Vėl į Sąjūdį?

Ne, aš nebuvau aktyvus Sąjūdžio dalyvis prieš 30 metų… Buvau daug skaitęs, daug mąstęs apie valdžios prigimtį, todėl labai atsargiai žiūrėjau į pažadus, kad ateis visai kitokia valdžia. Ir ji kitokia neatėjo…

*

Dabar vis tiek reikia ką nors daryti! Bet nepamirštant apie valdžios prigimtį…

280×420 ATGIMIMAS-4

Atsakymai

Sokolovas, 2018-10-24 12:49:07

Viskas jau padaryta…

D., 2018-10-25 00:37:50

youtube.com/watch?v=mB5DXM0P4Uo

petras, 2018-10-25 08:31:57

na aš dar visai mažas vaikas buvau, bet kaip suprantu sąjudis ne apie valdžią buvo ?

Burgis, 2018-10-25 11:47:33

petrui: kaip ne apie valdžią?! Neįmanoma pakeisti santvarkos nepakeitus valdžios, neįmanoma atkurti valstybės be valdžios.

D., 2018-10-25 13:13:43

nesu labai patiklus, bet šiuo atveju linkčiau tikėti, ką sako R.Paulauskas – http://www.youtube.com/watch?v=m6mU-eFG54M

petras, 2018-10-25 13:24:27

sutinku su tuo. bet man susidarė toks įspūdis, kad sąjūdis susibūrė aplink mintį – išsivaduoti. o mintys apie valdžią buvo antrame plane. aš kalbu apie paprastus žmones, sąjūdio dalyvius, o ne sąjudžio organizatorius ir “grietinėlę”, nes be žmonių palaikymo sąjūdis manau nebūtų buvęs toks, koks buvo.

o kad valdžia negalėjo labai kitokia ateiti, tai labai tikėtina manau buvo. nes žmonės tai tie patys liko, politikai tie patys.

santvarką manau galima pakeisti net nepakeitus valdžios. nes valdžiažmogiai gali pakankamai lengvai adaptuotis prie kitos santvarkos (aišku ne visi, tik apsukresni).

vnž, iš tikro čia tik mano pasamprotavimai, nes realiai tų dalykų nemačiau ir nežinau. sakau, tik kaip man atrodo dabar.

skaitytojas, 2018-10-25 13:38:38

Dar vienas liūdnas atvejis iš Vilniaus Universiteto gyvenimo:

“…Chemijos profesoriaus išankstinis angažuotumas nekelia abejonių, tačiau koks jo šaltinis, lieka tik spėlioti… Komisijos pirmininkas jį imasi raminti, prašo manęs tęsti. Man nespėjus ištarti nė keleto žodžių vėl esu apšaukiama melage, nors tokia nesijaučiu ir man visa tai pasirodo taip absurdiška, kad net nesumoju, ką į tai atsakyti. Nerišliai skubu baigti.

Suteikiamas žodis atsakovams. Viena jų nedalyvauja, yra pateikusi savo atsakymus raštu, bet jų man kažkodėl niekas prieš posėdį nepersiuntė. Laimei, leidžia skaityti nuo kompiuterio ekrano. Į kiekvieną punktą pateikiu kontrargumentus, jie, tikiuosi, turėtų juos įtikinti. Tuomet atsistoja antrasis iš mano kursą įžūliai pasisavinusių kolegų, prodekanas. Pas mane rašęs magistrinį darbą. Su kuriuo visada puikiai sutardavome. Kuris nesyk yra lankęsis pas mane namuose. Ne vieną kartą esam viens kitam padėję. Netikiu savo ausimis…”

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rasa-cepaitiene.-silpnumas

Reikia ką nors daryti…

Giedrius, 2018-10-27 14:35:03

PAVASARIO NESUSTABDYSI!!!

Sakoma, kad 2 kartus į tą pačią upę neįbrisi. Viskas juda, viskas kinta… Todėl tie patys mechanizmai kažin ar besuveiks.

O dabar pamėginsiu pažvelgti iš 5-ojo kambario kampo 🙂 Senokai to nedariau, todėl manau, kad atleisite man šį akibrokštą.

Dabar – žiema, dabar – tamsi naktis. Taip, taip, dabar šalta ir tamsu… ir viskas jau padaryta (kaip sako Sokolovas?), kad tamsa niekada nesibaigtų… Bet to būti negali! Po nakties visada išaušta rytas, kad ir kokia tamsi ta naktis bebūtų. O pati didžiausia tamsa būna prieš pat aušrą… Toks yra gamtos dėsnis! Didelė tamsa reiškia tik tiek, kad aušra jau čia pat.

