Žmogaus niekas negali pakeisti

Temos antraštė yra dviprasmiška:

  1. žmogus yra toks, koks yra, jo pakeisti, „perdirbti“ niekas negali;

  2. žmogus yra tokia grandis visuomenės sistemoje, kurios negali pakeisti jokios instrukcijos, įstatymai, potvarkiai.

***

Panagrinėkime abi prasmes.

*

Ir filosofai, ir teologai nuo seniausių laikų nagrinėja, kiek žmogus yra toks, koks gimė, o kiek jis turi valią, savarankiškumą, kiek jis gali save ištobulinti, išprusinti. Kaip žmogaus valia veikia prieš Dievo valią? Kokio amžiaus vaikas jau atsakingas už savo poelgius, o kiek už jo poelgius atsakinga visuomenė, jį tokį, tą vaiką, užsiauginusi? Gal žmogus visą gyvenimą gali sakyti: aš darau, kalbu taip, kaip man liepia Dievas, o visuomenė mane turi prižiūrėti, jei tai, ką darau, kalbu visuomenei nepatinka, netinka. Tik nepamiršk visuomene, kad tuo tu veiki prieš Dievo valią, kuri pareikšta per mane.

*

Šia tema esu daug skaitęs, ši tema mane domino visą gyvenimą, tebedomina ir dabar, ypač akuali tapo, kai paaugo anūkėliai… Ir vis tik, šiandien daugiau noriu parašyti apie antrąją prasmę.

*

1.) Nukrito lietuvių lėktuvas su lietuviais lakūnais. Kaip veikė skrydžių priežiūros tarnybos, gelbėjimo tarnybos? Blogai! O juk XXI amžius, Lietuva – NATO valstybė, pasienio su agresyvia valstybe šalis, visos techninės ir karinės sistemos turėtų veikti kaip, kaip, kaip… aš jau net nežinau, ar alyginimas su šveicarišku laikrodžiu tinka. Neveikė sistemos. Nes jose visur viena posistemė – žmogus. Tas žmogus, kurio negalima pakeisti pirmąja prasme. Jis toks, tik toks yra ir viskas…

*

2.) Kuo dabar užsiima mano buvusios gimnazijos vadovybė? Įtariu, kad tobulina „įstatyminę bazę“. Oi, nedarykite to, nedarykite to, norėčiau aš pasakyti! Juk jei toje bazėje bus griežtai nurodyta, kad rūkyti negalima, tai turės būti numatytos kontrolės procedūros. Kasdien? Prie įėjimo? Klasėse? O juk ne aš pasakiau, kadenciją baigusieji gimnazistai sako, kad trečdalis gimnazistų ir rūkė, ir išgėrinėjo. Tai jei jūsų kontrolės procedūros, diagnostinės procedūros veiks gerai, tai gimnaziją teks uždaryti – trečdalį pašalinus, kokia jau ten gimnazija…

Jei procedūros veiks blogai, tai jūs tik pažeminsite gimnazistus ir save, tik padidinsite veidmainystės laipsnį. Oi, kaip blogai!

Ne, jums nepavyks jokiais dokumentais pakeisti to, kas turi būti žmoguje: garbė, orumas, atsakomybė.

*

  1. Mūsų valstybė serga baisia liga – žmonės politikoje, valstybės valdyme priima save (ir kiti juos taip priima…) tik kaip „funkcinę vietą“ (prieš daugybę metų trys gimnazistai šiuo terminu įvardijo, kas turi būti gimnazijos direktorius…): čia aš ministras, čia jau nebe; koks aš žmogus? kas jums rūpi, mane partija pasiuntė! ką aš kaip žmogus reiškiu šiame poste? absoliučiai nieko, aš tik atlieku man priskirtas funkcijas.

Pažiūrėkite, žmonės padarė karjerą, užsitarnavo (užsitarnavo?) generolų laipsnius. O tada pasirodė (kažkam pasirodė…; valstybei pasirodė?!), kad tuos generolus reikia bausti, kad jie nusikaltėliai! Kaip, generolai – nusikaltėliai?! Bet juk taip vienas žingsnis iki karinio perversmo! Ar tu to ir nori, Lietuva?

***

Galite pagalvoti…

Atsakymai

Burgis, 2015-05-20 09:12:48

Išgirskite…

aleksandras, 2015-05-20 09:35:07

Iš H.Arendt (atsipr. už netobūlą vertimą):

„jeigu jus norite mąstyti, jums reikia pasirūpinti apie tai, kad tie du (aš ir aš pats- A.T.) kurie mintyse veda tarpusavio dialogą, būtų geroje būklėje, t.y. kad pašnekovai būtų draugais. Jums geriau nukentėti, nei neteisingai pasielgti, nes su kenčiančiu galima išlikti draugais; bet kas panorės gyventi ir draugauti su žmogžudžiu? Net žmogžudys nepanorės. Kokį dialogą su juo galima būtų vesti?… Kas verčia žmogų bijoti … sąžinės, tai numatymas to, kad jam teks patekti į liudytojo kompaniją, kuris jį laukia tik namie. „Bet kas, kas nori sklandžiai gyventi, turi pasistengti pragyventi… be jo“,-sako Šekspyro (pjesėje Ričardas III- A.T.) žudikas. Ir pasiekti sėkmę šiame siekyje nesudėtinga, nes viskas, kas tam reikalinga- niekada nepradėti dialogo su savimi atsiskyrus nuo kitų, kurį mes vadiname mąstymu, niekada neiti namo ir ne kelti klausimų. Neturi reikšmės blogas iš prigimties žmogus ar geras, protingas ar kvailas. Tas kam yra žinomas bendravimas su savimi (toks, kada mes klausiame apie savo žodžius ir poelgius), neatsisakys nuo to, kad sau prieštarauti, o vadinasi niekada nesugebės ir nepanorės apmąstyti savo žodžius ir poelgius; neatsisakys jis ir padaryti kokį nors nusikaltimą, juk bus įsitikinęs, kad tuoj pat apie jį pamirš.

