Egzaminai. Egzaminai. Dar kartą – egzaminai.

Išgirskite mane! Po keturių mėnesių bus vėlu. Išgirskite mane moksleiviai, studentai, mamos ir tėčiai, mokytojai ir dėstytojai, švietimo vadovai. Rašau ne apie mūsų gimnaziją, ši tema aktuali bent trims šimtams tūkstančių (300 000) jaunų žmonių.

*

Žurnalistai, ar jūs žinote aktualesnę temą? Žurnalistai, kodėl jūs pasiduodate mulkinami, kodėl jūs skleidžiate melą?

Konkretizuoju. Parašysiu trimis kryptimis, pradėdamas nuo mažiausiai aktualios.

***

1. Egzaminai universitetuose. Visai neaktualu… Daugybė studentų jau nebelaiko daugybės egzaminų. „Egzamino“ rezultatas sudėliojamas kaip namelis iš „Lego“ kubelių: padarei namų darbą (firmos daro pigiai…), atsiskaitei už kelis kontrolinius darbus (užteks vieno iš trijų), išlaikei porą tarpinių egzaminukų (užteks vieno iš dviejų) – ir savas! Turi pažymį, kuris vadinamas egzamino pažymiu, nors egzamine net nebuvai. Gal ir apskritai tau žiemos egzaminų sesijos nebuvo – už viską „atsiskaitei“ prieš Kalėdas…

O juk visko viršūnė turėtų būti egzaminas! Visokie tarpiniai atsiskaitymai, visokie trupiniai turėtų tik padėti mokytis mokyklos stiliumi, o ne studijuoti universiteto stiliumi. Turėtų tik padėti pasirengti egzaminui, o ne pakeisti egzaminą. Egzaminas turėtų būti „neutralioje aikštėje“ – viso miesto studentus egzaminuoti turėtų komisija miesto egzaminų centre. Žinoma, centre rengiami tik pagrindinių dalykų egzaminai. Taip yra Švedijoje. Tada tikrai žinotum, kad išlaikei egzaminą. Tada ir mes žinotume, kad išlaikei egzaminą.

***

2. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) egzaminai. Paskaitykite:

*

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. gruodžio 31 d.

Nr. V-1770

Vilnius

P a k e i č i u Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012 Nr. 3-90):

*

Naujasis ministras jau dirbo gruodžio 31 dieną! Su tuo įsakymu paskelbtas tvarkos aprašas yra vienuolikos puslapių, šimto (!) straipsnių tvarinys!

*

Pažiūrėkime į esmę. Visų gimnazijų antrųjų klasių gimnazistai birželio 7 d. privalės laikyti lietuvių kalbos raštu egzaminą, o birželio 13 d. – matematikos egzaminą. Priminsiu, kad tiems gimnazistams atostogos – nuo birželio 10 dienos. Taigi atostogų laiku išlaikę egzaminą, gimnazistai sužinos…, kad visi išlaikė egzaminą! Neabejokite, NEC pasitengs, kad visi išlaikytų, kitaip ką tektų daryti su neišlaikiusiais? Išmesti? Na, išlaikė, kas toliau? Kam laikė, kodėl laikė? Kad tėvai ir vaikai žinotų, ką jie, moksleiviai, iš tiesų moka, sugeba? Tai kad mūsų gimnazijos moksleiviai moka ir sugeba daugiau, nei kitų mokyklų bendraamžiai, ir mes reikalaujame mokėti ir gebėti daugiau! Tokia mūsų misija. Tai leiskite mums patiems juos, tuos moksleivius patikrinti. Ir ne atostogų metu.

Ne, sako švietimo vadai. Jūs tikrinsite korumpuotai, „pakelsite“ pažymius. Palaukite, sakau aš, kam mums to reikia?! Kam mums apskritai tie egzaminai, jei mes sąžiningai rašome pažymius, išvedame metinius įverčius? O jei kas nors norės pakeisti mokyklą po antrosios klasės, savo švietimo vadai. Tai tegu tie ir laiko tą PUPP, sakau aš! Kiek iš mūsų gimnazijos po antrosios klasės išvyksta į kitas gimnazijas? Dažniausiai – nė vienas, kartais 1-2. Kiek iš kitų gimnazijų išvyksta? Labai, labai mažai! Taip kam tie PUPP? Atsakau: tiems, kas iš to užsidirba. Nepamirškime, kad PUPP privalo laikyti ne tik gimnazistai, privalo laikyti visi dešimtokai. O tai – didelis grobis.

