Vyresnysis brolis

Tuo sunku patikėti: brolis Pranas, su kuriuo Krasnojarsko krašte kartu pabėgome iš vaikų darželio, po to ten kartu pradėjome eiti į pirmą klasę, šiandien džiaugiasi sulaukęs 63-jų…

*

Vyresnysis brolis yra gerai jau vien dėl to, kad, anot psichologų, jaunesnieji stengiasi pamėgdžioti jį, stengiasi pranokti, todėl yra atkaklūs, išradingi… 🙂

Vyresnysis brolis yra gėris, nes vaikystėje gali tave apginti, o vėliau gali pavaduoti tėvą.

Vyresnysis brolis parodo, kad ir tu gali. Pavyzdžiui, įlipti aukštai į medį, sulaukti 63-jų… :-).

Vyresnysis brolis yra gėris, kai jis gyvena Klaipėdoje, – visada gali nuvažiuoti į pajūrį ir nemokamai pagyventi… :-).

Vyresnysis brolis yra sodininkas, tai pats gali ir nebūti… :-).

*

… Štai dabar rašydamas stebiu, kaip vyresnioji anūkėlė moko jaunesniąją, ir galvoju – taip Pranas mokė mane. Ir šio to išmokė! Ačiū! Sveikinu!

Atsakymai

Burgis, 2011-12-03 09:54:54

Čia balsuoti už arba prieš vyresniuosius brolius ir seseris… 🙂

Mykolas OK, 2011-12-04 00:14:56

Esu vyriausias brolis. Balsuoju už ir nematau „interesų konflikto“, nes taip pat užtikrintai balsuočiau ir už jauniausiąjį, ir už vidurinįjį. Kiekvienas yra reikalingas ir svarbus.

Turiu draugų, turinčių ir neturinčių brolių ar seserų. Kartais pasikalbame apie tai, ką jiems reiškia broliai ar seserys – matau, kad broliai ir seserys yra turtas.

Mykolas OK, 2011-12-04 00:17:01

Geschwister (vok.) – pasigendu tokio žodžio lietuvių kalboje, kuris apimtų brolius ir seseris. Matyt mūsų protėviams tokio nereikėjo, bet mums jis visai praverstų.

Mykolas OK, 2011-12-04 00:23:24

Stebiuosi, kas tie 6 iš 34 balsavę „prieš vyresniuosius brolius ir seseris“.

Arba tai užsieniečiai, nesuprantantys lietuviškai ir nežinantys už ką balsuoja arba vaikai, kurie vis dar pešasi su savo broliais ar seserimis.

Arvydas, 2011-12-04 02:11:21

Mykolai, reitingų skaičiavimo sistema veikia truputį kitaip. Štai grubus algoritmas, kaip sužinoti nepatenkintųjų skaičių:

Iš bendro balsavusiųjų skaičiaus atimame pirmąjį skaičių. Gautą rezultatą padalyjame pusiau ir jau tada žinome, kiek buvo nepatenkintų 🙂

38 – 32 = 6 / 2 = 3 <– buvo trys žmonės, kurie nesutiko su svetainės šeimininko mintimis. Savaime aišku, aš jų motyvų nežinau :))

Danute, 2011-12-04 22:14:35

Kaip matau, išvardinti “privalumai”, kuriuos turi jaunesnysis vaikas… Kažin ką galvoja vyresnysis apie tą jaunėlį? (vaikystėje: vėl lenda, zirzia… vėl užsimanė mano žaislo… ko jis čia kišasi, jei aš su savo draugu kalbuosi… ir t.t. ir t.p.)