Žvaigždės ir „žvaigždės“…

https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/laboratorija/lietuvos-matematiko-vardu-pavadinta-konstanta-650-1088588?fbclid=IwAR0LoggDxtL6RNS7m75nUlDOpG6miak4OK93D65sdW7bRUimpS2hsY3tnyw

***

Paskaitykite, apie ką šiandien rašoma portaluose, laikraščiuose.

Matėte apie išskirtinę mokslo žvaigždę Giedrių Alkauską? Nematėte…

Ale kam rašyti, jei niekas (niekas?) iš skaitytojų to nesupras, tuo nesusidomės, to neįvertins?

Nebus nei džiūgaujančių, nei pasipiktinusių, nei pavydinčių…

Va, Dakaras, Beata, Brexit, Gražulis, rinkimai – kas kita!

O tai, kad nė vienas (nė vienas!) iš kandidatų į Prezidentus (!) intelektu nė iš tolo nesiekia

brolių Giedriaus ir Audriaus lygio, jums nerimo nekelia?

***

Pykite ar nepykite – suprastėjo mūsų visuomenė, žiniasklaida, valdžia…

Liūdna, kad net apie L. Bethovenui prilygstantį kompozitorių galiu nesužinoti,

apie dieviškų rankų ir proto chirurgą neparašys, unikaliu penktoku ar aštuntoku nesusidomės…

***

Va, anksčiau tai bent Lenino premijų laureatų darbus išsamiau pristatydavo…

Atsakymai

petras, 2019-01-17 16:21:34

Tai gal prezidento pareigoms intelektas nėra svarbiausias dalykas. aišku svarbu, kad nebūtų debilas, bet genijus turbūt irgi didelio pranašumo (naudos) tokiose pareigose neturėtų.

Sužinot galit, tik ne ten ieškot informacijos gal. delfis ir pan. turi savo auditoriją, tai jai ir rašo.

anksčiau tai jo, ir už šildymą kapeikas mokėt reikėjo, tik valstybė (“sąjunga”) sugriuvo. (jau nekalbant apie realią kainą sumokėta, ne kapeikų pavidalu).

ainana, 2019-01-17 21:29:31

Giedrius Alkauskas – Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) profesorius publikuoja prastuose žurnaluose. Kas galėtų paneigti, kad jo mokslas žemoko lygio ?

ainana, 2019-01-17 21:35:21

Audrius Alkauskas

Žymiai geresnis mokslininkas…

Burgis, 2019-01-18 00:45:05

petrui: prezidentui nereikia intelekto?! Ar Jūs bent maždaug žinote, kas tas intelektas? Pasakysiu trumpai: gebėjimas suprasti ir gebėjimas sugalvoti. Stovintys prie valstybės vairų turėtų suprasti, ką aiškino Seneka, Platonas, Hegelis, Kantas, Marksas ir panašūs žmonės, ir turėtų sugalvoti, kaip pasinaudoti kelių tūkstančių metų žmonijos patirtimi.

*

Deja, dabar nėra nei vieno, nei kito… Gal dėl to, kad valstybėje daug petrų?

petras, 2019-01-18 11:28:01

burgiui: gal neįdėmei skaitėte, rašiau gi, kad intelektas reikalingas (negerai būtų jei debilą prezidentu išrinktų). ir prezidentas nebūtinai turi būt sisipažinęs su filosofų mintimis manyčiau, nes vien filosofų minčių zinojimas negarantuoja, kad prezidentas bus geras prezidentas. iš jūsų pavardintų esu skaitęs tik Platono mažumėlę, tai tikrai nereikia kažkokio įspūdingo intelekto, kad suprasti apie ką kalba. o tūkstančiai metų žmonių išminties yra sugulę patarlėse, o jas manau visi geba suprasti. trumpai ir aiškiai, išminties koncentratas. be to nepainiokit paprasto dalyko. suprasti kažkokio žmogaus mintis ar idėjas (ar žmonių) yra viena. o jom pritarti ir jas vykdyti yra visai kas kita. ar vykdyti pagal sumanytojo planą.

o lyginti žmonių intelektą galit nebent tikrai neblogai pažįstat tiek brolius, tiek visus kandidatus į prezidento postą. kitaip tai, tik skambus pareiškimas be jokių argumentų.