Mąstymas nespecialia, nesusieta su pažinimu, šio žodžio prasme…. yra kažkas tokio, ką visada geba padaryti kiekvienas. Ir lygiai taip pat nemokėjimas mąstyti- ne „prerogatyva“ tų nedaugelio, kurie neturi protinių gebėjimų, bet kažkas tokio, kas visada gali atsitikti su kiekvienu, įskaitant mokslininkus, knygų mėgėjus ir kitus intelektinių užsiėmimų meistrus: kiekvienas gali pradėti vengti to bendravimo su savimi, kurio galimybę ir svarbą pirmas atrado Sokratas…. „

aleksandras, 2015-05-20 09:40:56

pataisymas:

..Tas kam yra NEžinomas bendravimas su savimi (toks, kada mes klausiame apie savo žodžius ir poelgius), neatsisakys nuo to, kad sau prieštarauti, o vadinasi niekada nesugebės ir nepanorės apmąstyti savo žodžius ir poelgius; neatsisakys jis ir padaryti kokį nors nusikaltimą, juk bus įsitikinęs, kad tuoj pat apie jį pamirš…

Burgiui, 2015-05-20 11:47:37

…Verta (net būtina) pasimokyti iš šių Omaro Chajamo žodžių “Apie mus blogai galvoja tik tie,kurie blogesni už mus.Geresni už mus dėl mūsų nesuka sau galvos”.

Sokolovas, 2015-05-20 15:25:00

Kažkodėl manau, jog naujoji KTU Gimnazijos vadovybė iš viso nekreips dėmesio į mokinių rūkymą… Arba kreips tiek, kiek tas dėmesys kreipiamas kitose mokyklose…

qwerty, 2015-05-20 18:36:48

Sokolovai, ne rūkyme esmė, kiek kartų tinklaraštininkas jau tai kartojo.O jūs vis: rūkymas, rūkymas…ech. Rūkymas čia nieko dėtas.

nuoba, 2015-05-20 21:57:10

qwerty, rūkymas siaurąja prasme gal ir nieko dėtas.

Bet plačiąja – labai dėtas

qwerty, 2015-05-20 22:21:42

Nuoba, o kas yra rūkymas plačiaja prasme?

XXX, 2015-05-20 22:44:12

Aš taip supratau: jei yra taisyklės ar sąlygos ir tu su jomis sutikai, stodamas į gimnaziją (ar prieš kažką darydamas), tu privalai jų laikytis, o jei sulaužei – atsakyti. Ar rūkydamas, ar kažką kita darymas jas sulaužei, ne taip svarbu. Kalba eina apie atsakomybę ir savigarbą, pagarbą kitiems.

Darius, 2015-05-20 22:50:29

O aš norėjau pasidžiaugti ir pasigirti – mano “mažiukas” (13 m.) tapo antruoju mūsų šeimoje KTUG moksleiviu (dukra pernai baigė KTUG). Labai gaila, kad neteks jam klausytis jausmingų ir pamokančių diektoriaus B.B. kalbų, diskutuoti su juo įvairiomis temomis. Tačiau su direktoriumi jis jau neblogai pažįstamas – 4 metus dalyvavo visuose MLT, 2 metus dalyvavo rugpjūčio mėnesį vykusiose vasaros stovyklėlėse. Ačiū Jums.

qwerty, 2015-05-20 22:55:18

xxx, jūs čia viską teisingai pasakėte, tačiau kaip jums pavyko pasakyti taip taip nuobodžiai ir banaliai…

XXX, 2015-05-20 23:01:18

Neturiu literatūrinės gyslelės :-). Tai smerktina?

Žydrūnas, 2015-05-20 23:03:12

captain obvious 🙂

tik tiek, 2015-05-21 10:47:47

Sokolovui: naujoji vadovybė tikrai kreips dėmesį ir į rūkymą ir į visa kita, nebūkite toks pesimistas. Gyvenimas vyksta.

Burgis, 2015-05-21 11:02:27

tik tiek: nejaugi ir į mane atkreips dėmesį? Ak!

tik tiek, 2015-05-21 11:09:15

Tikrai atsižvelgiama į Jūsų padėtus pagrindus-niekas neužbraukia Jūsų nuopelnų..Suprantu, kad sunku, bet geriau širdyje paleiskite gimnaziją su gerais palinkėjimais-juk čia tebesimoko Jūsų priimti mokiniai…Ir tai visada bus Jūsų sukurta gimnazija..O ta sukurpta byla baigsis Jums palankiai ir greitai bus pamiršta plačiosios visuomenės. Visi tik prisimins, kad tai Jūsų sukurta geriausia Kaune gimnazija..

Burgis, 2015-05-21 11:16:29

tik tiek: aš jau paleidau…

nuoba, 2015-05-21 20:15:44

gwerty, per patį mane su žemėm sumaišė. Ir nesupratau, dėl ko.

Rūkymas plačiąja prasme, tai ir alučio gurkšnojimas ant suolelio, ir bėgimas iš pamokų, ir necenzūrinės leksikos naudojimas, ir užduočių neatlikimas, ir melavimas, ir visais atvejais pasiteisinimo turėjimas, ir klasioko telefono pasiskolinimas (pamirštant grąžinti), ir …., ir …. .

Jeigu susitariame, kad į visą tai absoliutus menkniekis ir neverta į tai kreipti dėmesio, nekreipkime …