***

3. Valstybiniai brandos egzaminai. Visa žiniasklaida skelbia – šiemet VBE bus tokie pat kaip pernai. Tai – melas! Tai baisus melas, nes šiemet vertinimas bus ne norminis, o kriterinis. Apie to vertinimo pavojų jau rašiau – ar kas išgirdo? Ne! Kam rūpi, kad valstybė stovi lemtingoje kryžkelėje, kad po šių metų VBE pasekmes jausime daugybę metų?

Trumpai ir paprastai bandau dar kartą paaiškinti.

Kriterinis vertinimas reiškia, kad pagal mokymo planus, pagal programas, pagal vadovėlius pasiekęs 70 proc. žinių ir gebėjimų lygį abiturientas turėtų gauti pažymį 7. Kodėl kalbama, kad įverčiai bus iš 100 balų skalės? Nejaugi NEC sugebės įvertinti, pavyzdžiui, 73 balų (suprask – procentų) tikslumu?! Nuo kurio įverčio (pavyzdžiui, 15, 20, 30…) prasidės teigiami įverčiai? Nejaugi , pavyzdžiui, 30 proc. žinių ir gebėjimų pakaks gauti brandos atestatą? Kokia čia branda, po galais! O jei ne, tai ką darys valstybė, jei pasirodys, kad net trečdalis abiturientų nepasiekė nė trečdalio žinių ir gebėjimų lygio? Matematikos moksluose – tai faktas! Galiu įrodyti. Tai nejaugi šiemet trečdalis abiturientų negaus atestatų? Nejuokinkite! Protestas nusiristų iki Viduržemio jūros, iki Briuselio ir Strasbūro…

Tai kaip pasielgs valstybė? Padarys kaip visada – viską užmaskuos taip, kad visi – moksleiviai, jų tėvai, mokytojai, universitetai – būtų patenkinti? Bet jei taip padarys, tai kokia nežemiška jėga naujas kartas moksleivių privers mokytis? Juk jie supras – gali visai nesimokyti, valstybė pasirūpins, kad atestatą gautum. Va, tada mes nusirisime iki tumbu-lumbu genties išsilavinimo…

***

Viskas! Prirašiau daug, išliejau savo nerimą ir skausmą. Šia tema iki vasaros daugiau nerašysiu. Negi man labiausiai reikia?! Tik valstybės gaila, vaikų gaila…

Atsakymai

Burgis, 2013-02-08 09:34:40

Reitingams…

ak, 2013-02-08 11:13:39

vaikų tai gaila. O prie ko čia gailėtis išsigimusios ir bet kam pasiryžusios parsiduoti valdžios? Burgis parašė tiesą. Na ir kas iš to? Valdininkai toliau mals š… Ministras ir viceministrė taip gražiai apsireiškę “Dialoge” tų jo minčių neperskaitys, o jei perskaitys nutars, kad jos nevertos dėmesio… Taigi mokykimės gyventi debilrojuje – juk ir sovietų laikais – prisitaikydavome prie sistemos ir vis dėl to sugebėdavome šį tą padaryti. Aišku, gaila, kad ta mūsų nepruklausomybė taip šlykščiai išsigimė, bet turim, ką turim…

Saula, 2013-02-08 11:29:08

Pritariu visoms B.B. mintims, išskyrus vieną – PUPP`e „leiskite mums patiems juos, tuos moksleivius patikrinti“. Ne. Labai gerai, kad tikrins centralizuotai!

Aš ne apie KTUG. Ne apie lyderius, o apie autsaiderius. Reikia galvoti šalies mastu. Juk įsakymas vienas visoms mokykloms. Kas pamatuos sąžiningumą mokyklos VADOVO ir jam pavaldžių PUPP tikrintojų?