Burgis, 2019-01-18 13:25:04

petrui: pasakysiu tik tiek: broliai buvo mano gimnazistai; Giedrius panaudojo Šimuros prielaidą, kurią panaudojo ir A. Veilas, įrodęs didžiąją Ferma teoremą.

Daugiau su Jumis ta tema nediskutuosiu…

skaitytojas, 2019-01-18 21:30:39

“Prasčiokų tauta”…Tokia jau “tos” tautos istorija… Kažkada tautos aukštuomenė prarado savo tapatybę- sulenkėjo, prarado kalbą ir savo Didžiąją Kunigaikštystę.Po kiekvieno sukilimo ( 1831, 1863 m.) Rusijos caras stengėsi išnaikinti tautos vadus, “aukšto intelekto” tautos atstovus trėmė į Sibirą, o į jų namus atkeldavo gyventojus iš rytinių Rusijos gubernijų. 40 metų ( 1864-1904) viešame gyvenime buvo uždrausta lietuvių kalba ( spauda,mokyklos)-ištisi lietuviški plotai į rytus nuo Minsko,aplink Gardiną virto slavų kalbų teritorijomis.Kas dėjosi po 1940 m. Jūs žinote daug geriau už mane. Manau,tokios politikos pasekmės juntamos ir dabar.

skaitytojas, 2019-01-18 21:47:40

Patikslinu: į vakarus nuo Baltarusijos sostinės Minsko. Prie pat Minsko yra vietovė Antaniški, kiek tolėliau į vakarus ir šiaurę- Gerveli, Dauguli ,Kiršy, Petriški, Gerdutiški, Baubli, Daunary, Skirmantava , Narbutava… Tarp Baranovičių ir Volkovysko – Pirštuki, Jatauty, Važginty, Taucvily, Mizgiry, Margi, Skuduci …

Giedrius, 2019-01-19 08:30:14

Ačiū, mielas Direktoriau 🙂 Lietuvoje visada buvo puikių matematikų! Bet dabar yra nuostabūs protai V. Sidoravičius, K. Pileckas, A. Dubickas, R. Leipus, D. Surgailis, V. Paškūnas, V. Bagdonavičius, ir daugybė kitų. O tokio galingo matematiko, kaip K. Česnavičius, manau, dar nebuvo. Tai jokiu būdu ne šešėlis kitiems – ne, pagyros kitiems negali mesti abejonių nepaprastais kitų pasiekimais. Tik K. Česnavičius pakėlė Lietuvos matematikos kartelę dar aukščiau. O kas abejoja dėl mano paties lygio, tegul žino, kad išsprendžiau 30 metų senumo hipotezę apie pernešimo operatoriaus spektrą. Gavau ne tik tikrinių reikšmių tikslią asimptotiką, bet ir pėdsako formulių dekompoziciją, tikrinių reikšmių struktūrą. Darbas tikrai pasirodys elitiniame žurnale. Turiu publikacijų ir iki šiol labai geruose, pirmojo kvartilio žurnaluose. Mano brolis, aišku, daugiau moksle pasiekęs, bet į anoniminę menkinančią kritiką tikrai nereaguoju, mokinuosi viską priimti ramiai. Iš kritikos ir pagyrų galima mokytis. Kai žmogaus savivertė yra adekvati, kritiką priima ramiai. Ir fakte, jog brolio Audriaus pasiekimai moksle didesni, teisybės tikrai yra daug. Tik kad mes su broliu labai artimi ir einame išvien, ir tas manęs tikrai neskaudina 🙂 O ir kitų Lietuvos matematikų dideli pasiekimai neskaudina, net keista, kad kam nors galėjo kilti tokia mintis – priešingai, labai džiaugiuosi kolegomis 🙂

Burgis, 2019-01-19 12:16:09

Giedriui: „išsprendžiau 30 metų senumo hipotezę apie pernešimo operatoriaus spektrą.“ Užtenka tai pasakyti, ir visi kritikai lieka išsižioję. Dar karta sveikinu Tave, Giedriau, ir džiaugiuosi, kad Žmogus nuo Anykščių yra pasaulio pažiba!

