol tas mirė…

Jūs esate visai tokie patys, kaip tie, kurie cheminiu ginklu Sirijoje žudė žmones…

Jūs nebegalite pasirinkti: arba būsite su tais, kurie smogs Sirijai, arba būsite su tais, kurie neleis to padaryti…

Ir ateis laikas, kai jūsų vaiką užmuš prabangiu automobiliu lekiantis vairuotojas be galvos, be širdies, be sielos…

*

Ir jūs nieko negalite pakeisti, nes visi lygūs ir nėra lygesnių: jūs galite balsuoti ir jie gali balsuoti; jie gali žudyti, bet jūs negalite jų žudyti; jie, nepilnamečiai, privalo mokytis, bet jie nesimoko, o jūs negalite naudoti prieš juos jokios prievartos; jie moka iš jūsų tyčiotis, nes visą laiką lavina tą gebėjimą, o jūs nugyvenote amžių visai neišmokę tyčiotis; jie turi ginklų savigynai ir naudoja juos kaip banditai, o jūs net nemokate uždrausti banditams įsigyti ginklų.

*

Tada aš meldžiuosi Visatos Valdovui:

Valdove, padaryk taip, kad man nereikėtų keršyti! Nenoriu keršyti! Bet aš labai bijau, kad atsitiks taip, jog aš turėsiu juos nužudyti, o nemokėsiu to padaryti, nes niekada nesimokiau. Tada padėk man, Valdove, garbingai mirti tik tada, kai atkeršysiu. Mano protėviai, žemaičiai, mokėjo mirti Žalgirio lauke, toli nuo Žemaitijos, nes keršyti reikėjo vien už norą užpulti.

Mano protėviai mokėjo mirti Pilėnuose. Mano tėvai ištvėrė Sibirą. Nejaugi mes turėsime gėdingai atsitraukti prieš banditus?!

*

Grįžtu prie temos. Kur mes nusiritome? Tūkstančius metų žmonija nepripažino, kad visi yra lygūs! Aš jums sakau – nepripažino! Žinoma, tik kelis šimtus metų iš tūkstančių buvo teisingai įvertinta ta nelygybė: ne pagal kilmę, ne pagal luomą, ne pagal turtą, o pagal elgesį, garbę, gyvenimą. Kada vėl išmoksime pasakyti: ne vaikiną sulaikė, o banditą; ne kaimynai mušė, o padugnės; ne vairuotojas pažeidė taisykles, o žudikas?

Atsakymai

Burgis, 2013-08-28 14:24:30

Kaip norite…

petras, 2013-08-28 15:19:00

Kai kas moka pasakyt, kai kas ne. čia priklausomai nuo individo, nes mes niekada nebuvom lygūs, nesam ir tikriausiai nebūsim.

Gabija, 2013-08-28 15:51:11

Kaip rūšis mes lygūs,bet skirtingi pagal sugebėjimą suvokti mus supančią aplinką…

ak, 2013-08-29 10:43:01

Vis dėl to manau reikia nusipirkti ginklą. Legalų ar nelegalų. Prireiks. Tiesa, banditėliai kieti – jie iššaus pirmi. Va vien dėl to sūnus verta pasiūsti taRNAUTI LR kariuomenėje. Kad išmoktų mkautis ir naudotis ginklais. Banditėlis bus stiprus prieš pensininką Burgį. Bet jis bus silpnas prieš jo vaikaitį LR kariuomenės seržantą. Tad net padorius ir dorus vaikus būtina mokyti kautis.

giedrius_m, 2013-08-29 13:10:48

Turime tai, ką užauginome/užaugome kartu. Todėl kerštas čia gali būti tik sau. Reikia galvoti, kaip nebebūti lyderiaujančia EU šalimi pagal žmogžudysčių skaičių vienam gyventojui. Pirmoje eilėje sukuriant kitokias išeitis tiems, kurie linkę nusikalsti bei apribojant galimybes tai padaryti.