Varganose mokyklose 10 klasėje dar daugybos lentelės nemoka, o išlaiko PUPP`ą (ir dar kokiais balais! 6-7 įvertinamas mokinys). Centralizuotas vertinimas gal nors kiek sumažins tą krepšelizacijos pasekmę (bet kokia kaina išlaikyti mokinį – rašyti už atėjimą į pamoką 4, o už ramų klausymą ar už „gebėjimą“ užrašyti pavardę – 6:-))

Burgis, 2013-02-08 11:35:29

Saulai: sakydamas „… leiskite mums…“, aš turėjau galvoje tik KTUG. Tik KTUG! Atsiprašau, kad to neišryškinau.

Regina A., 2013-02-08 12:05:45

Ką padarysi, kad įsakymas be išimčių 🙂

O šiaip prisiminiau kalambūrą, kuris „tiktų“ prie p. Bronislovo šių 3 punktų:

„Be aukštojo išsilavinimo būtina turėti nors vidurinį suvokimą ir, kaip minimum, pradinį išsiauklėjimą“ 🙂

Arvydas, 2013-02-08 13:05:13

…daunt vari -by heeepi…jei vaikas talentingas,tai jis jau 12 -kos domisi

Arvydas, 2013-02-08 13:08:48

šopenhaueriais ir senekomis (kas tikrai neįeina į jokia programas liaudies ‘prieaugliui’).Tas pats ir kitose srityse (matematika ,fizika,IT ir tt.).Na,o jei vaikas -vidutinis-tada belieka diplomas….

Lina, 2013-02-08 15:19:00

Beje, kiek suprantu, PUPPó niekas nereikalauja išlaikyti. T.y. bet kuris mokinys, turintis 4 ir daugiau metiniam, bus keliamas į 11ą klasę, jei pasitikrins žinias, t.y. ateis, ant sąsiuvinio užrašys pavardę ir atiduos vertintojams. Į 11ą nekels tik tų, kas savo atostogų metu neateis pasitikrinti

sonata, 2013-02-08 18:51:43

Gal pedagogai ir jų vadovai per mažai kariavo? Mes spaudėme analogišką gruodžio 30 d. išleistą SAM ministro įsakymą – šiek tiek logikos atsirado, neužilgo išeis pataisa. Buvo panaudota opozicija – nors toli gražu pažiūros nesutampa su E. Masiulio, bet “kare visi ginklai geri”, o ir politikas “piarą” pasidarė:) Gal dar nevėlu ir mokytojams subruzti? Tokiais atvejais prisimenu senelį: “Nenusileisk, ant palinkusio karklo visos ožkos lipa”.

sms, 2013-02-08 19:34:33

Labai keistas įrašas. Jei esate Lietuvos valstybinė mokykla, tai ir privalote laikytis įstatymų. Kaip ir visiems, taip ir KTUG PUPP yra privalomas. Nurodykite bent vieną civilizuotą valstybę, kurioje būtų kurioms nors mokykloms daroma išimtis analogiško egzamino organizavime. Diskusija dėl PUPP datų irgi keistai atrodo. Kadangi, kaip suprantu, iki šių metų KTUG pagrindinės mokyklos egzaminų nevykdė, tai ir nežinote, kad PUPP datos jau daug metų kilnojamos pirmyn atgal ir niekada nebuvo gerai. Gegužę irgi visiems netiko. Na, išlaikys visi jūsų gimnazistai PUPP 10 – tukams, galėsite savo svetainėje kaip visada girtis. Ne visi gaus tuos dešimtukus (o greičiausiai taip ir bus) pamatysite, kad jūsų “karalystėje” dar yra neartų dirvonų, vėlgi galėsite savo svetainėje į šuns dienas dėti NEC.