Kaip gi galėtų būti šį sykį? Visi žmonės tarpusavyje yra labai susiję subtilesniuose lygmenyse: minčių, jausmų bei kituose. Juk nemanote, kad žmogus yra tik tai ką galima pačiupinėti? 🙂 Kiekvieno atskiro individo pasiekimai dvasinėje plotmėje tuoj pat persiduoda ir pasidalina visiems kitiems per mūsų visų kolektyvinį nesąmoningumą (ne pats geriausias terminas, bet koks jau yra toks). Prieš 30 metų pajudėjęs traukinys į laisvę nuvažiavo ne visai ten, kur daugelis tikėjosi, nes tikslai ir tikrieji motyvai minioje buvo skirtingi. Dabar minios palaikančių jau tikrai nebus. Ir lengva tikrai nebus. Dabar ne minios, bet atskirų, pavienių asmenų žygdarbių metas. Turi atsirasti tie, kurie bet kokiose situacijose elgsis kilniai ir dorai, pasirinkdami geriau nukentėti finansiškai, prarasti postus, bet kokius išorinius gero gyvenimo atributus, nei nusižengti aukščiausioms dorovinėms normoms. Jų pasiekimai tuoj pat pasklis ir persiduos kitiems be žodžių ir ilgų aiškinimų…

Todėl jeigu kartais pajustumėte nenumaldomą norą ir ryžtą padaryti ką nors beprotiškai fantastiško, ką nors be galo kilnaus ir pasiaukojančio – nesispyriokite. Greičiausiai kas nors tuo metu jau tai daro ir perduoda jums savo pasiekimų impulso dalelę. Priimkite šią dovaną ir pasidalinkite ja su kitais. Tada turėtų įvykti sprogimas, bet ne išorėje, o iš vidaus.

Reakcija į tokius individus bus dvejopa. Vieni iš karto pajus didelį bendrumą, kiti – priešingai, visiškai neracionalų ir nepaaiškinamą pyktį tų asmenų atžvilgiu be jokios aiškios priežasties. O kartu ir norą juos kuo greičiau sutraiškyti… Ir netgi jeigu pavyks tai padaryti, vis tiek –

Nebeužtvenksi upės bėgimo,

Norint sau eitų ji pamažu;

Nebsulaikysi naujo kilimo,

Nors jį pasveikint tau ir baisu. (Maironis, iš eilėraščių rinkinio „Pavasario balsai“, 1895 m.)

Tai toks tas mano matymas iš penktojo kampo. Esu įsitikinęs, kad nepaisant visų žiemos išdaigų bei suręstų „šalčių pramonių“ – Pavasario nesustabdysi!

Dalius, 2018-10-27 18:49:27

Gražiai čia. Ačiū, Giedriau.

Rostanas, 2018-10-27 21:47:33

Žodis VALDŽIA reiškia valdyti ir kontroliuoti. Jei yra valdžia, tai yra ir pavaldiniai. Kad ir kiek valdžių bepakeistum, vistiek liksi pavaldinys ir dirbsi tai, kas tau liepta.

Į Sibirą trėmė savi, ž. šaudė savi, sausį šaudė savi į savus, taip sąjudis reškia, kad galbūt savi sukils prieš savus. Galbūt valdžios priešas yra ne išorėje, o viduje?

Rimantas, 2018-10-28 08:14:23

Įdomus pokalbis https://www.youtube.com/watch?v=6HTnUVcKEh0&t=214s. Kai kurios mintys sutampa su Giedriaus čia išsakytomis. Bylos aplinkybių yra panašių į p. Burgio. Bet yra ir naujų nuomonių. Ką Jūs galvojate apie Z. Vaišvilos įžvelgiamą NATO grėsmę (apie 20 minučių nuo įrašo pabaigos)?

Rostanas, 2018-10-28 20:34:53

Rimantui:

Pirmiausia, NATO yra organizacija, pelno siekianti organizacija. Antra, ar ji yra grėsmė, gali spręsti iš jos praeities darbų. Pažiūrėk ką NATO šalys pridirbo Libijoje, Sirijoje, Irake ir taip toliau. Palygink NATO karinius pajėgumus su LR kariniais pajėgumais. Jei įvyktų karas tarp LR ir NATO, kaip manai, kas laimėtų? 🙂 Kaip tu manai, kas mums sukūrė priešą pašonėje, kas įkalė mums į galvas, kad tai yra priešas, kas skatina mus erzinti kaimyną, kas privertė mus prisipirkti karinių prekių, kai skursta dalis lietuvių ir LR skolos tik didėja? Ir šiaip, ne taip jau seniai(prieš 50-100 metų), tas “užatlantinis draugas” apgavo lietuvius sakydamas, kad atvyks į pagalbą, bet neatvyko. LR vėl turi tą patį “draugą”, kuris vėl išgelbės…

Rimantas, 2018-10-29 06:42:12

Rostanui: karas tarp LR ir NATO?! Ne apie tokį karą Z. Vaišvila pasakė, kad tikslas (paviešintas!) padaryti karo juostą nuo Juodosios iki Baltijos jūros, nes karas pats greičiausias verslas.

Rostanas, 2018-10-29 20:03:24

Rimantai,

Klausei apie NATO grėsmę, tai ir atsakiau ką manau. Be to, kaip ir pastebėjai, karai nebūna atsitiktiniai. Jie yra daugybę metų kruopščiai planuojami, prieš karą yra nusmukdoma moralė, žmonėms įskiepijamas pyktis ir nepasitenkinimas, sukeliamas chaosas ir taip toliau. Žmonės paprastai nepradeda kariauti, o yra privedami prie to.

Rimantas, 2018-10-30 06:04:49

Rostanui: ačiū už įžvalgas! Net gaila, kad nespėjusieji po savaitės jų nebepaskaitys …

Rimantas, 2018-10-30 06:14:23

https://scontent.fkun1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44944666_1980222588693672_1167665672067481600_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fkun1-1.fna&oh=c35862eeb665c1e08c23d6a947d28e3e&oe=5C895622