Žydų logika

Šį žavingą komentarą paėmiau (atsiprašau, kad nežinau, kaip atsilyginti autoriui…; atsiprašau ir už kupiūravimą) iš savaitraščio „Dialogas“ svetainės.

**

Jaunas žydas atėjo pas rabiną ir pareiškė, jog nori studijuoti Talmudą.

– Aš baigiau Berklio filosofijos fakultetą ir apsigyniau disertaciją apie Sokrato filosofijos logiką. O dabar noriu truputį pasimokyti Talmudo.

– Tu nepasiruošęs studijuoti Talmudą, – pasakė rabinas. – Tai giliausia knyga iš visų, kada nors žmonių parašytų. Bet jei jau reikalauji, aš patikrinsiu tavo logiką: susidorosi – mokysiu tave.

Jaunuolis sutiko. Rabinas klausia :

***

– Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – ištepliotu. Kuris iš jų eis praustis?

– Na, žinoma, tas, kurio veidas nešvarus!

– Neteisingai. Pagalvok logiškai: tas, kieno veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio veidas švarus, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat švarus. O tas, kurio veidas švarus, pažiūrės į tą, kurio išteptas, nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs, ir eis praustis.

– Gudriai sugalvota! – sužavėtas pasakė svečias. – Nagi, rebe, patikrinkite dar kartą!

***

– Gerai, jaunuoli. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – ištеptu. Kuris iš jų eis praustis?

– Bet mes gi jau išsiaiškinom – tas, kurio veidas švarus!

– Neteisingai. Praustis eis abu. Pagalvok logiškai: tas su švariu veidu, pažiūrės į tą, kurio išteptas, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs. O tas, kurio išteptas, pamatęs, jog kitas nuėjo praustis, supras, jog jo veidas išteptas ir taip pat eis praustis.

– Aš apie tai nepagalvojau! Neįtikėtina – aš padariau loginę klaidą! Rebe, patikrinkite dar kartą!

***

– Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – ištеptu. Kuris iš jų eis praustis?

– Na.. Praustis eis abu.

– Neteisingai. Nė vienas neis praustis. Pagalvok logiškai: tas, kurio veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio švarus, ir neis praustis. O tas, kurio švarus, pamatęs, kad išsitepęs neina praustis, supras, kad jo veidas švarus, ir taip pat neis praustis.

Jaunuolį apėmė neviltis.

– Patikėkite, aš galiu studijuoti Talmudą! Paklauskite ko nors kitko!

***

– Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu…

– O Viešpatie! Nė vienas neis praustis!!!

– Neteisingai. Dabar tu įsitikinai, kad Sokrato logikos nepakanka, norint studijuoti Talmudą. Paaiškink man, kaip taip gali atsitikti, kad du žmonės leistųsi vienu ir tuo pačiu dūmtraukiu, ir vienas veidą išsiteptų, o kitas – ne?! Šis klausimas – beprasmis, ir jei tu leisi savo gyvenimą, atsakinėdamas į beprasmiškus klausimus, tai visi tavo atsakymai taip pat neturės prasmės!

**

Mano komentaras. Žydai – protingiausia tauta pasaulyje. Užtenka pažvelgti į žymių bankininkų, šachmatininkų, Nobelio premijos laureatų sąrašus. Žydų humoras – geriausias pasaulyje. Kodėl taip? Ir vieną, ir kitą rezultatą lėmė du veiksniai: 1) žydai per tūkstantmečius išlaikė tradiciškumą, nuolat gausino išminties skrynios lobius; 2) žydų tauta patyrė daugybę negandų; tik labai nukentėjęs pasidarai protingas ir supranti gerą humorą. O kodėl žydai taip nukentėjo? Paradoksas – kaip tik dėl to, kad buvo išmintingi ir vengė juodo darbo, prasčiokų minios, o krovė turtus. Kam tai gali patikti? Kadaise buvo paplitęs trumpas anekdotas: „Žydas – kolūkietis.“

***

Bet ar mums gėda mokytis iš žydų? Kitą kartą parašysiu apie absurdišką mūsų logiką…

Atsakymai

Smokas, 2010-10-13 13:55:26

Na ir drąsus Jūs žmogus. Dabar suprantu, kad iš tikro Jums niekas nesvarbu, svarbu kad ji Jus myli. 🙂

Ūžesiai ausyse, 2010-10-13 14:07:56

Nesupratau, o kur trečias veiksnys?

Aurelijus, 2010-10-13 15:26:43

Labai rekomenduočiau Yuri Slezkine knygą “Žydų šimtmetis”:

http://tytoalba.lt/lt/index.php?option=content&task=view&id=1371

labai.

Saulius, 2010-10-13 16:41:25

Burgis: Kodėl taip? Ir vieną, ir kitą rezultatą lėmė du …

Rabinas: Šis klausimas – beprasmis, ir jei tu leisi savo gyvenimą, atsakinėdamas į beprasmiškus klausimus, tai visi tavo atsakymai taip pat neturės prasmės!

Smokas, 2010-10-13 17:38:49

Aurelijui. Šiandien jau pasiuntinys atnešė kaip tik tą pačią knygą. Pradėsiu skaityti.