Burgis, 2013-02-08 19:46:08

sms: visada atsiranda menkystų… Jei aš 24 metus būčiau visų jų klausęs, Lietuva neturėtų KTUG. Laimė, kad ir šis komentaras manęs nepaveiks. Užjaučiu…

sms, 2013-02-09 08:31:04

“visada atsiranda menkystų…” Čia jūs kaip suprantu apie mane… Na ką gi, jeigu B.B. būtų nesilaikęs įstatymų, tai Lietuva KTUG irgi neturėtų. Dura lex sed lex. Taip kad KTUG gimnazistai laikys šiemet PUPP patinka tai gimnazijos direktoriui ar nepatinka. Daugelį metų kaip PUPP laikomas visose Lietuvos gimnazijose. Ar Jūs savo gimnazistų klausėte nori jie laikyti PUPP ar ne? Negi per daugiau kaip 10 metų neatsirado nė vieno norinčio pasitikrinti? “Tai kad mūsų gimnazijos moksleiviai moka ir sugeba daugiau, nei kitų mokyklų bendraamžiai, ir mes reikalaujame mokėti ir gebėti daugiau! Tokia mūsų misija. Tai leiskite mums patiems juos, tuos moksleivius patikrinti.” Ar jūs per tuos metus sukūrėte alternatyvius 10 klasės patikros egzaminus? Kažkaip neteko girdėti. Tik apie programavimo egzaminą. Bet ar tai pats svarbiausias egzaminas kurį reikia laikyti dešimtokui?

Burgis, 2013-02-09 08:56:09

sms: kodėl pats įsivaizduoji, kad turiu tau atsiskaityti? Gal jau pamiršai, kad šioje svetainėje rašiau, ką galvoju apie tavo komentarus?

*

Bet kol žmona rengiasi gražų šeštadienio rytą, atsakysiu į klausimus tik todėl, kad mano atsakymai gali būti svarbūs kitiems:

  1. Įstatymų mes laikomės, bet PUPP įstatymais neapibrėžiami.

  2. Ne, mūsų gimnazistai nenori vasarą, per atostogas, laikyti jokių egzaminų.

  3. Atsirado norinčių pasitikrinti trečiokų, todėl mes ir kuriame trečiokų pasitikrinimo sistemą.

  4. Mums nereikia alternatyvių egzaminų, mūsų mokytojai teisinga patikra užsiima visus metus. Ir vis tik mes sutinkame surengti antrokų egzaminus, parodydami, kad mūsų egzaminai gilesni, geresni nei PUPP. Bet ne per atostogas.

sms, 2013-02-09 12:52:20

Švietimo įstatymas.

10 straipsnis. Pagrindinis ugdymas.

  1. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio

ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus,

išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo.

Burgis, 2013-02-09 13:04:46

sms: mes pasitikriname, vargšas tu žmogau, pasitikriname…

Burgis, 2013-02-09 13:05:48

sms: tai buvo mano paskutinis atsakymas tau šioje temoje. Jei neatsikabinsi – išmesiu.

laisvamanis, 2013-02-09 14:18:59

Na, iš karto supratau, kad B.B. rašydamas apie PUP’ą galvoje turėjo KTUG.

puikų šios temos įspūdį labai gadina išsprūdęs žodelis “menkystos”.

Rimvydas, 2013-02-09 14:44:08

Na ir ,, …vargšas tu žmogau…” nelabai kaip skamba. Vis gi sms kažkaip panašiai neišsireiškė.

Arvydas, 2013-02-09 15:52:30

EGZAMINAS vyksta nuolat-ir tikrina mus pats Gyvenimas-pasiųsdamas “sms” ar dar kokį ….,kaip čia pasakius.Gerbiamas profesorius tokiais atvejais vartodavo -“PAŠLEMĖKĄ”-labai gražu-ir liaudiška ir lietuviška ,skambu.Gal ,efekto sustiprinimui derėtų vartot derinuką menkysta-pašlemėkas (čia būtų kaip vardas ir pavardė-vardenis pavardenis ,taip sakant).Kaip ten bebūtų,objektyviai žiūrint,tai tik patvirtina gerbiamo direktoriaus tezę ,kad rimtas egzaminavimas BŪTINAS, betgi ,senai žinomas posakis-kas SARGĄ apsaugos (mūsų atveju,kas egzaminatorių patikrins).O gal egzaminuotis traukiam į Švediją…-juk švedų bankais tai pasitikim, kodėl turėtume nepasitikėt jų egzaminuotojais.Tai būtų lemiamas praktinis žingsnis-egzaminuoja (ir turi teisę tam) tik tie ,kurie ir KREDITUOJA.Na ,o kitus ,tegul egzaminuoja EkSELENCIJA-ji tą moka labai gerai-galima drąsiai priedą prie atlyginimo skirt.