Elena, 2019-01-19 21:08:52

Elena,

Giedriui (ir jo broliui Audriui),-

nuo tokių žmonių mūsų Žemėje šviesiau, maloniau,ramiau gyventi.Gera gyventi. Dievas Jus apdovanojo. Dieviškos PALAIMOS ir SĖKMĖS Jūsų kelyje.

Prašymas Giedriui – nepabėkit iš mūsų. Jus ir čia dvasingumo ir racionalaus gėrio spindulėlis

Pagarbiai, atvirai, nuoširdžiai.

Giedrius, 2019-01-20 00:43:47

Žaviuosi Giedriumi Alkausku! Nieko nesupratau ką tai reiškia pernešti operatoriaus spektrą ir gauti tikrinių reikšmių tikslią asimptotiką, bet gerb. Burgio komentaras suteikia pakankamą pagrindą žavesiui.

Pagal dvasinius mūsų pasaulio dėsnius, džiaugdamiesi ir žavėdamiesi kito žmogaus pasiekimais mes perimame jo “pasiekimų momentumą”. Nieko neatimame, duodantysis lieka kaip buvęs, o besižavintis įgyja. Paprastas Stebuklas. Beje, ne taip jau ir sudėtingai patikrinamas. Tik žavėtis reikia nuoširdžiai.

Todėl pavydas – visiškai beprasmiškas užsiėmimas. Beje, labai džiaugiuosi Giedriaus Alkausko pastaba: “labai džiaugiuosi kolegomis!”

Todėl pirma džiaugsmas kitų pasiekimais, pagalba jiems ir žavesys jais, po to – maži ir dideli stebuklai.

Kodėl gi to nepamėginus pritaikyti mokyklose?

Rostanas, 2019-01-21 01:42:48

Normalu, kad matematikas pastebėjo straipsnį apie matematiką. Taip pat normalu, kad į straipsnį jokio dėmesio nekreipė manikiūrininkės, šaltkalviai, suvirintojai, virėjos, sodininkai, daržininkai, pensininkai, buhalteriai, kompiuteristai, verslininkai ir daugybė kitų žmonių.

Burgis, 2019-01-21 11:19:53

Rostanui: bet nenormalu, kai žiniasklaida rašo vien apie vedybas, skyrybas, skandalus, Grigaičio antakius, „elito“ dūzges …

vilkas pilkas, 2019-01-21 17:38:22

Minkovskio „klaustuko“ funkcija dar kartais vadinama “slidžiaisias velnio laiptais” – kur kas tinkamesnis pavadinimas delfio antraštei…

P.S. Būkit itin atidūs lipdami į Aleksoto kalno apžvalgos aikštelę laiptais šalia funikulieriaus – pastaruoju metu šie itin slidūs.

Dalius, 2019-01-21 22:14:12

O kas yra normalu? Tai kas atitinka įstatymą, neprieštarauja etikai, visuomenės normoms, papročiams? Ar kas patinka daugumai?

arka, 2020-05-17 12:19:41

Kažkas (ainana) skaudžią Giedriui tiesą jau išryškino, bet niekas neklauso.

Giedriui: kuklumo tau, brolau, tikrai nestinga. Didžiuojiesi kelis metus nebaigtu straipsniu kaip atseit ten kažką išsprendęs, svaigsti apie kažkokius kvartilius ir elitinius žurnalus: iki jų tau kaip iki Mėnulio. Net jei tikrai kažką išsprendei, tam kad pasirodytų elitiniame žurnale turi būti ta hipotezė svarbi, kažkam įdomi, ne kažkokia beveik niekeno nenagrinėta ir niekam negirdėta ir net neužbaigta, nors metodai visiškai elementarūs. Aišku, nieko nesuprantančią liaudį savigyra apmulkinsi nesunkiai, draugiškas entuziastas a.a. p. Burgis paviešins, visi pagirs gabų berniuką Giedrių, juokinga net negaliu… Kantrybės ir darbštumo tau reikia palinkėti, ne pagyrų; tik su jais gal kada nors pasieksi kažkokio profesionalumo!