Lina L., 2010-10-13 23:02:35

Tai čia ir yra vinis – atskirti, ar klausimas prasmingas, ar nesukti dėl jo galvos, o gal sukti galvą šiaip, dėl proto mankštos 🙂

Pagalvojau, kad žydai Europoje nekariavo, nedirbo žemės, nes negalėjo jos turėti, bet pasakoja, kad Izraelyje žemė dirbama taip, kad gražu žiūrėt, o kariais pabūna visi iki vieno.

Įdomu, ar jie taip ir tiki, kad yra išrinktoji tauta? Kas perskaitysit tą knygą, papasakokit 🙂

dominykas, 2010-10-14 00:53:17

O dievai, aš apakęs… Šį anekdotą skaitau antrą kartą gyvenime. Pirmas buvo… vakar! (tokioje Amerikos žydo atseit teorinėje knygutėje apie anekdotus)

Ponas Burgi, jūsų dėstomas dalykas – tikimybių teorija – neveikia! Ir tai jau toli gražu ne pirmas toks kartas…

dominykas, 2010-10-14 00:55:50

(atsiprašau už stilistinius trūkumus – labai pražiopsojau, kiek KARTŲ pavartojau žodį KARTAS, vėlus vakaras, et)

Burgis, 2010-10-14 08:13:23

Dominykui: čia likimas, likimas… 🙂

simas, 2010-10-14 09:24:07

Kalbant apie Žydų Humorą. Iš vieno žydų jaunuolio teko girdėti nuostabų anekdotą tema – kuri vokiečiams yra Tabu, o kitiems – nejauki tema juokauti.

Klausimas: Tai vis tik – kodėl Hitleris nusišovė?

Atsakymas: Sąskaitos už dujas.

Antanas, 2010-10-14 19:40:39

Pirmasis žmogus besileisdamas išvalo dūmtraukį, bet bevalydamas išsipurvina veidą. Antrasis besileisdamas jau švariu dūmtraukiu neišsipurvina. O gal taip švariai išvalyti neįmanoma? Tai visgi kur logika?

šiaulietis, 2010-10-15 12:20:47

Tai ką pateikėte yra pulpilas – logiškas argumentavimas iki absurdo. Žydų ortodoksų nuomone jis skatina mąstymą.

Burgis, 2010-10-15 12:33:14

Šiauliečiui: o man tai primena neišsprendžiamą problemą – kas buvo tas, kuris sušuko: „Aš – melagis!“ Melagis jis buvo ar ne?

Nepris, 2010-10-15 12:47:46

“Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailybė.”

(1 Kor. 3-19)

petras, 2010-10-15 13:39:16

Manau apskritai neįmanoma būtų išrinkt protingiausios tautos. be to daugybę negandų patyrė labai daug tautų, labai daug jų išvis nebeliko. bet žydai garsiausiai verkia. o šita pasakėlė apie rabiną su logika nieko bendro neturi, čia labiau fantazijos dalykas 🙂

Pliusas jų tik tas, kad jie sugeba puoselėt tradicijas, laikytis drauge, ir iškelt savo tautą aukščiau kitų. Taip pat pasižymi verslumu.

Čia mano nuomonė. ai ir dar, manau mokytis iš bet ko nėra gėda, tą mes ir darom 🙂

Šiaulietis, 2010-10-15 17:54:01

Beje prisiminiau vieną dalyką „Žydas – kolūkietis“ kažkas panašaus buvo 19 amžiaus pradžioje Rusijos imperatorius Aleksandras I skatino žydus keltsi prie Azovo jūros ir ūkininkauti… pradžioje ūkinkavimo rezultatai būdavo nekokie. Įsikūrimo paramą: arklus žydeliai parduodavo, o po to badaudavo… Taigi žydai nėra protingesni, bent žemės ūkyje už lietuvius. O apskritai tas mito eskalavimas apie žydų protingumą yra neteisioginis antisemitizmo skatinimas.

Daiva, 2010-10-16 19:20:25

Na, aš esu gyvenusi Izraelyje, sutikau visokių žmonių, įskaitant ir labai primityvių, bukų, niekuo nesiskiriančių nuo Kauno gezų, taip pat fyfų ir visko visko 🙂 Humoro jausmas Izraelyje retai kur egzistuoja. Tačiau tokie yra nuostoliai, “gaminant” tautą. Ben Gurionas, sakoma, yra pareiškęs, jog tikra tauta žydai taps tada, kai turės “tautinius” vagis ir prostitutes. Galima pasveikinti – jau turi. Tuo tarpu būti anapus karštligiškai konstruojamų kolektyvinių, dekontekstualizuotų konstruktų, tokių kaip tautinė valstybė, – puikus intelekto stimuliatorius.

Vaida, 2010-10-17 03:53:58

aš ne visai į temą (nes tema, vis tik apie žydus), bet prieš keletą dienų nugirdau arabų posakį, pagalvojau, kad Jums patiktų:

“Alachu pasikliauk, bet ir kupranugarį pririšk.”

Ismintis, 2015-10-25 01:21:13

Kodėl su žydais geriau neturėt reikalų? Nes visos diskusijos su jais yra beprasmės. Žydo klausia, kodėl jūs į klausimą visada atsakote klausimu?

O kas jums taip sakė?