Veja, 2013-02-09 16:24:05

Ar nevertėtų ponas B.B. vardan tos Lietuvos (jos ateities tapti šv.ministru. Pokalbio tonas(ne, monologų tonas) daugiau nei ministriškas. Ir jaunimui padėsite ir menkystas, anot Jūsų, sutramdysite.

Sigutė, 2013-02-09 18:46:42

Gimnazijos direktorius pasako daug teisingų dalykų. Garbė jam, kad yra drąsus, nebijo, jog gali jo galva nulėkti. Ministerijos klerkai malkų iš tiesų daug priskaldo. Dažnai atrodo, kad kairė nežino, ką daro dešinė. Teiginiai viename dokumente kartais prieštarauja teiginiams ta pačia tema kitame dokumente, kartais prikuria teorijų, visiškai atitrūkusių nuo mūsų lietuviškos realybės… Todėl paskui tokį drąsų vedlį norėtųsi eiti daug kam… Bet…

,,tu”, ,,tau”, ,,vargšas žmogau”, ,,menkysta”… Tik keletas sakinukų, bet koks aiškus kalbančiojo portretas… Tujinimas, jokios pagarbaus kreipimosi rašte didžiosios raidės, nepagarba pašnekovui, jokio tolerantiškumo, noras iš karto sutriuškinti turintį kiek kitokią nuomonę, o jei tas nepasiduoda, suirzimas ir gąsdinimai išmesti… Kas tai? Sužvaigždėjimas?.. Pasijautimas Karaliumi?.. Senatvinis marazmas?.. Ar tokia dvasia vyrauja ir gimnazijoje?.. Ar tokiu pavyzdžiu auklėjami ir mokiniai?.. O kaip jaučiasi gimnazijos darbuotojai?.. Ar jie irgi tokios pat kultūros?.. O gal dauguma jų, ko gero, yra išdresiruoti paklusti?..

Kažin ar ne todėl atvirai pritariančių direktoriaus mintims nėra daug. Norėtų pritarti, norėtų palaikyti, bet svarstyklių lėkštelę su teisingais direktoriaus teiginiais labai smarkiai į savo pusę nusveria jo nekultūringumas. Labai tinka šitoje vietoje, manau, citata iš vienos komentatorės pasisakymo: „Be aukštojo išsilavinimo būtina turėti nors vidurinį suvokimą ir, kaip minimum, pradinį išsiauklėjimą“ :-)”

sms, 2013-02-09 20:58:54

Paskutinis mano komentaras buvo tik citata iš Lietuvos švietimo įstatymo. Nė vieno mano originalaus žodžio. Nesuprantu kodėl taip supykote? Na, jei įstatymų citavimas yra labai didelė nuodėmė jūsų svetainėje, tai meskite mane iš čia.

Burgis, 2013-02-09 21:03:50

Visiems: grįžome pažiūrėję „Aną (Anną?) Kareniną“ – apie tai parašysiu. Bet dabar radau kritikos, todėl atsakysiu (kelintą jau kartą!…) ir padėsiu tašką šioje diskusijoje…

*

Ne, niekas man atsitiktinai neišsprūsta! Na, jei išsprūstų, tai po valandos ar kelių ištaisyčiau, pasitaisyčiau – juk turiu tokią galimybę. Aš ją vienas ir mūsų visų turiu, tai jau tikrai pasinaudočiau.

*

Gal aš nežinojau, kaip jūs reaguosite, jei duosiu atkirtį „sms“? Dar kaip žinojau! Penkeri metai žinau, kad komentatoriaus neužgauk – visi komentatoriai tuoj šoks ginti komentatorių gildijos! gal jūs pamiršote, kaip atsakė komentatorius, kai pirmais metais daviau jam atkirtį? Maždaug taip: „Taigi tam ir yra svetainė, kad mes supultume ir viską sukritikuotume!“

*

Dabar gi „sms“ leidžia sau parašyti: „Na, išlaikys visi jūsų gimnazistai PUPP 10 – tukams, galėsite savo svetainėje kaip visada girtis. Ne visi gaus tuos dešimtukus (o greičiausiai taip ir bus) pamatysite, kad jūsų „karalystėje“ dar yra neartų dirvonų, vėlgi galėsite savo svetainėje į šuns dienas dėti NEC.“

*

Ar jūs čia matote kultūrą? Ar jūs čia matote logiką? Ar gali būti egzaminas, ar leisti būti egzaminui, iš kurio visi mūsiškiai turi gauti dešimtukus? O jei negautume, girdi, „yra neartų dirvonų“ – gal nesuprantate kas nesuarė? Tas, kas čia į šuns dienas dės NEC! Suprask – nepelnytai, žinoma!

*

Ir jūs norite, kad tokias patyčias palikčiau be deramo atsako?! Juolab žinodamas, kaip tas „sms“ rašė anksčiau. Ne, gerbiamieji, aš taip negyvenau ir negyvensiu…

*

Dėl tinkamų žodžių pasirinkimo. Vis tik nueikite jūs pažiūrėti to filmo „Tyli naktis“ – išgirsite kūrėjų balsą, kad vardan meno, vardan įtaigumo tinka visi rusiški keiksmažodžiai. Čia aš nesikeikiu, bet žodžių skalės nemažinsiu, nė nesitikėkite! Gal jūs manote, kad Lietuvoje nebėra menkystų, pašlemėkų, niekšų ir niekšelių, melagių ir išdavikų, vagių ir sukčių, šlykščių padarų, veidmainių ir t.t. ir pan.?! Kur jie dingo?! O jei yra, tai kaip aš juos turiu vadinti? Žeidžia jūsų jautrią klausą? Tai juk yra daugybė kitų svetainių, kuriose rašoma padoriai, mandagiai, švelniai. Yra? Bet jūs pasirinkote ateiti čia. Kasdien keli šimtai, kartais net per tūkstantį, užeina. Čia jums garantuojama, kad žmonės ir jų veiksmai, darbai bus vadinami tikraisiais vardais. Čia ir jūs nemažai sau leidžiate, nors esate svečiuose, ar ne? Peržengusių ribą įrašus ištrinu, kitaip nebus! Bet jūs nustebsite, kad jau kelis mėnesius nieko neteko ištrinti!

*

Oi, kiek aš čia prirašiau, atsiprašau! Be reikalo, protingi žmonės ir be mano paaiškinimo viską supranta. Mano svetainė netipiška: nekomercinė, ne politiko ar visuomenės veikėjo karjeros siekiančio žmogaus. Man nereikia prisitaikyti, ačiū jums už tai. Gal šiek tiek savo rašinėjimais keičiu viso lietuviškojo žiniatinklio prasmę – tai neturi būti įrankis, priemonė tikslams siekti, tai gali būti vien saviraiškos, laisvalaikio, pramogos zona. Būkite sveiki ir linksmi!

Ačiū, jei perskaitėte!

Q.E.D.

Arvydas R., 2013-02-09 21:20:24

Gerb. šeimininke, aš manau, jog buvo galima ir nekomentuoti šios situacijos. Kaip Jūs teisingai pastebėjote – ir taip viskas aišku. Gal sunkiau tiems, kas nebuvo susidūręs su sms komentarais anksčiau?..

sms, niekada neskaitau Jūsų komentarų. Nepykite, tai nieko asmeniško. Tiesiog jau esu sakęs, kad Jūsų tekstai trykšta kažkokia pagieža, kuri nustelbia visas kitas mintis. Jei norite būti išgirstas, keiskite savo bendravimo stilių. Priešingu atveju sulauksite užuojautos dėl to, kad Jus vadina “menkysta”, “pašlemėku” ar dar kaip nors panašiai. O Jūsų žinutė, kaip ir visada, liks kažkur už kadro. Ačiū, kad perskaitėte ir sėkmės!

Saula, 2013-02-09 22:15:00

Būsiu nepopuliari. Matyt, tas SMS buvo anksčiau „prisidirbęs“, kad buvo įvardintas menkysta ir vargšu, nes vien už jo komentarus ŠIOJE temoje kiek per didelė bausmė (nėra jau kažkokie baisūs. Aštrūs, nepalankūs – taip).

Tarkim, į žodžius: „galėsite savo svetainėje kaip visada girtis“, atsakyčiau: „Ir girsiuosi. Raskite kitą tokią mokyklą, kurioje visi 10-ukus gauna“.

O NEC peikti niekada nebus per daug 🙂 Kiek absurdiškų klaidų nuleidžiama ant vaikų galvų! Ne pirmus metus lūžinėja sistemos (IT VBE). Ir egzaminuojamiems tie trikdžiai, nuo mokinių nepriklausomi, niekaip nekompensuojami. NEC net nesvarsto tokio mechanizmo: atseit, „Ai, bus gerai, sueis. Mes ir taip paslaugą darome“. Tarsi XIX a. už lango. Vykdytojų, mokytojų paklausimai KELTO sistemoje lieka be atsako. O kam gi atsakinėti kažkokiems pėstininkams. Juk NEC valdo…

Povilas, 2013-02-10 12:40:27

Nepastebėjau nė vieno atvejo, kad į argumentuotą ir kultūringą komentatoriaus nuomonę B.B. atsakytų netinkamu tonu. Iš kitos pusės – “nusipelniusiems” jo dėmesio puslapio šeimininkas kartais atsikerta iš širdies, ir tada sunku su šeimininku ginčytis. Kas nors gal galit pasakyti nors kelias pavardes mokyklų vadovų, kurie nesilanksto ministrams – kvailiams (plačiąja prasme) ar žemesnio rango šv. tarnautojams? B.Burgis nesilanksto. Už tai jį ir gerbiu.

Burgis, 2013-02-10 12:52:38

Povilui ir kt.: ačiū jums, viską perskaitau ir perskaitysiu, bet po Q.E.D. komentuoti nebenorėčiau…

Bronius, 2013-02-11 01:17:51

http://burgis.lt/kaip-laikyti-matematikos-egzamina rašėte koks blogas norminis egzaminas. O dabar ir kriterinis blogas… Kyla įtarimų, kad tai bendras nusistatymas prieš NEC, o ne aiški pozicija. Nors man pačiam kriterinis irgi kelia daug įtarimų…

Arvydas, 2013-02-11 09:16:41

Sigute (koks gražus vardas),iškart prisiminiau pasaką-negerk broleli iš tos balos-oželiu pavirsi…perfrazavus -negerk broleli …-direktoriumi pavirsi.Visokių balų esama, o troškulys kankina mažajį broliuką-sunku nelaimės išvengt….

Arvydas, 2013-02-11 09:23:25

….o brolužėlis išgėrė iš kitos balos ir tapo menkysta-pašlemėku (tai dar liūdniau negu direktoriumi patapt)…ir ką dabar vargšei Sigutei daryt-teks vedžiotis tą pašlemėką visur su savimi….

Arvydas, 2013-02-11 09:25:08

…gerai ,kad menkysta-mažas-direktorių būtų sunkiau su savimi tempt.

ak, 2013-02-11 09:42:29

Tiek kriterinis, tiek norminis egzaminai gali būti ir geri ir blogi.Priklauso nuo to kaip, kur ir kada jie organizuojami. Ir nuo organizatirių priklauso. Šiaip jau aš būdamas direktoriumi irgi nerngčiau egzamino atostogų sąskaita. Tai jau darbo kodekso pažeidimas.

Saula, 2013-02-12 01:01:52

ak`ui: tik vaikams atostogos. Todėl nei prie ko tas darbo kodeksas (juk dvyliktokai dar vėliau laiko).

Darius M, 2013-02-12 10:26:43

Gerbiama Saula,

Jūs turbūt savo atostogų metu su malonumu atbėgtumėte į darbą veiklos patikrinimui ? Juk čia tik jums atostogos – vadovai tai dirba…

Burgis, 2013-02-12 11:12:46

Dariui M.: ačiū, ir aš taip manau!